Irsko oživuje ekonomiku

Irsko bylo proti šíření viru imunní delší dobu než většina evropských států. První případ se v ostrovní zemi objevil až 29. února. O tři týdny později byly již případy hlášeny ve všech 26 okresech. Země zavedla přísné restrikce a přijala opatření na podporu ekonomiky za miliardy eur.

itormmfoto / Shutterstock.com

Irsko přistoupilo k epidemii koronaviru ve třech fázích:

 • Fáze zadržování šíření nákazy (containment phase)
  Irsko zaznamenalo svůj první případ nákazy covid-19 dne 29. února 2020 u studenta, který v nedávné době přicestoval ze severní Itálie. Od tohoto data se nákaza exponenciálně šířila. Vládní reakce byla v této fázi pouze lokální uzavírka v místech výskytu nákazy. K datu 11. března bylo celkem v zemi 43 potvrzených případů.
 • Fáze zpomalení šíření nákazy (delay phase)
  Ve čtvrtek 12. března narostl počet nakažených za jeden den o 27 pacientů a celkové číslo nakažených bylo 70. Premiér Leo Varadkar v ten den uzavřel veškerá vzdělávací zařízení. S tímto opatřením Irsko změnilo svou strategii na pokus o zpomalení šíření viru. Začala se také vyskytovat první úmrtí. 15. března vláda nařídila uzavření všech barů a hostinců. 20. března byla nákaza již přítomna ve všech okresech Irska. K 26. březnu bylo v zemi 1 819 nakažených a 19 úmrtí.
 • Fáze omezení pohybu osob (stay home phase)
  27. března za den přibilo 302 nových případů a zemřeli tři lidé. Leo Varadkar přistoupil k razantnějším omezením a vláda urgovala občany, aby zůstali ve svých domovech a ven vycházeli jen v nutných případech. Shromažďování jakéhokoliv druhu bylo přísně zakázáno. Lidé měli pokud možno pracovat z domova, s výjimkou klíčových pracovníků. Pouze klíčové obchody mohou mít nadále otevřeno. Vládní opatření byla oficiálně v platnosti do 5. května. V počátečních fázích se díky rychlé reakci vlády podařilo omezit dopad pandemie, avšak předčasné rozvolňování by mohlo vyvolat druhou vlnu. Vláda dále upozornila na zákaz shromáždění nad 5 000 osob minimálně do září. To v praxi znamená zrušení všech sportovních turnajů, zápasů a velkokapacitních koncertů a festivalů naplánovaných na letošní léto.
 • Fáze postupného rozvolňování opatření
  K 8. květnu je v Irsku 22 385 potvrzených případů covid-19 a 1 403 úmrtí. Největší novinkou minulého týdne bylo představení vládního plánu na rozvolňování omezení v pěti fázích. Momentálně je však jedinou změnou povolení pro osoby starších 70 let vycházet z domu, musí se však vyhýbat kontaktu s ostatními. Všechny ostatní restrikce zůstávají v platnosti do 18. května, kdy započne první fáze rozvolňování.

Pořadí uvolnění opatření bude následující:

Fáze 1 – 18. květen

 • Shromáždění osob z jiných domácností bude povoleno
 • Fázovaný návrat venkovních pracovníku (zahradníci, opraváři atd.) zpět do výkonu práce.
 • Znovuotevření venkovního maloobchodu

Fáze 2 – 8. červen

 • Návštěvy mezi domácnostmi budou povoleny
 • Maloobchody budou moci znovu otevřít pro zákazníky při dodržování sociální distancování
 • Otevření knihoven

Fáze 3 – 29. červen

 • Shromažďování většího množství lidí bude povoleno, budou znovu otevřena dětská hřiště
 • Školky budou k dispozici pro klíčové pracovníky
 • Pracovníci s malou mírou interakce s lidmi se budou moci vrátit do práce

Fáze 4 – 20. červenec

 • Školky budou k dispozici pro všechny
 • Zaměstnanci, kteří nemohou pracovat z domova, se navrátí zpět do práce
 • Postupné uvolňování rizikových oborů jako například kadeřnictví
 • Otevřou se muzea, galerie a náboženská místa

Fáze 5 – 10. srpen

 • Velké shromažďování bude povoleno
 • Všichni se budou moci navrátit zpět do práce
 • Začátkem školního roku budou znovu otevřeny školní instituce
 • Další uvolnění restrikcí v nejvíce rizikových sektorech služeb a maloobchodu
 • Zařízení v pohostinství budou moci otevřít za předpokladu dodržování sociálního distancování

V současné chvíli jsou v platnosti následující opatření:

 • lidé by nadále měli trávit co možná nejvíce času ve svých domovech,
 • shromažďování je povoleno pouze do 4 osob za předpokladu dodržování 2metrových rozestupů,
 • pohřby se mohou konat pouze za přítomnosti max 10 lidí,
 • vybrané obchody mohou nyní otevřít, seznam všech obchodů je uveden na webu vlády,
 • školy jsou přístupné pouze učitelům, žáci nadále zůstávají doma,
 • zaměstnanci, kteří nejsou posuzováni jako klíčoví a vykonávají svoji činnost venku, se mohou postupně vracet do práce,
 • lidé, kterým to náplň jejich práce dovoluje, nadále pracují z domova,
 • turistické atrakce a parky mohou otevřít.

Vládní pomoc firmám zasaženým covid-19:

 • Credit Guarantee Scheme je vládní program poskytující půjčky firmám v hodnotě do 1 milionu euro s dobou splatnosti až 7 let. Tyto půjčky poskytují banky AIB, Bank of Ireland a Ulster Bank. Půjčky jsou určené pro malé a střední podniky. Vláda se zaručí za 80 % z celkové hodnoty půjčky.
 • Malé firmy mají k dispozici financování do 50 tisíc euro od vládní instituce MicroFinance Ireland. Půjčky zahrnují šestiměsíční oproštění od úroků.
 • SBCI Covid-19 Working Capital Scheme je vládní program určený malým a středním firmám na pokrytí jejich provozních nákladů a zajištění cash-flow pro operační výdaje. Program poskytuje firmám splňujícím podmínky půjčky v hodnotě 25 000 euro až 1,5 milionu euro. Půjčky do 500 000 euro jsou poskytovány bez zajištění.
 • Covid-19 Wage Subsidy Scheme je vládní program s cílem pomoci zaměstnavatelům s udržením zaměstnanců. Vláda poskytuje zaměstnavatelům signifikantní část standardních příjmů jednotlivých zaměstnanců do částky 410 euro týdně. Zaměstnavatelé nejsou nuceni přispívat zaměstnancům nad rámec částky hrazené státem. Program je otevřený pro všechny firmy, které byly negativně ovlivněny pandemií.
 • Pandemic Unemployement Payment je program, v rámci kterého vyplácí irská vláda 350 euro všem zaměstnancům nebo OSVČ, kteří jsou momentálně bez zaměstnání jako důsledek pandemie.
 • Firmám, které zakoušejí finanční problémy v důsledku pandemie, je k dispozici odložení daňových plateb. Udělení prodloužení data splatnosti se posuzuje na individuální bázi.
 • Vymáhání dluhů v souvislosti s daňovými platbami je dočasně pozastaveno.

Vývoj situace v posledním týdnu

Irsko v návaznosti na předchozí oznámení o fázovém přístupu k rozvolňování vládních opatření začalo pomalu znovuoživovat svou ekonomickou aktivitu. Jako první jsou na řadě firmy operující ve stavebnictví. Tom Parlon, ředitel Construction Industry Federation, odhaduje návrat přibližně 30 000 lidí na stavby. To znamená zhruba pětinu všech zaměstnanců Irského stavebního průmyslu. Firmy budou muset dodržovat sociální distancování, včetně 2metrových rozestupů, masek a ochraných štítů.

Situace se značně uvolnila také v maloobchodě. Otevřít mohou například zahradní centra, DIY obchody, optiky, obchody s elektronikou, opravny kol a prádelny. Školy zůstávají stále zavřené pro většinu žáků, ale učitelé se mohou do budov vrátit za účelem příprav vzdálené výuky. Postupně se otevírají také turistické atrakce, parky a některá sportoviště jako například golf a tennis. Pravidlo pro zákaz cestování dále než 5 km od domova však stále platí. Vláda také důrazně doporučuje nošení roušek.

Leo Vardkar plánuje další vlnu rozvolňování opatření v příštích třech týdnech. Zdůrazňuje však, že uvolňování je závislé na situaci a vláda nemůže garantovat dodržení plánu, pokud se situace nečekaně zhorší.

Vývoj ekonomické situace v souvislosti s koronavirem

OECD zveřejnila report zkoumající počáteční následky pandemie koronaviru na jednotlivé ekonomiky. Podle reportu by měl být dopad na irskou ekonomiku nejmenší ze všech zemí OECD.

Irsko se řadí mezi země s velkým těžařským a zemědělským sektorem. Právě tyto země by měly pociťovat dopad současných vládních restrikcí v počátečních fázích nejméně, budou však později zasaženy propadem v globální poptávce po komoditách z těchto sektorů. Predikce ukazují, že irské HDP se propadne o 15 %, zatímco například Řecko ztratí až 35 %.

Graf 3: Potenciální dopad vládních opatření na HDP zemí OECD

Zdroj: OECD Library

Navzdory pozitivnímu předpokladu HDP ve srovnání s ostatními zeměmi bude dopad na ekonomiku země rozsáhlý a Irsko pravděpodobně čeká recese. Leo Varadkar varoval před ztrátou více pracovních pozic, než tomu bylo v roce 2008. Jen v minulém měsíci nezaměstnanost vzrostla na 17 % a 300 000 lidí žádalo o podporu v nezaměstnanosti. Irsko bylo po roce 2008 jednou z nejvíce zasažených zemí eurozóny. Varadkar chce podobné situaci předejít a plánuje stimulaci ekonomiky zvýšenými investicemi a snížením korporátních daní pro podporu růstu.

Šéf irské SME Association, sdružení malých a středních firem Neil McDonnell prohlásil, že irské střední a malé firmy by se měly připravit nejen na aktuální a zřejmé dopady pandemie, ale i na dlouhodobé problémy spojené s narušením dodavatelských řetězců.

Irsko bylo v posledních letech do velké míry závislé na čínském importu pro svoji výrobu a mnoho firem dováží z Číny až 40 % všech materiálů. Pokud tyto firmy nemají dostatečný kapitál na překlenutí období několika měsíců s uzavřeným, nebo značně limitovaným provozem, mohlo by to pro ně znamenat fatální úpadek.

Podle průzkumu Bank of Ireland je finanční nejistota v domácnostech a firmách na historickém maximu. The Economic Pulse Index, který tento vývoj sleduje v obou segmentech domácí ekonomiky, zaznamenal v dubnu propad o 36 bodů, dvojnásobek propadu za březen. 70 % firem zaznamenalo snížení obchodní aktivity a zhruba 60 % očekává další snížení v příštích třech měsících. 3 ze 4 dotazovaných firem počítá s propuštěním stávajících zaměstnanců a 1 z 5 firem plánuje snížení mezd.

Tendence poklesu a menšího objemu a hodnoty prodejů je očividná napříč sektory a primárně pak v maloobchodě, službách, výrobě a stavebním průmyslu. Některé firmy však přiznávají, že s postupnou adaptací obyvatel na vládní omezení nacházejí nové příležitosti. To se týká hlavně firem, které jsou schopné provozovat svůj byznys online. Ze studie dále vyplývá, že zhruba 60 % domácností se snaží omezit své výdaje a vyhýbat se nákupu větších položek jako například nábytek a elektronika.

Porovnání situace – Irsko versus Velká Británie

Současná situace je velmi odlišná v obou zemích. Zatímco Británie se s počtem nakažených za hranicí 150 000 a počtem mrtvých přesahujícím 20 000 řadí mezi pět nejvíce zasažených zemí celosvětově, Irsko má pouhých 19 000 nakažených a přes 1000 úmrtí.

Velkou výpovědní hodnotu o stavu situace má primárně smrtnost, která je v Británii 13,4 % a v Irsku pouze 3,8 %. Tento pro Irsko „pozitivní“ výsledek se zdá být primárně zapříčiněný způsobem, jakým k epidemii obě země přistoupily. Zatímco Británie se zavedením restriktivních opatření vyčkávala, Irsko je implementovalo již v brzké fázi a začalo mimo jiné připravovat svůj zdravotnický systém na zvýšenou zátěž.

Klíčové zprávy z irského byznysu

Koronavirus má kritický dopad na irský stavební průmysl.

Irská Ulster Bank zveřejnila ekonomické indikátory, které ukazují projekty výstavby budov a infrastruktury na nejnižší hodnotě za posledních 11 let. Současná situace je následkem vládních restrikcí, které sektor prakticky zastavily.

To se nevyhnulo ani velkým projektům jako je například National Children Hospital, Grangegorman Technological University Campus, nebo výstavba nových silnic ve městě Cork. Spolu s pozastavením výstavby domů se restrikce dotkly až 30 000 pracovních pozic. Nyní ekonomický index pro stavební průmysl dosahuje stejných hodnot jako na vrcholu ekonomické krize v roce 2008.

Akcie Ryanair nečekaně stouply

Akcie hlavního irského leteckého dopravce Ryanair byly v pondělí nejrychleji rostoucími akciemi ze všech irských společností na burze a během jednoho dne narostly o 15 %. Důvodem nečekaného růstu bylo zpomalení nárůstu nových případů a úmrtí napříč Evropou. Podobný nárůst zaznamenali i ostatní letečtí dopravci.

Akcie letecké společnosti rostly navzdory nedávnému vyjádření Ryanair, ve kterém dopravce zveřejnil, že neočekává operaci komerčních letů až do začátku června. Výkonný ředitel společnosti Michael O’Leary uvedl, že jejich budoucí operace jsou plně závislé na vládních omezeních a prozatím bude RyanAir provozovat pouze repatriační lety a dodávky potravin, léků a ochranných pomůcek v boji s koronavirem.

Obchody s potravinami zaznamenaly rekordní prodeje

Zatímco většina obchodní aktivity v posledním měsíci výrazně zpomalila, a v některých sektorech se dokonce úplně zastavila, supermarkety a obchody s potravinami zaznamenávají rekordní prodeje. Podle výzkumu společnosti na průzkum trhu Kantar vzrostly za březen v Irsku projede potravin o 10,1 %.

Největší podíl na trhu měl tradičně obchodní řetězec Dunnes Stores s podílem 22,3 % a v závěsu za ním byl SuperValu a Tesco s 21,3 %. Aldi a Lidl měli po 12,3 %.

Příčinou nárůstu zájmu o potraviny je primárně panické nakupování zásob kvůli obavám z nedostatku surovin v souvislosti s problémy s importem z ostatních zemí. Supermarkety již zavedly restrikce na počet kusů jednotlivého zboží, které si mohou zákazníci zakoupit na osobu. Lidl a Tesco také operují dedikované hodiny, během kterých mají vstup do obchodů umožněn pouze senioři.

Většina restaurací by mohla permanentně zavřít, pokud vláda nepřijde s další pomocí

9 z 10 restaurací hrozí kompletní uzavření a ztráta až 120 000 pracovních pozic. Tak zní varování Restaurants Association of Ireland, sdružení, které zastupuje 3 000 restaurací, kaváren a bister. Této situaci by měla zabránit opatření, která asociace vládě navrhuje. Ta zahrnují nulovou daň z přidané hodnoty pro turismus a sektor pohostinství po dobu krize a následujících 12 měsíců. Dále také ochranu pro nájemce a ujištění, že jakékoliv úlevy od splátek hypoték budou majitelé prostor reflektovat v nájemních smlouvách. Po dobu trvání krize také žádají vládu o pokrytí 60 % nájmů.

Martin Macourek, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Londýně

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem