Cestovní info aktualizováno 10. 5. 2023 Zdroj: CzechTrade

Rumunsko prodloužilo stav pohotovosti

V roce 2023 nejsou pro cestování do Rumunska v platnosti žádná omezení či opatření ohledně situace související s covidem-19.

Národní rada pro krizové situace Rumunska rozhodla o prodloužení stavu pohotovosti v Rumunsku o dalších 30 dnů od 8. ledna do 6. února 2022. ČR je zařazena mezi země s vysokým rizikem.

Ilustrační fotografie | Ganka Trendafilova / Shutterstock.com

Koronavirová pravidla

Platí povinnost nošení chirurgických roušek nebo respirátorů FFP2 ve všech veřejných vnitřních prostorách a prostranstvích. Textilní ani plastové roušky nejsou povolené. Výjimku od nošení roušek mají např. dětí do 5 let, pracovníci televize nebo osoby, které vykonávají sportovní aktivity nebo fyzicky náročnou pracovní činnost.

Otevírací doba všech obchodů, obchodních center a stravovacích zařízení je: 5:00–22:00 hodin.

Vstup do nákupních center, kin, divadel, restaurací, ubytovacích zařízení platí nejen pro očkované nebo pro osoby po prodělání onemocnění covid-19, ale je umožněn i osobám s negativním testem na covid-19 (PCR test ne starší 72h nebo antigenní test ne starší 48h).

Neomezený vstup bez COVID pasu: obchody s potravinami (které se nenacházejí v obchodních centrech), lékárny (které se nenacházejí v obchodních centrech), benzinové stanice, objekty, kde jsou konány bohoslužby nebo jiné církevní obřady.

Muzea, knihovny, kina, divadla, filharmonie, sportovní utkání, fitness centra, bazény, herny, trhy a tržnice: činnost všech těchto zařízení je povolena jen do 30 % kapacity (respektive 50 %, pokud výskyt onemocnění je pod hranicí – 1 případ/1000 obyvatelů/14 dnů); vstup je povolen osobám očkovaným, osobám po prodělání onemocnění covid-19 (v ochranné lhůtě 180 dnů) i osobám s negativním testem na covid-19 (PCR test ne starší 72h nebo antigenní test ne starší 48h), a při dodržování hygienických nařízení.

Restaurace a kavárny – činnost je povolena do 30 % kapacity (respektive 50 %, pokud výskyt onemocnění je pod hranicí – 3 případy/1000 obyvatelů/14 dnů):

  • uvnitř i na zahrádkách restaurací a kaváren je vstup povolen pro osoby očkované, osoby po prodělané nemoci (v ochranné lhůtě 180 dnů) i osoby s negativním testem na covid-19 (PCR test ne starší 72h nebo antigenní test ne starší 48h),
  • otevírací doba 5:00 – 22:00 hod. a s obsazením 50 % kapacity (po 22:00 hod. povolena jen dodávka domů).

Bary, kluby, diskotéky: činnost zakázaná.

Postup při nákaze koronavirem: Pokud onemocnění v souvislosti s covidem-19 provázejí komplikace nebo vážné zdravotní problémy je třeba volat na pohotovostní linku 112.

V případě onemocnění s méně závažnými příznaky – osoby očkované a které prodělaly covid-19 musí zůstat 7 dní v izolaci. Neočkované osoby musí být v izolaci nejméně 10 dnů.

Zpět na začátek

Karanténa pro Čechy

Národní rada pro krizové situace zaktualizovala 13. 10. 2020 v rámci nařízení č. 49 seznam zemí s vysokým epidemiologickým rizikem, pro něž je stanoveno karanténní opatření pro lidi, kteří z těchto zemí přijíždějí do Rumunska a to s platností od 15. 10. 2020.

V seznamu je i nadále zařazena Česká republika. Mezi dalšími zeměmi je také Španělsko, Francie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Velká Británie a nově Slovensko.

Z karanténního opatření jsou vyňaty osoby přijíždějící do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem, pokud zůstávají na území Rumunska po dobu kratší než 3 dny (72 hodin) a předloží negativní test na SARSCoV-2, provedený maximálně 48 hodin před vstupem na území státu.

Osoby, které přijedou do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem a vstoupí do karantény na dobu 14 dnů, mohou tuto karanténu opustit po desátém dni, pokud 8. den karantény provedou test na SARS-CoV-2 a výsledek je negativní a člověk nevykazuje žádné charakteristické příznaky.

Budova rumunského parlamentu
Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

Ekonomika

Makroekonomický vývoj a predikce

Ekonomická predikce Evropské komise z července 2020 předpovídá pokles rumunského HDP o 6 %. Pro rok 2021 komise očekává nárůst o 4 procenta (-0,2 % oproti jarní predikci).

Očekávaný vývoj HDP Rumunska podle čtvrtletí vypadá následovně: Q1 2020: +0,3 %; Q2 2020: -11,9 %; Q3 2020: +2,0 %; Q4 2020: 2,3 %.

Inflace se v květnu 2020 pohybovala okolo 1,8 %, za červenec se očekává další mírný nárůst, za celý rok 2020 se očekává 2,5 %. Pro rok 2021 je předpovídán nárůst na 2,8 %. (Poslední data Rumunské národní banky z 6. 8. 2020.)

Nezaměstnanost v červenci 2020 dosáhla výše 5,4 %, což je přibližně 484 000 osob. Pro srovnání: na počátku pandemie, tj. za duben, hlásil oficiálně statistický úřad 4,6 %. Větší podíl nezaměstnanosti je u mužů (6,1 %), než u žen (4,5 %).

Veřejný dluh se podle údajů zveřejněných ministerstvem financí Rumunska v první polovině roku zvýšil o 57,3 miliardy RON (11,8 miliardy EUR) na 430,8 miliardy RON (88,98 miliardy EUR), tj. 40,2 % HDP. Poměr dluhu k HDP vypočtený podle metodiky EU se tedy zvýšil o 5 % z 35,2 % na konci roku 2019.

Zpět na začátek

Protikrizová opatření

Výdaje Rumunska ze státních, místních a sociálních rozpočtů určených na zmírnění dopadů pandemie činily do 30. června 2020 něco přes jednu miliardu eur, tedy 0,5 % z letošního plánovaného HDP.

Od 1. srpna 2020 vstoupilo v Rumunsku v platnost nařízení, které reguluje formu kurzarbeitu. Nařízení uvádí minimální procento dotčených zaměstnanců: Nejméně 10 procent z celkového počtu a nejméně 10% snížení obratu ve srovnání s loňským rokem. Stát poskytuje 75 % rozdíl mezi celkovou hrubou mzdou zaměstnance před zkrácením pracovní doby a hrubou mzdou odpovídající délce pracovní doby po zkrácení.

Plán ekonomické podpory

Rumunská vláda dne 1. 7. 2020 července představila dokument „Národní investiční a ekonomický plán obnovy“. Cílem nového modelu hospodářského rozvoje je celková modernizace státu, kdy měřitelným milníkem je plán dosažení rumunského HDP per capita na úroveň 87 % EU 27 v roce 2025 (nyní to je cca 66 %). Nový model hospodářské obnovy se soustředí na:

  • investice do strategických oblastí,
  • stimulaci a rozvoj domácího kapitálu a konkurenceschopnosti rumunských společností,
  • digitální transformaci hospodářství a veřejné správy,
  • přípravu ekonomiky na novou technologickou revoluci,
  • přechod k udržitelné ekonomice.
Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

Podmínky pro obchodní a služební cesty do Rumunska

Aktuální cestovní opatření Covid-19 (informace platí od 10. května 2023)

Situace v Rumunsku je stabilní a na léto se nechystají žádná opatření.

Zahraniční kancelář agentury CzechTrade, Zastupitelský úřad ČR v Bukurešti

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Evropa | Rumunsko | Zahraničí