Irsko

Rozcestník informací o Irsku:

CzechTrade: Desatero pro obchodování s Irskem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Irskem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.

Steve Heap / Shutterstock.com
 1. Ostrovy si žádají vizi
  Ve vaší komunikační a marketingové strategii se musí zrcadlit vaše jasná vize. Ta může zahrnovat i promítnutí excell tabulky očekávaných zisků či přímo část business plánu.
 2. Investujte do marketingu
  Váš web by měl být přehledný, graficky zajímavý a jednoduchý. Ideální je vytvořit stránky specifické pouze pro ostrovní trh s koncovkou .com nebo .ie. Propagační materiály a sociální sítě – materiály mohou být hravé a vynalézavé, ale zároveň by měly působit decentně. Rozhodně se vyvarujte například spoře oděných modelek či lechtivých obrázků, byť by měly návaznost na produkt.
 3. Váš šatník také jedná
  V Británii je naprosto samozřejmé přijít na schůzku formálně a elegantně oblečen, nepodceňujte ani výběr obuvi, která musí být za všech okolností čistá a klasické fazony. Pánové – kvalitní a dobře padnoucí oblek s hezkou kravatou, dámy – decentní šaty či business kostýmek. V řadě odvětví, jako například IT, start up scéna či například pivovarnictví stačí i „smart jeans“ nicméně v sektorech jako zejména finančnictví však vždy zůstaňte u obleku.  
 4. Nepodceňujte přípravu na jednání
  Na ostrovech považují čas za velmi drahý. Když si jej proto na vás irský subjekt najde, znamená to, že má zájem. Na schůzky choďte proto perfektně připraveni, a to jak po obchodní, tak technické stránce. Zejména větší irské společnosti přicházejí na jednání většinou v doprovodu technického pracovníka. Nezapomínejte, že druhou možnost se představit mít nebudete – Irové vás vždy pozvou, jen když cítí business příležitost. Průzkumné schůzky se nekonají. 
 5. Jednejte v ostrovním duchu
  Na schůzku přijďte vždy s mírným předstihem a samotné jednání zahajte neformálně pár odlehčenými a vtipnými větami, například o cestě na místo, dopravě či počasí. Vyhněte se politice, problematice menšin a partnerským vztahům. Po skončení schůzky rozhodně napište rychlý follow-up e-mail s poděkováním, shrnutím dohodnutých kroků a jejich následného plnění. 
 6. Samotné jednání – čas jsou peníze
  Jednání je velmi konkrétní a přímé. Nejdříve představte produkt/službu, jeho unikátní vlastnosti (USP – Unique selling point), reference a následně vizi spolupráce na daném trhu, čeho chcete dosáhnout a jaké výhody by to mělo partnerovi přinést. Buďte otevření a v žádném případě nenadsazujte marže nad obvyklou úroveň. Britští partneři s rozhodovacími pravomocemi mají obvykle velmi dobrý přehled o nákladových položkách v různých regionech a může dojít ke ztrátě vaší věrohodnosti. 
 7. Buďte zdvořilí
  Ptejte se, dávejte najevo, že nasloucháte, nepřerušujte protistranu, neveďte dlouhé monology. Rozkazovací způsob obejděte zdvořilejšími obraty, naučte se několik frází, které zjemňují nepříjemná sdělení.
 8. Pozor na irské zmatky
  Odlišné procesní zvyklosti a byrokratické průtahy Vás místy mohou nemile překvapit. Irský trh je velice konkurenční, ale i tak se objevuje  mnoho byrokratických potíží a Irové sami jsou někdy na rozdíl od Britů trochu zmatkáři. 
 9. Ireland vs United Kingdom
  Spojené království představuje unii Angličanů, Skotů, Velšanů a Irů (Severní Irsko), nicméně Irsko (Irská republika) je již od roku 1922 nezávislé, a proto si vždy předem zjistěte národnost partnera a podle toho ho oslovujte. Irové obecně nemají v lásce Angličany kvůli dlouhému období anglické nadvlády nad Iry a proto se vyvarujte příliš velkých projevů náklonnosti právě k Angličanům. Naopak vhodné je zmínit jak se Vám v Irsku líbí – Irové jsou velice hrdý národ. 
 10. Ice breaking“ versus „brick dropping“
  K prolamování ledů využít témat jako počasí nebo cesta. Další oblíbená témata – krása Irska, Praha, kultura, sport, cestování, dovolené či národní nápoj – pivo Guiness.; o své rodině můžete hovořit, ale nikdy se na ni protistranu nevyptávejte. Nenadnášejte témata dotýkající se politiky, historie, náboženství či přistěhovalectví. Zejména se pak vyvarujte jakékoliv zmínce o otázce Severního Irska, IRA a všemu, co s touto problematikou souvisí. 

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Evropa | Irsko | Zahraničí

Doporučujeme