Nejčastěji kladené otázky ve vztahu k podnikání v Ruské federaci

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje informační materiál k podnikání v Ruské federaci (RF), který vypracovala firma BBH Legal LLC pro české velvyslanectví v Moskvě. Materiál se zabývá pravidly a podmínkami podnikání v RF a také administrativními překážkami, které je nutné překonat k úspěšnému etablování firmy v Rusku.

Úvod

Na základě objednávky Velvyslanectví ČR v Moskvě vypracovala firma BBH Legal LLC informační materiál „Nejčastěji kladené otázky ve vztahu k podnikání v Ruské federaci“. Dokument je z důvodu lepší orientace rozdělen do pěti částí: Společensko právní a obchodně právní problematiku; Pracovně právní a migrační problematiku; Daňovou a účetně právní problematiku; Procesní problematiku; Ostatní problematiku.

České subjekty se zájmem podnikat v RF tak v materiálu získají konkrétní právní informace související například s podmínkami zakládání společností v RF, o jejich formách, náležitostech podání žádosti o registraci a další praktické rady týkající se procesu etablování firem. Dokument obsahuje i další informace související s každodenním fungováním firem, jako je řešení případných obchodních sporů, otázky daňové, pracovně právní záležitosti, podmínky získání víza, pracovního povolení atd.

Předkládaný souhrn otázek je komplexní informací právního charakteru, která vychází z odborných konzultací s ruskou administrativou. Kvalitu informačního dokumentu podtrhuje přehledné a prakticky zaměřené zpracování ve formě otázek a odpovědí.

• Teritorium: Asie | Rusko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme