Irsko oživuje ekonomiku

Druhá vlna nových infekcí byla v Irsku silnější, než tomu bylo na jaře. Lockdown stále pokračuje, ale Irsko je na pozitivní trajektorii a nové infekce klesají.

itormmfoto / Shutterstock.com

Zatímco v jiných evropských zemích se množství nových nákaz výrazně nezpomalilo ani během léta, Irsku se díky včasnému lockdownu a zamezení šíření podařilo potlačit po první vlně počet nových nákaz blízko nule. Na konci léta však toto období klidu skončilo a zemi zasáhla druhá vlna, která je silnější, než tomu bylo na jaře.

Irsko do jisté míry kopírovalo systém lokálních restrikcí a stupňů nebezpečí nákazy po vzoru Velké Británie s tím rozdílem, že Irsko zavedlo 5 namísto 3 stupňů. Systém se však v obou zemích prokázal jako nedostačující. Irská vláda proto 21. října uvedla plošně celou zemi do stupně 5, tedy nejvyššího možného nebezpečí nákazy a Irsko znovu vstoupilo do šestitýdenního lockdownu. Lidé by měli zůstat ve svých domovech s výjimkou venkovních aktivit v okruhu 5 kilometrů od svého bydliště. Více informací ke konkrétním opatřením je k dispozici na vládním informačním serveru. Tento krok se ukázal jako vysoce efektivní a nové nákazy od zavedení opatření signifikantně klesly.

Dopad na ekonomiku

Před zavedením druhého lockdownu byla prognóza Centrální Irské Banky velmi pozitivní. Podle studií by měla pandemie v letošním roce způsobit pouze 0,4% pokles díky radikálnímu zvýšení vývozů farmaceutického průmyslu, který je v Irsku tradičně velmi silný. Tato předpověď je v rámci vyspělých ekonomik jednou z nejoptimističtějších. Obecně je irská ekonomika do značné míry závislá na mezinárodních firmách a obchodu, a i díky tomu pokles na domácím trhu spojený s pandemií nemá na Irsko tak velký vliv, jak tomu je u ostatních zemí EU.

Větším nebezpečím je pro ekonomiku země může být brexit bez dohody, který se zatím jeví jako pravděpodobný výsledek neúspěšných jednání UK a EU. Ten by mohl mít za následek až 2 % kontrakci ekonomiky i díky poklesu exportu potravin.

Zatím není jasné, jak se šestitýdenní lockdown projeví na zpomalení místního hospodářství. Nejvíce budou trpět sektory jako turismus, pohostinství a maloobchod s ohledem na přímý dopad vládních restrikcí. Je však pravděpodobně, že lockdown neovlivní Irskou exportní a silně mezinárodní ekonomiku tak silně, jak tomu bude například v Británii.

Aktuálně platná opatření

 • lidé by nadále měli trávit co možná nejvíce času ve svých domovech a pokud možno i pracovat z domova
 • shromažďování je povoleno pouze ve venkovních prostorách a pouze s jednou další domácností
 • obchody a služby, které nejsou posuzovány jakožto klíčové, musí pozastavit svou činnost (restaurace, části maloobchodu, kadeřnictví,..)
 • svatby se mohou pořádat pouze do účasti maximálně 25 osob
 • pohřbů se smí zúčastnit pouze 10 osob
 • sportovní události se smějí konat, avšak bez diváků
 • většina výroby může nadále pokračovat ve své činnosti

Vládní pomoc firmám zasaženým důsledky pandemie covid-19

 • Credit Guarantee Scheme je vládní program poskytující půjčky firmám v hodnotě do 1 milionu euro s dobou splatnosti až 7 let. Tyto půjčky poskytují banky AIB, Bank of Ireland a Ulster Bank. Půjčky jsou určené pro malé a střední podniky. Vláda se zaručí za 80 % z celkové hodnoty půjčky.
 • Malé firmy mají k dispozici financování do 50 tisíc euro od vládní instituce MicroFinance Ireland. Půjčky zahrnují šestiměsíční oproštění od úroků.
 • SBCI Covid-19 Working Capital Scheme je vládní program určený malým a středním firmám na pokrytí jejich provozních nákladů a zajištění cash-flow pro operační výdaje. Program poskytuje firmám splňujícím podmínky půjčky v hodnotě 25 000 euro až 1,5 milionu euro. Půjčky do 500 000 euro jsou poskytovány bez zajištění.
 • Covid-19 Wage Subsidy Scheme je vládní program s cílem pomoci zaměstnavatelům s udržením zaměstnanců. Vláda poskytuje zaměstnavatelům signifikantní část standardních příjmů jednotlivých zaměstnanců do částky 410 euro týdně. Zaměstnavatelé nejsou nuceni přispívat zaměstnancům nad rámec částky hrazené státem. Program je otevřený pro všechny firmy, které byly negativně ovlivněny pandemií.
 • Pandemic Unemployement Payment je program, v rámci kterého vyplácí irská vláda 350 euro všem zaměstnancům nebo OSVČ, kteří jsou momentálně bez zaměstnání jako důsledek pandemie.
 • Firmám, které zakoušejí finanční problémy v důsledku pandemie, je k dispozici odložení daňových plateb. Udělení prodloužení data splatnosti se posuzuje na individuální bázi.
 • Vymáhání dluhů v souvislosti s daňovými platbami je dočasně pozastaveno.
 • Kompletní seznam vládní asistence firmám je přístupný na vládním serveru.

Aktuální zprávy z byznysu

Koronavirus má kritický dopad na prodeje pozemků

Podle komerční developerské společnosti Cushman & Wakefield poklesly prodeje pozemků v průběhu letošního roku až o 73 %. Zatímco v období od ledna do září loňského roku se v rámci země uskutečnilo 99 prodejů pozemků určených pro komerční development v celkové hodnotě 859 milionů euro, za stejné období roku 2020 se podařilo uskutečnit pouze 68 prodejů dosahujících částky 229 milionů euro. Současné průzkumy však ukazují, že tempo nových prodejů se začíná znovu pozvolně navyšovat.

Zdroj: Irish Times

Rok 2020 bude pro sektor gastronomie kritický

Ani Irsko není vyjímkou ve výjmečném tlaku, který zaznamenávají restaurace a gastro sektor obecně. Podle průzkumu společnosti Bord Bia se obraty v tomto sektoru propadnou behěm letošního roku o více než 50 procent s předpokládanými ztrátami 4 miliardy eur. Report dále varuje před pomalým návratem k normálu v roce 2021 s nejoptimističtějším scénářem nárůstu o 47 procent.

Zdroj: Bord Bia

Tik Tok je dalším digitálním gigantem rozšiřujícím svoji aktivitu v Irsku

Aplikace na sdílení krátkých videí Tik Tok rozšiřuje svou Irskou prezenci a přidává v zemi 200 nových pracovních míst. Celkový počet zaměstnanců v Irsku tím dosáhne více než 1 100. Vetšina pracovních pozic bude zahrnovat kyber bezpečnost a regulace, ale nové zaměstance nabírá i obchodní oddělení. Lokální základna Tik Toku v Dublinu je hlavním sídlem firmy pro evropský trh a potvrzuje důvody, proč Irsko patří mezi Evropské země nejméně zasažené pandemií.

Zdroj: Irish Times

Většina restaurací by mohla permanentně zavřít, pokud vláda nepřijde s další pomocí

9 z 10 restaurací hrozí kompletní uzavření a ztráta až 120 000 pracovních pozic. Tak zní varování Restaurants Association of Ireland, sdružení, které zastupuje 3 000 restaurací, kaváren a bister. Této situaci by měla zabránit opatření, která asociace vládě navrhuje. Ta zahrnují nulovou daň z přidané hodnoty pro turismus a sektor pohostinství po dobu krize a následujících 12 měsíců. Dále také ochranu pro nájemce a ujištění, že jakékoliv úlevy od splátek hypoték budou majitelé prostor reflektovat v nájemních smlouvách. Po dobu trvání krize také žádají vládu o pokrytí 60 % nájmů.

Zdroj: Independent.ie

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Londýn

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem