Státy Pobaltí otevřely své hranice cizincům

Litva, Lotyšsko a Estonsko se v týdnu od 1. června otevírají občanům dalších evropských zemí, včetně České republiky. Poté co v polovině května státy Pobaltí vytvořily jakousi cestovní intra-bublinu, nyní mohou bez povinné čtrnáctidenní karantény vstoupit na území Litvy, Lotyška a Estonska občané i dalších zemí.

trabantos / Shutterstock.com

Jednotlivé státy uplatňují následující postup:

  • Litva – od 1. 6. cestující z evropských zemí, kde je méně než 15 případů koronaviru na 100 tis. obyvatel za poslední dva týdny, nemusejí vstupovat do karantény (každé pondělí zveřejňuje aktuální seznam „povolených“ zemí litevské Ministerstvo zdravotnictví – viz: http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/2020-06-01_keliautojams_priedas.pdf). Česká republika aktuálně splňuje dané kritérium. Její občané mohou do Litvy přicestovat bez povinné čtrnáctidenní karantény.
  • Lotyšsko – od 3. 6. podobná pravidla jako v Litvě – občané ze států s méně než 15 případy/100 tisíc obyvatel za poslední dva týdny nepodléhají čtrnáctidenní povinné karanténě. Česká republika splňuje dané kritérium. Aktualizovaný seznam zemí dle výše uvedené podmínky zveřejňuje Centrum pro prevenci a kontrolu nemocí
  • Estonsko – od 1. 6. je podmínkou vstupu stejný limit jako u Litvy a Lotyšska. Osoby ze zemí s nižším ukazatelem nepodléhají povinné čtrnáctidenní karanténě. Aktualizovaný seznam zemí splňujících výše uvedenou podmínku pro cestování bez karantény zveřejňuje každý pátek estonské Ministerstvo zahraničních věcí.

Před cestou do některé z pobaltských zemí doporučujeme ověřit na výše uvedených odkazech aktuální situaci. V případě cestování autem doporučujeme rovněž ověřit pravidla pro tranzit polským územím.

Oficiální údaje o počtu nakažených nemocí Covid-19, počtu otestovaných osob, vyléčených pacientů a zemřelých osob nakažených touto nemocí uvádí v jednotlivých zemích následující portály:

Státy Pobaltí se vrací k normálu

Litva, Lotyšsko a Estonsko postupně rozvolňují přijatá opatření zamezující šíření koronaviru a ukončují výjimečné stavy vyhlášené ve svých zemích. Přesto určitá omezení zůstávají – primárně v souvislosti s konáním veřejných akcí a shromažďováním na veřejnosti.

Litva – výjimečný stav v zemi by měl skončit 16. června. Ve dnech 1. – 15. června jsou povoleny kulturní, zábavní, sportovní a jiné veřejné akce pro maximálně 300 návštěvníků ve venkovních prostorech (včetně dodržování 1metrového odstupu) a pro nejvíce 100 návštěvníků ve vnitřních prostorech (včetně dodržování dvoumetrového odstupu). Od 16. června se limity pro počet návštěvníků zvýší na 500 (venkovní prostory) a 150 (vnitřní prostory).

Pokrývky nosu a úst jsou povinné na veřejných trzích, tržištích a dalších místech určených k nákupu/prodeji, dále na akcích, exkurzích, ve veřejné dopravě a v místech nástupu do veřejné dopravy.  

Lotyšsko – v zemi k 9. červnu skončil výjimečný stav. Nošení roušek na veřejnosti je po skončení výjimečného stavu povinné v hromadné dopravě. V obchodech je povinný dvoumetrový odstup od ostatních nakupujících a stejně tak v dalších určených veřejných místech. Od 10. června se bude moci shromažďovat na akcích až 100 lidí ve vnitřních prostorech, ve venkovních prostorech až 300 lidí, se zajištěním prostoru 4m2/osoba.

Estonsko – výjimečný stav skončil k 17. květnu (a byl nahrazen stavem zdravotní nouze). Na veřejnosti je stále uplatňováno pravidlo 2+2. Veřejné akce jsou povoleny až do 100 účastníků, maximálně však do padesátiprocentní obsazenosti publika/prostoru.

Trajektové spojení mezi Tallinnem a Helsinkami provozované společností Tallink se posiluje. Město Tallinn zrušilo cestování městskou hromadnou dopravou zdarma. Více k jednotlivým omezením a jejich změnám viz: https://news.err.ee/1061575/coronavirus-in-estonia-all-you-need-to-know

Ekonomická opatření

Všechny tři pobaltské státy přijaly opatření na podporu svých ekonomik. Zavádění těchto opatření vlády většinou doprovázely komentáři, že jejich země jsou v lepší ekonomické kondici než před krizí v roce 2008 a mohou tedy přijímat razantnější řešení. Shrnutí přijatých opatření zpracovala Swedbank, jež je v zemích Pobaltí velmi dobře etablovaná.

Vyhlášená opatření hospodářské politiky jednotlivých zemí Pobaltí:

Zdroj: Swedbank Economic Outlook, May 2020

Jak (moc) zasáhne koronavirus ekonomiky?

S odezněním hlavní vlny šíření koronaviru a díky postupnému uvolňování zavedených restriktivních opatření, lze očekávat postupné oživení jednotlivých ekonomik. V souvislosti s tím se již objevují nové, revidované odhady vlivu lockdownu na místní ekonomiky.

Lotyšsko

Odhady lotyšské centrální banky: ve svém základním scénáři počítá lotyšská centrální banka (Latvijas Banka) pro rok 2020 s poklesem HDP ve výši – 7,5 % (březnový odhad činil – 6,5 %). Pro rok 2021 již Latvijas Banka projektuje růst ve výši 6,7 %. Roční inflace bude v letošním a příštím roce oscilovat kolem nuly.
Více na stránkách https://www.macroeconomics.lv/macroeconomic-forecasts-latvijas-banka

Výhledy ekonomického růstu, respektive propadu se u lotyšské dcery Swedbank pro letošní rok shodují (-7,5 %). Vývoj v příštím roce však již Swedbank vidí méně optimisticky s odhadem růstu reálného HDP ve výši 4,3 %.

Litva

Litevská centrální banka je ve svých projekcích budoucího ekonomického vývoje skeptičtější. Pro rok 2020 odhaduje pokles HDP ve výši -9,7 %, v roce následujícím však velmi dynamický růst o 8,3 %. Průměrná roční inflace (konkrétně HICP) by v letošním roce měla činit 0,6 %, v roce 2021 pak 0,9 %. Více na stránkách https://www.lb.lt/uploads/publications/docs/25859_df03d2f842b2efeb19fefe204e73e4fe.pdf

Swedbank má vůči litevské ekonomice mírnější očekávání, a to -6,5% pokles reálného HDP v roce letošním a růst ve výši 4,5 % v r. 2021.

Estonsko

Květnové odhady Swedbank Estonsku predikují v letošním roce pokles HDP  -7,0 %, v roce příštím růst 5,0 %. Index spotřebitelských cen (CPI) bude dle projekce Swedbank v průměru v r. 2020 dosahovat výše 0,4 %, v r. 2021 pak 1,3 %.

Kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Pobaltí

Archiv zpráv ke koronaviru v Pobaltí a k mimořádným opatřením na webu CzechTrade

Další informace o přepravě v Pobaltí naleznete v článku Přepravci v Pobaltí symbolem ekonomické koronavirové krize?

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem