Vývoj koronavirové situace v Pobaltí

V Litvě a Lotyšsku byl kvůli špatné pandemické situaci vyhlášen stav nouze, naopak Estonsko nemá v plánu zavádět nová omezení kvůli šíření nové varianty koronaviru. Ve všech zemí nadále probíhá očkování.

Ilustrační fotografie | trabantos / Shutterstock.com

Lotyšsko

V úterý 3. ledna 2022 se koaliční strany lotyšské vlády shodly na prodloužení nouzového stavu v zemi, který byl vyhlášen 15. listopadu 2021 a měl skončit 11. ledna. Nouzový stav bude prodloužen do 28. února 2022, a to v souvislosti se šířením varianty omikron.

Lotyšský premiér po koaliční schůzce dále uvedl, že zůstanou v platnosti současná omezení, posílí se však požadavky na nošení roušek, změní se platnost očkovacích průkazů a rozšíří se testování.

V úterý 11. ledna 2022 byla vládou projednána povinnost používání lékařských roušek a respirátorů na veřejných místech (pozn.: dosud je v Lotyšsku možné používat roušky látkové). K této změně může dojít za dva týdny.

Aktuální 14denní kumulativní incidence na 100 tis. obyvatel převýšila 1000 případů. Naposledy kumulativní číslo přesáhlo hodnotu jednoho tisíce 16. listopadu 2021.

K 13. lednu bylo proti covidu-19 v Lotyšsku plně naočkováno 67 % z celkové populace země. Přeočkováno bylo asi 342 tisíc lidí, tedy 18 % populace.

Cestování do Lotyšska z ČR

Osoby, které mohou prokázat ukončené očkování (tj. od 15. dne po podání druhé, resp. poslední dávky) proti nemoci covid-19 (registrovanou vakcínou ve státech EU) nebo prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech – vyplňují pouze příjezdový elektronický dotazník, ne však dříve než 48 hodin před překročením lotyšských hranic. Při současném zařazení ČR mezi „žluté“ země se na tyto občany nevztahuje žádná další povinnost (samoizolace, testování). Doplňující informace užitečné pro cestování naleznete na webu MZV ČR.

Současná opatření v boji proti šíření covid-19 týkající se provozu firem/obchodů/restaurací:

 • Je zakázáno poskytovat ekonomické služby související se zábavou, hazardními hrami, sázením a různými typy atrakcí (včetně provozu nočních klubů, aquaparků a zábavních center).
 • Další opatření jsou cíleně mířena na osoby, které nemají očkování proti covidu-19 či nemohou doložit potvrzení o prodělání nemoci. Tyto osoby mohou využívat pouze nezbytné služby. Dále tyto osoby nemají přístup do obchodů s plochou přesahující 1500 m2.
 • V případě očkovaných osob musí prodejní místa a provozovny poskytující služby zajistit 15 m2 na návštěvníka.
 • Ve stravovacích zařízeních musí být dodrženo pravidlo max. 4 dospělých osob + nezletilí, ne však více než 10 osob u jednoho stolu. Stravovací zařízení mají omezenou provozní dobu do 23. hodiny.
 • Zaměstnanci soukromého sektoru, kteří pracují na pracovišti či mimo místo svého bydliště se musí prokázat očkovacím certifikátem či potvrzením o prodělání nemoci. Ve státním sektoru je od 15. prosince 2021 pro všechny zaměstnance povinné prokázat se očkovacím certifikátem či potvrzením o prodělání nemoci (bez ohledu na to, zda pracují na pracovišti či vzdáleně).

Aktuálně platná pravidla na území Lotyšska podrobně

Lotyšská vláda zatím nezavádí speciální podpůrné programy pro firmy v souvislosti s variantou omikron, platí tedy stávající kompenzační opatření:

 • V souvislosti s nouzovým stavem byl vLotyšsku vypracován program dotace na provozní kapitál a mzdy.
 • Dotace na mzdy je k dispozici zaměstnavatelům k částečnému odškodnění svých zaměstnanců, osobám samostatně výdělečně činným, vlastníkům mikropodniků a živnostníkům ke kompenzaci jejich příjmů. Kompenzace mzdy bude poskytnuta zaměstnancům zaměstnavatele, osobám samostatně výdělečně činným a plátcům patentů, kteří v době podání žádosti mají potvrzení o očkování proti covidu-19 nebo potvrzení o prodělání nemoci. 

Náhrada mezd a a příjmů OSVČ představuje 50 % průměrného příjmu z předchozích měsíců, maximálně však 700 eur.

Dotace na provozní kapitál i dotace na mzdy budou do konce ledna 2022 k dispozici daňovým poplatníkům, jejichž ekonomická činnost je zakázána (viz výše) z důvodu epidemiologických bezpečnostních opatření s cílem omezit šíření infekce covidu-19.

Podrobněji ke kompenzaci mezd na webu Ekonomikas ministrija (aktuální k 16. 12. 2021) 

Kompenzace provozního kapitálu:

Podpora je určena společnostem, u kterých je pozorován pokles obratu v měsíci podpory z důvodu omezení ekonomické aktivity v zemi:

 • alespoň o 20 % ve srovnání s průměrným obratem v červenci, srpnu a září 2021 dohromady, nebo
 • alespoň o 30 % oproti obratu v odpovídajícím měsíci roku 2019 a obrat v roce 2021 přesáhl 10 % obratu odpovídajícího kalendářního měsíce roku 2019 po dobu alespoň 3 měsíců.
Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

Litva

Od 1. července v zemi vyhlášen stav nouze.

Ve středu 12. ledna Litva zaregistrovala nejvyšší počet nakažených covidem-19 za den od začátku pandemie (konkrétně 4 635 osob). Aktuální 14denní kumulativní incidence na 100 000 obyvatel vzrostla na 1,366 (stav k 13. lednu).

V prosinci litevská premiérka Ingrida Simonyteová oznámila, že pokud se epidemiologická situace v souvislosti se šířením varianty omikron zhorší, může být znovu zaveden lockdown –krátký, ale přísný.

Ministr zdravotnictví Arunas Dulkis zase poznamenal, že dle dřívějšího rozhodnutí vlády budou přijata širší omezení, pokud obsazenost lůžek intenzivní péče v zemi přesáhne 240. V současné době počet pacientů s covidem-19 v nemocnicích dosáhl 1087, z toho 92 případů na JIP (stav k 13. 1).

Cestování do Litvy z ČR

Pro cestující z ČR platí pravidla odpovídající zařazení ČR mezi tzv. červené země. Cestující z ČR musí vyplnit online registrační formulář ne dříve než 48 hodin před zahájením cesty a absolvovat PCR test provedený ne dříve než 72 hodin před příjezdem do Litvy nebo antigenní test ne dříve než 48 hodin před příjezdem s negativním výsledkem, který je třeba doložit příslušným potvrzením.

Test na covid-19 je povinný pro osoby starší než 16 let. Po vstupu do Litvy je povinná 10denní izolace. Požadavek na provedení testu a izolaci se nevztahuje na osoby, které covid-19 prodělaly v posledních 6 měsících, a osoby, které byly plně naočkovány. Doplňující informace užitečné pro cestování naleznete na webu MZV ČR.

Aktuální opatření:

 • Týkají se primárně neočkovaných – konkrétně omezen vstup neočkovaných ke zbytným službám (zkrášlovací služby, fitness), dále omezen vstup neočkovaných na indoorové akce, kde je více než 500 osob. Taktéž omezen vstup do prodejen s plochou přesahující 1500 m2. V provozovnách musí být splněn požadavek 30 m2/osoba.
 • Osoby starší 6 let musí ve vnitřních prostorách a v dopravních prostředcích nosit roušku s přikrytím úst a nosu. Venku není rouška povinná, pokud se dodržují odstupy minimálně 2 metry.

Platná epidemiologická opatření v Litvě přehledně

Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

Estonsko

Ministr zdravotnictví a práce Tanel Kiik na konci prosince uvedl, že estonská vláda nemá v úmyslu zavádět nová omezení kvůli šíření nového kmene koronaviru. Čtvrtá vlna koronaviru bude podle Kiika díky očkování populace snazší než ty předchozí.

Nicméně Estonsko 13. ledna 2021 zaznamenalo rekordní počet nakažených osob za 24 hodin, a to 2438. Ke stejnému datu je hospitalizováno 241 pacientů s covidem-19, z toho 18 je umístěno na JIP. Aktuální 14denní incidence na 100 tis. obyvatel dosáhla hodnoty 1509.

Proces očkování v Estonsku dokončilo 61,8 % obyvatelstva.

Cestování do Estonska z ČR

Cestující s dokončeným očkováním mohou vstupovat do Estonska za jakýmkoli účelem bez povinnosti předkládat dodatečné testy, nebo se podrobovat izolaci. Jedinou povinností je vyplnit příjezdový formulář.

Platnost očkování je stanovena na 12 měsíců od dokončení očkovacího schématu. Cestující, kteří se zotavili z covidu-19 a neuplynulo více než 180 dní od výsledku prvního pozitivního testu nebo od data potvrzení diagnózy lékařem, nemusí při vstupu do zeme předkládat dodatečné testy nebo se podrobovat karanténě. Neočkovaní cestující musí kromě předem vyplněného příjezdového formuláře podstoupit dva PCR testy a zachovat 10 denní karanténu. Doplňující informace užitečné pro cestování naleznete na webu MZV ČR.

Aktuální omezení:

 • Všechny vnitřní veřejné prostory, prodejní místa, provozovny služeb, stravovací zařízení a zábavní centra mají provozní dobu do 23. hodiny. Výjimku tvoří ti prodejci/poskytovatelé služeb, kteří prodávají formou tzv. take-away/takeout.
 • Restaurace, bary a provozovny zábavních, rekreačních, sportovních a kulturních aktivit jsou dostupné pouze očkovaným/osobám s potvrzením o prodělání nemoci.
 • Povinnost nosit roušky ve veřejné dopravě, ve veřejných vnitřních prostorech, které jsou volně přístupné.

V souvislosti s výskytem varianty omikron nebyla přijata žádná nová omezení ani kompenzační opatření.

Kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Pobaltí

Další informace o přepravě v Pobaltí naleznete v článku Přepravci v Pobaltí symbolem ekonomické koronavirové krize?

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Estonsko | Evropa | Litva | Lotyšsko | Zahraničí