Boj Afriky s koronavirem pokračuje

Přestože oficiální čísla počtu lidí nakažených koronavirem v Africe je většinou poměrně nízký v porovnání s jinými podobně lidnatými státy světa, ve skutečnosti je možná šíření nákazy výraznější a ovlivňuje zásadně i ekonomiky už tak relativně chudších zemí.

Přehled situace v jednotlivých zemích Afriky:

Angola

Přestože je v Angole relativně nízký počet nakažených, objevují se neustále nové případy lokálního přenosu infekce. Úředníci neustále sledují všechny jednotlivce, u nichž se nákaza objevila. Nejvíce zasažené je hlavní město Luanda, kde angolská vláda vytvořila karanténní oblast, druhá je kolem obce Cazengo v provincii Cuanza Norte. V těchto oblastech jsou zavedena přísná opatření k zamezení šíření viru. Za jejich nedodržení hrozí pokuty.

Nošení masky je povinné pro všechny, kteří opustí domov i hotelový hotel, na všech veřejných místech, nemusí se nosit při chůzi venku či při cvičení. Nakázány jsou rozestupy mezi lidmi a neshlukování se.

Zdravotnická zařízení a nemocnice jsou plně funkční. Podniky a restaurace, veřejná doprava a kulturní památky jsou otevřeny, ale omezeny časově a kapacitně (50 % kapacity). Kina zůstávají uzavřeny, náboženské aktivity pozastaveny.

Vláda zrušila 20. března všechny mezinárodní lety a Angola zůstává uzavřena komerčním letům. Příležitostné humanitární lety fungují občas také jako repatriační lety.

Angolské ministerstvo vnitra prodloužilo platnost všech pracovních, pobytových a dočasných víz do 31. 8. 2021.

Pozemní hranice jsou uzavřeny pro veškerou dopravu mimo komerční.

Každý, kdo přijede do Angoly, musí předložit negativní test na covid-19, může být starý až 8 dní před vstupem do země. Přesto je zavedena povinná 14denní karanténa pro každého, kdo do země vstoupí bez ohledu na národnost. V zemi je několik karanténních míst, v Luandě si lidé mohou vybrat mezi pobytem v jednom z několika vládou schválených hotelových karanténních míst (na vlastní náklady) nebo ve vládním karanténním centru.

Zpět na začátek

Botswana

Botswana uzavřela hranice pro všechny mimo botswanských občanů. Všichni veřejní činitelé si odsouhlasili snížení platů o 10 %. Tyto prostředky budou použity na boj s koronavirem. V zemi je pro cestovatele ze zahraničí povinná čtrnáctidenní karanténa, většinou ve státním zařízení.

V zemi je nízký počet nakažených, ale potvrdil se lokální přenos nemoci.

K dispozici nejsou žádné komerční lety, k repatriacím dochází zejména přes JAR.

Botswana se také v lockdownu – země je rozdělena do 9 geografických zón a pro přesun mezi nimi je požadováno povolení. Masky jsou požadovány na všech veřejných místech a pro vstup do podniků a obchodů je nutná registrace (vyplnění osobních údajů, změření teploty).

Od 3. dubna v zemi platí stav nouze.

Zpět na začátek

Eritrea

Byly uzavřeny bary, restaurace, kavárny a další služby, země pozastavila činnost soudů. Dne 2. dubna byl vyhlášen zákaz vycházení (výjimkou jsou vesnice pěstující základní potraviny), zákaz užívání soukromých vozů (diplomatické vozy nadále jezdit mohou), shromažďování více než 10 osob a provozování všech zbytných služeb.

Země uzavřela pozemní hranice a vzdušný prostor, jsou registrovány dlouhodobé problémy s humanitárními dodávkami zdravotních potřeb, v zemi chybí pitná voda. K 29. 7. 2020 bylo oficiálně registrováno 256 případů a žádné úmrtí (podle WHO).

Království Eswatini

Svazijsko už 17. března vyhlásil premiér kvůli boji s koronavirem s okamžitou platností krizový stav a s ním spojená cestovní opatření. Hranice zůstávají uzavřeny obousměrně.

Ve Svazijsku začal narůstat počet nakažených v červenci, když vláda uvolnila řadu restrikcí v rámci podpory místní ekonomiky (otevření škol, byznysů, povolení svateb, pohřbů atd.). Na veřejných místech se musí nosit masky a platí zvýšená hygienická opatření, včetně screeningu teploty přítomných. Počet nakažených přesto zůstává relativně nízký.

Zpět na začátek

Lesotho

Kvůli ochraně země před zavlečením nákazy koronaviru uzavřelo Lesothské království už 10. března do odvolání hranice pro všechny mezinárodní cestovatele. I přes koronavirovou situaci zde proběhly parlamentní volby a byla ustanovena nová vláda. Na rozdíl od Svazijska v zemi zůstávají zavřeny školy a další podniky. V zemi je zakázán prodej alkoholu. Zdravotní péče v Lesothu je omezena – využívají zařízení v JAR. Na veřejnosti je povinné nošení masky.

Hranice jsou oboustranně uzavřeny s výjimkou zdravotní péče. Začala také platit nová pravidla pro vstup do JAR.

Libye

Libye uvádí k 29.7. oficiálně 3017 nakažených a 67 mrtvých (podle WHO). Vzhledem k nejasné situaci a existenci dvou vlád není jasné, nakolik jsou čísla vypovídající. Vzhledem k eskalaci napětí v zemi, nelze doporučit cestování za jakýmkoliv účelem bez ohledu na situaci s koronavirem.

Zpět na začátek

Madagaskar

V současné době není možný vstup do země. Uzavřeny jsou letecké i námořní hranice. Ze země je možno se dostat pouze repatriačními lety. Země je po JAR nejvíce zasaženou zemí jižní Afriky. Hlavním centrem nákazy je region Anamalanga, kde leží hlavní město Antanarivo.

V zemi platí přísné restrikce (nejpřísnější kolem hlavního města) pod velkými pokutami v případě jejich nedodržení. Povinné je nošení roušek.

Mauricius

Od poloviny června dochází k uvolňování restrikcí a otevírání byznysů, ale některé zdravotní předpisy zůstávají v platnosti (teplotní screening, masky). Na ostrově je nejméně 25 karanténních center, včetně rekreačních hotelů. V zemi je nízký počet infikovaných.

Zpět na začátek

Mosambik

Úřad pro civilní letectví pozastavil mezinárodní osobní lety. Minimálně do konce července v zemi platí stav nouze (nevydávají se úřední doklady), prodloužení dočasných víz platí do 30. 9. 2020. Povinnost nosit roušky na veřejných místech. Postupně se otevírají školy, ale veškeré ostatní aktivity zůstávají zakázány (zákaz chodit na pláž, zákaz náboženských aktivit, zavřena zábavní zařízení, zákaz sportovních aktivit atd.). Na pracovištích je snížený počet zaměstnanců na polovinu.

Jedinou otevřenou pozemní hranicí je hranice s JAR, a to výhradně pro nákladní dopravu. Všichni, kteří vstupují do země, musí povinně do 14denní domácí karantény.

V zemi je relativně nízký počet nakažených.

Zpět na začátek

Namibie

Uzavřeny jsou pozemní, letecké i námořní hranice. Povolen je pouze přesun nákladního zboží. Všichni cizinci vstupující do země se musí prokázat negativním testem, platným 72 hodin před vstupem do země. Každý, kdo se navrátí do Namibie, musí do na vlastní náklady do vládního karanténního zařízení. Na veřejnosti je povinnost nosit roušky. V zemi se pomalu uvolňují restrikce, ale zůstávají namátkové kontroly po celé zemi.

Mezinárodní lety jsou pozastaveny minimálně do 18. 9. 2020.

Rovněž se lze domnívat, že zákaz cestování nebude bez výjimek a doporučuje se sledovat oficiální webové stránky jednotlivých zemí, protože situace a počet nakažených se každou chvíli mění. Ve všech zemích jižní Afriky se doporučuje zvýšená hygiena, vyhýbat se místům s velkou koncentrací lidí a pokud možno, co nejméně cestovat a zůstat doma.

Stejně jako v případě JAR už i ostatní africké země zavádějí pomoc malým a středním podnikům.

Obecně lze říci, že nejvíce zasažené oblasti ve všech zemích jižní Afriky jsou oblasti kolem hlavních měst – tedy místa s nejvyšší koncentrací osob.

Dlouhodobě nejhůře zasaženou zemí v oblasti jižní Afriky je Jihoafrická republika, ve které jsou taky nejpřísnější restrikce a nařízení.

Zpět na začátek

Súdán

Od poloviny dubna do začátku července platil úplný zákaz vycházení, pouze s možností v určitých hodinách nakoupit základní potraviny, navštívit lékaře nebo se dopravit do zaměstnání. Od 8. července je v platnosti pouze zákaz nočního vycházení (18:00 až 5:00). Zůstávají uzavřeny všechny volnočasové služby (restaurace, kavárny, kluby apod.). Jednotlivé súdánské regiony jsou do značné míry autonomní a protikoronavirová nařízení včetně zákazu vycházení se proto v různých částech země liší.

Pozemní hranice zůstávají uzavřeny (výjimkou je hraniční přechod s Egyptem Quastal Ashkeet). Meziměstská doprava je pozastavena. V době mimo zákaz vycházení se obnovil provoz MHD v Chartúmu. Dne 9. července se částečně otevřelo chartúmské mezinárodní letiště pro lety z Egypta, Turecka a Spojených arabských emirátů.

K 29. 7. 2020 bylo oficiálně registrováno 11 496 případů a 657 úmrtí (podle WHO). Vláda zvažuje návrat ke zpřísnění opatření – byl znovuobnoven zákaz pohybu mezi státy a regiony. Podle informací EK bylo v zemi uskutečněno pouze cca 19 000 testů. Súdánské statistiky je nutno oficiální považovat za silně podhodnocené a jako podklad pro důležitější rozhodování použitelné pouze omezeně.

Zpět na začátek

Tunisko

Z důvodu pandemické krize a očekávaným ekonomickým dopadům, odsouhlasil tuniský parlament dne 4. dubna na dva měsíce faktické předání moci do rukou ministerského předsedy Fakfaha. Ten bude moci vládnout pomocí dekretů, bez nutnosti konzultovat kroky s parlamentem. Cílem bude rychlejší možnost reagovat v době krize. Vydávat vyhlášky, uzavírat obchodní smlouvy a nacházet finance ve státním rozpočtu.

Ministerský předseda, který byl potvrzen teprve 28. února, po měsících sporů mezi soupeřícími stranami, při vytváření vlády, požadoval tento krok jako nezbytnou zbraň, která umožní rychlá rozhodnutí v době krize.

Vláda okamžitě oznámila finanční balíček, který zahrnuje pomoc chudým, jakož i daňové prázdniny a odklady splácení půjček. Vláda nevyloučila vypsání výjimečných daní, pokud vláda nenajde jiné finanční zdroje na boj s touto krizí.

V Tunisku zatím počet nakažených stále nepřekročil ani tisícovku a je na 623 případech, přičemž 23 lidí zemřelo v důsledku koronaviru.

Dne 15. 6. 2020 skončila v Tunisku poslední etapa uvolňování mimořádných opatření přijatých ke zvládnutí pandemie. Ve veřejné dopravě a při vstupu do míst s velkou koncentrací lidí (nákupní centra) nadále platí povinnost nosit roušky a respektovat bezpečné odstupy. Zároveň tuniská vláda otevřela 27. 6. zemi pro zahraniční turisty, avšak nikoliv bez omezení.

Tunisko rozdělilo země podle rizika nákazy virem do tří skupin – zelená bez opatření při vstupu do země, oranžová – cestování je možné s určitými omezeními, a červená – není možné do Tuniska cestovat za turistickým účelem. Vláda seznamy cca 1x týdně aktualizuje dle vývoje epidemiologické situace v konkrétních zemích. 

Česká republika byla zařazena na oranžový seznam. Pro osoby cestující z těchto zemí platí při vstupu na území Tuniska povinnost předložit negativní PCR test ne starší než 72 hodin (120 hodin pro osoby, které cestují lodními trajekty) a prohlášení o itineráři cesty a svém zdravotním stavu. Občané, kteří přijedou individuálně, musí nastoupit 14denní karanténu.

Po uplynutí 6 dnů pobytu v Tunisku mohou turisté na své náklady podstoupit další PCR test. Pokud tento test bude negativní, nemusí již nadále v karanténě zůstávat. Dodržování uvedených opatření bude kontrolovat místně příslušná hygienická stanice.

Turisté přijíždějící v rámci organizované turistiky budou již z letiště odvezeni do příslušného hotelu, Tito turisté budou moci opouštět hotel pouze v rámci organizovaných výletů, individuální program nebude možný.

Ve středu 29. 7., bylo oznámeno zrušení povinnosti předložit negativní test pro občany České republiky. Stejné opatření bude recipročně uplatněno i na občany Tuniska při návštěvě České republiky.

K 29. 7. Tunisko uvádí 1468 nakažených a 50 mrtvých (dle WHO).

Zpět na začátek

Zdroje: Agentura CzechTrade, zastupitelské úřady ČR

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Doporučujeme

Zahraniční kanceláře CzechTrade v Africe

Další zprávy z Afriky

Pravidelné novinky e-mailem