Cestovní info aktualizováno 16. 5. 2023 Zdroj: CzechTrade

Vývoj koronavirové situace v Pobaltí

V roce 2023 nejsou pro cestování do Litvy, Lotyšska a Estonska v platnosti žádná omezení či opatření ohledně situace související s covidem-19.

Ilustrační fotografie | trabantos / Shutterstock.com

Lotyšsko

V úterý 3. ledna 2022 se koaliční strany lotyšské vlády shodly na prodloužení nouzového stavu v zemi, který byl vyhlášen 15. listopadu 2021 a měl skončit 11. ledna. Nouzový stav bude prodloužen do 28. února 2022, a to v souvislosti se šířením varianty omikron.

Lotyšský premiér po koaliční schůzce dále uvedl, že zůstanou v platnosti současná omezení, posílí se však požadavky na nošení roušek, změní se platnost očkovacích průkazů a rozšíří se testování.

V úterý 11. ledna 2022 byla vládou projednána povinnost používání lékařských roušek a respirátorů na veřejných místech (pozn.: dosud je v Lotyšsku možné používat roušky látkové). K této změně může dojít za dva týdny.

Aktuální 14denní kumulativní incidence na 100 tis. obyvatel převýšila 1000 případů. Naposledy kumulativní číslo přesáhlo hodnotu jednoho tisíce 16. listopadu 2021.

K 13. lednu bylo proti covidu-19 v Lotyšsku plně naočkováno 67 % z celkové populace země. Přeočkováno bylo asi 342 tisíc lidí, tedy 18 % populace.

Současná opatření v boji proti šíření covid-19 týkající se provozu firem/obchodů/restaurací:

  • Je zakázáno poskytovat ekonomické služby související se zábavou, hazardními hrami, sázením a různými typy atrakcí (včetně provozu nočních klubů, aquaparků a zábavních center).
  • Další opatření jsou cíleně mířena na osoby, které nemají očkování proti covidu-19 či nemohou doložit potvrzení o prodělání nemoci. Tyto osoby mohou využívat pouze nezbytné služby. Dále tyto osoby nemají přístup do obchodů s plochou přesahující 1500 m2.
  • V případě očkovaných osob musí prodejní místa a provozovny poskytující služby zajistit 15 m2 na návštěvníka.
  • Ve stravovacích zařízeních musí být dodrženo pravidlo max. 4 dospělých osob + nezletilí, ne však více než 10 osob u jednoho stolu. Stravovací zařízení mají omezenou provozní dobu do 23. hodiny.
  • Zaměstnanci soukromého sektoru, kteří pracují na pracovišti či mimo místo svého bydliště se musí prokázat očkovacím certifikátem či potvrzením o prodělání nemoci. Ve státním sektoru je od 15. prosince 2021 pro všechny zaměstnance povinné prokázat se očkovacím certifikátem či potvrzením o prodělání nemoci (bez ohledu na to, zda pracují na pracovišti či vzdáleně).

Lotyšská vláda zatím nezavádí speciální podpůrné programy pro firmy v souvislosti s variantou omikron, platí tedy stávající kompenzační opatření:

  • V souvislosti s nouzovým stavem byl vLotyšsku vypracován program dotace na provozní kapitál a mzdy.
  • Dotace na mzdy je k dispozici zaměstnavatelům k částečnému odškodnění svých zaměstnanců, osobám samostatně výdělečně činným, vlastníkům mikropodniků a živnostníkům ke kompenzaci jejich příjmů. Kompenzace mzdy bude poskytnuta zaměstnancům zaměstnavatele, osobám samostatně výdělečně činným a plátcům patentů, kteří v době podání žádosti mají potvrzení o očkování proti covidu-19 nebo potvrzení o prodělání nemoci. 

Náhrada mezd a a příjmů OSVČ představuje 50 % průměrného příjmu z předchozích měsíců, maximálně však 700 eur.

Dotace na provozní kapitál i dotace na mzdy budou do konce ledna 2022 k dispozici daňovým poplatníkům, jejichž ekonomická činnost je zakázána (viz výše) z důvodu epidemiologických bezpečnostních opatření s cílem omezit šíření infekce covidu-19.

Podrobněji ke kompenzaci mezd na webu Ekonomikas ministrija (aktuální k 16. 12. 2021) 

Kompenzace provozního kapitálu:

Podpora je určena společnostem, u kterých je pozorován pokles obratu v měsíci podpory z důvodu omezení ekonomické aktivity v zemi:

  • alespoň o 20 % ve srovnání s průměrným obratem v červenci, srpnu a září 2021 dohromady, nebo
  • alespoň o 30 % oproti obratu v odpovídajícím měsíci roku 2019 a obrat v roce 2021 přesáhl 10 % obratu odpovídajícího kalendářního měsíce roku 2019 po dobu alespoň 3 měsíců.
Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

Litva

Od 1. července v zemi vyhlášen stav nouze.

Ve středu 12. ledna Litva zaregistrovala nejvyšší počet nakažených covidem-19 za den od začátku pandemie (konkrétně 4 635 osob). Aktuální 14denní kumulativní incidence na 100 000 obyvatel vzrostla na 1,366 (stav k 13. lednu).

V prosinci litevská premiérka Ingrida Simonyteová oznámila, že pokud se epidemiologická situace v souvislosti se šířením varianty omikron zhorší, může být znovu zaveden lockdown –krátký, ale přísný.

Ministr zdravotnictví Arunas Dulkis zase poznamenal, že dle dřívějšího rozhodnutí vlády budou přijata širší omezení, pokud obsazenost lůžek intenzivní péče v zemi přesáhne 240. V současné době počet pacientů s covidem-19 v nemocnicích dosáhl 1087, z toho 92 případů na JIP (stav k 13. 1).

Platná epidemiologická opatření v Litvě přehledně

Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

Estonsko

Ministr zdravotnictví a práce Tanel Kiik na konci prosince uvedl, že estonská vláda nemá v úmyslu zavádět nová omezení kvůli šíření nového kmene koronaviru. Čtvrtá vlna koronaviru bude podle Kiika díky očkování populace snazší než ty předchozí.

Nicméně Estonsko 13. ledna 2021 zaznamenalo rekordní počet nakažených osob za 24 hodin, a to 2438. Ke stejnému datu je hospitalizováno 241 pacientů s covidem-19, z toho 18 je umístěno na JIP. Aktuální 14denní incidence na 100 tis. obyvatel dosáhla hodnoty 1509.

Proces očkování v Estonsku dokončilo 61,8 % obyvatelstva.

Zpět na začátek

Podmínky pro obchodní a služební cesty do Pobaltí

Aktuální cestovní opatření Covid-19 (informace platí od 16. května 2023)

Situace v Litvě, Lotyšsku a Estonsku je aktuálně stabilní. Při cestování do/z těchto zemí nejsou občani EU nijak omezováni. Předložení dokladu o očkování či negativním testu na covid-19 není vyžadováno. Dle aktuálně dostupných informací se nečekají v době letních měsíců žádná nová opatření.

Kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Pobaltí

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Estonsko | Evropa | Litva | Lotyšsko | Zahraničí