Pandemie změnila byznys v Číně, boom zažívá e-commerce

Nedávné vypuknutí epidemie covid-19 vedlo v Číně – tak jako jinde ve světě – k významným dopadům na podniky a průmyslová odvětví. Krize tak urychlila využívání nových technologií. Jednoznačnými vítězi koronavirové války jsou v nejlidnatější zemi světa online obchody a služby.

Pradit.Ph / Shutterstock.com

V zábavním průmyslu, vzdělávání, zdravotnictví, a jiných došlo k podstatnému nárůstu uživatelů, kteří byli nuceni pracovat z domova, nemohli chodit do školy, měli omezený přístup ke službám, nebo přišli o dostupný způsob dopravy.

Krize tak zrychlila používání nových technologií. Zkušební doba také formuje podnikání soukromého sektoru. Mnoho podniků je poháněno nejen zisky, ale také touhou pomáhat společnosti.

Krize přináší i pozitiva

Tyto změny přinesly více příležitostí pro různá odvětví. Klíčovými se stávají smart cities nové generace, které kromě klasických městských funkcí budou systematicky posilovat veřejnou správu integrací dodavatelských řetězců, řízením dopravy, varováním v nouzových situacích nebo varováním před katastrofami.

Big Data budou více využívána pro veřejné blaho, zejména pro sledování, analýzu a podporu včasného veřejného rozhodování. Podle Wu Tiana, viceprezidenta společnosti Baidu, budou využívána k analýze vývoje ohniska a k podpoře prevence a kontroly nemocí.

Online datové platformy bude možné využít k předpovídání budoucnosti lokálních infekcí a pohybů populace, a tím má dojít mimo jiné k optimalizaci přerozdělování veřejných zdrojů.

Big Data mohou také poskytnout informace, pokud jde o včasnou identifikaci vysoce rizikových oblastí. Veřejnost si tak bude moci v aplikaci Baidu Maps ověřit různé oblasti v souvislosti s epidemickou situací.

pcruciatti / Shutterstock.com

Nové obchodní modely

V zemi dochází rovněž ke vzniku nových obchodních modelů, zejména v odvětvích jako je zdravotnictví, logistika, automatizace, zábavní průmysl, maloobchod či vzdělávání. Spousta podniků se tak jako jinde ve světě začíná přesouvat do online prostoru.

Hodnotový řetězec zdravotní péče bude rozšířen tak, aby zahrnoval včasné odhalení a prevenci. Budoucí aplikační scénáře budou zahrnovat více účastníků a budou propagovat komplexní ekosystém pro programy veřejného zdraví.

V neposlední řadě dochází k posunu v oblasti sociálních médií, kdy nepůjde už jen o kanály mezi jednotlivci a firmami, ale také mezi veřejností a vládou. Začátkem února začali místní úředníci spolupracovat s mobilní platební službou Alipay a sociální sítí Wechat na vytvoření nového druhu virtuálního pasu, tzv. barevných kódů.

Mobilní aplikace obecně tvrdí, že je schopna vyhodnotit riziko, které daný uživatel pro veřejné zdraví představuje, a to na základě dat o zdravotním stavu v konkrétních situacích (každý uživatel je sám hlásí).

Poté je uživatelům přidělen odpovídající QR kód a barva: zelená – OK, žlutá – sedmidenní nebo kratší karanténa, červená – čtrnáctidenní karanténa. Využití zdravotních kódů během období prevence a kontroly epidemie pomáhá oddělit životní prostor nakažených a zdravých lidí. Jedná se o způsob chytré karantény, který pomáhá zrychlit znovunastartování ekonomiky.

Dobrý důvod dbát na zdraví

Čínští spotřebitelé vždy dbali na zdraví a bezpečnost produktů a měli k tomu dobrý důvod. Od problémů s dětským mlékem, s recyklací prošlých výrobků, falšování kuchyňských olejů až po falešná léčiva prodávaná online.

Díky práci médií stačí málo, aby byli uživatelé nedůvěřiví k výrobkům neznámého původu. Z toho dlouho těžily zahraniční značky s dováženými výrobky ze zahraničí, které byly vnímány jako kvalitnější.

Nicméně nová epidemie dodala tomuto problému nový rozměr, a lidé své obavy rozšířily i na služby. Je v této restauraci dostatečná hygiena? V tom kosmetickém studiu? V tomto sdíleném autě? Je toto kolo vydezinfikované?  Je možné tomu věřit, respektive věřím dané značce, která mi službu poskytuje? ptají se Číňané.

Kromě obnovení kontaktu se zákazníky, který díky epidemiologickým opatřením opadl, se společnosti musí důkladně zaměřit na to, zda jejich značka správně komunikuje atributy potřebné ve světě, jež mění covid-19. Je důležité vyzdvihnout prvky, které vedou k upevnění důvěry ve značku z hlediska zdraví, hygieny a celkové bezpečnosti. 

Nestačí jen prohlásit, že dané výrobky zákazníkům nezpůsobí žádnou újmu. Je zapotřebí pozitivně komunikovat ve stylu, že konkrétní výrobky jsou pro zákazníky lepší, například díky obsaženým přísadám, použitým materiálům, způsobu balení, pracovním postupům atd.

Nyní je tak prostor pro firmy, aby porážely konkurenci se skutečnou, viditelnou a prokazatelnou odlišností v daných aspektech. Kupříkladu u jídla či léků se dá očekávat, že touha po vědění odkud produkty pochází a jak je s nimi v rámci dodavatelského řetězce zacházeno bude nabývat na důležitosti.

Ač je Čína komplikovaný a v určitém ohledu soběstačný trh, stále jsou zde možnosti pro české společnosti se na daném trhu prosadit. Každá krize vytváří nové příležitosti.

Dopady na HDP

Čína byla v posledních desetiletích známá rapidním růstem domácí ekonomiky. Za první čtvrtletí roku 2020 však došlo dle oficiálních údajů k poklesu HDP o 6,8 procenta, což může v jistém ohledu znamenat konec jedné globální éry.

Tvorba nových pracovních míst poklesla meziročně o 24 procent, zvýšila se i nezaměstnanost. Dle dostupných čínských celních údajů zaznamenala díky stagnující zahraniční poptávce za první čtvrtletí roku 2020 Čína pouze zcela marginální přebytek zahraničního obchodu, výrazně poklesl obrat zboží v největších čínských přístavech, jako jsou Šanghaj, Ningbo či Qingdao. Tento fakt opět signalizuje významné změny v celém čínské hospodářství, jediným rostoucím výrobním odvětvím je v současnosti segment zdravotnického materiálu a pomůcek.

Z Číny však nepřicházejí pouze negativní zprávy. Čína je především také zemí, která jako první dokázala překonat pandemii, takže je také prvním regionem, kde dochází k obnově ekonomiky.

Ve druhém čtvrtletí 2020 v Číně dochází k plnému obnovení běžného života a s tím i k návratu k normálnímu fungování byznysu. Čínská vláda masivně podporuje zachování likvidity na domácím finančním trhu, takže by nemělo dojít k zastavení investic a úvěrů. Podniky jsou subvencemi motivovány k obnovení výroby a udržení zaměstnanosti.  

Každá krize má své vítěze i poražené. V Číně jsou jednoznačnými vítězi online obchody a služby. Vzhledem k uzavřeným restauracím se významná část populace navykla užívat služby pro donášku jídla. Stejně tak uzavření obchodních center výrazně zvýšilo poptávku po zboží nakupovaném online. Čína má 810 milionů internetové populace, přes 600 milionů obyvatel využívá internet k nákupům. Jedná se tedy s výrazným předstihem o největší online trh. Segment čínské e-commerce roste pravidelně tempem kolem 20 procent za rok, nyní se však očekává další zrychlení. 

E-commerce: Šance i pro Čechy

Rostoucí význam čínské e-commerce, která se již nyní podílí téměř 40 procent na veškerém retailovém obratu, je zároveň dobrou zprávou pro české firmy. Vybudovat fungující e-shop na čínských platformách není jednoduché, ale je to levnější než například vybudovat retailovou síť. I nadále je navíc možnost využít cross-border e-commerce, kdy není nutné získávat čínské certifikace výrobků. Agentura CzechTrade tyto trendy sleduje a je připravena poskytnout českým firmám konkrétní pomoc.

Více než dříve bude třeba mít pro čínský trh připravené zboží s přidanou hodnotou oproti konkurenci. A stejně jako dříve bude nutné si vstup na trh pečlivě promyslet a naplánovat. Vzhledem k rostoucímu počtu bankrotů firem bude otázka výběru spolehlivého lokálního partnera ještě důležitější než dříve. I přes tyto výzvy zůstává Čína největším světovým trhem a firmám nabízí netušené možnosti, kvůli kterým stojí za to podstoupit i související rizika.

Michal Dúbrava, vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v Chengdu
Jan Bejkovský, vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v Pekingu

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

• Teritorium: Čína
• Oblasti podnikání: E-commerce | Obchod

Doporučujeme