Lockdown v Irsku stále trvá, ale exportní ekonomika slibuje letos další růst

Irsko bojuje s epidemií covid-19 relativně úspěšně. Vláda v novém roce zpřísnila některá opatření, avšak ekonomický výhled je veskrze pozitivní.

itormmfoto / Shutterstock.com

Po vánočních svátcích, které byly doprovázeny rozvolněním některých vládních opatření na území Irska počet nových nákaz virem covid-19 opět stoupal. Příčinou byla primárně zvýšená sociální interakce během svátků. Na začátku ledna dokonce Irsko zaznamenalo den s nejvyšším množstvím nových nákaz od začátku pandemie.

Vláda reagovala opětovným zpřísněním nařízení a prodloužení pátého, tedy nejvyššího stupně nebezpečí nákazy minimálně do 5. dubna 2021. Ačkoliv v únoru nové nákazy stabilně klesaly, problémem Irska je nadále nízká kapacita lůžek na jednotkách intenzivní péče. V zemi probíhá vakcinace, avšak v prvních dvou měsících roku 2021 bylo tempo očkování v porovnání s Británií pomalé.

Irsko do jisté míry kopírovalo systém lokálních restrikcí a stupňů nebezpečí po vzoru Velké Británie. Systém se však v obou zemích ukázal jako nedostačující. Irská vláda uvedla plošně celou zemi do stupně 5 (nejvyššího možného nebezpečí nákazy, které se co do počtu a rozsahu opatření rovná úplnému lockdownu).

Lidé by měli zůstat ve svých domovech s výjimkou venkovních aktivit v okruhu pěti kilometrů od svého bydliště. Otevřeno smějí mít pouze klíčové obchody (potraviny, drogerie, lékárny, atd.). Více informací ke konkrétním opatřením je k dispozici na vládním informačním serveru.

Dopad na ekonomiku

Irský ministr financí Paschal Donohoe předpokládá, že Irsko by mělo v druhé polovině roku projít pozitivním ekonomickým restartem navzdory nárůstu státního dluhu z 204 na 239 miliard eur díky negativním dopadům pandemie. Na navýšení dluhu má velký vliv podpora firem a lidí v podobě kurzabeitu. Právě ten navýšil vládní rozpočet o více než 12 miliard euro.

Vláda má v plánu podpořit ekonomický restart investicemi do infrastruktury, a právě ty spolu se silnou exportní aktivitou a růstem domácí spotřeby by měly mít za následek růst HDP v letošním roce o 3,4 procenta.

Irsko se ještě koncem roku 2020 obávalo brexitu bez dohody, který by mohl způsobit pokles ekonomiky až o 2 procenta. Toto nebezpečí se nepotvrdilo, což je další pozitivní zpráva podporující tezi o růstu HDP.

Překvapivě pozitivní růst zaznamenala irská ekonomika i v roce 2020, kdy vzrostla o tři procenta. To bylo primárně následkem exportní aktivity mezinárodních firem se specializací na sektor zdravotnictví a pharma.

Irsko se tak stalo jedinou ekonomikou EU, která zaznamenala v loňském roce růst. Klíčem k naplnění pozitivních ekonomických predikcí pro rok 2021 bude rychlost vakcinace obyvatel a konec lockdownu v první polovině roku. Tradičně nejvíce trpí sektory jako turismus, pohostinství a kamenné obchody s ohledem na přímý dopad vládních restrikcí. Exportní ekonomika Irska však pravděpodobně bude schopna omezit i negativní dopad případného prodlouženého lockdownu.

Aktuálně platná opatření

 • lidé by nadále měli trávit co možná nejvíc času ve svých domovech a pokud možno i pracovat z domova
 • společenská setkání jsou zakázána a uskutečnit se mohou pouze svatby do šesti osob a pohřby do 10 lidí.
 • obchody a služby, které nejsou posuzovány jako klíčové, musejí pozastavit svou činnost (restaurace, části maloobchodu, kadeřnictví…)
 • sportovní události se smějí konat, ale bez diváků
 • většina výroby může nadále pokračovat ve své činnosti
 • školy jsou od 1. března 2021 otevřené
 • pohostinství může operovat pouze formou take-away, či rozvážkou
 • hotely smějí ubytovávat pouze osoby s vážným důvodem pro cestování
 • v první polovině března by měla po vzoru Velké Británie začít platit povinná hotelová karanténa pro všechny osoby cestující do Irska. Nedodržení bude pokutováno až 4 000 eur.
 • zahraniční cestování z jiných, než nezbytně nutných důvodů je přísně zakázáno pod pokutou 2 000 eur
 • při cestování do Irska z nezbytně nutných důvodů musí mít občané a cestující z České republiky k dispozici PCR test a vyplnit příjezdový formulář

Vládní pomoc firmám zasaženým důsledky pandemie covid-19

 • Credit Guarantee Scheme je vládní program poskytující půjčky firmám v hodnotě do 1 milionu euro s dobou splatnosti až sedm let. Tyto půjčky poskytují banky AIB, Bank of Ireland a Ulster Bank. Půjčky jsou určené pro malé a střední podniky. Vláda se zaručí za 80 % z celkové hodnoty půjčky.
 • Malé firmy mají k dispozici financování do 50 tisíc euro od vládní instituce MicroFinance Ireland. Půjčky zahrnují šestiměsíční oproštění od úroků.
 • SBCI Covid-19 Working Capital Scheme je vládní program určený malým a středním firmám na pokrytí jejich provozních nákladů a zajištění cash-flow pro operační výdaje. Program poskytuje firmám splňujícím podmínky půjčky v hodnotě 25 000 euro až 1,5 milionu euro. Půjčky do 500 000 euro jsou poskytovány bez zajištění.
 • Covid-19 Wage Subsidy Scheme je vládní program s cílem pomoci zaměstnavatelům s udržením zaměstnanců. Vláda poskytuje zaměstnavatelům signifikantní část standardních příjmů jednotlivých zaměstnanců do částky 410 euro týdně. Zaměstnavatelé nejsou nuceni přispívat zaměstnancům nad rámec částky hrazené státem. Program je otevřený pro všechny firmy, které byly negativně ovlivněny pandemií.
 • Pandemic Unemployement Payment je program, v rámci kterého vyplácí irská vláda 350 euro všem zaměstnancům nebo OSVČ, kteří jsou momentálně bez zaměstnání jako důsledek pandemie.
 • Firmám, které zakoušejí finanční problémy v důsledku pandemie, je k dispozici odložení daňových plateb. Udělení prodloužení data splatnosti se posuzuje na individuální bázi.
 • Vymáhání dluhů v souvislosti s daňovými platbami je dočasně pozastaveno.

Kompletní seznam vládní asistence firmám je přístupný na vládním serveru.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Londýn

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě
• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Evropa | Irsko