Rumunsko dál složitě bojuje s epidemií

Počet lidí nakažených koronavirem v Rumunsku přesáhl v říjnu 185 tisíc. Obětí je už více než šest tisíc. Rumunská vláda prodloužila stav pohotovosti nejméně do poloviny listopadu. Cestování do Rumunska je pro Čechy s omezeními.

Ganka Trendafilova / Shutterstock.com

Vládní opatření

 • Národní rada pro krizové situace vydala 13. října 2020 nařízení o prodloužení stavu pohotovosti o dalších 30 dní (počínaje 15. 10. 2020).
 • Rumunská vláda prodloužila stav pohotovosti do 15. 11. 2020.

Cestování

Je zachováno dočasné, úplné nebo částečné uzavření následujících hraničních přechodů:

 • na rumunsko-maďarské hranici:
  • Carei, župa Satu Mare
 • na rumunsko-bulharské hranici:
  • Lipnița, župa Constanța
  • Dobromir, župa Constanța
  • Bechet, župa Dolj (s výjimkou nákladní dopravy)
 • na rumunsko-ukrajinské hranici:
  • Isaccea, župa Tulcea (s výjimkou nákladní dopravy)
 • na rumunské hranici s Moldavskou republikou:
  • Rădăuți-Prut, župa Botoșani
  • Oancea, župa Galati
 • na rumunsko-srbské hranici:
  • Moldavsko Nou, župa Caraş-Severin
  • Naidăș, župa Caraș-Severin
  • Vălcani, župa Timiș
  • Stamora-Moravița, župa Timiș – železniční (kromě nákladní dopravy)
  • Lunga, župa Timiș
  • Foeni, župa Timiș

Rumunská vláda rozhodla už před několika měsíci s účinností od 4. července 2020, že novým kritériem pro výjimku z povinnosti karantény/izolace při návratu ze zemí EU a EHP bude ukazatel kumulace nových případů onemocnění za posledních 14 dnů na 100 000 obyvatel, která musí být menší než kumulace v Rumunsku.

Na základě tohoto kritéria Národní ústav veřejného zdraví vypracuje a předloží ke schválení Národnímu výboru pro nouzové situace seznam členských států EU unie a EHP, které toto kritérium splňují. Seznam je aktualizován Národním ústavem veřejného a schválen Národním výborem pro nouzové situace a zveřejněn na webových stránkách Národního ústavu každý týden v pondělí.

Lety pozastavené do a ze členských zemí EU a EHP se obnoví ode dne zařazení příslušné země do tohoto seznamu.

Karanténa pro Čechy

Národní rada pro krizové situace zaktualizovala 13. 10. 2020 v rámci nařízení č.49 seznam zemí s vysokým epidemiologickým rizikem, pro něž je stanoveno karanténní opatření pro lidi, kteří z těchto zemí přijíždějí do Rumunska a to s platností od 15. 10. 2020.

V seznamu je i nadále zařazena Česká republika. Mezi dalšími zeměmi je také Španělsko, Francie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Velká Británie a nově Slovensko.

Z karanténního opatření jsou vyňaty osoby přijíždějící do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem, pokud zůstávají na území Rumunska po dobu kratší než 3 dny (72 hodin) a předloží negativní test na SARSCoV-2, provedený maximálně 48 hodin před vstupem na území státu.

Osoby, které přijedou do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem a vstoupí do karantény na dobu 14 dnů, mohou tuto karanténu opustit po desátém dni, pokud 8. den karantény provedou test na SARS-CoV-2 a výsledek je negativní a člověk nevykazuje žádné charakteristické příznaky.

Ekonomika

Makroekonomický vývoj a predikce

Ekonomická predikce Evropské komise z července 2020 předpovídá pokles rumunského HDP o 6 %. Pro rok 2021 komise očekává nárůst o 4 procenta (-0,2 % oproti jarní predikci).

Očekávaný vývoj HDP Rumunska podle čtvrtletí vypadá následovně: Q1 2020: +0,3 %; Q2 2020: -11,9 %; Q3 2020: +2,0 %; Q4 2020: 2,3 %.

Inflace se v květnu 2020 pohybovala okolo 1,8 %, za červenec se očekává další mírný nárůst, za celý rok 2020 se očekává 2,5 %. Pro rok 2021 je předpovídán nárůst na 2,8 %. (Poslední data Rumunské národní banky z 6. 8. 2020.)

Nezaměstnanost v červenci 2020 dosáhla výše 5,4 %, což je přibližně 484 000 osob. Pro srovnání: na počátku pandemie, tj. za duben, hlásil oficiálně statistický úřad 4,6 %. Větší podíl nezaměstnanosti je u mužů (6,1 %), než u žen (4,5 %).

Veřejný dluh se podle údajů zveřejněných ministerstvem financí Rumunska v první polovině roku zvýšil o 57,3 miliardy RON (11,8 miliardy EUR) na 430,8 miliardy RON (88,98 miliardy EUR), tj. 40,2% HDP. Poměr dluhu k HDP vypočtený podle metodiky EU se tedy zvýšil o pět procentních bodů z 35,2 % na konci roku 2019.

Budova rumunského parlamentu

Protikrizová opatření

Výdaje Rumunska ze státních, místních a sociálních rozpočtů určených na zmírnění dopadů pandemie činily do 30. června 2020 něco přes jednu miliardu eur, tedy 0,5% z letošního plánovaného HDP.

Od 1. srpna 2020 vstoupilo v Rumunsku v platnost nařízení, které reguluje formu kurzarbeitu. Nařízení uvádí minimální procento dotčených zaměstnanců: Nejméně 10 procent z celkového počtu a nejméně 10 procent snížení obratu ve srovnání s loňským rokem. Stát poskytuje 75% rozdíl mezi celkovou hrubou mzdou zaměstnance před zkrácením pracovní doby a hrubou mzdou odpovídající délce pracovní doby po zkrácení.

Plán ekonomické podpory

Rumunská vláda dne 1. 7. 2020 července představila dokument „Národní investiční a ekonomický plán obnovy“. Cílem nového modelu hospodářského rozvoje je celková modernizace státu, kdy měřitelným milníkem je plán dosažení rumunského HDP per capita na úroveň 87 % EU 27 v roce 2025 (nyní to je cca 66 %). Nový model hospodářské obnovy se soustředí na:

 • investice do strategických oblastí,
 • stimulaci a rozvoj domácího kapitálu a konkurenceschopnosti rumunských společností,
 • digitální transformaci hospodářství a veřejné správy,
 • přípravu ekonomiky na novou technologickou revoluci,
 • přechod k udržitelné ekonomice.

Zahraniční kancelář agentury CzechTrade ze zdrojů Zastupitelského úřadu v Bukurešti

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě
• Oblasti podnikání: Obchod | Zdravotní a sociální služby
• Teritorium: Rumunsko