Kabelová TV, čističky i solární elektrárny. Firma z Holešova je štikou mezi inovátory

Jaromír Tomšů založil před třiceti lety firmu, která původně budovala rozvody kabelové televize na Zlínsku. Dnes je malá rodinná firma z Holešova štikou mezi líny v českém byznysovém rybníku.

Progresivní technologická společnost navrhuje inovativní řešení v mnoha oblastech a sbírá významná ocenění.

Jaromír Tomšů se synem

Stejně jako ve stovkách jiných obcí v Česku, prosakovaly jímky a septiky v Rybí na Novojičínsku do spodních vod a zhoršovaly jejich kvalitu. Přesto se ve vsi rozhodli, že nebudou ve spolupráci se sousedními Závišicemi budovat drahou přípojku na centrální kanalizaci. Trable vyřešili systémem domovních čistíren a ušetřili desítky milionů.

Petr Mareš jezdí s manželkou na chalupu v Rybí desítky let. „Inspirovali jsme se v nedaleké Ženklavě. Pro domovní čistírny se rozhodli majitelé desítek domů, pomohla nám obecní dotace ale především dotace z Ministerstva životního prostředí,“ prozrazuje Mareš.

SATTURN Holešov vítězem soutěže Rodinná firma roku 2021 v kategorii malá firma

Do projektu se přihlásili majitelé 190 domů, budování čistíren spolykalo asi 40 milionů korun, zhruba dvakrát méně než v případě centrální kanalizace, ne jejíž výstavbu by navíc nezískali potřebnou dotaci. Podle starostky Marie Janečkové spravuje celou soustavu domovních čistíren jeden člověk najatý obcí, místní lidé platí roční poplatek 3600 korun. Za projektem, který je aktuálně největší v republice, stojí firma SATTURN Holešov.

Stát nevěřil, pomohly suché roky

Zhruba 1,5 milionu Čechů nemá v současnosti svůj dům připojen k centrální kanalizaci. Takzvaný „decentralizovaný způsob odkanalizování malých obcí“ je levnější a vyplatí se především vesnicím či městysům zhruba do 2000 obyvatel.

SATTURN Holešov je průkopníkem levného a ekologického řešení. „Podstatou decentrálního způsobu odkanalizování malých obcí je budování kanalizace naruby. Komunální odpadní voda je čištěna soustavou domovních ČOV, které jsou spojeny systémovou telemetrií. Ta umožňuje nejen vzdálený dohled, ale i řízení v reálném čase jedním odborně způsobilým člověkem,“ potvrzuje jednatel společnosti Jaromír Tomšů.

Ještě před dvanácti lety projektu domovních čističek v Česku nikdo nevěřil, firma z Holešova byla ovšem podle svého jednatele od počátku přesvědčena o tom, že mají velký potenciál.

„Věnujeme se tomu již od roku 2008, kdy jsme společně s VUT v Brně a firmou Asio řešili výzkumně-vývojový projekt na toto téma pro Ministerstvo průmyslu. Kromě nás mu ale nikdo nevěřil. Bohužel ani státní správa, která má životní prostředí a čištění odpadních vod ve své gesci. Na jeho tržní prosazení jsme čekali až do roku 2018. Napomohla tomu teprve klimatická změna, spojená s dramaticky suchými roky, která už léta trápí mnoho obcí v republice,“ doplňuje Jaromír Tomšů.

Čistější voda. Asio inovuje v oblasti čističek, šetří veřejné peníze

Navíc je tu nedávný legislativní závazek „odkanalizování“ obcí o velikosti do dvou tisíc obyvatel, který má být splněn do konce roku. Decentrální způsob odkanalizování, jak jej navrhla firma, je ekonomicky i ekologicky velmi efektivním řešením, a to nejen díky až šedesátiprocentní úspoře investičních nákladů. Ve srovnání s jednou centrální ČOV jsou velmi podobné také náklady na provoz.

„Další výhodou je zadržování vody v intravilánu obcí, kde se následně využívá pro závlahu zahrad, splachování WC, nebo je zasakována na pozemku, pokud to hydrogeologický posudek dovolí. Nevyužitá voda se odvádí do místní vodoteče, případně do stávající obecní dešťové kanalizace. V žádném případě se ale neodvádí z krajiny pryč na centrální ČOV, kde často končí i voda dešťová,“ připomíná

Efektivním využíváním užitkové vody v domě a na zahradě mohou lidé uspořit až 45 % pitné vody. Velký benefit nejen pro uživatele, ale i samotné životní prostředí na venkově.

Domácí čistička odpadních vod

Naivní začátky v polistopadové euforii

Firma SATTURN Holešov se nevěnuje pouze výše zmíněnému projektu, její záběr je extrémně široký. Na trhu působí už třicet let, letos se probojovala mezi finalisty soutěže Rodinná firmy roku.

Aktuálně nabízí klientům výstavbu a provoz datových sítí, aplikaci pro správu infokanálu kabelové televize, systémy pro varování obyvatelstva. SATTURN buduje také solární elektrárny a vyrábí digitální úřední desky pro obce i města s vlastním softwarem.

A jak vznikla na počátku 90. let idea rozjet vlastní byznys?

„Impulsem byly porevoluční celospolečenská euforie na počátku 90. let a „hladový“ trh. Iniciátorem založení firmy byl dnes již bývalý společník, Roman Turna. Zpočátku jsme se věnovali satelitní technice, název vznikl spojením slov „satelity“ a „Turna“. Jak to ale bývá, po čase to mezi námi začalo skřípat a zakladatel firmu v roce 2000 opustil,“ popisuje jednatel.

Jaromír Tomšů

V 90. letech se Češi vrhali do podnikání po hlavě, většinou si ani neuvědomovali, jak složité je vybudovat a udržet vlastní byznys. Potvrzuje to i Jaromír Tomšů.
„Začátky našeho podnikání byly velmi naivní. Mysleli jsme si, že když dva až tři budeme pilně pracovat, pak už to půjde samo. Často si říkáme s manželkou, když odcházíme po dvanácti hodinách z práce domů a téměř třicetiletém působení, kde jsme udělali chybu,“ směje se.

Všichni dlužili všem

„Devadesátky byly opravdu divoké. Na jedné straně se dalo na trhu uplatnit cokoliv, protože novodobý český kapitalismus právě startoval, na straně druhé byly velmi drahé peníze; úrokové sazby byly až 18 %. Platební morálka řady obchodních partnerů byla žalostná. Neplatit faktury byl „národní sport“. V konečném důsledku to koncem 90. let vedlo k situaci, kdy všichni dlužili všem,“ říká jednatel firmy.

Zkušenosti Jaromíra Tomšů s podnikáním byly do roku 1992 nulové, navíc studoval jiný obor. Dnes je dokonce přesvědčen, že pro podnikání neměl předpoklady. „Byli jsme ale mladí a spoustu věcí jsme prostě neřešili, protože jsme si je nepřipouštěli. Zkušenosti jsme získávali až samotnou praxí. Naše školné bylo často velmi drahé,“ dodává s úsměvem.

Obrovskou výhodou průkopnické doby byl ovšem dostatek lidí na trhu práce a jejich chuť naplno pracovat. Tehdy si podle Tomšů firmy ještě vzájemně nevykrádaly zaměstnance. A podnikatelské prostředí nebylo tak legislativně náročné jako dnes, uvádí.

Alfou a omegou jsou inovace

Firma se prvních pět let věnovala především budování kabelové TV na Zlínsku. Ta je stabilním produktem holešovského podniku dodnes.

Na počátku jsme budovali rozvody kabelové televize na Zlínsku. Venkovské domácnosti mohly do té doby sledovat často jen jeden program České televize a to pouze v případě, když byly vhodné signálové podmínky.

Jaromír Tomšů

„Od roku 1997 jsme postupně rozšířili aktivity o systémy pro varování a vyrozumění obyvatelstva. V roce 2006 jsme založili vlastní vývojové oddělení a navázali aktivní spolupráci s vysokými školami pro řešení výzkumných a vývojových projektů s využitím programové podpory MPO a následně TAČR. Našim cílem je dosažení charakteru technologické firmy s dlouhodobým inovačním potenciálem, která je atraktivní pro kreativní lidi se zájmem být u toho, kde se něco tvoří,“ říká jednatel.

S některými projekty prý v Holešově významně předběhli dobu, a tak je dlouhodobě obtížné jejich výstupy uplatnit na trhu. Už v září 2020 získal SATTURN oficiální osvědčení Rodinný podnik ČR„, které stvrzuje, že firma dlouhodobě splňuje podmínky etického kodexu stanoveného pro rodinné firmy v ČR.

Rodinným podnikem se přitom SATTURN stal až po roce 2000, kdy firmu opustil její zakladatel a do podniku přišla manželka současného jednatele. „Bez ní si neumím představit řádné fungování firmy a ani rodiny. Ona je skutečným základem, na kterém mohu stavět, a tím, kdo mě vždycky podržel, i když jsme byli na kolenou,“ prozrazuje.

Malá firma, široký záběr

Produktové portfolio SATTURN Holešov je tedy vzhledem k velikosti firmy neobvykle široké, jednotlivé produkty k sobě ovšem mají – ačkoli se to laikovi nemusí zdát – velmi blízko.

„Výhodou je skutečnost, že nejsme na rozdíl od mnoha dalších produktových firem tak zranitelní, protože vždycky některý z produktů držel firmu, když jiné stagnovaly. Orientace na jednoho dominantního zákazníka či dodavatele se nám v dřívějších dobách několikrát vymstila,“ upozorňuje Tomšů.

Vlastní vývoj nás posouvá dál

„K založení vlastního vývojového oddělení v roce 2006 nás přivedla snaha dělat věci jinak, než jak je obvyklé. Nechtěli jsme být jen další montážní a servisní firmou, kterých již bylo na trhu dostatek. Měli jsme ambice stát se technologickou společností, která se podílí na inovacích a je společensky prospěšná. Následná spolupráce s veřejnými vysokými školami nás přivedla k programovým výzkumně-vývojovým projektům, které se staly platformou našich vlastních projektových řešení. Díky nim roste naše tržní postavení, a to nejen ve Zlínském regionu, “ říká jednatel Satturnu.

Mezi produktové stálice firmy patří už 30 let zmíněné provozování a servis obecních rozvodů kabelové TV. Další službou, kterou dlouhodobě poskytují zákazníkům, je servis obecních rozhlasů a varovacích systémů obyvatelstva.

Výstavbě fotovoltaických elektráren na střechách budov se věnují od roku 2009. „I v této oblasti tedy máme bohaté zkušenosti, které se nám hodí právě v současné době energetické krize. Zájemci o realizaci FVE na svém rodinném domě volají denně. Je kapacitní problém to vše zvládnout. Navíc je nyní nedostatek materiálu a technologií pro realizaci projektů. Tento stav mi v mnohém připomíná 90. léta,“ krčí rameny Tomšů.

Kromě „hardwarových“ řešení nabízejí vlastní produkty softwarového charakteru. Velký tržní potenciál má například software SOS Nemo, což je mozek inteligentní nemocnice určený pro krizové řízení a bezpečnostní management. Toto řešení využívají všechny nemocnice v Pardubickém kraji déle než 5 let.

Naší vlajkovou lodí je právě projekt ENCELADUS, který je zaměřen na inovativní způsob odkanalizování venkova a hospodaření s vodou v krajině

Jaromír Tomšů

Mezi další významné projekty patří například Systém varování obyvatelstva města Pardubic či software pro dispečink tramvajové dopravy pražského Dopravního podniku. V oblasti fotovoltaických staveb to byla v roce 2015 stěnová instalace na moderní budově Kulturního centra v polských Kozienicích, která byla ve své době největší stavbou svého druhu ve střední Evropě.

„Zajímavou novinkou je softwarové řešení Chiméra pro zabezpečenou komunikaci mobilních zařízení, který připravujeme k uvedení na trh počátkem příštího roku,“ doplňuje Tomšů.

Plusy a mínusy rodinného byznysu

V soutěži Equa bank Rodinná firma roku se letos SATTURN Holešov probojoval do finále. V prestižní soutěži IBM Firma roku 2021 vyhráli krajské kolo. Stali se tedy firmou roku na Zlínsku.

A jaké jsou podle jednatele obecně výhody a nevýhody rodinného podnikání?

„Tady záleží na úhlu pohledu. Ze strany vlastníka to znamená spojení firmy s rodinou i majetkově. My jsme dlouhá léta ručili vlastním rodinným domem za firemní úvěry, což Vám v době, kdy se nedaří, na klidném spaní nepřidá. Když SATTURN procházel krizovým obdobím, vložili jsme všechny vlastní rodinné úspory do podniku, abychom zajistili jeho provozní financování a splácení bankovních úvěrů. Když se pak ale firma opět postaví na nohy, sklízíte vlastnické benefity,“ vypočítává Tomšů.

Satturn Holešov je rodinnou firmou s třicetiletou tradicí

Podnikatel si zároveň myslí, že vlastníci rodinných firem mají větší motivaci k tomu, aby přežili těžká období, protože jsou na svých firmách existenčně závislí. Nemohou dát výpověď a jít o dům dál, když se nedaří. Navíc jsou zodpovědní i za své zaměstnance a jejich rodiny, kteří jim věří, že případné problémy překonají.

„Společně se mnou ve firmě pracuje i manželka. Syn dokončuje vysokoškolská studia a již několik let se systematicky připravuje na vstup do firmy a její budoucí převzetí. Aby bylo předání podniku bezproblémové, je třeba tomu nechat čas. My jsme před 30 lety také začínali pozvolna. Dcera a zeť jsou pak, vzhledem ke svému profesnímu zaměření, vzdálenou podporou v oblasti daňového a ekonomického poradenství,“ doplňuje Tomšů.

Babišova vláda nedávno prosadila zákonnou definici rodinného podnikání, rodinné firmy mají například možnost dosáhnout na zvýhodněné bankovní záruky či úvěry.

„Význam rodinného podnikání pro národní ekonomiku začíná být teprve v posledních letech vládou doceňován. Bohužel u nás byly za doby socialismu přetrhány vazby tradičních rodinných firem, které byly v mnoha případech státem zlikvidovány. Po listopadové revoluci byly zakládány nové rodinné firmy případně oživovány ty dříve založené a pokryté prachem naší socialistické éry,“ popisuje Jaromír Tomšů.

Aktuální covidová pandemie podle jeho slov potvrzuje, že jsou rodinné podniky jsou flexibilnější a lépe reagují na vnější vlivy a případné změny.

Často si prý dokáží poradit samy bez podpory eráru.  I tak je ale podpora státu podle jednatele STATTURNu na místě. Jednak proto, že tvoří významnou část národní ekonomiky, ale také proto, že jejich vlastníci nemají v povaze své firmy zavřít či přemisťovat do zahraničí a dávají tak práci lidem v tuzemsku.

Firma SATTURN Holešov v kostce

SATTURN Holešov vznikl v roce 1992. Dnes je malou rodinnou firmou s 18 kmenovými zaměstnanci a dlouhodobě spolupracujícími živnostníky. V posledních letech získali významné tržní postavení v ČR v oblasti budování a provozování obecních soustav domovních ČOV se systémovou telemetrií. Roční obrat firmy se pohybuje kolem 25 milionů korun při zisku až 700 tisíc. Ekonomické výsledky letošního roku však dávají velkou naději na významné zvýšení obratu i zisku firmy. SATTURN Holešov se stal vítězem soutěže Rodinná firma roku 2021 v kategorii malá firma.

Jakub Procházka

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme