V Saúdské Arábii pomáhá lékařům s vyšetřením pacientů umělá inteligence

Také Saúdská Arábie chce v době krize podpořit zejména malé a střední firmy. Na jejich podporu má finanční balíček ve výši 13 miliard dolarů.

Dne 29. března byl až do odvolání vydán zákaz vstupu na pracoviště pro veřejný i privátní sektor. Tento přísný zákaz byl koncem dubna zrušen a dochází k postupnému znovuotevírání některých obchodních provozů.

„Byl vyčleněn finanční balíček ve výši 13 miliard dolarů zaměřený zejména na podporu malých a středních firem. Jedná se o souhrn opatření, který má mít okamžitý finanční efekt pro malé a střední podniky a jejich zaměstnance. Jde předně o odpouštění nejrůznějších administrativních poplatků a daní, které se týkají společností a zaměstnanců. Dále jako podpora bylo přijato nařízení, kterým dochází ke slevě z účtů za dodávku elektrické energie pro obchodní, průmyslový a zemědělský sektor ve výši 30 % po dobu dvou měsíců počínaje dubnem, s možností dalšího prodloužení,“ prozrazuje ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji Michal Nedělka.

Byla přijata podpora ve formě úlev od DPH a cel a také úlevy ve věcech pracovních víz.

Podpora zaměstnanosti spočívá v možnosti žádat speciální sociální fond zaměstnanosti o úhradu až 60 % platu zaměstnance, v případě občana SA pak až do výše 70 %, případně až 100 %, je-li v podniku zaměstnáno maximálně 5 občanů SA. A to počínaje květnem po dobu tří měsíců.

Tyto úlevy však nebudou poskytovány plošně – týkají se jen odvětví, které jsou významně dotčena šířením nákazy. Mezi tato odvětví nepatří finanční sektor, telekomunikace či potravinové řetězce. Za účelem pokrytí výplat pro saúdské občany byly uvolněny na tři miliardy dolarů.

Z finančního podpůrného balíčku směřuje značná část do bankovního sektoru, který formou nejrůznějších ulev od splácení půjček, bankovních poplatků, má na půl roku ulevit malým a středním podnikům.

Saúdská Arábie trpí značnými finančními ztrátami umocněnými nízkou cenou ropy. Státní rozpočet Saúdské Arábie se tak v 1. kvartálu letošního roku ocitl v deficitu 9 mld. USD. Ve snaze předejít dalšímu kritickému výpadku příjmů státního rozpočtu království přistupuje k opatření, které se týká DPH. Vláda rozhodla o jeho zvýšení, a to bez konzultace s ostatními členskými státy GCC. Toto vyvolalo značné překvapení v regionu.

Dochází tak ke zvýšení DPH z 5 % na 15 %, a to s účinností od 1. července 2020. Zároveň dochází k pozastavení vyplácení příspěvků na životní náklady, které jsou v království placeny některým skupinám Saúdů. Nutnost těchto nepopulárních opatření je vyvolaná nízkou cenou ropy, značnými státními výdaji v boji proti covidu-19, které si vyžádaly neočekávané výdaje, které směřují předně jako pomoc místní ekonomice a do posílení místních zdravotnických kapacit.

Do boje proti nákaze byl dokonce v zemi nasazen robot nesoucí název „Dr. B2“. Jedná se o prostředek „umělé inteligence“, který pomáhá skutečným doktorům v boji proti nákaze tím, že nejsou nuceni osobně navštěvovat rizikové pacienty, ale v první fázi provede jejich vyšetření robot. Díky různým senzorům je schopen monitorovat různé životní funkce a stav vyšetřovaného a tyto informace pak dálkově předá lékaři, který následně rozhodne o dalším způsobu ošetření. Tím dochází k eliminaci počtu personálu nutného ke styku s pacientem a ochraně zdraví lékařů a sester. Robot je prozatím nasazen v rijádské nemocnici King Salman.

Mezinárodní lety se nekonají

Pokud jde o turistický ruch, v SA jsou zastaveny veškeré mezinárodní lety až do odvolání. Omezen je vstup cizincům, nejsou udělována víza. Ministerstvo vnitřních záležitostí přišlo s iniciativou, která se nazývá „Auda“ a jejímž cílem je umožnit cizím občanům, kteří se nemohou za aktuální situace dostat ze země, registrovat se v online systému a vyčkat potvrzení o možnosti vycestovat.

V souvislosti s obdržením tohoto povolení na ministerském portálu Absher je i oznámení data, kdy bude realizován evakuační let do žádané destinace s možností zabookovat si let. Následně před cestou na letiště je nutné si vše vytisknout a na letišti se předmětnými dokumenty prokázat v den odletu. Byla určena čtyři letiště, ze kterých budou probíhat repatriační lety. A to mezinárodní letiště ve městě Jeddah, Rijád, Dammam a Medina. S repatriačními lety se začne okamžitě, jakmile dojde k získání veškerých potřebných povolení k přijímaní občanů jejich státy. V současné době např. Nepál zakázal návrat svým občanům z oblasti Zálivu.

Naproti tomu v minulém týdnu proběhly repatriační lety se saúdskými občany zpět do země. Jednalo se o jejich návrat z Keni, USA a Libanonu za přísných hygienických opatření. Americkému zastupitelskému úřadu se podařilo dohodnout s vládou království realizaci několika repatriačních letů s vlastními občany zpět do USA. Lety byly plánovány ve dnech 5. května až 10. května.

Zrušeny byly veškeré kulturní a sportovní akce, veškerá veřejná i soukromá sportoviště jsou uzavřena stejně jako školy a veřejná zařízení.

„Saúdská Arábie je rozdělena do třinácti regionů. Nově byl vydán zákaz cestovat mezi jednotlivými regiony a zákaz vstoupit do a opustit město Mekka, Medina a Rijád, ve snaze zamezit šíření koronaviru,“ konstatuje Michal Nedělka.

V těchto městech byl navíc vydán zákaz vycházení, a to od 15:00 do 6:00. Místní úřady dostaly oprávnění volně vydat všeobecný zákaz vycházení pro oblast ve vlastní gesci pro případ, kdy toto opatření shledají jako nezbytné.

Počínaje 12. dubnem byl zákaz vycházení až na stanovené hodiny rozšířen na další saúdská města a oblasti, např. Tabuk, Dammam či Dhahran. Obyvatelé smějí opustit v těchto hodinách svá bydliště jen za účelem nákupu potravin, léků nebo vyhledání zdravotní péče.

V některých oblastech byl vydán zákaz vycházení po 24 hodin denně. Tento zákaz byl po dobu ramadanu zrušen, obyvatelé jsou počínaje 26. dubnem oprávněni vycházet ven od 9:00 do 17:00. Totální karanténa ovšem stále platí pro město Mekka a přilehlou oblast.

V této souvislosti došlo také od 29. dubna k uvolnění restrikcí dopadajících na obchody a nákupní centra, když bylo umožněno jejich znovuotevření za přísných podmínek v časech 9:30 až 16:30. Po celou dobu provozu musí být ovšem zajištěna jejich průběžná dezinfekce. Nově je také možné navštěvovat zejména provincii Qatif, která byla plně v karanténě a uzavřena.

Je vydán zákaz platby hotovostí. Jednou zakoupené zboží nelze vrátit nebo vyměnit. Návštěvníci jsou povinni dodržovat odstupy dvou metrů.

Do prostor nesmějí vstoupit děti mladší patnácti let a lidé, u kterých bude naměřena teplota přes 38 stupňů. Nadále zůstávají uzavřená kina, zábavní centra, modlitebny a zkušební kabinky. Výtahy v nákupních centrech smějí být použity jen v případě, kdy není schodiště nebo eskalátor, v tom případě pouze dvěma osobami. Všichni návštěvníci a personál mají povinnost nosit roušky a rukavice, provozovatelé nákupních center a všech obchodů jsou povinni zajistit dostatek pracovní síly v podobě ochranky, aby byl realizován dostatečný dohled na dodržování příslušných opatření. Znovuotevření nákupních center a obchodů mělo být do 13. 5., ale situace bude dále vyhodnocována.

Plán na přechod k normálu

Saúdská Arábie představila 25. května plán rozvolňování restriktivních opatření. Bude probíhat ve třech fázích. K tomuto kroku přikročil kabinet ve snahách o zmírnění nepříznivého dopadu  zastavení ekonomiky. První fáze uvolnění probíhá do 31. května.

Do konce měsíce bude platit zákaz vycházení v době od 15:00 do 6:00, s výjimkou Mekky, která je stále v plné karanténě. Mimo hodiny zákazu vycházení je nově povoleno cestovat mezi jednotlivými městy a regiony soukromými vozidly. Veškeré obchodní aktivity, které byly již v omezené míře dříve povolené, zůstávají nadále v platnosti, včetně otevření nákupních center, maloobchodu a velkoobchodu, ve vymezených hodinách. Veškeré aktivity, kde je nemožné zajistit sociální distancování, prozatím povoleny nebudou. Týká se to zejména všech sportovních aktivit, kadeřnických salónů a salónů krasy, sportovních a zdravotních klubů, kin a zábavních center.

Druhá fáze rozvolňování proběhne ve dnech 31. května až 20. června. Počínaje druhou fází bude upraven zákaz vycházení od 20:00 do 6:00, s výjimkou Mekky, pro kterou je nastaven speciální plán rozvolňování. V druhé fázi budou nově povoleny možnosti návštěv mešit, což je aktuálně zakázané. Ani v druhé fázi nebudou moci být mešity navštěvovány dětmi mladšími 15 let a osobami nad 60 let a trpícími chronickými chorobami. Ministerstva, další vládní úřady a veškeré společnosti soukromého sektoru mohou vykonávat svou činnost v kancelářích s určitými limity, od 14. června pak v plném rozsahu. V průběhu druhé fáze bude obnovena vnitrostátní letecká přeprava za podmínek, které budou stanoveny místními autoritami.

Mezi městy a regiony bude možné cestovat také dalšími určenými dopravními prostředky. Otevřou se restaurace a kavárny s možností obsluhy ve vnitřních prostorách za podmínek dodržení dvoumetrové vzdálenosti mezi hosty. Dodržování těchto rozestupů zůstane nadále v platnosti i na všech veřejně přístupných místech, zákaz sdružování více jak 50 osob, včetně svateb a pohřbů, zůstane nadále v platnosti.

Třetí fáze rozvolňování započne 21. června. Od tohoto data by se život v Saúdské Arábii dle sdělení místních autorit měl navrátit k „normálu“ (kromě Mekky) za předpokladu dodržování veškerých hygienických nařízení. Důraz bude kladen na ochranu lidí staršího věku, chronicky nemocných a dětí.

Mezinárodní lety jsou zrušeny do odvolání. Ve městě Mekka započne první fáze od 31. května do 20. června, druhá fáze pak od 20. června do upřesnění.

Michal Nedělka, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Dubaj

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Doporučujeme

Další zprávy z Asie a Austrálie

Pravidelné novinky e-mailem