Irsko

Rozcestník informací o Irsku:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Irsko utrpělo nejhlubší propad HDP z celé EU během druhého lockdownu (listopad 2020). Podle údajů Eurostatu došlo ve čtvrtém čtvrtletí 2020 k propadu o 5,1 %. Jednalo se o nejprudší čtvrtletní hospodářský pokles v celé EU v daném čtvrtletí. Navzdory tomu hospodářství v průběhu celého roku 2020 rostlo.

Podle předpovědí Evropské komise publikovaných v březnu 2021 bylo Irsko jedinou ekonomikou EU, která vykázala pozitivní meziroční růst v roce 2020. Analýza Evropské komise připisuje tento výsledek vývozu do zahraničí, zejména produktů farmaceutického a výpočetního sektoru a dále dočasně zvýšené poptávce spotřebitelů po odstranění protipandemických opatření ve třetím čtvrtletí 2020.

Pandemie covidu-19 se promítla do zvýšení míry nezaměstnanosti na 25 %. Jedná se o údaj, který zahrnuje i osoby, které pobírají podporu v rámci pandemického programu, tradiční míra nezaměstnanosti v lednu 2021 byla na 5,3 %.

Irský stát utratil více než 24 mld. EUR v r. 2020 na podporu ekonomiky v souvislosti v pandemií koronaviru, což představuje 6,1% HDP. Irská vláda plánuje do konce r. 2021 utratit 28 mld. EUR, což odpovídá 6,7% HDP. Tato suma obsahuje 16,4 mld. EUR výdajových opatření (10 mld. EUR jde na podporu příjmů, 3,2 mld. EUR jde na příjmová opatření jako např. daňové odklady, 5 mld. EUR jde na přímá opatření jako např. úvěrové garance či půjčky. Veřejné výdaje vzrostly o 20 % a Irsko zaznamenalo druhý největší nárůst v EU v oblasti výdajů v souvislosti s pandemií covidu-19. Celkové náklady na vyrovnání se pandemií představovaly 12,2% hospodářství, což zhruba odpovídá průměru EU.

Program Evropská centrální banka na nákup aktiv snížil náklady na půjčování pro irskou vládu o 80 bazických bodů na úrovni dluhopisů se splatností 10 let, což znamená přímou úsporu na úrocích okolo 192 mil. EURO za rok.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Energetický průmysl

Dalším důležitým odvětvím pro dosažení ekologické udržitelnosti je energetika založená na obnovitelných zdrojích. Tato oblast nabízí celou řadu příležitostí pro výrobce zařízení pro větrné, solární, bio či vodní elektrárny.

ICT

Irská vláda vytvořila v prosinci 2020 plán na zrychlenou digitální transformaci, jejímž cílem je zefektivnit reformu státního aparátu a průmyslovou transformaci. Obchodní digitální služby, které rostly v posledních letech rychleji než obchodování se zbožím, zaznamenaly vzestup během pandemie covidu-19. Digitální služby umožňující online dodávky byly nejméně postiženým odvětvím během pandemie a odborníci očekávají jejich rychlý růst v Irsku i v období po skončení pandemie.

Služby jako telemedicína, online vzdělávání, digitální zábava a práce na dálku, které dříve tak významné, se nyní staly důležitou součástí ekonomiky. Kyberbezpečnost a ochrana dat se nyní staly zásadním problémem kvůli nedostatečně zabezpečené infrastruktuře, neboť práce z domova, zejména v oblastech jako je finanční sektor či účetnictví, vyžaduje kvalitně zabezpečenou IT infrastrukturu.

Proces průmyslové automatizace byl na vzestupu již před pandemií covidu-19, avšak v jejím důsledku došlo ke zvýšené poptávce. Vzhledem k tomu, že kvůli epidemiologickým opatřením bylo zapotřebí zastavovat výrobu a distribuci, tak mnozí producenti ve zvýšené míře hledají způsoby, jak v budoucnosti posílit odolnost výrobního procesu, což skýtá příležitosti firmám specializujícím se na průmyslovou automatizaci a robotizaci.

Služby

Vzhledem k tomu, že aktivní cestovní ruch v oblasti zdravotnických služeb v České republice bude zřejmě potřebovat delší dobu, aby se zotavil, nabízí se možnost především propagace lázeňského sektoru s jeho ozdravnými v Irsku. Velkou konkurenční výhodou je vysoká kvalita za mnohem nižší cenu než v jiných evropských destinacích. Lze se přitom zaměřit i na některá specifika, např. na léčbu respiračních onemocnění, která se Irsku vyskytují v relativně vysoké míře.

Oblast telemedicíny by v případě České republiky rovněž skýtá výrazný exportní potenciál.

Stavební průmysl

Covid-19 způsobil v Irsku zvýšení cen stavebního materiálu, jako jsou dřevo, ocel, cihly, sklo atd. Zvyšuje se poptávka distributorů a průmyslu po alternativních dodavatelích, a to nejen z důvodů dopadů pandemie, nýbrž i kvůli následkům Brexitu na Irském ostrově. Právě toto odvětví představuje velkou příležitost pro výrobce těchto produktů.

V období po pandemii covidu-19 bude pokračovat směřování k ekologické udržitelnosti, jehož součástí je i budování ekologicky šetrných budov. Politika irské vlády je v tomto směru velmi ambiciózní, zejména s ohledem na její snahu o rychlé dosažení uhlíkové neutrality, a vynakládá na tento záměr nemalé prostředky.

Velvyslanectví ČR v Dublinu
e-mail: commerce_dublin@mzv.cz
www.mzv.cz/dublin

• Teritorium: Evropa | Irsko | Zahraničí