Podnikatelé v živém umění mohou žádat o dotace v další výzvě COVID – Kultura

Ministerstvo kultury (MK) spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo výzvu 3.3 z dotačního programu COVID – Kultura pro firmy. O kompenzaci v souvislosti s covid-19 budou moci požádat podniky a neziskové subjekty pořádající kulturní akce. Maximální výše podpory na jednoho žadatele bude 10 milionů korun, žádosti se budou podávat od 21. dubna do 30. června.

Dotace je určena subjektům, které mají jako dlouhodobou a hlavní činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů. Výzva se tak týká organizátorů hudebních, divadelních či tanečních festivalů, majitelů hudebních klubů, firem zajišťujících kulturní akce po technické stránce, uměleckých souborů, pořadatelů cirkusů, agentur, divadla, ticketingových společností a také nevládních neziskových organizací v kultuře či kolektivních správců práv (DILIA, OSA, Intergram apod.).

„Podpora živé kultury pokračuje, považuji to kvůli pandemické situaci za naprostou nezbytnost. Program COVID – Kultura pro podnikající subjekty v této oblasti existuje již od léta minulého roku, příprava každé z výzev se vždy pečlivě konzultovala se zástupci profesních organizací,“ říká ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Přehled výzev v jednotlivých dotačních programech

„Kromě osob samostatně výdělečně činných přicházejí na řadu větší subjekty. MPO podporuje byznys nezávisle na velikosti, v době koronaviru je to vidět ještě víc. Není to jen o ekonomice a zisku, je třeba pamatovat napozitivní emoce, které kultura přináší. Pokud bychom ji nechali padnout, bylo by těžké, ne-li nemožné, chtít, aby znovu fungovala v lepších časech. Pomoc je důležitá právě teď, máme tak připraveno 800 miliónů korun,“ dodává vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Klíčové je, aby podání žádosti bylo co nejjednodušší. Jsem rád, že se nám ve spoluprací s představiteli kulturního sektoru podařilo do výzvy nově zapracovat zjednodušený výpočet dotace, který se odvíjí od dotace poskytnuté žadateli v rámci předchozí výzvy. Nebude tedy nutné dokládat faktury a další doklady k žádosti. Tím se výrazně urychlí vyplacení peněz,“ sděluje ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO Pavel Vinkler.

Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů k programu COVID – Kultura

Žádosti ve výzvě 3.3. z dotačního programu COVID – Kultura bude hodnotit MPO ve spolupráci s MK. Podávat se budou prostřednictvím informačního systému, na který jsou podnikatelé zvyklí z předchozích výzev. Dotaci bude vyplácet, při splnění potřebných podmínek, MPO. Podmínky a další informace budou v samotné výzvě na https://www.mkcr.cz/ a www.mpo.cz/kultura.

Metodickou podporu žadatelům poskytne ministerstvo kultury, dotazy lze posílat na e-mail osvc@mkcr.cz či je pokládat prostřednictvím celostátní telefonní linky pro firmy a OSVČ 1212. Stát poskytuje podporu podnikatelům i v jiných odvětvích postižených pandemií.

Pravidelné novinky e-mailem