Rumunsko prodloužilo stav pohotovosti

Národní rada pro krizové situace Rumunska rozhodla o prodloužení stavu pohotovosti v Rumunsku o dalších 30 dnů od 8. ledna do 6. února 2022. ČR je zařazena mezi země s vysokým rizikem.

Ilustrační fotografie | Ganka Trendafilova / Shutterstock.com

Koronavirová pravidla

Platí povinnost nošení chirurgických roušek nebo respirátorů FFP2 ve všech veřejných vnitřních prostorách a prostranstvích. Textilní ani plastové roušky nejsou povolené. Výjimku od nošení roušek mají např. dětí do 5 let, pracovníci televize nebo osoby, které vykonávají sportovní aktivity nebo fyzicky náročnou pracovní činnost.

Otevírací doba všech obchodů, obchodních center a stravovacích zařízení je: 5:00–22:00 hodin.

Vstup do nákupních center, kin, divadel, restaurací, ubytovacích zařízení platí nejen pro očkované nebo pro osoby po prodělání onemocnění covid-19, ale je umožněn i osobám s negativním testem na covid-19 (PCR test ne starší 72h nebo antigenní test ne starší 48h).

Neomezený vstup bez COVID pasu: obchody s potravinami (které se nenacházejí v obchodních centrech), lékárny (které se nenacházejí v obchodních centrech), benzinové stanice, objekty, kde jsou konány bohoslužby nebo jiné církevní obřady.

Muzea, knihovny, kina, divadla, filharmonie, sportovní utkání, fitness centra, bazény, herny, trhy a tržnice: činnost všech těchto zařízení je povolena jen do 30 % kapacity (respektive 50 %, pokud výskyt onemocnění je pod hranicí – 1 případ/1000 obyvatelů/14 dnů); vstup je povolen osobám očkovaným, osobám po prodělání onemocnění covid-19 (v ochranné lhůtě 180 dnů) i osobám s negativním testem na covid-19 (PCR test ne starší 72h nebo antigenní test ne starší 48h), a při dodržování hygienických nařízení.

Restaurace a kavárny – činnost je povolena do 30 % kapacity (respektive 50 %, pokud výskyt onemocnění je pod hranicí – 3 případy/1000 obyvatelů/14 dnů):

 • uvnitř i na zahrádkách restaurací a kaváren je vstup povolen pro osoby očkované, osoby po prodělané nemoci (v ochranné lhůtě 180 dnů) i osoby s negativním testem na covid-19 (PCR test ne starší 72h nebo antigenní test ne starší 48h),
 • otevírací doba 5:00 – 22:00 hod. a s obsazením 50 % kapacity (po 22:00 hod. povolena jen dodávka domů).

Bary, kluby, diskotéky: činnost zakázaná.

Postup při nákaze koronavirem

Pokud onemocnění v souvislosti s covidem-19 provázejí komplikace nebo vážné zdravotní problémy je třeba volat na pohotovostní linku 112.

V případě onemocnění s méně závažnými příznaky – osoby očkované a které prodělaly covid-19 musí zůstat 7 dní v izolaci. Neočkované osoby musí být v izolaci nejméně 10 dnů.

Zpět na začátek

Karanténa pro Čechy

Národní rada pro krizové situace zaktualizovala 13. 10. 2020 v rámci nařízení č. 49 seznam zemí s vysokým epidemiologickým rizikem, pro něž je stanoveno karanténní opatření pro lidi, kteří z těchto zemí přijíždějí do Rumunska a to s platností od 15. 10. 2020.

V seznamu je i nadále zařazena Česká republika. Mezi dalšími zeměmi je také Španělsko, Francie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Velká Británie a nově Slovensko.

Z karanténního opatření jsou vyňaty osoby přijíždějící do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem, pokud zůstávají na území Rumunska po dobu kratší než 3 dny (72 hodin) a předloží negativní test na SARSCoV-2, provedený maximálně 48 hodin před vstupem na území státu.

Osoby, které přijedou do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem a vstoupí do karantény na dobu 14 dnů, mohou tuto karanténu opustit po desátém dni, pokud 8. den karantény provedou test na SARS-CoV-2 a výsledek je negativní a člověk nevykazuje žádné charakteristické příznaky.

Budova rumunského parlamentu
Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

Ekonomika

Makroekonomický vývoj a predikce

Ekonomická predikce Evropské komise z července 2020 předpovídá pokles rumunského HDP o 6 %. Pro rok 2021 komise očekává nárůst o 4 procenta (-0,2 % oproti jarní predikci).

Očekávaný vývoj HDP Rumunska podle čtvrtletí vypadá následovně: Q1 2020: +0,3 %; Q2 2020: -11,9 %; Q3 2020: +2,0 %; Q4 2020: 2,3 %.

Inflace se v květnu 2020 pohybovala okolo 1,8 %, za červenec se očekává další mírný nárůst, za celý rok 2020 se očekává 2,5 %. Pro rok 2021 je předpovídán nárůst na 2,8 %. (Poslední data Rumunské národní banky z 6. 8. 2020.)

Nezaměstnanost v červenci 2020 dosáhla výše 5,4 %, což je přibližně 484 000 osob. Pro srovnání: na počátku pandemie, tj. za duben, hlásil oficiálně statistický úřad 4,6 %. Větší podíl nezaměstnanosti je u mužů (6,1 %), než u žen (4,5 %).

Veřejný dluh se podle údajů zveřejněných ministerstvem financí Rumunska v první polovině roku zvýšil o 57,3 miliardy RON (11,8 miliardy EUR) na 430,8 miliardy RON (88,98 miliardy EUR), tj. 40,2 % HDP. Poměr dluhu k HDP vypočtený podle metodiky EU se tedy zvýšil o 5 % z 35,2 % na konci roku 2019.

Zpět na začátek

Protikrizová opatření

Výdaje Rumunska ze státních, místních a sociálních rozpočtů určených na zmírnění dopadů pandemie činily do 30. června 2020 něco přes jednu miliardu eur, tedy 0,5 % z letošního plánovaného HDP.

Od 1. srpna 2020 vstoupilo v Rumunsku v platnost nařízení, které reguluje formu kurzarbeitu. Nařízení uvádí minimální procento dotčených zaměstnanců: Nejméně 10 procent z celkového počtu a nejméně 10% snížení obratu ve srovnání s loňským rokem. Stát poskytuje 75 % rozdíl mezi celkovou hrubou mzdou zaměstnance před zkrácením pracovní doby a hrubou mzdou odpovídající délce pracovní doby po zkrácení.

Plán ekonomické podpory

Rumunská vláda dne 1. 7. 2020 července představila dokument „Národní investiční a ekonomický plán obnovy“. Cílem nového modelu hospodářského rozvoje je celková modernizace státu, kdy měřitelným milníkem je plán dosažení rumunského HDP per capita na úroveň 87 % EU 27 v roce 2025 (nyní to je cca 66 %). Nový model hospodářské obnovy se soustředí na:

 • investice do strategických oblastí,
 • stimulaci a rozvoj domácího kapitálu a konkurenceschopnosti rumunských společností,
 • digitální transformaci hospodářství a veřejné správy,
 • přípravu ekonomiky na novou technologickou revoluci,
 • přechod k udržitelné ekonomice.
Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

Podmínky pro obchodní a služební cesty do Rumunska

Aktuální cestovní opatření Covid-19

Jak cestovat do Rumunska?

Do Rumunska je možno cestovat za jakýmkoli účelem, tzn. včetně turistiky. Česká republika je od 7. listopadu 2021 zařazena na rumunském cestovatelském semaforu mezi červené země, tedy země s vysokým rizikem.

Otevřené hranice: ano

Pro osoby vstupující na území Rumunska, které se neprokáží níže uvedenými certifikáty či testy, platí povinná 14 denní karanténa. Příslušná hygienická stanice nařídí povinnou karanténu vykonat buď v místě pobytu v Rumunsku anebo určí k tomu vybrané zařízení. Výdaje s tím spojené si každý hradí sám.

Při cestě ve směru do Rumunska musíte splnit tyto podmínky:

Karanténa: v případně splnění následujících podmínek není povinná

Pokud se chce cestující vyhnout povinné 14 denní karanténě, je nutné mít očkovací certifikát/certifikát o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech nebo PCR test ne starší 72 hodin. Negativní PCR test opravňuje pobývat na území Rumunska pouze po dobu 3 dnů.

Formulář: ano

Povinnost vyplnit příjezdový formulář platí pro všechny osoby, které na území Rumunska vstupují, bez ohledu na skutečnost, jestli se na ně povinnost vykonání 14denní karantény vztahuje či nikoliv.

Od 20. prosince 2021 platí nový online příjezdový formulář, který je nutný vyplnit nejdříve 24 hod před vstupem do Rumunska anebo nejpozději do 24 hod. po vstupu do Rumunska. V případě rodin může dospělý člen rodiny vyplnit příjezdový formulář pro celou rodinu. Za nezletilého má povinnost vyplnit příjezdový formulář rodič, opatrovník nebo právní zástupce. Příjezdový formulář nemusí být vytištěný.

Pokuty za nesplnění povinnosti vyplnit příjezdový formulář jsou vysoké a mohou být uloženy v rozmezí 2000 až 3000 RON.

Uplatňovaná pravidla:

Očkované osoby

Uznává se očkování proti onemocnění covid-19, pokud uplynulo alespoň 10 dnů od podání poslední dávky vakcíny (posilující třetí dávka není povinná).

Očkované osoby přijíždějící na území Rumunska ze států EU, EHP nebo Švýcarska nemusí podstoupit karanténní opatření a nastoupit do karantény.

Očkované osoby přijíždějící na území Rumunska ze třetích zemí jsou osvobozené od karanténního opatření (karantény), jenom pokud předloží negativní RT-PCR test ne starší 48 hodin před nástupem do hromadného dopravního prostředku nebo před vstupem na území Rumunska.

Očkované osoby mají přístup ke službám (obchody, hotely, restaurace, kulturní akce, sportovní utkání) na základě předložení očkovacího certifikátu.

V případě potvrzených přímých kontaktů s nemocnou osobou se ukládá karanténní opatření v délce 5 dnů.

Testované osoby

Osoby cestující do Rumunska, které předloží negativní RT-PCR test na SARS-CoV-2 provedený max. 72 hodin před nástupem do hromadného dopravního prostředku nebo před vstupem na území Rumunska, mohou pobývat v Rumunsku pouze 72 hodin. Pokud tyto osoby neopustí území Rumunska do 3 dnů (72 hodin) a neinformují o tom hygienickou stanici (Direcția de Sănătate Publică – D.S.P.) v župě dle místa pobytu na území Rumunska, budou povinně umístěny do karantény na dobu 14 dnů, počínaje čtvrtým dnem po vstupu na rumunské území.

Pro přístup ke službám (obchody, hotely, restaurace, kulturní akce, sportovní utkání) je nutné předložit Certifikát o výsledku negativního testu a za těchto podmínek:

 • Certifikát o výsledku antigenního testu ne starší 48 hodin.
 • Certifikát o výsledku PCR testu ne starší 72 hodin.

V případě potvrzených přímých kontaktů s nemocnou osobou se ukládá karanténní opatření v délce 10 dnů.

Osoby s prodělaným covidem

Osoby s prodělaným covidem-19 (myšleny osoby od 14. dne, kdy u nich byla potvrzena nákaza a nejdéle do 180 dnů po potvrzení nákazy) přijíždějící na území Rumunska ze států EU, EHP nebo Švýcarska jsou osvobozeny od povinnosti vykonat karanténu.

Osoby s prodělaným covidem-19 přijíždějící na území Rumunska ze třetích zemí jsou osvobozeny od povinnosti vykonat karanténu, jen pokud předloží negativní RT-PCR test ne starší 48 hodin před nástupem do hromadného dopravního prostředku nebo před vstupem na území Rumunska.

Osoby s prodělaným covidem-19 mají přístup ke službám (obchody, hotely, restaurace, kulturní akce, sportovní utkání) na základě předložení certifikátu o prodělaném onemocnění.

V případě potvrzených přímých kontaktů s nemocnou osobou se ukládá karanténní opatření v délce 5 dnů.

Děti

Na děti do 5 let se vztahuje výjimka z povinnosti nosit chirurgickou roušku.

Z platných karanténních opatření při vstupu do Rumunska, mají výjimku děti do 12 let a děti starší 12 let a mladší 16 let, pokud předloží negativní RT-PCR test ne starší 72 hodin.

Z povinnosti doložit bezinfekčnost (v případě přístupu ke službám) mají výjimku děti do 12 let v doprovodu dospělé osoby, která je očkovaná, prodělala onemocnění nebo je držitelem platného certifikátu o výsledku negativního testu.

Tranzit přes Maďarsko

V případě tranzitu přes území Rumunska do jiné cílové země, je třeba dodržet časový limit 24 hodin pro průjezd Rumunskem (test na covid-19 není potřeba).

Podmínky pro návrat do ČR 

Rumunsko je na českém cestovatelském semaforu zařazeno do tmavě červené kategorie, což značí následující podmínky:

Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, a potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole. 

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) musí cestující disponovat písemným potvrzením nebo příslušným certifikátem o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hodin od odběru), nebo písemným potvrzením nebo příslušným certifikátem o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru.) Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří test / certifikát o testu a příjezdový formulář nepředloží.

Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

V případě cesty do ČR individuální přepravou,  nebo pro držitele diplomatické nóty MZV ČR o nemožnosti zajištění testu na přítomnost viru SARSCoV-2, není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

Výjimky existují pro: 

I) Očkované osoby:

1) osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování vydaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID s tím, že u očkování uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění

2) s národním certifikátem o dokončeném očkování, tj. písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, nebo certifikát o dokončeném očkování vydaným oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, pro kterou byl přijat prováděcí akt dle nařízení EU o digitálním certifikátu o tom, že osoba byla očkována léčivým přípravkem registrovaným EMA, nebo léčivým přípravkem, který byl schválen WHO pro nouzové použití (seznam přípravků je zveřejněn na webu Mzdr.) Písemné potvrzení musí obsahovat příslušné údaje a musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení;

Očkované osoby dle výše uvedené definice mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!

II) Osoby s prodělaným onemocněním covid-19, tj. osoba, u které uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže:

a) certifikátem o prodělaném onemocnění covid-19, a to vydaným podle nařízení EU o digitálním COVID certifikátu zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář

b) diplomatickou nótou osvědčující absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění covid-19 v zemi odjezdu, s povinností vyplnit příjezdový formulář.

III) Děti do dovršení věku 6 let. Ty nemusejí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

IV) Osoby ve věku 6 – 12 let. Děti musejí před cestou vyplnit příjezdový formulář a po vstupu na území ČR se do 5 dní  podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2; před ukončením samoizolace disponovat negativním výsledkem provedeného testu.

Další výjimky z testů a příjezdového formuláře pro:

a) pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,

b) osoby, které jsou oprávněny vstoupit na území České republiky, které

 • tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku pozemní cestou a necestují-li ze země s extrémním rizikem nákazy,
 • cestují pozemní cestou do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 12 hodin, necestují-li ze země s velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy; v případě cest ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy je možno do České republiky podle tohoto bodu, kromě tranzitu, cestovat pouze z důvodů uvedených v bodě III.10,
 • cestují přímo do nebo přímo ze sousedních zemí na dobu nepřesahující 24 hodin; v případě cesty leteckou dopravou pro ně platí povinnosti spojené s příjezdovým formulářem a případná povinnost disponovat před vstupem na území České republiky testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2

c) akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitele služebních pasů vydaných Českou republikou a držitele diplomatických pasů cestující do nebo z České republiky za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrovaných u Ministerstva zahraničních věcí České republiky cestující do nebo z České republiky za služebním účelem, pokud jejich pobyt na nebo mimo území nepřekročí 72 hodin,

d) osoby do dovršení 6 let věku a nezletilé osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto ochranného opatření a mají za tímto účelem vystaveno písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie; potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení,

e) profesionální umělce, profesionální sportovce a členy státní reprezentace České republiky nebo ostatních zemí, včetně osob nezbytných pro konání sportovní nebo kulturní akce; pro tyto osoby neplatí pouze bod I.4 písm. d) a I.6 písm. d) a jsou povinny se po vstupu na území České republiky ze země s velmi vysokým rizikem nákazy před zahájením uvedených činností podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a před zahájením uvedených činností disponovat negativním výsledkem provedeného testu,

f) přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje,

g) příslušníky Vězeňské služby nebo policisty vykonávající eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel,

h) pracovníky servisu kritické infrastruktury, jejichž výkon činnosti je v zájmu České republiky; pro tyto osoby neplatí pouze bod I.4 písm. d) a e) a I.6 písm. d) a e),

i) přeshraniční spolupráci v rámci zásahu složek integrovaného záchranného systému,

j) pro osoby, u kterých test prokázal přítomnost viru méně než 14 dní před plánovaným vstupem do ČR s výjimkou povinnosti vztahující se k Příjezdovému formuláři. Takovým cestujícím se nařizuje přepravovat se individuální dopravou, je-li to možné. V případě přepravy veřejnou dopravou se nařizuje informovat o přetrvávajícím onemocnění před započetím cesty dopravce a následně, po vstupu do ČR, krajskou hygienickou stanici.

Certifikáty o prodělání nemoci nebo očkování stáhnete na portálu ocko.uzis.cz, stačí ukázat QR kód v mobilu.

Cestovatelé bez očkování musejí mít:

 • negativní test před odletem/odjezdem ze zahraničí: antigenní max. 72 hodin starý nebo PCR max. 72 hodin starý
 • negativní test po návratu: nejdříve 5., nejpozději 14. den od návratu PCR test
 • karanténu: minimálně pětidenní zakončenou jen negativním PCR testem

Aktuální informace najdete na webu Ministerstva vnitra Rumunska nebo českého Ministerstva zahraničí.

Další informace:

Odkazy na oficiální informace a podmínky cestování do a z Rumunska na webu Ministerul Sănătății

Kompletní seznam všech zemí podle rizika nákazy je zveřejněn na webových stránkách Národního institutu veřejného zdraví Rumunska

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahraničních věcí

Mapa hraničních přechodů

Seznam testovacích míst na území Rumunska

Seznam uznávaných vakcín

Zahraniční kancelář agentury CzechTrade ze zdrojů Zastupitelského úřadu v Bukurešti

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Evropa | Rumunsko | Zahraničí