Izrael

Rozcestník informací o Izraeli:

CzechTrade: Desatero pro obchodování s Izraelem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Izraelem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.

Steve Heap / Shutterstock.com
 1. Vytipujte si dobrého partnera
  Pro zájemce o export do Izraele je rozumné snažit se najít místního partnera, který zná dobře trh, zvyklosti a jazyk. Založení vlastní pobočky není pro většinu dodavatelů obvykle ekonomicky opodstatněné a reálné. Místní partner může mít postavení buď prodejního agenta na provizní bázi, anebo distributora obchodujícího na vlastní účet.
 2. Nespěchejte s exkluzivitou
  Je běžné, že místní zástupci důrazně vyžadují exkluzivitu. Na úvod lze doporučit exkluzivitu časově omezenou a podmíněnou dosaženým obratem. Partneři se tomu zajisté budou zpočátku bránit, nicméně jednání za to stojí.
 3. Využijte angličtinu, případně ruštinu
  Pokud nebudete v Izraeli osobně podnikat, hebrejsky se učit nemusíte. Většina partnerů bude umět velmi dobře anglicky; někteří z nich (vzhledem ke svému původu) i rusky, což může být pro nás určitou výhodou.
 4. Obhajte cenu a kvalitu
  Obecně platí, že cenový faktor hraje při jednání vždy významnou roli společně s kvalitou, dodací lhůtou, poprodejním servisem, spolehlivostí dodavatele a jeho referencemi. Izraelský trh je vysoce konkurenční, zároveň zde stále přetrvává tendence poněkud podceňovat kvalitu výrobků z naší části Evropy ve srovnání se západoevropskou resp. americkou konkurencí.
 5. Očekávajte přímočaré jednání
  Izraelci dokáží být při obchodním jednání velmi tvrdí a obvykle říkají naplno, co si myslí. Doslova také chápou to, co řeknete vy. Jejich chování může někdy působit až nezdvořile. Pokud se na to adaptujete a nenecháte se vyvést z míry, budete jim rovnocenným partnerem. Výsledky jednání je vždy vhodné potvrdit písemně.
 6. Zapomeňte na dodatečné smlouvání
  Na rozdíl od arabských obchodníků je izraelská nabídka často konečná a bez prostoru pro další smlouvání. Prosazování dodatečných cenových úprav resp. změny platebních podmínek je prakticky vyloučené.
 7. Nečekejte velkou flexibilitu
  Důležité je dodržování běžných norem obchodního jednání, jako je schopnost navázání osobních vztahů s partnery, osobní přítomnost při důležitých jednáních, flexibilita a dynamičnost jednání. Naopak flexibilita není silnou stránkou izraelských protějšků – je třeba se připravit na to, že v mnoha případech trvají na svých podmínkách až do konce.
 8. Respektujte volnou sobotu
  Obvyklá pracovní doba obchodních firem je ve dnech neděle – čtvrtek 8:00–16:00, v pátek 8:00–13:00 (pokud v pátek pracují). Státní úřady pracují ve dnech neděle – čtvrtek 7:30–16:00 a jsou zavřeny v pátek a sobotu. S tímto omezením je třeba počítat při sjednávání schůzek, naopak lze pracovat v neděli. Pokud jde o sobotu, obchodním partnerům – pokud je dobře neznáme – raději ani netelefonujeme, může to být bráno jako nezdvořilost.
 9. Tolerujte neformální oblečení
  Obchodní schůzku se doporučuje ještě potvrdit předem telefonicky. Izraelci často chodí i na obchodní jednání obzvláště v letním období v neformálním oblečení – bez saka a kravaty, v sandálech.
 10. Připravte se na pestrou společnost
  Je třeba mít na paměti obrovskou různorodost izraelské společnosti z hlediska oblasti původu (starousedlíci, USA, Evropa, bývalý SSSR, arabské země, Afrika) a aspektů kulturně-společenských. Všechny tyto faktory ovlivňují přístup a chování různých skupin v rámci izraelské společnosti, podnikatele nevyjímaje.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Asie | Izrael | Zahraničí

Doporučujeme