Norsko uvolnilo restrikce pro vstup na své území

Norská vláda uvolnila v létě restrikce pro vstup na území Norska pro vybrané státy schengenského prostoru (včetně České republiky) a státy EHP. Platí tak, že pro tyto země již není vyžadována čtrnáctidenní karanténa.

Ilustrační fotografie

Opatření v boji proti koronaviru

Norsko však stále neotevřelo úplně své hranice pro všechny obyvatele Švédska, ale pouze pro vybrané švédské kraje. Do těchto krajů patří Skåne, Kronoberg, Blekinge, Kalmar, Värmland, Östragötland a Örebro.

Hlavním opatřením v Norsku je sociální distancování, které pomáhá zabránit v přenosu nemoci. Znamená to tedy zvýšení fyzické vzdálenosti mezi lidmi – minimálně na jeden metr. Nadále také platí zvýšená pozornost používání hygienických pravidel. V případě jakýchkoliv symptomů nemoci covid-19 nebo v případě setkání s nemocnou osobou je nařízena domácí karanténa po dobu 10 dnů, nebo po dobu, dokud všechny symptomy neustoupí.

Veřejná doprava, fitness centra, tělocvičny, aquaparky a bazény jsou otevřeny za předpokladu dodržení všech opatření. Pro sportovní a kulturní akce je limit shromažďování maximálně 200 osob na akci s rozestupem jednoho metru.

Testování PCR metodou je v Norsku zdarma pro všechny občany s elektronickým ID, tedy občany Norska a těmi, kdo mají na území Norska trvalý pobyt.

Podpora firem

Vláda postupně zavedla balíček opatření k řešení ekonomických důsledků v souvislosti s epidemií koronaviru. Prakticky to znamenalo změny sazeb daní, povinností, pravidel, sankcí a termínů. V Norsku vznikl obchodní kompenzační systém Program Business Compensation Scheme, který poskytuje finanční kompenzaci podnikům, které v důsledku vypuknutí epidemie čelí velké ztrátě příjmů. Režim je dočasný a je zaměřen na podniky, které splňují kritéria pro získání podpory.

Dalším krokem je odměna za znovupřijetí propuštěných zaměstnanců, kdy se zaměstnavatelům vyplatí částka za každého znovu najatého zaměstnance a vztahuje na firmy, jako jsou samostatně výdělečně činné osoby a podniky (ENK), soukromé společnosti s ručením omezeným (AS), neziskové organizace a nadace, které propustily zaměstnance v důsledku koronavirové situace. Tyto dotace činí asi 4 miliardy NOK a jsou časově omezené na červenec a srpen.

Rozpočtové příděly určené pro podniky a průmyslová odvětví se v roce 2020 odhadují na 98 miliard NOK, byly také zavedeny nové systémy záruk a půjček v celkové výši 130 miliard NOK.

Norská ekonomika bude mít podle prognózy HDP výrazně nižší, než se původně předpokládalo, zejména od druhého čtvrtletí 2020 do prvního čtvrtletí 2021. Ve třetím čtvrtletí roku 2020 se očekává propad HDP -0,13 %, ve čtvrtém čtvrtletí 2020 vzroste na 0,1 % a první čtvrtletí 2021 se očekává růst o 0,37 %. Největší růst HDP se očekává ve druhém čtvrtletí 2022 o 2,1 %.

Graf předpokládaného vývoje HDP

Zpět na začátek

Dovoz českých výrobků

Pokud se týká obchodu mezi Českou republikou a Norskem, v současnosti nejsou žádná omezení pohybu zboží a osob. Norsko není členem EU, ale má s Evropskou unií podepsané obchodní dohody. Na dodávky zboží do Norska se tak nevztahují dovozní cla, ani jiné restrikce. České výrobky jsou v Norsku obecně dobře přijímány. Nejznámějšími komoditami jsou automobily Škoda a české pivo. Největší potenciál pro vývoz z ČR pak mají různé strojírenské a energetické výrobky.

Agentura CzechTrade nemá v Norsku přímé zastoupení, nicméně je připravena pomoci českým exportérům se vstupem na norský trh pomocí kanceláře CzechTrade ve Stockholmu, která má Norsko ve své gesci. Při vyhledávání vhodných obchodních partnerů kancelář též spolupracuje s obchodním úsekem Zastupitelského úřadu ČR v Norsku.

Údaje o covidu-19 na konci července 2020

  • K 31. 7. bylo potvrzeno 9 638 případů nákazy koronavirem
  • Na jednotkách intenzivní péče jsou v současné době pouze dva lidé
  • Od počátku nákazy zemřelo 256 osob s pozitivním nálezem koronaviru
  • Na počátku srpna bylo testováno 480 000 osob, což je necelých 10 % populace
  • Předpokládaný pokles HDP v roce 2020 je 6,3 %
Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

Podmínky pro obchodní a služební cesty do Norska

Aktuální cestovní opatření Covid-19 (informace platí od 14. 1. 2022)

Podmínky pro cestu do Norska pro občany České republiky

Česká republika je pro Norsko označena jako tmavě červená země. Norsko má nastavená velice různorodá pravidla v závislosti na konkrétních situacích člověka. Pro získání co nejpřesnějších informací, doporučujeme navštívit webovou stránku norských zdravotnických úřadů Helsenorge.

Příjezdový formulář: ano (stránky Entrynorway)

Podmínky pro návrat do ČR z Norska

Norsko je na českém cestovatelském semaforu zařazeno do tmavě červené kategorie, což značí velmi vysoké riziko nákazy covid-19 a následující podmínky:

Cestovatelé s očkováním nebo po prodělání nemoci:

  • musejí po příjezdu vyplnit příjezdový formulář,
  • v případě očkování se prokázat národním certifikátem o provedeném očkování (EU Covid Pass) nebo národním certifikátem o dokončeném očkování,
  • v případě prodělané nemoci covid-19 se prokázat certifikátem o prodělané nemoci covid-19.

Cestovatelé bez očkování:

  • po vstup na území ČR podstoupit v rozmezí 5.–7. dne RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby negativního výsledku RT-PCRT testu musí cestující všude mimo domov nosit respirátor nebo obdobný prostředek ochrany dýchacích cest naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % podle příslušných norem (FFP2, KN95).

Nejaktuálnější informace najdete na webu stránkách Ministerstva vnitra ČR nebo na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Další informace:

Zpracoval kolektiv pracovníků CzechTrade Skandinávie

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Evropa | Norsko | Zahraničí