CzechTrade bude služby zdarma nabízet déle

Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade prodlužuje poskytování služeb zdarma. „Reagujeme na druhou vlnu koronaviru a poskytujeme exportérům služby zdarma až do 31. března 2021. Chceme přilákat pozornost malých a středních firem, vzbudit v nich zájem o exportování produktů nebo služeb a vyrovnat se tak s poklesem domácí poptávky,“ říká generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal.

Struktura světové ekonomiky a obchodní vztahy se letos zásadně změnily. „Rádi bychom v českých firmách vzbudili takzvaný globální byznysový náhled. Pro firmy je důležité diverzifikovat skladbu svých odběratelů, přemýšlet o obsluhování většího trhu, než je pouze ten domácí. Naši exportní konzultanti dokáží zprostředkovat informace z konkrétních trhů a zároveň poradit, jak na ně vstoupit,“ vysvětluje Doležal.

„Každá krize je i příležitostí. Zpřetrhání dosavadních obchodních vazeb vytváří nové příležitosti pro tuzemské exportéry,“ doplňuje generální ředitel CzechTrade.

Proexportní agentura CzechTrade začala poskytovat bezplatně své služby od 20. března 2020. Firmy tak mohou využít individuální exportní poradenství v 58 zemích světa, a to jak prostřednictvím pracovníků pražské centrály, tak i zahraničních kanceláří v jednotlivých státech. „Všichni naši zahraniční kolegové jsou připraveni konzultovat konkrétní možnosti vývozu,“ popisuje Radomil Doležal.  

V reakci na poptávku exportérů agentura CzechTrade na listopad přichystala druhé kolo E-MEET EXPORT 2020, kdy v průběhu jednoho týdne proběhnou virtuální konzultace. Zájemci budou mít možnost s řediteli všech zahraničních kanceláří řešit například to, jak najít v zahraniční vhodného partnera, jakou zvolit formu vstupu na zahraniční trh nebo jaké jsou konkrétní příležitosti ve zvoleném oboru podnikání.

Konzultovat bude možné i s odborníky z České exportní banky, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a Klientského centra pro export. Akce se bude konat pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a Hospodářské komory ČR a proběhne ve dnech 9. až 13. listopadu.

Zahraniční kanceláře CzechTrade připravují a aktualizují informace o zahraničním obchodu v souvislosti s pandemií koronaviru na internetových stránkách CzechTrade i na portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme