Co dělat, když chcete pracovat v Německu

Informace platí pro podnikatelské subjekty z České republiky, které poskytují řemeslné, montážní a jiné služby ve Spolkové republice Německo a nemají v SRN pobočku.

Obsah dokumentu aneb je nutno učinit následující kroky:

 1. Oznámit výkon činnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací; u koncesovaných živností vyčkat udělení povolení.
 2. Nahlásit vyslané pracovníky Spolkovému finančnímu ředitelství Západ, Kolín nad Rýnem (Bundesfinanzdirektion West ,Köln).
 3. Dodržovat v Německu stanovenou výši minimální mzdy, příprava odpovídajících dokladů.
 4. Prověřit, zda není v Německu nutná registrace k dani z přidané hodnoty (Umsatzsteuer); popř. registrace, srážková daň na stavební práce (Bauabzugssteuer), daň ze mzdy (Lohnsteuer). Prověřit, zda nemůže v Německu vzniknout daň ze zisku (Ertragssteuer).
 5. Při provádění stavebních prací prověřit, zda nevzniká povinnost platit příspěvky do sociálního fondu stavebnictví SOKA-Bau.
 6. Pokud je pro výkon činnosti do Německa dovezeno zboží/materiál, prověřit, zda nemusí být dodržovány německé normy.
 7. Dodržovat ustanovení německého zákona o vysílání pracovníků. Připravit všechny podklady, které mohou být v Německu vyžadovány.
 8. Poznámky pro subdodavatele: Co vyžaduje německý zadavatel (podnikatel) od českého subdodavatele?
 9. Základní informace k zakládání poboček

Upozornění:

Tato příručka byla zpracována podle nejlepších vědomostí a na základě podkladů a informací, které byly k dispozici. Obsah této příručky je neustále upravován.

Přesto nemůžeme převzít záruku

 • za správnost, aktuálnost a úplnost uvedených údajů,
 • za doslovné znění a platnost uváděných předpisů. Zde platí vždy jejich aktuálně platné úřední znění uveřejňované v oficiálních k tomuto účelu určených prostředcích.
 • za správnost a zákonnost obsahu internetových stránek, na které je příručce odkazováno. Obsah internetových stránek je dynamický a může být neustále měněn; proto ho výslovně nepřebíráme.

Případné právní odkazy a informace jsou nezávazné. Neposkytujeme žádné právní poradenství.

Další informace obdržíte na telefonu: +49 (941) 7965-238, email: eap@hwkno.de, internet: www.hwkno.de

Bez písemného souhlasu Řemeslnické komory Dolní Bavorsko-Horní Falc (Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz) není dovoleno tuto příručku nebo její části prodávat, zpracovávat, rozmnožovat nebo dále rozšiřovat.

 

Kontakt

Ludwig Rechenmacher
Diplom-Volkswirt
Abteilungsleiter 

 

Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz
Außenwirtschaftsberatung 
Ditthornstraße 10  D-93055 Regensburg
tel. +49 941 7965-113, fax +49 941 7965-281113 
email: ludwig.rechenmacher@hwkno.de
internet: www.hwkno.de

 

 

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí

Doporučujeme