Izrael

Souhrnná teritoriální informace

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Tel Avivu (Izrael) ke dni 01.06.2016

Aktuální exportní příležitosti

Typ příležitosti Datum Název
Expression r.relatedTreePage[0].tree is undefined on line 34, column 67 in imports/visual/exportOpportunities.ftl. The problematic instruction: ---------- ==> assignment: treeId=r.relatedTreePage[0].tree.id [on line 34, column 49 in imports/visual/exportOpportunities.ftl] in user-directive form.form [on line 7, column 1 in imports/visual/exportOpportunities.ftl] ---------- Java backtrace for programmers: ---------- freemarker.core.InvalidReferenceException: Expression r.relatedTreePage[0].tree is undefined on line 34, column 67 in imports/visual/exportOpportunities.ftl. at freemarker.core.TemplateObject.assertNonNull(TemplateObject.java:125) at freemarker.core.TemplateObject.invalidTypeException(TemplateObject.java:135) at freemarker.core.Dot._getAsTemplateModel(Dot.java:78) at freemarker.core.Expression.getAsTemplateModel(Expression.java:89) at freemarker.core.Assignment.accept(Assignment.java:90) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.MixedContent.accept(MixedContent.java:92) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.IteratorBlock$Context.runLoop(IteratorBlock.java:179) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:428) at freemarker.core.IteratorBlock.accept(IteratorBlock.java:102) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.IfBlock.accept(IfBlock.java:82) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.MixedContent.accept(MixedContent.java:92) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:310) at freemarker.core.UnifiedCall.accept(UnifiedCall.java:130) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.MixedContent.accept(MixedContent.java:92) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.IfBlock.accept(IfBlock.java:82) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.MixedContent.accept(MixedContent.java:92) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.Environment.process(Environment.java:199) at freemarker.template.Template.process(Template.java:237) at org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerView.processTemplate(FreeMarkerView.java:366) at org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerView.doRender(FreeMarkerView.java:283) at cz.tsystems.bi.module.common.freemarker.FreeMarkerView.doRender(FreeMarkerView.java:109) at org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerView.renderMergedTemplateModel(FreeMarkerView.java:233) at org.springframework.web.servlet.view.AbstractTemplateView.renderMergedOutputModel(AbstractTemplateView.java:167) at org.springframework.web.servlet.view.AbstractView.render(AbstractView.java:250) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.render(DispatcherServlet.java:1047) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:817) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:719) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:669) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:574) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:718) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:831) at com.fg.servlet.servlet.DelegatingServletContainerManager.processService(DelegatingServletContainerManager.java:241) at com.fg.servlet.servlet.DelegatingServletContainerManager.service(DelegatingServletContainerManager.java:185) at com.fg.servlet.servlet.ServletHolderForwardingFilter.doFilter(ServletHolderForwardingFilter.java:61) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:188) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:116) at com.fg.servlet.filter.FilterHolderChain.doFilter(FilterHolderChain.java:41) at cz.tsystems.bi.module.common.TransactionFilter.chainReadonly_aroundBody0(TransactionFilter.java:53) at cz.tsystems.bi.module.common.TransactionFilter$AjcClosure1.run(TransactionFilter.java:1) at org.aspectj.runtime.reflect.JoinPointImpl.proceed(JoinPointImpl.java:149) at cz.tsystems.spring.transaction.AspectjMethodInvocation.proceed(AspectjMethodInvocation.java:30) at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor$1.doInTransaction(TransactionInterceptor.java:132) at org.springframework.transaction.jta.WebSphereUowTransactionManager$UOWActionAdapter.run(WebSphereUowTransactionManager.java:337) at com.ibm.ws.uow.UOWManagerImpl.runUnderNewUOW(UOWManagerImpl.java:1115) at com.ibm.ws.uow.UOWManagerImpl.runUnderUOW(UOWManagerImpl.java:629) at org.springframework.transaction.jta.WebSphereUowTransactionManager.execute(WebSphereUowTransactionManager.java:281) at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:127) at cz.tsystems.spring.transaction.TransactionAspect.aroundTransactional(TransactionAspect.java:51) at cz.tsystems.bi.module.common.TransactionFilter.chainReadonly(TransactionFilter.java:51) at cz.tsystems.bi.module.common.TransactionFilter.doFilter(TransactionFilter.java:39) at com.fg.servlet.filter.FilterHolderChain.doFilter(FilterHolderChain.java:38) at org.springframework.web.filter.HiddenHttpMethodFilter.doFilterInternal(HiddenHttpMethodFilter.java:77) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:76) at com.fg.servlet.filter.FilterHolderChain.doFilter(FilterHolderChain.java:38) at cz.tsystems.bi.module.common.web.multipart.support.CustomMultipartFilter.doFilterInternal(CustomMultipartFilter.java:64) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:76) at com.fg.servlet.filter.FilterHolderChain.doFilter(FilterHolderChain.java:38) at com.fg.servlet.filter.DelegatingFilterManager.doFilter(DelegatingFilterManager.java:37) at com.fg.servlet.filter.FilterManagerProxy.doFilter(FilterManagerProxy.java:50) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:188) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:116) at com.fg.logger.web.LogDiggerWrapperFilter.doFilter(LogDiggerWrapperFilter.java:58) at com.fg.webapp.cps.v1.modules.spring.web.filter.DelegatingReloadableFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingReloadableFilterProxy.java:393) at com.fg.webapp.cps.v1.modules.spring.web.filter.DelegatingReloadableFilterProxy.doFilter(DelegatingReloadableFilterProxy.java:281) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:188) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:116) at com.fg.commons.cryptography.JCryptionFilter.doFilter(JCryptionFilter.java:114) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:188) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:116) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:70) at com.fg.webapp.cps.v1.modules.ModuleUrlRecognitionFilter.doFilterInternal(ModuleUrlRecognitionFilter.java:116) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:76) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:188) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:116) at com.fg.webapp.cps.v1.frontend.filter.CpsFrontendProxyFilter.doFilter(CpsFrontendProxyFilter.java:54) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:188) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:116) at com.fg.webapp.cps.v1.com.ejb.APPLencodingFilterCL.doFilter(APPLencodingFilterCL.java:76) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:188) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:116) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain._doFilter(WebAppFilterChain.java:77) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:908) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.invokeFilters(WebAppFilterManager.java:997) at com.ibm.ws.webcontainer.extension.DefaultExtensionProcessor.invokeFilters(DefaultExtensionProcessor.java:1062) at com.ibm.ws.webcontainer.extension.DefaultExtensionProcessor.handleRequest(DefaultExtensionProcessor.java:982) at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebApp.handleRequest(WebApp.java:3935) at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebGroup.handleRequest(WebGroup.java:276) at com.ibm.ws.webcontainer.WebContainer.handleRequest(WebContainer.java:931) at com.ibm.ws.webcontainer.WSWebContainer.handleRequest(WSWebContainer.java:1592) at com.ibm.ws.webcontainer.channel.WCChannelLink.ready(WCChannelLink.java:186) at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.handleDiscrimination(HttpInboundLink.java:452) at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.handleNewRequest(HttpInboundLink.java:511) at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.processRequest(HttpInboundLink.java:305) at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpICLReadCallback.complete(HttpICLReadCallback.java:83) at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.AioReadCompletionListener.futureCompleted(AioReadCompletionListener.java:165) at com.ibm.io.async.AbstractAsyncFuture.invokeCallback(AbstractAsyncFuture.java:217) at com.ibm.io.async.AsyncChannelFuture.fireCompletionActions(AsyncChannelFuture.java:161) at com.ibm.io.async.AsyncFuture.completed(AsyncFuture.java:138) at com.ibm.io.async.ResultHandler.complete(ResultHandler.java:204) at com.ibm.io.async.ResultHandler.runEventProcessingLoop(ResultHandler.java:775) at com.ibm.io.async.ResultHandler$2.run(ResultHandler.java:905) at com.ibm.ws.util.ThreadPool$Worker.run(ThreadPool.java:1613)