Poradna: Podnikatelský plán vás přiblíží k úvěru

Rozběhnout vlastní byznys a získat dostatečné zdroje do začátku může být náročné. Začínajícím podnikatelům proto doporučujeme zvolit kombinaci vlastních prostředků a bankovního financování. Vše podstatné by měl obsahovat váš podnikatelský plán.

„Na rozběh podnikání potřebuji zhruba milion korun, polovinu již mám. Zvažuji bankovní půjčku. Jak připravit podklady tak, abych u banky uspěl?“ ptá se Jaroslav M. z Českých Budějovic.

Až půjdete s žádostí do banky, důležitý je vždy podnikatelský plán. Nápad, využití tržních příležitostí, promyšlená strategie a návratnost, obchodní partneři, znalost potenciálních zákazníků. To vše by úspěšný podnikatelský příběh měl mít již na začátku a nesmí to chybět ani v kvalitním plánu.

Dobře připravený, stručný, konkrétní a reálný plán vyvrátí pochybnosti o případné návratnosti projektu, a tedy i schopnosti splácet úvěr. Dále si připravte dokument dokládající příslušné oprávnění k podnikání a výpisy ze svého podnikatelského účtu.

Samotné financování pak může mít více podob. Banka je pomůže ušít na míru podnikateli a jeho potřebám. Od menšího podnikatelského kontokorentu až po klasické investiční úvěry.

Převzato z časopisu Profit. Autor: Jiří Daneš, manažer segmentu Small Business, UniCredit Bank

Související videa na téma Podnikatelský plán

Kdy byste měli svůj dosavadní byznys plán přehodnotit? Podnikatelský plán by měl být aktualizován průběžně. Když však přijde výraznější krize nebo celospolečenská změna, měli byste svůj stávající business plan podrobit důkladné inovaci bezodkladně. Zamyslete se nad dosavadním podnikatelským záměrem a přehodnoťte stávající strategie. Ve videu najdete několik inspirativních příkladů z praxe.

Podstatou podnikatelského plánu je identifikovat potenciál trhů a možnosti jejich kultivace. Při jeho tvorbě je nezbytný například sběr informací z trhu, SWOT analýza, zdravá skepse, systémový přístup. Účelem byznys plánu je odlišit pojmy a dojmy, fakta a názory, věci životaschopné a sebedestruktivní. Ve videu také uvidíte, do jaké míry lze brát vážně „příklady úspěšné praxe“ jiných podnikatelů.

Další užitečné informace najdete v článcích:

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme