Rumunsko dál složitě bojuje s epidemií

Počet lidí nakažených koronavirem v Rumunsku přesáhl v říjnu 185 tisíc. Obětí je už více než šest tisíc. Rumunská vláda prodloužila stav pohotovosti nejméně do poloviny listopadu. Cestování do Rumunska je pro Čechy s omezeními.

Ganka Trendafilova / Shutterstock.com

Podmínky pro obchodní a služební cesty do Rumunska

Vládní opatření

 • Národní rada pro krizové situace vydala 13. října 2020 nařízení o prodloužení stavu pohotovosti o dalších 30 dní (počínaje 15. 10. 2020).
 • Rumunská vláda prodloužila stav pohotovosti do 15. 11. 2020.

Cestování

Je zachováno dočasné, úplné nebo částečné uzavření následujících hraničních přechodů:

 • na rumunsko-maďarské hranici:
  • Carei, župa Satu Mare
 • na rumunsko-bulharské hranici:
  • Lipnița, župa Constanța
  • Dobromir, župa Constanța
  • Bechet, župa Dolj (s výjimkou nákladní dopravy)
 • na rumunsko-ukrajinské hranici:
  • Isaccea, župa Tulcea (s výjimkou nákladní dopravy)
 • na rumunské hranici s Moldavskou republikou:
  • Rădăuți-Prut, župa Botoșani
  • Oancea, župa Galati
 • na rumunsko-srbské hranici:
  • Moldavsko Nou, župa Caraş-Severin
  • Naidăș, župa Caraș-Severin
  • Vălcani, župa Timiș
  • Stamora-Moravița, župa Timiș – železniční (kromě nákladní dopravy)
  • Lunga, župa Timiș
  • Foeni, župa Timiș

Rumunská vláda rozhodla už před několika měsíci s účinností od 4. července 2020, že novým kritériem pro výjimku z povinnosti karantény/izolace při návratu ze zemí EU a EHP bude ukazatel kumulace nových případů onemocnění za posledních 14 dnů na 100 000 obyvatel, která musí být menší než kumulace v Rumunsku.

Na základě tohoto kritéria Národní ústav veřejného zdraví vypracuje a předloží ke schválení Národnímu výboru pro nouzové situace seznam členských států EU unie a EHP, které toto kritérium splňují. Seznam je aktualizován Národním ústavem veřejného a schválen Národním výborem pro nouzové situace a zveřejněn na webových stránkách Národního ústavu každý týden v pondělí.

Lety pozastavené do a ze členských zemí EU a EHP se obnoví ode dne zařazení příslušné země do tohoto seznamu.

Karanténa pro Čechy

Národní rada pro krizové situace zaktualizovala 13. 10. 2020 v rámci nařízení č.49 seznam zemí s vysokým epidemiologickým rizikem, pro něž je stanoveno karanténní opatření pro lidi, kteří z těchto zemí přijíždějí do Rumunska a to s platností od 15. 10. 2020.

V seznamu je i nadále zařazena Česká republika. Mezi dalšími zeměmi je také Španělsko, Francie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Velká Británie a nově Slovensko.

Z karanténního opatření jsou vyňaty osoby přijíždějící do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem, pokud zůstávají na území Rumunska po dobu kratší než 3 dny (72 hodin) a předloží negativní test na SARSCoV-2, provedený maximálně 48 hodin před vstupem na území státu.

Osoby, které přijedou do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem a vstoupí do karantény na dobu 14 dnů, mohou tuto karanténu opustit po desátém dni, pokud 8. den karantény provedou test na SARS-CoV-2 a výsledek je negativní a člověk nevykazuje žádné charakteristické příznaky.

Ekonomika

Makroekonomický vývoj a predikce

Ekonomická predikce Evropské komise z července 2020 předpovídá pokles rumunského HDP o 6 %. Pro rok 2021 komise očekává nárůst o 4 procenta (-0,2 % oproti jarní predikci).

Očekávaný vývoj HDP Rumunska podle čtvrtletí vypadá následovně: Q1 2020: +0,3 %; Q2 2020: -11,9 %; Q3 2020: +2,0 %; Q4 2020: 2,3 %.

Inflace se v květnu 2020 pohybovala okolo 1,8 %, za červenec se očekává další mírný nárůst, za celý rok 2020 se očekává 2,5 %. Pro rok 2021 je předpovídán nárůst na 2,8 %. (Poslední data Rumunské národní banky z 6. 8. 2020.)

Nezaměstnanost v červenci 2020 dosáhla výše 5,4 %, což je přibližně 484 000 osob. Pro srovnání: na počátku pandemie, tj. za duben, hlásil oficiálně statistický úřad 4,6 %. Větší podíl nezaměstnanosti je u mužů (6,1 %), než u žen (4,5 %).

Veřejný dluh se podle údajů zveřejněných ministerstvem financí Rumunska v první polovině roku zvýšil o 57,3 miliardy RON (11,8 miliardy EUR) na 430,8 miliardy RON (88,98 miliardy EUR), tj. 40,2% HDP. Poměr dluhu k HDP vypočtený podle metodiky EU se tedy zvýšil o pět procentních bodů z 35,2 % na konci roku 2019.

Budova rumunského parlamentu

Protikrizová opatření

Výdaje Rumunska ze státních, místních a sociálních rozpočtů určených na zmírnění dopadů pandemie činily do 30. června 2020 něco přes jednu miliardu eur, tedy 0,5% z letošního plánovaného HDP.

Od 1. srpna 2020 vstoupilo v Rumunsku v platnost nařízení, které reguluje formu kurzarbeitu. Nařízení uvádí minimální procento dotčených zaměstnanců: Nejméně 10 procent z celkového počtu a nejméně 10 procent snížení obratu ve srovnání s loňským rokem. Stát poskytuje 75% rozdíl mezi celkovou hrubou mzdou zaměstnance před zkrácením pracovní doby a hrubou mzdou odpovídající délce pracovní doby po zkrácení.

Plán ekonomické podpory

Rumunská vláda dne 1. 7. 2020 července představila dokument „Národní investiční a ekonomický plán obnovy“. Cílem nového modelu hospodářského rozvoje je celková modernizace státu, kdy měřitelným milníkem je plán dosažení rumunského HDP per capita na úroveň 87 % EU 27 v roce 2025 (nyní to je cca 66 %). Nový model hospodářské obnovy se soustředí na:

 • investice do strategických oblastí,
 • stimulaci a rozvoj domácího kapitálu a konkurenceschopnosti rumunských společností,
 • digitální transformaci hospodářství a veřejné správy,
 • přípravu ekonomiky na novou technologickou revoluci,
 • přechod k udržitelné ekonomice.

Podmínky pro obchodní a služební cesty do Rumunska

Aktuální cestovní opatření Covid-19 (informace platí od 15. 10 .2021)

Jak cestovat do Rumunska?

Od 27. 5. 2021 je ČR zařazena na seznam zemí nízkého rizika, což znamená, že vstup bez omezení platí na základě splnění následujících opatření. V opačném případě musí jedinec nastoupit do čtrnáctidenní karantény.

Otevřené hranice: ano

Při cestě ve směru do Rumunska musíte splnit tyto podmínky:

Karanténa: v případně splnění následujících podmínek není povinná

Formulář: ano, vždy https://chestionar.stsisp.ro/

Tranzit přes Maďarsko

Pozemní tranzit je bez restrikcí při splnění následujících kritérii:

1) pro osoby, které přijíždí ze země na zeleném seznamu (platí i pro osoby, které pochází z ostatních zemí, avšak posledních 14 dnů souvisle pobývali v zemi ze zeleného seznamu)

Po zařazení České republiky na seznam zelených zemí (tedy od 27. 5. 2021) mohou přijíždějící z ČR cestovat do Rumunska neomezeně bez karanténních opatření. Není již potřeba předkládat negativní test na SARS-CoV-2, ani žádný jiný dokument, a není nařízena karanténa. Jedinou povinností zůstává vyplnit příjezdový formulář.

Cestujícím doporučujeme prověřit karanténní opatření (požadavky na testy, registrace…apod.) v tranzitních zemích, pokud necestují z ČR do Rumunska letecky přímým letem.

2) pro osoby nacházející se v tranzitu na území Rumunska, pokud opustí toto území do 24 hodin od vstupu do země

3) osoby, které předloží negativní test na SARS-CoV-2 provedený max. 72 hodin před nástupem do hromadného dopravního prostředku nebo před vstupem na území Rumunska. Přijíždějící s testem ze žlutých států mohou v Rumunsku pobývat neomezeně dlouhou dobu. Cestující s testem přijíždějící z červených států mohou pobývat v Rumunsku pouze do 72 hod.

4) osoby očkované proti SARS-CoV-2, pokud uplynulo alespoň 10 dnů od podání poslední dávky vakcíny

5) osoby, které za posledních 180 dní prodělaly onemocnění covid-19 a prokáží to jedním z těchto dokumentů – pozitivní RT-PCR test k datu diagnózy, propouštěcí zpráva z nemocnice, test prokazující přítomnost protilátek IgG provedený max. 14 dní před vstupem do země, nebo prověřením v databázi Corona-forms a u nichž uplynulo nejméně 14 dní od data potvrzení do dne vstupu do země (platí pro přijíždějící ze žlutých a červených států)

Při leteckém tranzitu je tento bez restrikcí za následujících podmínek:

1) pro osoby, které přijíždí ze země na zeleném seznamu (platí i pro osoby, které pochází z ostatních zemí, avšak posledních 14 dnů souvisle pobývali v zemi ze zeleného seznamu)

Po zařazení České republiky na seznam zelených zemí (tedy od 27. 5. 2021) mohou přijíždějící z ČR cestovat do Rumunska neomezeně bez karanténních opatření. Není již potřeba předkládat negativní test na SARS-CoV-2, ani žádný jiný dokument, a není nařízena karanténa. Jedinou povinností zůstává vyplnit příjezdový formulář.

Doporučujeme však cestujícím prověřit karanténní opatření (požadavky na testy, registrace…apod.) v tranzitních zemích, pokud necestují z ČR do Rumunska letecky přímým letem.

2) osoby nacházející se v tranzitu na území Rumunska, pokud opustí toto území do 24 hodin od vstupu do země

3) osoby, které předloží negativní test na SARS-CoV-2 provedený max. 72 hodin před nástupem do hromadného dopravního prostředku nebo před vstupem na území Rumunska Přijíždějící s testem ze žlutých států mohou v Rumunsku pobývat neomezeně dlouhou dobu. Cestující s testem přijíždějící z červených států mohou pobývat v Rumunsku pouze do 72 hod.

4) osoby očkované proti SARS-CoV-2, pokud uplynulo alespoň 10 dnů od podání poslední dávky vakcíny

5) osoby, které za posledních 180 dní prodělaly onemocnění COVID-19 a prokáží to jedním z těchto dokumentů – pozitivní RT-PCR test k datu diagnózy, propouštěcí zpráva z nemocnice, test prokazující přítomnost protilátek IgG provedený max. 14 dní před vstupem do země, nebo prověřením v databázi Corona-forms a u nichž uplynulo nejméně 14 dní od data potvrzení do dne vstupu do země (platí pro přijíždějící ze žlutých a červených států)

Podmínky pro návrat do ČR 

Rumunsko je na českém cestovatelském semaforu zařazeno do tmavě červené kategorie, což značí následující podmínky:

Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, a potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole. 

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) musí cestující disponovat písemným potvrzením nebo příslušným certifikátem o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hodin od odběru), nebo písemným potvrzením nebo příslušným certifikátem o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru.) Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří test / certifikát o testu a příjezdový formulář nepředloží.

Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

V případě cesty do ČR individuální přepravou,  nebo pro držitele diplomatické nóty MZV ČR o nemožnosti zajištění testu na přítomnost viru SARSCoV-2, není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

Výjimky existují pro: 

I) Očkované osoby:

1) osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování vydaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID  s tím, že u očkování uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění

2) s národním certifikátem o dokončeném očkování, tj. písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, nebo certifikát o dokončeném očkování vydaným oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, pro kterou byl přijat prováděcí akt dle nařízení EU o digitálním certifikátu o tom, že osoba byla očkována léčivým přípravkem registrovaným EMA, nebo léčivým přípravkem, který byl schválen WHO pro nouzové použití (seznam přípravků je zveřejněn na webu Mzdr.) Písemné potvrzení musí obsahovat příslušné údaje a musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení;

Očkované osoby dle výše uvedené definice mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!

II) Osoby s prodělaným onemocněním covid-19, tj. osoba, u které uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže:

a) certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19, a to vydaným podle nařízení EU o digitálním COVID certifikátu zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář

b) diplomatickou nótou osvědčující absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění Covid -19 v zemi odjezdu, s povinností vyplnit příjezdový formulář.

III) Děti do dovršení věku 6 let. Ty nemusejí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

IV) Osoby ve věku 6 – 12 let. Děti musejí před cestou vyplnit příjezdový formulář a po vstupu na území ČR se do 5 dní  podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2; před ukončením samoizolace disponovat negativním výsledkem provedeného testu.

Další výjimky z testů a příjezdového formuláře pro:

a) pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,

b) osoby, které jsou oprávněny vstoupit na území České republiky, které

 • tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku pozemní cestou a necestují-li ze země s extrémním rizikem nákazy,
 • cestují pozemní cestou do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 12 hodin, necestují-li ze země s velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy; v případě cest ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy je možno do České republiky podle tohoto bodu, kromě tranzitu, cestovat pouze z důvodů uvedených v bodě III.10,
 • cestují přímo do nebo přímo ze sousedních zemí na dobu nepřesahující 24 hodin; v případě cesty leteckou dopravou pro ně platí povinnosti spojené s příjezdovým formulářem a případná povinnost disponovat před vstupem na území České republiky testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2

c) akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitele služebních pasů vydaných Českou republikou a držitele diplomatických pasů cestující do nebo z České republiky za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrovaných u Ministerstva zahraničních věcí České republiky cestující do nebo z České republiky za služebním účelem, pokud jejich pobyt na nebo mimo území nepřekročí 72 hodin,

d) osoby do dovršení 6 let věku a nezletilé osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto ochranného opatření a mají za tímto účelem vystaveno písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie; potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení,

e) profesionální umělce, profesionální sportovce a členy státní reprezentace České republiky nebo ostatních zemí, včetně osob nezbytných pro konání sportovní nebo kulturní akce; pro tyto osoby neplatí pouze bod I.4 písm. d) a I.6 písm. d) a jsou povinny se po vstupu na území České republiky ze země s velmi vysokým rizikem nákazy před zahájením uvedených činností podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a před zahájením uvedených činností disponovat negativním výsledkem provedeného testu,

f) přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje,

g) příslušníky Vězeňské služby nebo policisty vykonávající eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel,

h) pracovníky servisu kritické infrastruktury, jejichž výkon činnosti je v zájmu České republiky; pro tyto osoby neplatí pouze bod I.4 písm. d) a e) a I.6 písm. d) a e),

i) přeshraniční spolupráci v rámci zásahu složek integrovaného záchranného systému,

j) pro osoby, u kterých test prokázal přítomnost viru méně než 14 dní před plánovaným vstupem do ČR s výjimkou povinnosti vztahující se k Příjezdovému formuláři. Takovým cestujícím se nařizuje přepravovat se individuální dopravou, je-li to možné. V případě přepravy veřejnou dopravou se nařizuje informovat o přetrvávajícím onemocnění před započetím cesty dopravce a následně, po vstupu do ČR, krajskou hygienickou stanici.

Certifikáty o prodělání nemoci nebo očkování stáhnete na portálu ocko.uzis.cz, stačí ukázat QR kód v mobilu.

Cestovatelé bez očkování musejí mít:

 • negativní test před odletem/odjezdem ze zahraničí: antigenní max. 72 hodin starý nebo PCR max. 72 hodin starý
 • negativní test po návratu: nejdříve 5., nejpozději 14. den od návratu PCR test
 • karanténu: minimálně pětidenní zakončenou jen negativním PCR testem

Aktuální informace najdete na webu Ministerstva vnitra Rumunska nebo českého Ministerstva zahraničí.

Další informace:

Odkazy na oficiální informace a podmínky cestování do a z Rumunska: http://www.ms.ro/

Zahraniční kancelář agentury CzechTrade ze zdrojů Zastupitelského úřadu v Bukurešti

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě
• Oblasti podnikání: Obchod | Zdravotní a sociální služby
• Teritorium: Rumunsko