Saúdská Arábie se navrací k normálu

Saúdská Arábie chce v době krize podpořit zejména malé a střední firmy. Na jejich podporu má finanční balíček ve výši 13 miliard dolarů.

„Byl vyčleněn finanční balíček ve výši 13 miliard dolarů zaměřený zejména na podporu malých a středních firem. Jedná se o souhrn opatření, který má mít okamžitý finanční efekt pro malé a střední podniky a jejich zaměstnance. Jde předně o odpouštění nejrůznějších administrativních poplatků a daní, které se týkají společností a zaměstnanců. Dále jako podpora bylo přijato nařízení, kterým dochází ke slevě z účtů za dodávku elektrické energie pro obchodní, průmyslový a zemědělský sektor ve výši 30 % po dobu dvou měsíců počínaje dubnem, s možností dalšího prodloužení,“ prozrazuje ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji Michal Nedělka.

Byla přijata podpora ve formě úlev od DPH a cel a také úlevy ve věcech pracovních víz.

Podpora zaměstnanosti spočívá v možnosti žádat speciální sociální fond zaměstnanosti o úhradu až 60 % platu zaměstnance, v případě občana SA pak až do výše 70 %, případně až 100 %, je-li v podniku zaměstnáno maximálně 5 občanů SA. A to počínaje květnem po dobu tří měsíců.

Tyto úlevy však nebudou poskytovány plošně – týkají se jen odvětví, která jsou významně dotčena šířením nákazy. Mezi tato odvětví nepatří finanční sektor, telekomunikace či potravinové řetězce. Za účelem pokrytí výplat pro saúdské občany byly uvolněny tři miliardy dolarů.

Z finančního podpůrného balíčku směřuje značná část do bankovního sektoru, který formou nejrůznějších ulev od splácení půjček či bankovních poplatků má na půl roku ulevit malým a středním podnikům.

Saúdská Arábie trpí značnými finančními ztrátami umocněnými nízkou cenou ropy. Státní rozpočet Saúdské Arábie se tak v 1. kvartálu letošního roku ocitl v deficitu 9 mld. USD. Ve snaze předejít dalšímu kritickému výpadku příjmů státního rozpočtu království přistupuje k opatření, které se týká DPH. Vláda rozhodla o jeho zvýšení, a to bez konzultace s ostatními členskými státy GCC. Toto vyvolalo značné překvapení v regionu.

Došlo tak ke zvýšení DPH z 5 % na 15 %, a to s účinností od 1. července 2020. Zároveň dochází k pozastavení vyplácení příspěvků na životní náklady, které jsou v království placeny některým skupinám Saúdů. Nutnost těchto nepopulárních opatření je vyvolaná nízkou cenou ropy, značnými státními výdaji v boji proti covidu-19, které si vyžádaly neočekávané výdaje, které směřují předně jako pomoc místní ekonomice a do posílení místních zdravotnických kapacit.

Do boje proti nákaze byl dokonce v zemi nasazen robot nesoucí název „Dr. B2“. Jedná se o prostředek „umělé inteligence“, který pomáhá skutečným doktorům v boji proti nákaze tím, že nejsou nuceni osobně navštěvovat rizikové pacienty, ale v první fázi provede jejich vyšetření robot. Díky různým senzorům je schopen monitorovat různé životní funkce a stav vyšetřovaného a tyto informace pak dálkově předá lékaři, který následně rozhodne o dalším způsobu ošetření. Tím dochází k eliminaci počtu personálu nutného ke styku s pacientem a ochraně zdraví lékařů a sester. Robot je prozatím nasazen v rijádské nemocnici King Salman.

Možnosti cestování

Ministerstvo vnitřních záležitostí přišlo s iniciativou, která se nazývá „Auda“ a jejímž cílem je umožnit cizím občanům, kteří se nemohou za aktuální situace dostat ze země, registrovat se v online systému a vyčkat potvrzení o možnosti vycestovat.

Saudská Arábie oznámila postupné znovuotevření svých hranic počínaje 15. září. Od tohoto data budou mít vybrané kategorie osob možnost opětovně do země vstoupit a ji opustit, a to prozatím letecky. S ohledem na pandemii koronaviru Saúdská Arábie od 15. března uzavřela své hranice. Po půl roce tedy otevírá svá letiště a obnovuje mezinárodní lety. Do země se tak budou moci vracet rezidenti s povolením k pobytu v Saúdské Arábii.

Místní administrativa vypočítává další kategorie osob, které budou moci do země opětovně vstoupit a pustit ji, prozatím vzdušnou cestou. Jde zejména o oficiální diplomatické mise, osoby zaměstnané v království ve veřejném nebo soukromém sektoru, osoby, které do království přijíždí z obchodních důvodů.

Dále jsou na základě přezkumu vydávána nová víza, pracovní, pobytová i turistická. Vycestovat pak mohou studenti, kteří studují na školách v zahraničí, zejména zdravotnické obory, dále pacienti, kdy upřednostněni budou ti, kteří vycestují za účelem podstoupení léčby rakoviny nebo transplantace orgánů.

Vzhledem k nepříznivé situaci, která v současné době nadále ve světě panuje, Saúdská Arábie ponechává uzavřené pozemní a námořní hranice. Kdo do Saúdské Arábie z vybraných kategorií osob má v úmyslu přicestovat letecky, je povinen prokázat se negativním testem na covid-19 formou PCR ne starším 48 hodin. Dle vyjádření místních autorit by k plnému otevření hranic Saúdské Arábie mělo dojít 1. ledna 2021.

Michal Nedělka, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Dubaj

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Doporučujeme

Další zprávy z Asie a Austrálie

Pravidelné novinky e-mailem