Podnikatelé a očkování: Naděje na obrat k lepšímu

V Česku bylo zahájeno očkování proti covid-19. Jaký to bude mít vliv na vývoj ekonomiky? Nechají se sami podnikatelé naočkovat? A budou podporovat očkování svých zaměstnanců? Na tyto otázky odpovědělo Hospodářské komoře 1 403 podnikatelů.

Byli mezi nimi zástupci všech hlavních odvětví ze všech krajů ČR z mikro, malých, středních, ale i velkých firem.

Názor podnikatelů ohledně vlivu očkování na vývoj ekonomiky v letošním roce se promítá do celé řady zásadních rozhodnutí, například ohledně investic nebo personální politiky, a tím i do skutečného vývoje našeho HDP. Pozitivním zjištěním je proto fakt, že naprostá většina (59 %) podnikatelů vidí v očkování nejlepší způsob, jak se vyhnout dalším uzávěrám ekonomiky.

Podle nich by mělo být alternativou k vládním nařízením omezujícím hospodářský a sociální život. Tento závěr znamená i dobré vyhlídky pro vývoj českého hospodářství v následujících měsících. Záleží ale především na vládě, zda bude strategie očkování obyvatelstva úspěšná.

Celkem 12 % respondentů uvedlo, že očkování sice může pomoci ochránit ohroženější část populace, šíření epidemie ani dalším uzávěrám ekonomiky ale nezabrání. Stejný podíl firem se domnívá, že očkování nepřinese pozitivní obrat, dokud nedojde k „promoření“ populace a epidemie již nebude takovou hrozbou, jako je nyní, anebo epidemie sama od sebe nějak jinak neodezní.

Průvodce samotestováním pro firmy a OSVČ

Podnikatelé se očkovat nechají

Vzhledem k tomu, že postoj podnikatelů může významným způsobem ovlivnit i politiku očkování a přístup k vakcinaci v rámci jejich firmy, tedy obecně mezi zaměstnanci soukromého sektoru, ptali jsme se, zda by sami podnikatelé podstoupili očkování (viz graf č. 1).

Naprostá většina (64 %) podnikatelů vyjádřila ochotu nechat se očkovat některou ze schválených vakcín proti nemoci covid-19, jakmile bude očkování dostupné pro veřejnost. Tento výsledek je rozhodně pozitivní zprávou. Mezi podnikateli bylo celkem 15 % zatím nerozhodnutých respondentů. Zůstává zde stále ještě významný prostor pro informační kampaň a další aktivity vlády, které by ochotu nechat se očkovat mohly dále zvýšit.

Šetření „Očkování proti covidu-19“, leden 2021
Šetření „Očkování proti covidu-19“, leden 2021 | HK ČR

Negativní postoj projevila pětina (21 %) podnikatelů. Podobně jako v případě pozitivní odpovědi i v případě negativní reakce respondentů se výsledky nijak výrazněji nelišily v závislosti na velikosti firmy nebo na oboru podnikání.

Evropské vakcíny vs. ostatní

Často diskutovanou otázkou je původ vakcín. Za nejdůvěryhodnější naprostá většina respondentů označila ty, které jsou vyvinuté a vyrobené hlavně v EU, dále pak ve Velké Británii nebo USA. Žádné vakcíně nedůvěřuje zhruba 17 % podnikatelů a zhruba desetině podnikatelů nezáleží na původu vakcíny. Naopak nejmenší důvěru podnikatelů mají očkovací látky z Číny, Ruska a dalších zemí.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně podpůrných programů a opatření proti šíření koronaviru

Koronavirus – Jaká je situace ve světě?

Aktivní podpora očkování zaměstnanců

Dobrou zprávou je, že celkem 61 % podnikatelů bude očkování svých zaměstnanců ve firmě aktivně podporovat (viz graf č. 2). Nejčastěji budou podnikatelé apelovat na své zaměstnance prostřednictvím doporučení a osvěty. Pětina z respondentů, kteří budou podporovat očkování u nich ve firmě, dokonce plánuje zavést v této souvislosti mimořádný bonus, benefit (například indispoziční volno – sick day) či finanční příspěvek. Jen výrazně menší část podnikatelů uvedla, že očkování bude u konkrétních zaměstnanců vyžadovat.

Celkem 37 % respondentů neplánuje očkování nijak propagovat. Důvodem je, že nechtějí ovlivňovat vlastní svobodné rozhodnutí zaměstnanců, nebo že se domnívají, že případnou stimulaci zaměstnanců musí zajistit stát – ať už pobídkou v podobě příspěvku, či daňové úlevy, anebo hrozbou nějaké sankce. Každopádně pouhá 2 % zaměstnavatelů v HK ČR se domnívá, že očkování není potřebné, nebo ho bude svým zaměstnancům dokonce rozmlouvat.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Karina Kubelková

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme