Cestovní info aktualizováno 12. 5. 2023 Zdroj: CzechTrade

Obchod mezi Českem a Finskem je kvůli pandemii silně omezen

V roce 2023 nejsou pro cestování do Finska v platnosti žádná omezení či opatření ohledně situace související s covidem-19.

Počet nových případů a jejich výskyt stoupl ve srovnání s nízkými počty v července, ale během posledních tří týdnů zůstal stabilní. Počet nakažených se zvýšil v Helsinkách a Uusimaa. Opatření omezují pohyb a podnikání, což má vážné důsledky pro ekonomický růst.

Ilustrační fotografie

Opatření ve Finsku

Případy nákazy pocházejí jak z Finska, tak ze zahraničí. Zdroje infekce jsou z několika různých zemí a některé z těchto případů vedly k novým nakaženým a řetězcům infekce.

Jako v ostatních Skandinávských zemích se i ve Finsku dodržuje omezení fyzického kontaktu a rozestup 1 až 2 metry.

Pro cestování do Finska však stále platí několik omezení, která jsou rozdělena do několika tříd. Česká republika spolu s většinou zemí EU spadá stále do Třídy omezení č. 1.

Pro tyto země stále platí kontrola na vnitřní straně hranic a vstup do Finska je povolen pouze za pracovním účelem či nezbytnou cestou jako například účast na pohřbu. Účel a podmínky služební cesty založené na pracovním poměru nebo úkolu jsou zkoumány v souvislosti s hraniční kontrolou. Ve třídě omezení 1 je vstup do Finska povolen pro rodinné záležitosti.

Podpora firem a ekonomika

Omezovací opatření, která brání šíření koronavirů, omezují pohyb a podnikání ve Finsku, což má vážné důsledky pro ekonomický růst. 

Hrubý domácí produkt (HDP) se nejvíce snížil ve druhém čtvrtletí letošního roku. Předpokládá se, že HDP v letech 2021 a 2022 poroste o 1,3 procenta. Schodek veřejných financí se letos zvýší o téměř 14 miliard eur na 16,6 miliard eur, neboli 7,2 % HDP. Viditelný ekonomický růst nebude stačit k obnovení rozpočtové pozice a veřejná správa zůstane v příštích letech v deficitu.

Ilustrační fotografie

Finsko poskytuje finanční podporu pro živnostníky, společnosti a fyzické osoby. Podpory jsou poskytovány přes Business Finsko a nebo přes obecní úřady. Podpora pro fyzické osoby je jednorázová náhrada ve výši 2 000 eur poskytnutá na náklady vzniklé fyzickým osobám. 

Těmi jsou například náklady na prostory a vybavení poskytované pro obchodní operace, jakož i účetní a kancelářské výdaje. 

Mzda nebo příjem, který si podnikatel získá sám, není zahrnut v nákladech, ale podporu lze použít na všechny ostatní náklady. Podporu pro fyzické osoby poskytuje obec pro ty, kteří zaměstnávají 1 až 5 lidí z center NTM, a pro větší společnosti Business Finsko. Pokud živnostník poté požádal a získal podporu od Business Finland, již nemá nárok na další podpory.  

V rámci vládních rámcových jednání byla podpora pro fyzické osoby zvýšena o 150 milionů eur, čímž se celková částka zvýšila na 250 milionů. Obce zpracovávají žádosti v pořadí, v jakém jsou obdrženy.

Dovoz českých výrobků

Obchod mezi Finskem a Českou republikou je momentálně velmi omezen a to kvůli stálé kontrole na finských hranicích.

Agentura CzechTrade nemá ve Finsku přímé zastoupení, nicméně je připravena pomoci českým exportérům se vstupem na finský trh pomocí kanceláře CzechTrade ve Stockholmu, která má Finsko ve své gesci. Při vyhledávání vhodných obchodních partnerů naše kancelář též spolupracuje s obchodním úsekem Zastupitelského úřadu ČR ve Finsku.

Zpět na začátek

Podmínky pro obchodní a služební cesty do Finska

Aktuální cestovní opatření Covid-19 (informace platí od 12. května 2023)

Při příjezdu do Finska neplatí od března 2022 žádná zvláštní pravidla v souvislosti s epidemií covidu-19, vstup do země není nijak omezen.

Zpracoval kolektiv pracovníků CzechTrade Skandinávie, s použitím zdrojů Institutet för hälsa och välfärd, RAJA, Työ-ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

• Teritorium: Evropa | Finsko | Zahraničí