Irsko

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoDublin
Počet obyvatel5,011,500
Jazykangličtina, irština
Náboženstvíkřesťanství – římskokatolické, protestantismus
Státní zřízenírepublika
Hlava státuMichael Daniel Higgins
Hlava vládyMicheál Martin
Název měnyeuro
Cestování
Časový posun
Kontakty ZÚ
VelvyslanecPetr Kynštetr
Ekonomický úsekcommerce_dublin@mzv.cz
Konzulární úsekconsulate_dublin@mzv.cz
CzechTradejiri.rak@czechtrade.cz
Czechinvestlondon@czechinvest.org
Ekonomika 2021
Nominální HDP (mld. USD) 549,5
Hospodářský růst (%) 13,4
Inflace (%) 5,52
Nezaměstnanost (%) 6,3

Stručná charakteristika politického systému

Irsko je parlamentní republika s všeobecným volebním právem od 18 let věku a prezidentem v čele státu. Zákonodárnou moc má parlament (Oireachtas) tvořený prezidentem (voleným přímo voliči na 7 let) a dvěma komorami: poslaneckou sněmovnou (Dáil, 160 členů) a senátem (Seanad, 60 členů). Poslanci jsou voleni ve všeobecných volbách jednou za 5 let systémem poměrného zastoupení s využitím vícekolového postupného načítání preferenčních hlasů v rámci jednotlivých volebních obvodů. Senátoři jsou voleni po všeobecných volbách členy nového Dáil, stávajícího Senátu a místními zastupiteli v rámci tzv. profesních panelů (43 členů), univerzitami UCD a NUI (po 3 členech) a 11 senátorů je jmenováno přímo předsedou vlády.   Výkonnou moc má vláda. Předsedu vlády na návrh sněmovny jmenuje prezident. Ostatní členy vlády na návrh předsedy vlády schvaluje sněmovna a jmenuje prezident. Člen vlády musí být poslancem nebo senátorem. Rezignaci člena vlády přijímá nebo jej na návrh předsedy vlády odvolává prezident. Rezignace předsedy vlády znamená rezignaci celé vlády.

Ekonomika

Nástup světové finanční krize v roce 2008, který postihl všechny významné obchodní partnery Irska (zejména USA a Velkou Británii), problémy prohloubil a přinesl negativní důsledky pro irský vývoz a celou ekonomiku. Ekonomická politika Irska byla od r. 2010 nastavena ve formátu krizového řízení. V rozpočtech v letech 2011-2014 se proto významně škrtalo ve veřejném sektoru, byla zvyšována daňová zátěž, od těchto kroků se očekávalo zvýšení příjmů státního rozpočtu o několik miliard. Rozpočet na rok 2017 byl v tomto ohledu druhým rozpočtem s přívlastkem „výdajově pozitivní“ a samotný rok 2017 byl pro Irsko mimořádně úspěšný. Hospodářský růst pokračoval pozitivním trendem. Podle Irského statistického úřadu růst HDP v roce 2018 činil 6,8 % .  Covid-19 měl hluboký vliv na irské hospodářství a došlo k recesi. Protiepidemická opatření vedla k nejvyšší nezaměstnanosti v dějinách Irské republiky a v jednu dobu více než 1 milion lidí pobíralo vládní podporu. Podle obecného měření hospodářská aktivita  a soukromá spotřeba poklesla v reálných hodnotách o 15,5%. Ve 3. čtvrtletí 2020 však ekonomika začala znovu růst (11,1%), což bylo způsobeno omezením epidemiologických restrikcí. Irsko se tak stalo jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě v r. 2020 a byla jedinou ekonomikou v EU, která v tom roce zaznamenala růst. Podle odhadů Evropské komise (Winter 201 Economic Forecast) by mělo irské hospodářství růst v r. 2021  tempem 3,4% a v r. 2022 tempem 3,5%. Irsko je vysoce rozvinutou znalostní ekonomikou a zaměřuje se na služby, špičkové technologie, biotechnologie, finanční služby, zemědělství a potravinářský průmysl. Irsko je otevřenou ekonomikou (v r. 2021 se umístilo na 5. místě Indexu ekonomické svobody a pravidelně se umísťuje na 1. místě na žebříčku zemí vhodných pro přímé zahraniční investice s vysokou přidanou hodnotou).

Příležitosti pro české firmy

Základní shrnutí pro obecnou představu o zemi tedy: kdo má výkonnou moc a ve stručnosti popis státního zřízení, zákonodárství (stručně), ekonomika a příležitosti pro české firmy, případně problémy při vstupu na trh, pokud jsou. Pokud je specifická kultura podnikání tak maximálně ve dvou větách popsat. Přidat výhled do budoucna.

Souhrnná teritoriální informace (STI) Irsko (321.67 KB)Mapa globálních oborových příležitostí – Irsko (MZV) (3 MB)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Oficiální název státu: Irská republika (irsky: Poblacht na hÉireann, anglicky: Republic of Ireland)

Prezident: Michael Daniel Higgins  

Složení vlády: Vláda se skládá z předsedy vlády (Taoiseach, čti týšok), jednoho místopředsedy vlády (Tánaiste, čti tónyšte) a 14 rezortních ministrů. Předsedou koaliční vlády stran Fianna Fáil, Fine Gael a Strany zelených je Micheál Martin (Fianna Fáil), místopředsedou vlády a ministrem pro podnikání, obchod a zaměstnanost je Leo Varadkar  (Fine Gael).

Další členové vlády:  

Stephen Donnelly – ministr zdravotnictví (FF)

Darragh O’Brien – ministr pro bydlení, místní samosprávu a dědictví (FF)

Charlie McConalogue- ministr zemědělství a námořnictví (FF)

Norma Foley – ministryně školství (FF)

Michael McGrath – ministr pro veřejné výdaje a reformy (FF)

Paschal Donohoe -ministr financí (FG)

Helen McEntee -ministryně spravedlnosti (FG)

Simon Coveney – ministr zahraničí a obrany (FG)

Heather Humphreys – ministryně pro sociální ochranu, rozvoj komunity a venkova a ostrovy (FG)

Simon Harris – ministr vysokého školství, inovací a výzkumu (FG)

Eamon Ryan – ministr pro opatření v oblasti změn klimatu, komunikační sítě a dopravu (SZ)

Catherine Martin – ministryně pro média, turismus, umění, kulturu, sport a irsky mluvící oblasti Connacht (SZ)

Roderic O’Gorman – ministr pro péči o děti, rovnost zdravotně postižených a integraci (SZ)

Stručná charakteristika politického systému:  Irsko je parlamentní republika s všeobecným volebním právem od 18 let věku a prezidentem v čele státu. Zákonodárnou moc má parlament (Oireachtas) tvořený prezidentem (voleným přímo voliči na 7 let) a dvěma komorami: poslaneckou sněmovnou (Dáil, 160 členů) a senátem (Seanad, 60 členů). Poslanci jsou voleni ve všeobecných volbách jednou za 5 let systémem poměrného zastoupení s využitím vícekolového postupného načítání preferenčních hlasů v rámci jednotlivých volebních obvodů. Senátoři jsou voleni po všeobecných volbách členy nového Dáil, stávajícího Senátu a místními zastupiteli v rámci tzv. profesních panelů (43 členů), univerzitami UCD a NUI (po 3 členech) a 11 senátorů je jmenováno přímo předsedou vlády.   Výkonnou moc má vláda. Předsedu vlády na návrh sněmovny jmenuje prezident. Ostatní členy vlády na návrh předsedy vlády schvaluje sněmovna a jmenuje prezident. Člen vlády musí být poslancem nebo senátorem. Rezignaci člena vlády přijímá nebo jej na návrh předsedy vlády odvolává prezident. Rezignace předsedy vlády znamená rezignaci celé vlády. Parlamentními stranami v současnosti jsou (čísla v závorce označují počet poslaneckých křesel získaných ve volbách v únoru 2020):

 • Fine Gael (35) – strana křesťansko-demokratického typu (FG)
 • Fianna Fáil (37) – strana republikánského typu (FF)
 • Sinn Féin (37) – nacionalistická krajně levicová strana (SF)
 • Labour Party (6) – strana sociálně-demokratického typu
 • Anti-Austerity Alliance – People Before Profit (5)
 • Sociální demokraté (6)
 • Strana zelených (12) (SZ)
 • Nezávislí (21)
 • předseda poslanecké sněmovny (1)

V parlamentních volbách v únoru 2020 zvítězila strana Sinn Féin, která má stejný počet mandátů jako strana Fianna Fáil.  

Volby

 • Poslední volby: únor 2020 (parlamentní), říjen 2018 (prezidentské)

1.2. Zahraniční politika země

Mezi základní principy, kterými se řídí irská zahraniční politika již více než 60 let, patří spravedlnost, respekt k mezinárodnímu právu, rovnost národů, prinicp kolektivní zodpovědnosti, vojenská neutralita, dodržování lidských práv a pravidel udržitelného rozvoje. Své hlavní priority definovala irská vláda v dokumentu „The Golbal Island: Ireland´s Foreign Policy for a Changing World“ z r. 2015. Mezi ně patří boj proti chudobě a hladu, prosazování lidských práv, odzbrojování podpora OSN při udržování míru a budování usmíření na irském ostrově. Důležitým je rovněž vládní program na prosazování politických, ekonomických a kulturních zájmů v zahraničí a na posílení vztahů s diasporou „Promote Ireland“. V tomto směru představují geograficky prioritní země UK, USA, země Britského společenství i řada dalších zemí, kde se irská diaspora etablovala teprve nedávno. Jednání o brexitu v posledních letech vedla ke zkomplikování historicky složitého vztahu mezi Irskem a Velkou Británií. Zejména otázka tzv. Severoirského protokolu byla velmi politicky citlivá. Irsko není členským státem Schengenského protoru a spolu se Spojeným králostvím Velké Británie a Severního Irska tvoří Společný cestovní prostor (CTA – Common Travel Area). Spojené státy americké jsou pro Irsko jedním z nejvýznamnějších zahraničně politických i obchodních partnerů, ale rovněž představují záruku míru na ostrově. Konstantou irské zahraniční politiky je dlouhodobá podpora snahám Palestinců o jejich samostatnost a poměrně silná kritika Izraele. Nedílnou součástí  irské zahraniční politiky je rozvojová pomoc a naplnění závazku OSN alokovat 0,7% HDP do r. 2030. Irsko bylo zvoleno nestálým členem Rady bezpečnosti OSN na období 2021-22.

1.3. Obyvatelstvo

Informace o obyvatelstvu: Počet obyvatel: 5 011 500 (2021), hustota osídlení:  71,3 obyvatel/km2 Úředními jazyky jsou irština a angličtina. Angličtina dominuje, alespoň základně irsky hovoří 35% obyvatel. Dalšími nejčastěji používanými jazyky jsou polština, francouzština, litevština, španělština. Náboženství: Římskokatolická církev (78.3%), Irská církev (2,6%), jiné křesťanské denominace (4,2%), jiné (2 %), bez vyznání (10,1%), nespecifikováno (2,8%)

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Nástup světové finanční krize v roce 2008, který postihl všechny významné obchodní partnery Irska (zejména USA a Velkou Británii), problémy prohloubil a přinesl negativní důsledky pro irský vývoz a celou ekonomiku. Ekonomická politika Irska byla od r. 2010 nastavena ve formátu krizového řízení. V rozpočtech v letech 2011-2014 se proto významně škrtalo ve veřejném sektoru, byla zvyšována daňová zátěž, od těchto kroků se očekávalo zvýšení příjmů státního rozpočtu o několik miliard. Rozpočet na rok 2017 byl v tomto ohledu druhým rozpočtem s přívlastkem „výdajově pozitivní“ a samotný rok 2017 byl pro Irsko mimořádně úspěšný. Hospodářský růst pokračoval pozitivním trendem. Podle Irského statistického úřadu růst HDP v roce 2018 činil 6,8 % .  Covid-19 měl hluboký vliv na irské hospodářství a došlo k recesi. Protiepidemická opatření vedla k nejvyšší nezaměstnanosti v dějinách Irské republiky a v jednu dobu více než 1 milion lidí pobíralo vládní podporu. Podle obecného měření hospodářská aktivita  a soukromá spotřeba poklesla v reálných hodnotách o 15,5%. Ve 3. čtvrtletí 2020 však ekonomika začala znovu růst (11,1%), což bylo způsobeno omezením epidemiologických restrikcí. Irsko se tak stalo jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě v r. 2020 a byla jedinou ekonomikou v EU, která v tom roce zaznamenala růst. Podle odhadů Evropské komise (Winter 201 Economic Forecast) by mělo irské hospodářství růst v r. 2021  tempem 3,4% a v r. 2022 tempem 3,5%. Irsko je vysoce rozvinutou znalostní ekonomikou a zaměřuje se na služby, špičkové technologie, biotechnologie, finanční služby, zemědělství a potravinářský průmysl. Irsko je otevřenou ekonomikou (v r. 2021 se umístilo na 5. místě Indexu ekonomické svobody a pravidelně se umísťuje na 1. místě na žebříčku zemí vhodných pro přímé zahraniční investice s vysokou přidanou hodnotou).

Tabulka z MOP + navíc platební bilance, zadluženost/HDP.

Ukazatel 20192020202120222023
Růst HDP (%) 5,92,513,41,35,1
HDP/obyv. (USD/PPP) 90 317,5094 055,40110 280,00115 540,00123 690,0
Inflace (%) 1-0,32,452,4
Nezaměstnanost (%) 55,96,35,14,9
Export zboží (mld. USD) 170,8183,5195,4214,9235,8
Import zboží (mld. USD) 101,797,6121,1171197,7
Saldo obchodní bilance (mld. USD) 133,4165,5195,2174,2180,4
Průmyslová produkce (% změna) 2,85,118,7-3,86,9
Populace (mil.) 4,94,9555,1
Konkurenceschopnost VII.63XII.6313/64N/AN/A
Exportní riziko OECD N/AN/AN/AN/AN/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2021
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -3,4
Veřejný dluh (% HDP) 55,8
Bilance běžného účtu (mld. USD) 72
   
Daně 2022
PO 20% (40%)
FO 20% (40%)
DPH 23% (snížené sazby: 13,5% a 9%)

Vládní rozpočet na rok 2021 byl irskému parlamentu předložen v říjnu 2021 a následně byl schválen. Rozpočet byl ještě ovlivněn pandemickou krizí (na zvládání COVID-19 bylo vyčleněno 7 mld. EUR). Výdaje, které nejsou přímo spjaté se zvládáním epidemie Covidu-19 sice v r. 2022 vzrostly o více než 5 mld. EUR. Uhlíková daň byla zvýšena o 7,5 EUR za tunu (z 33,5 EUR na 41 EUR).

V letech 2020 a 2021 se saldo státního rozpočtu pohybovalo okolo 3,4% HDP. Ovšem tento údaj je dán dominantní úlohu nadnárodního sektoru ve výpočtu HDP a irský dluh na hlavu je jeden z nejvyšších ve zemích OECD. Vládní rozpočet na r. 2022 odráží úsilí současné irské vlády o fiskální konsolidaci, jehož cílem je snížit celkový deficit na 3 mld. EUR (0,6% HDP) do r. 2025. průběh této fiskální konsolidace je ovšem zpomalován vládními výdaji na podpůrné programy pro domácnosti, které mají za cíl čelit zvýšeným nákladům na energie. V r. 2022 by se proto měl deficit státního rozpočtu snížit na 2,7% HDP.

2.3. Bankovní systém

Central Bank and Financial Services Authority (sdružený úřad, který má dohled nad fungováním finanční soustavy v Irsku) registruje v současné době v Irsku 36 bank tj. vč. poboček zahraničních bank. Hlavní banky v zemi, které se podílejí více než 1/3 na aktivech sektoru úvěrových institucí, jsou následující: Allied Arish Banks (AIB), Bank of Ireland, Danske Bank a Ulster Bank (tzv. Big Four).   V dubnu 2009 vláda zřídila polostátní konsolidační agenturu National Asset Management Agency (NAMA), jejímž úkolem je odčerpávat za sníženou hodnotu špatné tzv. toxické úvěry z bank. I v roce 2013 pokračovala ozdravná kůra velkých irských bank, jejichž hlavním problémem zůstávají nesplácené hypotéky. Hlavní událostí v tomto směru byla bezpochyby likvidace státní Irish Bank Resolution Corporation (IBRC), která vznikla jako konsolidační ústav po krachu Anglo Irish Bank a Irish Nation nwide Building Society. Veškerá aktiva IBRC byla převedena pod NAMA. Od roku 2015 se situace s ohledem na zlepšující se ekonomické výsledky země stabilizovala také v bankovním sektoru. Ten je nyní výrazně regulován – došlo např. k zásadním omezením úvěrové politiky v podobě zastropování maximálních úvěrů, na banky je vyvíjen permanentní politický tlak na restrukturalizaci nesplatitelných hypoték atp. Koncem r. 2017 vláda rozhodla o podpoře hypoték pro žadatele, kteří hodlají koupit první nemovitost fondem ve výši 200 mil. EUR.   Pokud jde o pojišťovny, kontrolují členové odvětvového svazu pojišťoven Irish Insurance Federation (www.iif.ie) dohromady 95 % irského pojišťovacího trhu. Významné místo ve finančním sektoru zaujímá Mezinárodní centrum finančních služeb (International Financial Services Centre) zřízené v Dublinu v roce 1987 v rámci podpory přílivu zahraničního kapitálu do země. V centru za zvýhodněných daňových podmínek působí pobočky desítek zahraničních finančních společností.

2.4. Daňový systém

(pokud možno využít Deloitte tax guides and highlights, dostupné na webu https://dits.deloitte.com/#TaxGuides)

1 odst. Daňový systém přehledný/nepřehledný, stabilní/nestabilní.

Výběr daní a poplatků je v Irsku v kompetenci Office of the Revenue Commissioners (www.revenue.ie). Irský daňový systém si vždy zakládal na své pružnosti a příznivých sazbách jak pro fyzické osoby, tak pro podnikání. Nečekaný nástup úvěrové a finanční krize doprovázen stále většími a většími schodky státního rozpočtu přinutil irskou vládu ke zvýšení daní. Nejvýznamnější pro irský hospodářský úspěch minulých let byla nízká daň ze zisku korporací, jejíž základní sazba je na úrovni 12,5 % (pro příjmy z hlavní činnosti, pro ostatní příjmy platí sazba 25 %), která byla zachována i přes kritiku z řady evropských zemí po poskytnutí finanční pomoci irské ekonomice. Irsko v současné době bojuje za udržení, popř. i přilákání dalších zahraničních investic a nízká korporátní daň je výkladní skříní irské vlády pro zahraniční investory. Dodatečný daňový výtěžek je díky transferům výnosů nadnárodních firem odhadován na cca 5,5 mld. € ročně. 

2 odst. Zdanění FO (celkové a kdo to nese), PO, DPH.

Sazby hlavních daní v roce 2021 daň z příjmu (income tax) 20 % nad  EUR 35 300 , zvýšená na 40 % daň ze zisku (corporation tax) 12,5 % 25 % daň z přidané hodnoty (value added tax) 23 % 13,5 %(plyn, uhlí, elektřina,aj.) 4,8 %(zemědělství) 0 % (knihy, dětské oblečení) daň ze zisku z prodeje majetku (capital gains tax) 33 % od 05.12.2012 40 %, 0 % daň z úroku z vkladu (deposit interest retention tax) 37 % od 01.01.2014 0 % daň z převodu nemovitosti (stamp duty) 1-6 %  soukromá – 1 % do hodnoty 1 mil. EUR, 2% na zbytek // komerční – 6 % (platné od 11. října) dědická a darovací daň (capital acquisitions tax) 33 % (od 05.12.12)  0%

Zdroj: Citizens Information Ireland

3 odst. Očekávaný vývoj.

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

Irsko je typicky exportně orientovaná země, zejména v důsledku investic velkého počtu nadnárodních firem, jejichž produkce je zaměřena hlavně na vývoz. Irská bilance obchodní výměny se zahraničím je dlouhodobě výrazně aktivní. Irské podniky vlastněné zahraničními firmami se podílejí cca 85 % na irském vývozu. Hodnoty vývozu a dovozu v roce 2021 zůstávaly na stejné úrovni jako v předešlém roce.


20172018201920202021
Export z EU (mil. EUR) 46 122,954 133,556 048,063 947,561 000,0
Import do EU (mil. EUR) 31 720,5034 717,4034 397,4033 046,1033 600,0
Saldo s EU (mil. EUR) -14 402,4-19 416,1-21 650,6-30 901,427 400,0

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

Pokračoval trend růst českého vývozu do Irska.


20172018201920202021
Export z ČR (mld. CZK) 41,22822,124,632,9
Import do ČR (mld. CZK) 15,332,120,41821,2
Saldo s ČR (mld. CZK) -264,1-1,8-6,611,7

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

Nejdůležitějšími irskými obchodními partnery jsou USA a Spojené království (vč. Severního Irska), což se projevuje i na  tom, že objemy vývozu a dovozu s mimounijními zeměmi jsou větší než je tomu u EU. 


20172018201920202021
Export ze zemí mimo EU (mil. EUR) 71 653,185 503,7095 467,6093 880,80103 000,0
Import do zemí mimo EU (mil. EUR) 47 865,957 371,652 197,251 698,968 000,0
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) 23 787,329 577,936 909,341 603,635 000,0

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

Irská ekonomika je značně závislá na ekonomice britské a je podporována přílivem zahraničních investic, zejména z USA. Doposud si více než 1000 zahraničních společností vybralo Irsko jako základnu pro investici. Jedná se především o sektor IT, farmaceutický průmysl, medicínské technologie, finanční a mezinárodní služby a drobné strojírenství. Z nejvýznamnějších společností jmenujme alespoň Google, Intel, Adobe, Facebook, Microsoft, HP, Apple, Amazon, Palm atd.

Irská vládní strategie na podporu přímých zahraničních investic ‘Driving Recovery and Sustainable Growth’, pro období 2021-2024: https://www.idaireland.com/about-ida/driving-recovery-and-sustainable-growth-2021-2024

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Irsko je členský stát EU.

Smlouvy s ČR

Smlouva mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Convention between the Czech Republic and Ireland for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital) , oblast smluvní úpravy: finance – zamezení dvojímu zdanění,  vstup v platnost 21.4.1996 , publikace č. 163/1996 Sb.

Dohoda mezi Českou republikou a Irskem o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 28. června 1996 v Dublinu, sjednaná výměnou nót (Agreement between the Czech Republic and Ireland on the Amendments to the Agreement between the Czech Republic and Ireland for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, signed on 28th June 1996 in Dublin, and on termination thereof) , oblast smluvní úpravy: finance – podpora a ochrana investic,   vstup v platnost 1.12. 2011,  publikace č. 105/2011 Sb.m.s.

3.4. Rozvojová spolupráce

Rozvojová pomoc a naplnění závazku OSN alokovat 0,7% HDP do r. 2030 je nedílnou součástí  irské zahraniční politiky.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

▶ Perspektivní obor 1

IT/kybernetická bezpečnost – IT sektor v Irsku zaměstnává 35 000 osob, generující zisk  3,5 mld. Ročně. V Irsku sídlí 200 IT společností, vč. většiny z těch největších na světě (Facebook, Google, eBay, Amazon, Linkedln, Twitter, Paypal, Microsoft). Kybernetická bezpečnost je čím dál větší míře zásadním tématem Pro české subjekty je široký prostor pro dodávání hardwarových zařízení, IT služeb ochrany dat, programovacích služeb a oblasti umělé inteligence.

▶ Perspektivní obor 2

Ekologické stavebnictví a energetika – V irské společnosti a politice panuje poměrně silný konsenzus na směřování k ekologické udržitelnosti. Politika irské vlády je v tomto směru velmi ambiciózní, zejm. s ohledem na její snahu o rychlé dosažení uhlíkové neutrality a vynakládá na tento záměr nemalé prostředky. S tím úzce souvisí i energetika založená na obnovitelných zdrojích. Tato oblast nabízí celou řadu příležitostí pro výrobce zařízení pro větrné, solární, bio či vodní elektrárny.

▶ Perspektivní obor 3

Zemědělství a potravinářství – V Irsku zhruba 164 000 osob zaměstnává zemědělský a potravinářský sektor, generující zisk 14, 4 mld. EUR. Toto hospodářské odvětví nabízí možnost dodávání zemědělské a lesnické techniky, strojní zařízení pro potravinářský (zejm. mlékárenský) průmysl a hnojiva. Možnost uplatnění mohou na irském trhu najít rovněž i alkoholické nápoje, zejm. víno (poptávka po něm v posledních letech výrazně roste) a některé specifické zemědělské plodiny (chmel).

▶ Perspektivní obor 4

Zdravotnictví – Irsko vynakládá jeden z největších objemů finančních prostředků na zdravotnictví na hlavu, celkem 23,8 mld. EUR (populace necelým 5. mil. obyvatel), což skýtá možnosti pro české firmy v oblasti dodávek zdravotnického zařízení a služeb.

▶ Perspektivní obor 5

Doprava a dopravní infrastruktura – Irsko má ambiciózní plán pro rozvoj dopravní infrastruktury do r. 2040, což vychází vstříc poptávce veřejnosti po kvalitních dopravních službách, které současný systém místní veřejné dopravy neposkytuje. Prostor je zejm. v oblasti železniční dopravy a zařízení pro letiště a přístavy.

▶ Perspektivní obor 6

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Irsko je zemí křesťanského civilizačního okruhu s tomu odpovídajícími způsoby jednání a společenského styku. Z povahových rysů vyniká u Irů zdvořilá družnost a uvolněnost.

4.2. Oslovení

Časté je oslovování křestním jménem od prvního setkání bez záměru nebo náznaku familiárnosti. Z povahových rysů vyniká u Irů zdvořilá družnost a uvolněnost.

4.3. Obchodní schůzka

Sjednání schůzky a její pravidla se nevymykají běžným evropským zvyklostem. Obecně lze říci, že Irové tíhnou k větší neformálnosti.


4.4. Komunikace

Nejpraktičtější je komunikovat anglicky, neboť je to rodný jazyk drtivé většiny Irů. Znalost cizích jazyků na dobré komunikační úrovni je u Irů méně obvyklá. 

Z praktických důvodů se ve stále větší míře používá mailová a telefonní komunikace, avšak osobní kontakt nadále zůstává ve všech sférách společenského života v Irsku zcela klíčový.

J

4.5. Doporučení

Ač jsou úředními jazyky irština a angličtina, irština se používá velmi omezeně a nikdo její znalost od cizinců ani neočekává. Zvýšenou pozornost může vyžadovat zvláštní výslovnost, se kterou se lze v mluveném anglickém projevu u mnoha Irů setkat. Navíc se v některých případech v irské angličtině užívá jen irský termín, např.: Garda (gárda) – irská policie, Dáil (dojl) – irská poslanecká sněmovna, TD (tý dý) – irský poslanec, Taoiseach (týšok) – předseda irské vlády, Tánaiste (tónyšte) – místopředseda irské vlády. I rsko je republika a někdy je proto místo označení „Ireland“ použit termín „Republic“, občas „State“ a v méně formální podobě také „South(ern Ireland)“ v protikladu k „North(ern Ireland)“. Čtyři velké oblasti (historické provincie) ostrova Irsko jsou Connacht, Leinster, Munster a Ulster. Větší část Ulsteru je dnes Severní Irsko a menší část leží v Republice. Značení ulic a domů je méně systematické než v ČR. Názvy ulic bývají často složeny z několika slov a jednotlivé části složeného názvu někdy uváděny v různém pořadí. PSČ jsou nově zavedena od r. 2015. V adresách mimo větší města se před jménem okresu uvádí County nebo zkratka Co. Někdy není uvedeno, že se jedná o Severní Irsko. Okresy v Severním Irsku jsou: Antrim, Armagh, Down, Fermanagh, Derry a Tyrone.

4.6. Státní svátky

Volné dny jsou soboty, neděle a svátky nebo náhradní termíny svátků dle stanovené (někdy i v rámci pracovně-právních vztahů dohodnuté) kompenzace:

 • 1. leden New Year’s Day
 • 17. březen St. Patrick’s Day (irský národní svátek)
 • pátek před velikonocemi Good Friday (neoficiální, ale dodržovaný den pracovního volna)
 • velikonoční pondělí Easter Monday
 • první pondělí v květnu Early May Bank Holiday
 • první pondělí v červnu Bank Holiday
 • první pondělí v srpnu Summer Bank Holiday
 • poslední pondělí v říjnu Bank Holiday
 • 25. prosinec Christmas Day
 • 26. prosinec St. Stephen’s Day

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Základní tři stupně cesty zahraničního výrobku ke spotřebiteli představuje dovozce (importer), velkoobchodník (distributor, wholesaler) a maloobchodník (dealer, retailer). U značkového zboží a složitějších výrobků plní dovozce často roli distributora. Tímto způsobem se např. v Irsku provádí prodej automobilů Škoda nebo traktorů Zetor. Místní zástupce je výhodou a u technicky náročnějšího zboží přímo nezbytností, pokud vývozce nemá prostředky na zřízení vlastního zastoupení nebo nepatří do nadnárodního koncernu, který je v zemi zastoupen, případně pokud nemá alespoň zástupce v sousední Velké Británii, který pokrývá i Irsko. Z faktorů ovlivňujících možnosti prodeje v Irsku, resp. navázání a vývoj vztahů s místním zájemcem  upozorňují irské firmy nejčastěji na to, že od českých firem očekávají: rychlou a především konkrétní odpověď na dotazy a návrhy zaslané písemně nebo sdělené při osobním setkání (pokud není možné odpovědět rychle, je vhodné potvrdit příjem a uvést předpokládaný termín odpovědi) – upozorňujeme na skutečnost, že v Irsku není pravidlem včasná či vůbec nějaká odpověď z irské strany na obchodní korespondenci; mnoho dotazů zůstává prostě bez povšimnutí; mentalita v tomto ohledu spíše připomíná jih Evropy než anglosaskou zemi. možnost domluvit se s obsluhou podnikové telefonní ústředny anglicky nebo uvádět na takto jazykově vybaveného pracovníka přímý kontakt; automatické vyrozumění o změně, zejména čísla telefonu a faxu, jestliže se v poslední době s příslušnou irskou firmou uskutečnil nějaký kontakt a ta nemá důvod se domnívat, že ze strany české firmy není zájem na jeho pokračování. Irové a čeští podnikatelé působící v Irsku často upozorňují, že irský partner znalý trhu je ve většině případů nutností. Vstup na trh a marketing výrobků je téměř nemožný bez spojení s místní firmou. Irsko je malá země s malým trhem se značnou provázaností obchodních i osobních vztahů.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Základní tři stupně cesty zahraničního výrobku ke spotřebiteli představuje dovozce (importer), velkoobchodník (distributor, wholesaler) a maloobchodník (dealer, retailer). U značkového zboží a složitějších výrobků plní dovozce často roli distributora. Tímto způsobem se např. v Irsku provádí prodej automobilů Škoda nebo traktorů Zetor. Místní zástupce je výhodou a u technicky náročnějšího zboží přímo nezbytností, pokud vývozce nemá prostředky na zřízení vlastního zastoupení nebo nepatří do nadnárodního koncernu, který je v zemi zastoupen, případně pokud nemá alespoň zástupce v sousední Velké Británii, který pokrývá i Irsko.

Z faktorů ovlivňujících možnosti prodeje v Irsku, resp. navázání a vývoj vztahů s místním zájemcem  upozorňují irské firmy nejčastěji na to, že od českých firem očekávají:

 • rychlou a především konkrétní odpověď na dotazy a návrhy zaslané písemně nebo sdělené při osobním setkání (pokud není možné odpovědět rychle, je vhodné potvrdit příjem a uvést předpokládaný termín odpovědi) – upozorňujeme na skutečnost, že v Irsku není pravidlem včasná či vůbec nějaká odpověď z irské strany na obchodní korespondenci; mnoho dotazů zůstává prostě bez povšimnutí; mentalita v tomto ohledu spíše připomíná jih Evropy než anglosaskou zemi.
 • možnost domluvit se s obsluhou podnikové telefonní ústředny anglicky nebo uvádět na takto jazykově vybaveného pracovníka přímý kontakt;
 • automatické vyrozumění o změně, zejména čísla telefonu a faxu, jestliže se v poslední době s příslušnou irskou firmou uskutečnil nějaký kontakt a ta nemá důvod se domnívat, že ze strany české firmy není zájem na jeho pokračování.

Irové a čeští podnikatelé působící v Irsku často upozorňují, že irský partner znalý trhu je ve většině případů nutností. Vstup na trh a marketing výrobků je téměř nemožný bez spojení s místní firmou. Irsko je malá země s malým trhem se značnou provázaností obchodních i osobních vztahů.

5.3. Marketing a komunikace

Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)

Propagace je jednou z hlavních proměnných ve funkci prodejnosti výrobku a pro maximalizaci jejího efektu je třeba postupovat podle plánu vycházejícího z praktické zkušenosti v konkrétním oboru a podrobného průzkumu trhu. Využívání HSP je běžné. Hlavní deníky jsou The Irish Times (www.irishtimes.com) a Irish Independent (www.independent.ie).

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

V Irsku panuje otevřené ekonomické prostředí při zachování pravidel EU a WTO. V zemi funguje praktická vymahatelnost práva při porušení ochrany duševního vlastnictví.

5.5. Trh veřejných zakázek

Hlavní internetovou stránkou, na které je publikován přehled veřejných zakázek vlády a místních samospráv, je www.etenders.gov.ie Na této stránce lze vyhledávat tendry podle jednotlivých oborů či data zveřejnění, je možné přihlásit se k pravidelnému odběru informací o zveřejněných tendrech. Užitečné rady a informace o tendrech jsou pravidelně publikovány na (www.procurement.ie).

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Obvyklé platební podmínky jsou 30–180 dní od data vystavení faktury podle druhu zboží. Platební morálka je dobrá. Služby v této oblasti poskytuje společnost Experian Ireland (www.experian.com), která mimo jiné vydává věstník (Gazette) s rozsudky v dlužních sporech a s informacemi o insolventnosti.


5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Občané ČR mají právo pobývat v Irsku bez ohledu na svou ekonomickou situaci a mají právo požádat o povolení k pobytu. Při vstupu na území Irska je občan ČR jako členského státu EU povinen prokázat se imigrační kontrole buď platným a nepoškozeným cestovním pasem nebo občanským průkazem. Při vstupu na území Irska nejsou vyžadovány finanční prostředky pro krytí nákladů pobytu v Irsku ani zpáteční letenka. Po příjezdu do Irska není stanovena povinnost registrovat se u Irské policie (Garda/y Síochána/y) nebo požádat o povolení k pobytu za účelem zaměstnání, podnikání nebo studia v Irsku.

V případě, že se občané ČR rozhodnou využít možnosti požádat o povolení k pobytu, obrátí se na registrační oddělení Garda v místě bydliště. Podrobné závazné informace ohledně pobytových práv občanů zemí EU v Irsku lze nalézt na webových stránkách www.citizensinformation.ie. Právní předpisy, upravující otázky pobytu cizinců na území Irska lze nalézt na webových stránkách Department of Justice, Equality and Law Reform – www.justice.ie.

Zakázán nebo podmíněn licencí je dovoz zbraní, munice, výbušnin, drog, pornografie, rostlin, živých i mrtvých zvířat, masa a masných výrobků (pozn.: dovoz výrobků z členských zemí EU je povolen pro osobní spotřebu), sena a slámy (i jako balicích výplní) a řady dalších položek uvedených v celním sazebníku (Customs & Excise Tariff of Ireland – viz též bod 5.4.). Horní limity na bezcelní dovoz na l dospělého cestovatele ze zemí EU jsou:

 • 1 kg tabáku nebo 800 cigaret nebo 200 doutníků, 400 kusů cigár
 • 10 litrů destilátu (např. vodka, gin, whisky …)
 • 20 litrů alkoholických nápojů jiných než víno, nepřesahujících 22 % objemu alkoholu 90 litrů vína (v tom max. 60 litrů perlivého)
 • 110 litrů piva

Cestující z členských států EU mohou do Irsku dovážet do 10 kg potravin živočišného původu. Podmínkou je, aby tyto potraviny byly v neporušeném originálním balení od výrobce a byly určeny výhradně pro osobní spotřebu. Aktuální informace o podmínkách dovozu potravin do Irska jsou uvedeny na webových stránkách Department of Agriculture and Food www.agriculture.gov.ie.


5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Obě naše země jsou členy EU, překážky pro zaměstnávání tudíž prakticky neexistují. Informace o pracovních podmínkách naleznete na na stránkách Department of Social Protection’s Employment Services/Intreo Offices www.welfare.ie, daních, sociálním systému, školství, zdravotnictví, ale také o tom, jak v Irsku přihlásit automobil či koupit nemovitost naleznete ve velmi přehledné formě v anglickém jazyce na www.citizensinformation.ie Na irském trhu práce existuje trvalý zájem o některé profese, zejména o řemeslníky, montéry, některé profesionální služby (zdravotní sestry, ošetřovatelky, kadeřnice), manuální profese s důrazem na zkušenost z oboru (pracovníci na jatkách, v autoopravnách) a technické profese s vysokoškolským vzděláním (např. chemický, farmaceutický, IT průmysl). Šance je rovněž pro některé bankovní a účetní profese s mezinárodní (ACCA, CIMA) kvalifikací a multilinguální pracovníky pro centra strategických služeb. Kromě specializovaných personálních agentur je v Irsku značná část pracovních příležitostí zveřejněna na internetu.

Pracovně právní náležitosti a pravidla: Rámec pracovního práva tvoří jednak zákony a jednak zvykové právo. Seznam veškerých irských právních předpisů lze nalézt na internetové stránce www.irishstatutebook.ie; Základem vztahu je smlouva mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Na rozdíl od praxe v ČR nemusí mít písemnou podobu. Zaměstnavatel je však povinen do dvou měsíců od nástupu do zaměstnání předat zaměstnanci psaný seznam povinností a podmínek (minimální informace jsou definovány zákonem Terms of Employment (Information) Act 1994). Obvykle uváděná zkušební doba je tři až šest měsíců. Legislativně je stanovena pouze horní hranice zkušební doby, jež nesmí přesáhnout dvanáct měsíců. Výpovědní lhůty jsou značně rozmanité a závisí na individuálních pracovních smlouvách. Statutárně platí, že výpovědní lhůta je minimálně jeden týden v pracovních poměrech kratších než dva roky a delších než tři měsíce, a maximálně osm týdnů v případě pracovních poměrů delších než 15 let. Délka pracovní doby nesmí překročit 48 hodin týdně v průměru za poslední čtyři měsíce práce. Výjimkou jsou zejména manažerské pozice, kde si pracovník do jisté míry určuje pracovní dobu. Zaměstnanci na plný úvazek jsou oprávněni čerpat 20 dní dovolené a devět dní státních (veřejných) svátků. Pracovní zvyklosti se nijak neliší od praxe v irských, britských či amerických zahraničních společnostech sídlících v České republice. Důraz je kladen na výkon, přesnost a včasnost. Irové jsou v práci velmi disciplinovaní. Minimální hodinová mzda je 9,25 EUR (od 1.1.2017).

Registrace zaměstnanců, daně a sociální pojistné:  Po získání zaměstnání si pracovníci požádají místně příslušný sociální úřad (Social Welfare Office) o vydání osobního čísla pro styk s veřejnou správou (PPS Number – Personal Public Service Number). Číslo slouží k identifikaci pracovníka a k řadě dalších úkonů ve vztahu ke státní správě (např. odvod daní a pojistného). Podmínky vydání a formuláře jsou uvedeny na  stránce úřadu Welfare – Department of Social Protection. Zaměstnanec má povinnost registrace na daňovém úřadu, který mu vyměří roční daňovou povinnost. Daně jsou z platu strhávány až po dosažení příjmu nad roční nezdanitelnou částku platu. Registraci je nutno provést co nejdříve, jinak má zaměstnavatel po uplynutí určitého období povinnost srážet daň na úrovni nejvyšší sazby. Podmínky registrace a formuláře jsou k dispozici na stránce www.revenue.ie; Tato stránka rovněž velice srozumitelně popisuje jednotlivé nároky na daňové úlevy a samozřejmě strukturu daňových sazeb. Informace o zdanitelných a nezdanitelných položkách platu, sazbách daní apod. naleznete také na: www.revenue.ie . Obecně, všichni zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné, které jsou starší 16-ti let, přispívají do sociálního systému PRSI (Pay Related Social Insurance). Příspěvky se procentuálně vypočítávají z hrubého měsíčního příjmu a dělí se do různých kategorií, také podle druhu práce, kterou vykonáváte. PRSI příspěvky se skládají z příspěvků zdravotních a sociálních. Platbu příspěvků PRSI zajišťuje zaměstnavatel.

5.9. Veletrhy a akce

V Irsku se koná několik desítek významnějších, ale zpravidla úzce zaměřených výstavních akcí, které odpovídají nízkému počtu obyvatel a v rámci Evropy geografické odlehlosti země. Na druhou stranu, vzhledem k velkému počtu zahraničních firem v Irsku,  které zpravidla představují velkou část nebo většinu vystavovatelů, mají prakticky téměř všechny výstavy mezinárodní charakter. Účast zahraničních firem, které nemají v Irsku zastoupení, je ojedinělá a zpravidla se jedná o firmy ze Severního Irska nebo Velké Británie. Vůbec největší výstavní akcí v Irsku je mistrovství (země nebo světa) v orbě, které se koná na podzim vždy na jiném místě a má charakter téměř všeobecného veletrhu a celonárodní pouti zároveň. Naprostá většina veletrhů (nebo spíše velkých výstav) se koná v Dublinu v areálu Royal Dublin Society (www.rds.ie). ČR se účastní irských veletrhů pouze sporadicky. Za nejvýznamnější veletrhy lze považovat HolidayWorld, Energy Show či Medtec.

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví ČR v Dublinu

Embassy of the Czech Republic

57 Northumberland Road Ballsbridge,

Dublin 4

DO4 PF51

Telefon: +353 1 6681135 / Mobil v mimopracovní době: +353 (0)87 618 9055

Fax: +353 1 6681660

E-mail: commerce_dublin@embassy.mzv.cz, dublin@embassy.mzv.cz

Web: www.mzv.cz/dublin  

Facebook: https://www.facebook.com/czech.embassy.dublin

Velvyslanectví ČR se nachází jižně od centra Dublinu. Nejvhodnějším spojením z letiště jsou pravidelné autobusy společnosti Aircoach (www.aircoach.ie) ve směru Ballsbridge, nejbližší zastávka je The Schoolhouse Hotel. Z centra města jezdí k velvyslanectví autobusy č. 4, 7 (www.dublinbus.ie). Jízdní řády většinou označují pouze čas odjezdu autobusu z první zastávky nebo přibližné intervaly ve špičce. Nejbližší stanice DARTu (nadzemní obdoba metra) je Lansdowne Road. Spolehlivým dopravním prostředkem jsou cenově přístupné dublinské taxíky.

Kancelář CzechTrade v Londýně (s působností pro Irsko)

Ing. Jiří Rak vedoucí zahraniční kanceláře

Telefon: +44 (0)2077925951

Mobil: +44 (0)7719144924

E-mail: jiri.rak@czechtrade.cz

Web: https://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/evropa-asie/spojene-kralovstvi

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

 • Tísňové volání 999 nebo 112.
 • Telefonní informace 11850.

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Informace pro imigranty:

 • Základní informace www.citizensinformation.ie
 • Ochrana spotřebitelů www.consumerconnect.ie

Turistické informace o Irsku:

Obecné:

 • Fáilte Ireland www.failteireland.ie
 • Tourism Ireland www.tourismireland.com
 • Dublin a okolí www.visitdublin.ie
 • Severní Irsko www.discovernorthernireland.com

Doprava:  

 • Irish Ferries www.irishferries.ie
 • Irish Rail www.irishrail.ie
 • Bus Eireann www.buseireann.ie
 • Dublin Bus www.dublinbus.ie
 • Aer Lingus www.aerlingus.com
 • Ryanair www.ryanair.com

Ubytování v Irsku:

 • Dlouhodobé pronájmy www.daft.ie a www.myhome.ie
 • Hotely www.hotel-ireland.com
 • Bed and Breakfast www.townandcountry.ie
 • Hostely www.hostellingireland.com
 • Camping www.camping-ireland.ie

Irská média:

 • Televize a rozhlas RTE www.rte.ie
 • The Irish Times www.irishtimes.com
 • Irish Independent www.independent.ie
 • The Examiner www.irishexaminer.ie
 • Sunday Business Post www.businesspost.ie

Vládní instituce:

 • Irská vláda, ministerstva www.gov.ie

Kulturní instituce:

 • Arts Council, odkazy na kulturní instituce www.artscouncil.ie
 • The National Gallery www.nationalgallery.ie
 • The National Concert Hall www.nch.ie
 • The National Library of Ireland www.nli.ie
 • Irish Museum of Modern Art www.modernart.ie
 • The Chester Beatty Library www.cbl.ie
 • Program kulturních akcí www.art.ie

Ekonomika a obchod:

 • Oficiální stránky vlády www.irlgov.ie
 • Central Bank of Ireland www.centralbank.ie
 • Statistický úřad www.cso.ie
 • Národní rozvojový plán www.ndp.ie
 • Státní rozpočet www.budget.gov.ie
 • Registrace firem www.cro.ie
 • Informace pro podnikatele www.basis.ie

Adresy dalších významných institucí:

 • Úřad předsedy vlády www.taoiseach.ie (obsahuje odkazy na jednotlivá ministerstva a jiné státní instituce)
 • Enterprise Ireland (podpora irských firem a podnikání, obdoba CzechTrade) www.enterprise-ireland.com
 • Centrální statistický úřad www.cso.ie
 • Centrální banka www.centralbank.ie
 • Investment and Development Agency www.idaireland.com

• Teritorium: Evropa | Irsko | Zahraničí