Rumunsko: Miliardy ze státního rozpočtu podpoří firmy

K 25. březnu evidovalo Rumunsko 906 nákaz, z toho 86 vyléčených. 18 pacientů bylo v intenzivní péči. Došlo k 8 úmrtím, 6 016 osob bylo v karanténě, víc než 96 tisíc v domácí izolaci.

Ganka Trendafilova / Shutterstock.com

Vláda připravila opatření na podporu firem i zaměstnanců, zejména v nejvíce postižených sektorech. Obchodně-ekonomický úsek ambasády ČR připravil v koordinaci se zahraniční kanceláří CzechTrade v Bukurešti následující přehled ekonomických opatření rumunské vlády.

Rumunská vláda chce především zachovat dodávky energie, vody, zboží, veřejné služby, obchod, a fungující zdravotnictví. Zaměstnanci musejí být chráněni.

„Rumuni chtějí zlepšit pracovní kapacitu veřejného zdravotnictví – musí být zaměstnán personál i rezidentní lékaři. Jsou tedy nabíráni lékaři bez konkurzu, případně se aktivují lékaři, kteří nejsou v první linii boje proti epidemii. Musí se zvýšit také počet epidemiologů. Místní radnice spolu s policii musejí zajistit respektování karantény, případě pokutovat ty, kteří ji nedodržují,“ shrnuje ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Bukurešti Michal Holub.

Nemocnice se aktuálně připravují na zvýšený počet nakažených. Zajišťují se potřebné zdravotnické materiály – Rumunsko zakázalo vývoz zdravotního materiálu po dobu šesti měsíců. Společnosti, které předělají výrobní program na tyto potřebné materiály, budou podpořené státem.

Jaká je kapacita lůžek?

Ke 24. březnu bylo v Rumunsku zhruba osm stovek infikovaných, osm lidí zemřelo.

Ministr zdravotnictví V. Costache v rozhovoru pro tisk uvedl, že rumunský zdravotnický systém se dokáže v nemocnicích postarat o 4 000 pacientů s koronavirem. Rumunské nemocnice mají nicméně k dispozici 2653 lůžek na jednotkách intenzivní péče, z toho 1361 s plicními ventilátory.

Rumunsko již repatriovalo prostřednictvím MZV více než 1400 rumunských občanů zejména z Itálie, Portugalska, Španělska, Maroka, Malty a Egypta.

V Rumunsku dochází k novému omezení volného pohybu osob, přijímají se opatření elektronického dohledu pro osoby v izolaci nebo karanténě a ministerstvo obrany doplňuje sily veřejného pořádku.

V oblasti zdravotnictví:

 • s účinnosti od 24. března, po dobu 14 dní, jsou pozastaveny hospitalizace pro chirurgické zákroky a jiná ošetření a lékařská vyšetření v nemocnicích, která nejsou naléhavá a lze je přesunout. Rovněž jsou pozastaveny pravidelné a objednané konzultace v ambulancích veřejných i soukromých nemocnic
 • do 48 hodin od vstupu nařízení v platnost budou propuštěni všichni pacienti, kteří nepředstavují nouzové případy a kteří nutně nevyžadují poskytnutí lékařské péče v nemocnici
 • platí i pro chronická onemocnění – pacienti již nebudou hospitalizováni

Ekonomické dopady

Ekonomicky zaměřený deník Ziarul Financiar zveřejnil očekávání nejvýznamnějších rumunských bank ohledně hospodářského růstu země v roce 2020. Ten se pohybuje v rozsahu +1,8 % HDP až -3,9 % HDP. V zásadě se banky shodují na tom, že nejzávažnější propad nastane v druhém čtvrtletí, ke konci roku 2020 očekávají návrat k dosavadnímu tempu hospodářského růstu, přičemž Raiffeisen Bank předpovídá pro následující rok nejméně +4,5 % růst HDP.

Budova rumunského parlamentu
Budova rumunského parlamentu

Rumunská národní banka (BNR) se na mimořádném zasedání v pátek 20. března rozhodla snížit úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu na dvě procenta.

BNR očekává, že úrokové sazby z půjček (ROBOR) se výrazně posunou směrem dolů.

Centrální banka se rovněž zavázala ke koupi vládních cenných papírů denominovaných v RON na sekundárním trhu „s cílem konsolidovat strukturální likviditu v bankovním systému, která by měla přispět k hladkému financování reálné ekonomiky a veřejného sektoru“. Opatření centrální banky by měla přinést na trh více likvidity, ale mohou mít negativní dopad na směnný kurz a vést k ještě silnějšímu znehodnocení rumunské měny.

Krizová opatření v Rumunsku:

 • Podpora sektoru HORECA (restaurace, hotely, turistické agentury, doprava) z rozpočtových zdrojů, odvětví nesmí zůstat bez kvalifikovaných lidí.
 • Sociální ochrana pro zaměstnance (pokud možno práce z domova).
 • Podpoří se kapitálově společnosti, které mohou měnit profil výroby (např. konfekční – dělají nyní roušky a jiné sanitární materiály, kosmetické – vyrábějí primárně dezinfekční gely).
 • Lékaři jsou zaměstnáváni přímo bez konkurzu, budou poskytnuté finanční částky na přímé akvizice zdravotnických materiálů, vývoz těchto materiálů je na půl roku zakázán, s výjimkou expedování do Moldavska.
 • Ministerstva zdravotnictví, vnitra a dopravy musí být připravené na novou vlnu rumunských občanů, vracejících se na Velikonoční svátky z postižených oblastí. Musí se také více zapojit radnice měst a policie z celého Rumunska, aby hlídaly respektování domácí izolace (karantény).
 • Rozpočet ministerstva zdravotnictví se zvýší o 42 milionů RON (asi 230 milionů korun) pro fungování karanténních center, k tomu jsou vydány závazné normy.
 • Rozpočet ministerstva vnitra naroste o 100 milionů RON na činnost všech orgánů ministerstva a na akvizice ochranných prostředků pro celou strukturu (vojsko, policie, atd.).
 • Podpora lidských zdrojů společnosti UNIFARM (klíčový distributor léků).
 • Zvýší se limity ručení státu za úvěry pro malé a střední podniky o 5 miliard RON (v případě potřeby se bude záruka navyšovat ještě o 5 miliard a následně o dalších 15 miliard).
 • Stát bude dotovat úhrady úvěrů společnostem a to: 100 % do částky 1 milion RON a 80 % nad 1 milion RON.
 • Společnostem se bude vracet DPH a to až do maximální výše 9 miliard RON, aby bylo zachováno jejich cash flow.
 • Navýšení rozpočtu sektoru zdravotnictví na vypořádání nemocenské.
 • Stát zajistí úhradu za „technickou nezaměstnanost“ jednotlivých firem z rozpočtu ministerstva práce (tj. z rozpočtu na nezaměstnanost), a to do výše 75% z normální čisté mzdy, ne však více než 75% průměrné čisté mzdy.

V zemi jsou de facto dvě kategorie postižených zaměstnavatelů. Ti, kteří byli ovlivněni přímo omezujícími opatřeními ovlivněni (sektor HORECA, divadla, atd.) tedy ti, již během vyhlášeného třicetidenního nouzového stavu nemohli platit zaměstnancům, protože museli přerušit činnost. V jejich případě stát uhradí „technickou nezaměstnanost“.

„Druhá skupina firem byla ovlivněna epidemii jako takovou. V tom případě společnost musí předložit prohlášení o vlastní odpovědnosti, že se jim snížil obrat o minimálně 25%, protože zaměstnanci museli zůstat doma. Těm stát rovněž uhradí až tři čtvrtiny čisté mzdy zaměstnanců, protože preferuje karanténní opatření,“ prohlašuje Michal Holub.

Úprava trestního zákona

 • Zvyšují se sankce za nepravdivé tvrzení (lidé neříkají pravdu, odkud přijeli…),
 • zvyšují se sankce za maření boje proti šíření epidemie (lidé nerespektují karanténu a jiná opatření) jedná se o trestný čin,
 • nový trestn čin: nepodání kompletních informací o kontaktech.

Stav se řídí vojenskou vyhláškou

Situaci upravuje vojenská vyhláška ze 24. března. Ta obsahuje následující ustanovení:

 • s účinností od 25. března 2020 12:00 hodin je zakázán volný pohyb osob mimo domov s výjimkou  cest za výkonem povolání,  nákupem (potravin, léků a zdravotnických potřeb, hygienického zboží a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), cest do zdravotnických zařízení za neodkladnou zdravotní péčí, cest nezbytných k zajištění péče o děti, o zvířata, pomoc starším, nemocným nebo zdravotně postiženým nebo cesty spojené se smrtí člena rodiny, do transfuzních center za účelem darování krve, cest za humanitárními účely nebo za výkonem dobrovolnické činnosti, za účelem vykonávání zemědělských prací a za účelem prodeje prodej zemědělsko-potravinářských výrobků
 • krátké vycházky  v blízkosti domu jsou z důvodu individuální fyzické aktivity a potřeb domácích zvířat povoleny
 • s účinností od 25. března 2020 12:00 hodin je pohyb osob od 65 let věku povolen mimo domov pouze mezi 11:00 – 13:00 hodin s výjimkou výše uvedených důvodů
 • k odůvodnění pohybu předloží zaměstnanci služební legitimaci nebo osvědčení vydané zaměstnavatele
 • za jinými účely než pracovními je potřeba předložit předem vyplněné čestné prohlášení, které lze předložit i prostřednictvím mobilního telefonu, tabletu nebo podobného elektronického zařízení
 • s účinností od 25. března 2020 12:00 hodin se zavádí opatření domácí izolace nebo případně karantény pro všechny osoby vstupující do Rumunska
 • veřejné instituce a hospodářské subjekty jsou povinny označit oblast určenou pro přístup občanů viditelnými značkami, které mají vést k dodržení bezpečné vzdálenosti nejméně 1,5 metru
 • obchodníci a zemědělští výrobci na zemědělsko-potravinářských trzích jsou povinni nosit rukavice a roušky
 • s účinností od 25. března 2020 23:00 hodin na žádost ministra vnitra Ministerstvo národní obrany převezme ochranu některých objektů, chráněných v současné době rumunským četnictvem, přijme opatření za účelem podpory veřejného pořádku a podpory činnosti rumunské pohraniční policie na státních hraničních přechodech

Na dva týdny je konec letů do Francie a Německa

Podle vojenské vyhlášky se od 25. března 23:00 hodin ruší všechny komerční lety leteckých dopravců do Francie a Německa a zpět na všech letištích v Rumunsku na dobu 14 dní. Opatření se nevztahuje na státní letadla, nákladní a poštovní lety, humanitární nebo pohotovostní lékařskou službu.
S účinností od 25. března 12:00 hodin se zavádí opatření domácí izolace nebo případně karantény pro všechny osoby vstupující do Rumunska.
Nedoporučuje se českým občanům tranzitovat přes letiště Bukurešť bez předem zakoupené letenky na navazující letecký spoj, neboť nadále platí zákaz vstupu cizinců na území Rumunska kromě cestujících v tranzitu.
Ve dnech 24.3. a 25.3. se podařilo repatriovat čtyři české občany vracející se z Kuby přes Istanbul.

Zdroje: agentura CzechTrade, Zastupitelský úřad ČR v Bukurešti

Aktuální informace přímo z teritoria Vám poskytne zahraniční kancelář CzechTrade Bukurešť

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Související zprávy z Evropy

Pravidelné novinky e-mailem