Cestovní info aktualizováno 12. 5. 2023 Zdroj: CzechTrade

Irsko zrušilo zbývající restrikce spojené s pandemií covid-19

V roce 2023 nejsou pro cestování do Irska v platnosti žádná omezení či opatření ohledně situace související s covidem-19.

Irsko hlásí konec boje s vlnou varianty omikron, která zemi zasáhla na konci loňského roku. Vakcinace byla efektivní a vládní restrikce již byly z velké části ukončeny. Cestování do Irska se také vrací zpět k normálu.

Ilustrační fotografie | itormmfoto / Shutterstock.com

Vývoj koronavirové situace

Irský ministr zdravotnictví Stephen Donnelly na začátku druhého březnového týdne s jistotou prohlásil, že Irsko úspěšně překonalo vlnu varianty omikron. Ta se začala zemí šířit na konci roku 2021, ale naštěstí se nenaplnily nejčernější scénáře (podle Irů i díky vysoké efektivitě vakcinace).

Vakcinace zafungovala velmi dobře, ale Irské zdravotnictví se stále potýká s tisíci nových nákaz denně, které však mají většinou lehčí průběh . V posledním týdnu se průměrný denní nárůst pohyboval okolo tří tisíc nových případů.

Stejná data ze začátku ledna ale ukazují až 23 tisíc nových nákaz denně. Jedná se tedy o zásadní zlepšení situace. Ke zlepšení situace přispívá také zásadním způsobem snížení počtu hospitalizací a osob na jednotkách intenzivní péče. I přes pozitivní vývoj však irská vláda počítá s další dávkou vakcinace na podzim.

Hlavním indikátorem zdánlivého konce pandemie je ukončení všech zbývajících restrikcí zaměřených na snížení rizika nákazy. Výjimkou je pouze nutnost sedmidenní sebeizolace v případě nákazy.

Irsko se nyní vrací do situace podobné té před pandemií v roce 2020. Posledním platným nařízením, které bylo zrušeno k prvnímu březnovému týdnu byla povinnost nošení roušek ve veřejných prostorách. Vláda nyní již pouze doporučuje nošení roušky ve veřejné dopravě a ve zdravotnických zařízeních, nejedná se však o nařízení.

Zásadní novinkou je také ukončení všech cestovních omezení. Vstup do země je nyní znovu možný bez nutnosti prokázání negativního testu. Zrušen byl také příjezdový formulář. Změna pravidel platí pro všechny cestující bez rozdílu ve vakcinačním statusu.

Zpět na začátek

Dopad na ekonomiku

Irsko bylo díky efektivnímu nastolení přísných pravidel a delšímu lockdownu jedním z favoritů na rychlý návrat k silnému ekonomickému růstu. Velký vliv na to má také segmentace a proexportní zaměření irské ekonomiky spolu s flexibilním pracovním trhem a proticyklickými kroky vlády.

Podle nyní dostupných statistik vzrostla irská ekonomika v roce 2021 o 13,5 procenta. Tento růst byl zapříčiněn primárně nárůstem exportní aktivity v oblasti zboží a služeb. Dopady pandemie na ekonomiku byly odlišné v závislosti na konkrétních sektorech, které byly rozdílně exponovány vládním opatřením v průběhu roku.

Několik sektorů se zaměřením na domácí trh zaznamenalo zvýšenou ekonomickou aktivitu. Mezi tyto sektory patří primárně distribuce, doprava a hotely a restaurace. Zde byl růst v průměru 6,2 procent.

V oblasti zábavního průmyslu dosáhl meziroční růst dokonce 12,6 procenta. Naproti tomu se například stavebnictví propadlo o 4,7 procenta a zemědělství o 1,4 procenta. Sektory ekonomiky, které se zaměřují na mezinárodní trhy a exportní aktivitu zaznamenaly zásadní růst dosahující 29 procent.

Zpět na začátek

Nedostatek kvalifikované pracovní síly

Zatímco ekonomika během roku 2021 zažívala z velké části pozitivní období, její prosperita by mohla v roce 2022 být narušena nedostatkem kvalifikované pracovní síly.

Nedostatek pracovníků hlásí primárně pohostinství. Zde je hlavním důvodem dlouhé období restrikcí, které pro drtivou většinu podniků znamenalo úplné přerušení provozu a v mnoha případech také propouštění stávajících zaměstnanců.

Velká část pracovní síly se v tomto období přesunula do jiných sektorů a k návratu se nechystají. Problémy jsou také v sektorech, které vyžadují vysokou kvalifikaci, jako například farmaceutický průmysl.

Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

Podmínky pro obchodní a služební cesty do Irska

Aktuální cestovní opatření Covid-19 (informace platí od 12. května 2023)

Situace v Irsku je stejně jako v jiných zemích EU stabilní, další opatření na letní sezónu se nechystají.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Spojené království a Irsko.

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Evropa | Irsko | Zahraničí