Kuvajt, Bahrajn a Omán zmírňují restrikce, vážně postižený je Katar

Koronavirus s označením covid-19 se rozšířil i na a Středním východě, země přijímají přísné restrikce i opatření na podporu ekonomiky.

Kuvajt

V platnost vstupují úlevy pro zákazníky bankovního sektoru. Byl vytvořen zvláštní fond, do kterého kuvajtská vláda pro začátek vložila 32 milionů dolarů na podporu ekonomiky.

Kuvajtská centrální banka snižuje diskontní sazbu z 2,50 % na 1,50 %, jsou poskytnuty tříměsíční úlevy se splácením bankovních půjček, po stejnou dobu dochází k osvobození od bankovních poplatků při různých transakcích, jako výběr z bankomatu, elektronické platby atd.

Kuvajtská bankovní asociace odsouvá po dobu půl roku veškeré povinné platby z kreditních karet a půjček pro veškeré kuvajtské občany. Dále odsouvá o půl roku splátky všech bankovních půjček pro malé a střední podniky. Zahraniční obyvatelstvo bude pak při úlevách posuzováno případ od případu. Kuvajtská centrální banka dále nařídila bankovnímu trhu jako podporu snížení váhy rizikovosti u malých a středních podniků ze 75 % na 25 %, či snížení požadavků na likviditu.

Uzavřeno až do odvolání je mezinárodní letiště. Cizinci nesmějí vstoupit do země. Uzavřeny jsou hranice se Saúdskou Arábií a s Irákem. Turisté, kteří byli nuceni setrvat v Kuvajtu kvůli uzavření hranic a jimž propadla víza, budou moci bez postihu opustit Kuvajt, jakmile to bude umožněno. Nejvyšší civilní úřad pro letectví začal prověřovat možnosti letecké přepravy z důvodu množících se žádostí cizinců o repatriaci do svých domovských států.

Kuvajt sám pak podnikl značné množství evakuačních letů pro vlastní občany, kteří projevili zájem vrátit se zpět domů. Evidováno je celkem na 50 000 občanů, kterým byla tato možnost nabídnuta. Všichni pak mají povinnost podstoupit karanténu v trvání 28 dní. Kuvajtská vláda zakázala repatriaci ostatků cizinců, kteří zemřeli na covid-19. Pohřbeni budou v Kuvajtu.

V Kuvajtu platil zákaz vycházení od 16:00 do 8:00. Osobám, které toto poruší, hrozilo vězení až na tři roky a pokuta do výše až 32 000 USD. Cizincům pak také vyhoštění.

Uzavřena jsou také veškerá vzdělávací a veřejná zařízení do odvolání, obchody, parky. Vzdělávací zařízení zůstávají dle informací uzavřeny do konce srpna. Fungují potraviny, lékárny, optiky. Minimálně do 28. května jsou uzavřeny veškeré úřady. Po dobu ramadánu jsou doručovací služby v podobě rozvozu potravin pouze od 5:30 do 11:30. V zemi tak dle všeho nedochází k uvolňování přísných opatření v souvislosti se začátkem ramadánu.

Od 10. května byl v zemi po dobu 20 dní vyhlášen totální zákaz vycházení a země se ocitla v plné karanténě. Obyvatelstvu bylo povoleno opustit domov pouze na maximálně dvě hodiny denně za účelem alespoň minimálního pohybu od 16:30 do 18:30 bez využití jakéhokoliv dopravního prostředku. Veřejný sektor zůstal uzavřen v režimu dálkové práce, veškerý privátní sektor, s výjimkou nezbytných sektorů, jako je především zásobování potravinami a zdravotní péče, je pozastaven.

 Tato přísná opatření byla přijata v souvislosti se zvyšujícím se počtem nakažených, kdy denní nárůst v posledních dnech představoval více než 500 osob denně. I přes další nepříznivý vývoj v počtu nakažených se kuvajtská administrativa rozhodla zmírnit totální zákaz vycházení. Od 1. června tak platí pouze dvanáctihodinový zákaz vycházení, a to od 18:00 do 6:00. Lidem, kteří budou na veřejnosti přistiženi bez roušky hrozí tři roky vězení.

Katar

Katarský nejvyšší úřad pro řešení krizových situací vydal finanční balíček na podporu ekonomiky ve výši 23 miliard dolarů k minimalizaci dopadů šíření nákazy koronaviru.

Dále byl vytvořen podpůrný balíček ve výši 2,7 mld. USD, který je směřován na katarskou burzu cenných papírů pro odvrácení možných hrozících negativních dopadů. V případě povinností platit korporátní daně za rok 2019, kdy je povinnost podat daňové přiznání ke konci dubna 2020, byl termín posunut na konec června 2020.

Veškerá komunikace s daňovou autoritou probíhá až do odvolání elektronicky. Byly prominuty povinnosti platit účty za vodu a elektřinu pro malé a střední podniky, maloobchody, komerční komplexy a logistická centra, a to po dobu šesti měsíců. 

Katarský nejvyšší celní úřad vydal seznam 905 položek celního sazebníku, u kterého je pro období šesti měsíců upuštěno od výběru cla při dovozu. Jedná se o potraviny (ryby, maso, mléčné produkty, pečivo, potravinářské oleje a další), hygienické zboží (čisticí prostředky, kapesníky atd.) a samozřejmě zdravotnický materiál (předně ochranné masky, sterilizátory a další ochranné pomůcky).

Katarská rozvojová banka umožnila odklad splátek po dobu 6 měsíců. Dále došlo na další k prominutí platit nájmy vůči nejrůznějším organizacím. Katarská vláda vydala program finanční podpory některých odvětví, jímž chce pomoci zamezit vzniku platební neschopnosti za účelem ochrany zaměstnanců, ale i samotné společnosti, a to po dobu tří měsíců, počínaje 1. dubnem 2020. Do tohoto programu se mohou hlásit lokální společnosti, které jsou ze 100 % v soukromém vlastnictví, mají platné obchodní licence a registraci ke své činnosti a prokazatelně jsou postiženy covid-19. Až do odvolání jsou pozastavena vyřizování jakýchkoliv žádostí a pracovních nebo rezidentních víz.

Byla přijata pracovní opatření proti šíření nákazy, a to zejména povinnost maximálního procenta zaměstnanců na pracovišti, a to 20 %. Zbylých 80 % má „home office“.

Došlo ke zkrácení pracovní doby jak v soukromém, tak veřejném sektoru na 6 hodin, a to od 7:00 do 13:00. Toto opatření se netýká prodejen potravin, lékáren, čerpacích stanic a restaurací, ty mohou být provozovány jen formou „home delivery“. Od 7. května bylo vydáno doporučení, aby veškeré pracovní činnosti ve veřejném, tak i soukromém sektoru, které nejsou považovány za základní pro chod země, byly vykonávány z domova.

Ministerstvo obchodu a průmyslu vydalo nařízení, že veškeré žádosti o prodloužení licencí a styk s ministerstvem mohou být činěny pouze telefonicky nebo e-mailem. Osobní návštěva přichází v úvahu pouze na výzvu ministerstva.

V souvislosti s potřebou zajistit likviditu vyzval vládce Kataru vládu, aby pozastavila veškeré investiční projekty v prozatím nenasmlouvaném stádiu, a to v celkové hodnotě 8,2 mld. USD.

Platí zákaz vstupu všem cizincům. Neplatí pro rezidenty s kartou trvalého pobytu. Občan Kataru musí po návratu automaticky na 14 dní do karantény a už nesmí vycestovat. Cizinci nacházející se v Kataru na turistická víza, která už pozbyla platnosti, kteří nemají možnost odcestovat, jsou bez postihu, víza jsou automaticky prodloužena, a to až do odvolání. Z nařízení je přerušena také veškerá vnitrostátní doprava i MHD. Tranzitní lety nejsou přerušeny. Uzavřena jsou veškerá vzdělávací a veřejná zařízení do odvolání, včetně sportovních akcí jako MotoGP.

V Kataru dle všeho rovněž nedochází k uvolňování přísných opatření v souvislosti se začátkem ramadánu. Katar je z členských států GCC nejpostiženějším, pokud jde o počet nakažených na 100 tisíc obyvatel. Je jich přes 2700. Tím je i na prvním místě ve světě.

Omán

Ománská centrální banka představuje stimulační balíček na podporu tamní ekonomiky ve výši 20 miliard amerických dolarů. 

Vláda dále přistupuje k podpoře ekonomiky sultanátu prominutím (a případně  odsunutím o 6 měsíců) nejrůznějších povinných poplatků. Není tak například nutné platit za uskladnění potravin v centrálních skladech patřících státu po dobu půl roku, všechny splátky půjček Ománské rozvojové bance jsou odloženy o šest měsíců, prominutí nájmů platí po dobu tří měsíců pro výrobní závody nacházející se v průmyslových zónách.

Dále byly uvedeny v platnost různé úlevy týkající se dovozu, kdy lokální dovozce není kvůli šíření nákazy schopen dokladovat původ zboží, celní orgány se spokojí s etiketou na produktu, kde je zboží vyznačeno, nelze-li doložit certifikát o původu zboží.

Dokumenty, které doprovází zboží při jeho dovozu, budou automaticky považovány za originální, aniž by bylo nutné skládat garance. Dále dochází k podpoře podnikání v podobě prominutí platby turistických a městských daní ve výši 4 % pro restaurace, a to do 31. srpna 2020.

Ke stejnému datu dochází k prominutí platit městskou daň pro všechny obchodní společnosti, a to ve výši 5 %. Všechny společnosti, které budou v následujících třech měsících mít povinnost prodloužit obchodní licenci, jsou zbaveny povinnosti platit poplatky s tím spojené. Dochází ke snížení všech poplatků, které jsou vybírány v přístavech a na letištích při manipulaci s potravinami a zdravotnickým materiálem.

Ománská vláda vyzvala veškeré své podřízené administrativy, aby s okamžitou platností zredukovaly své rozpočty o 10 % v reakci na šíření nákazy covid-19 a nízkou cenu ropy. Mají tedy zredukovat své administrativní a výkonné náklady, pozastavit nové projekty, pozastavit školicí programy, zredukovat náklady na oficiální mise.

Od 29. března je přerušena veškerá civilní letecká doprava, turisté jsou vyzváni k opuštění Ománu, přicestovat mohou jen Ománci, ti ovšem mají zakázáno vycestovat. Turisté, kteří se aktuálně nachází v Ománu bez možnosti jej opustit s již neplatným vízem, jsou vyzváni, aby si online požádali o jeho prodloužení u ománské policie.

Rezidenti, kteří se nacházejí v zahraniční a s ohledem na přerušenou leteckou a námořní civilní dopravu nemohou počítat s návratem do Ománu a jejich rezidentní víza v mezidobí uplynou, mohou žádat o prodloužení online. Do odvolání je pozastavena civilní námořní doprava.

Uzavřena byla veškerá vzdělávací a veřejná zařízení, sportoviště, kluby, turistické atrakce, vše, kde se může scházet více lidí. Bylo rozhodnuto, že školní rok 2019/2020 byl ukončen ke dni 7. května. Byl nařízen zákaz pohybu osob mezi jednotlivými guvernoráty do odvolání, s výjimkou zaměstnanců rozhodných sektorů, kteří musí být přítomni na pracovišti, záchranné složky, distribuce potravin atd. Zaměstnanci soukromého sektoru, na které se vztahuje tato výjimka, obdrží speciální povolení.

I v souvislosti se začátkem ramadánu dochází v Ománu od 28. dubna k postupnému uvolňování přísných restriktivních opatření. Týká se to znovuotevření některých společností. Jde předně o směnárny, dále opravny automobilů a rybářských lodí, prodejny náhradních dílů, prodejny a opravny elektroniky, autopůjčovny, a půjčovny strojního zařízení.

Dne 29. dubna došlo k umožnění cestování mezi jednotlivými governoráty, což bylo dříve znemožněno jako jedno z opatření bránících šíření nákazy. Governorát Maskat však zůstává i nadále uzavřen, a to do 29. května. Od tohoto dne byla karanténa pro hlavní město Maskat a přilehlý region uvolněna, lze tak volně cestovat. Nad to dochází k navýšení počtu zaměstnanců na pracovišti ve státním i soukromém sektoru na 50 %, a to od 31. května.

Bahrajn

Finanční balíček ve výši 11,5 mld. USD má podpořit lokální ekonomiku jako například výplaty mezd pro soukromý sektor, kde se to bude jevit jako nezbytné a účelné ze speciálního fondu (po dobu tří měsíců). Peníze by měly sloužit i na úhrady účtů za vodu a elektřinu pro fyzické a právnické osoby.

Pro společnosti dochází k upuštění od povinností platit nájmy za průmyslové pozemky. Počínaje dubnem je také po dobu tří měsíců upuštěno od výběru všech městských a turistických poplatků.

Fyzické a právnické osob jsou vyňaty z povinnosti platit veškeré municipální poplatky po dobu tří měsíců. Odkládají se splátky půjček, úvěrů, hypoték, pro občany Bahrajnu na půl roku. Poplatky za platby debetními kartami obchodníkům jsou sníženy na 0,8 %. Na popud centrální banky dochází ke snížení zásadních procentních vazeb pro bankovní sektor. Povinnost hotovostních rezerv pro komerční banky je snížena z 5 % na 3 %.

Do země smějí vstoupit jen občané Bahrajnu, ti, kdo mají zvláštní povolení od příslušné místní autority, diplomaté, členové OSN a další obdobné výjimky. Ostatní nejsou do Bahrajnu vpuštěni. Každý, kdo vstoupí na území Bahrajnu, je povinen podrobit se testu na covid-19 a podstoupit 14denní karanténu, a to bez ohledu na výsledek testu. Došlo k uzavření veškerých obchodů kromě potravin a lékáren.

Následně došlo k znovuotevření obchodů a nákupních center ve dnech 9. 4. až 23. 4, a to za přísných hygienických podmínek a dodržování povinných odstupů jednoho metru mezi zákazníky. Každý, kdo vyjde z domova, je povinen mít roušku. Dne 23. 4. spustila bahrajnská vláda online projekt mall.bh, což je vládní portál, kde má více než sto místních firem možnost zdarma promovat své obchody a nabízet své produkty a služby.

V Bahrajnu dochází k postupnému uvolňování restriktivních opatření. Od 7. května bylo umožněno znovuotevření obchodů a dalších privátních společností. Restaurace ovšem zůstávají nadále uzavřené, stejně tak i všechna kina, zábavní centra a obdobná zařízení, kde dochází ke shromáždění více lidí. Od 27. května dochází k dalšímu rozvolňování. Veškeré obchodní a průmyslové podniky mohou být opětovně otevřeny s postupným navyšováním obsazenosti pracovní silou. Všichni pracovníci a zákazníci musí mít roušky, provozovatelé musí zajistit rozestupy mezi pracovníky a zákazníky samými a navzájem, průběžnou dezinfekci a plnit další hygienická nařízení. Znovuotevření se týká všech kadeřnických salónů a salónů krásy za dodržování přísných hygienických podmínek. Nadále zůstávají uzavřena kina.

Bahrajn v minulém týdnu otevřel na volném prostranství Sitra polní nemocnici plně vybavenou 157 lůžky pro ošetření nejvážněji nemocných ve snaze o navýšení kapacit lůžek o dalších 500.

Michal Nedělka, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Dubaj

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Doporučujeme

Další zprávy
z Asie a Austrálie

Pravidelné novinky e-mailem