Podnikatelé v živém umění už mohou žádat o dotace v další výzvě COVID – Kultura

Ministerstvo kultury (MK) spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo výzvu 3.3 z dotačního programu COVID – Kultura pro firmy. O kompenzaci v souvislosti s covid-19 mohou od 21. dubna žádat podniky a neziskové subjekty pořádající kulturní akce. Maximální výše podpory je 10 milionů korun na jednoho, žádosti je možné podávat až do 30. června.

Dotace je určena subjektům, které mají jako dlouhodobou a hlavní činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů. Výzva se tak týká organizátorů hudebních, divadelních či tanečních festivalů, majitelů hudebních klubů, firem zajišťujících kulturní akce po technické stránce, uměleckých souborů, pořadatelů cirkusů, agentur, divadla, ticketingových společností a také nevládních neziskových organizací v kultuře či kolektivních správců práv (DILIA, OSA, Intergram apod.).

„Podpora živé kultury pokračuje, považuji to kvůli pandemické situaci za naprostou nezbytnost. Program COVID – Kultura pro podnikající subjekty v této oblasti existuje již od léta minulého roku, příprava každé z výzev se vždy pečlivě konzultovala se zástupci profesních organizací,“ říká ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Přehled výzev v jednotlivých dotačních programech

„O kompenzaci v souvislosti s koronavirem mohou požádat firmy a neziskové subjekty pořádající kulturní akce. Jde například o divadla, organizátory hudebních či tanečních festivalů, pořadatele cirkusů, hudební kluby či ticketingové společnosti. V programu máme na pomoc připraveno 800 milionů korun,“ dodává vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„MPO se ve spolupráci s představiteli kulturního sektoru podařilo do výzvy nově zapracovat zjednodušený výpočet dotace, který se odvíjí od dotace poskytnuté žadateli v rámci předchozí výzvy. Nebude tedy nutné dokládat faktury a další doklady k žádosti. Tím se urychlí vyplacení peněz. Je ovšem nutné podotknout, že ještě čekáme na schválení Výzvy Evropskou komisí  a až následně budeme moci posílat peníze,“ sděluje ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO Pavel Vinkler.

Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů k programu COVID – Kultura

Žádosti ve výzvě 3.3. z dotačního programu COVID – Kultura bude hodnotit MPO ve spolupráci s MK. Podávat se budou prostřednictvím informačního systému, na který jsou podnikatelé zvyklí z předchozích výzev. Dotaci bude vyplácet, při splnění potřebných podmínek, MPO. Podmínky a další informace budou v samotné výzvě na www.mkcr.cz a www.mpo.cz/kultura.

Metodickou podporu žadatelům poskytne ministerstvo kultury, dotazy lze posílat na e-mail osvc@mkcr.cz či je pokládat prostřednictvím celostátní telefonní linky pro firmy a OSVČ 1212. Stát poskytuje podporu podnikatelům i v jiných odvětvích postižených pandemií.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Kreativní průmysly

Doporučujeme