Slovensko odolává koronaviru statečně. O to horší bude dopad na ekonomiku

V boji s covid-19 si Slovensko ve srovnání s většinou nejen okolních zemí stále vede relativně velmi dobře. I když v posledních týdnech rostou čísla pozitivně testovaných v řádů desítek denně, co bylo s dovolenkovou sezónou plně očekávatelné, počet úmrtí s covid-19 se od května do 26. srpna zvýšil jen velmi mírně, o pět případů.

Přes relativně dobré výsledky epidemiologické, budou hospodářské důsledky pro Slovensko vážné. Ve druhém čtvrtletí klesla výkonnost slovenské ekonomiky, dle nejnovějších odhadů Štatistického úradu o 12,1 procenta. Tento citelný pokles přesto znamená výsledek lepší, než bylo očekávání, a to díky červnovým výkonům ekonomiky. V běžných cenách byl vytvořen HDP v objemu 21,21 miliardy eur, co představuje meziroční pokles o 10,4 procenta. Ke zmírnění poklesu HDP přispěla zvýšená aktivita v měsíci červnu v klíčových odvětvích průmyslu, především ve výrobě automobilů i kladné saldo zahraničního obchodu. Celková zaměstnanost dosáhla ve 2. kvartálu 2,387 milionu osob. Meziroční pokles odpovídal úrovni 2,6 procenta. Po očištění o sezónní vlivy se celková zaměstnanost snížila v porovnání s druhým čtvrtletím 2019 o 2,3 procenta a ve srovnání s prvním kvartálem o 1,1 procenta.

V červnu dosáhly nové objednávky v průmyslu výše 4,318 miliardy eur, ve srovnání s červnem 2019 zůstaly na stejné úrovni. Statistický úřad dále informoval, že po zohlednění sezónních vlivů se nové objednávky v průmyslu v červnu letošního roku ve srovnání s květnem 2020 zvedly o 51,5 procenta. Dle analytika UniCreditBank Ľubomíra Koršňáka se celkový odhad propadu slovenské ekonomiky zmírní z mínus 12 procent na mínus 8 až mínus 9 procent. Koršňák dále předpokládá, že výpadek způsobený pandemií se plně nepovede uzavřít do konce příštího roku a na úroveň před vypuknutím pandemie se ekonomika pravděpodobně vrátí nejdříve v prvním čtvrtletí roku 2022. Podle hlavní ekonomky Slovenské spořitelny Márie Valachyové má ekonomika země naději na rychlé zotavení po prudkém poklesu. Aktuálně oživení odpovídá tvaru písmena „V“, tedy rychlé zotavení následující po prudkém poklesu. Slovensko se podle Valachyové lepší i v mezinárodním srovnání. „Zatímco v prvním čtvrtletí se Slovensko řadilo mezi nejvíce zasažené a nejvýrazněji klesající ekonomiky eurozóny i EÚ, ve 2. čtvrtletí byl propad ekonomické aktivity na Slovensku výrazně mírnější jako průměr v eurozóně“, dodává analytik UniCreditBank Koršňák.

Podobně jako pro vlády jiných zemí i pro slovenskouvládu a parlament je klíčové vytvoření podmínek pro zlepšení podnikatelského prostředí v kontextu důsledků pandemie. Dnem 21. července 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 198/2020 Z.z., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti se zlepšováním podnikatelského prostředí zasaženého opatřeními na zamezení šíření nebezpečné nakažlivé lidské nemoci Covid-19. Do znění zákona byl promítnut balík 115ti opatření z rezortu hospodářství, nazývaný též „lex korona“. Tento balík změn cílí jak na zlepšení podnikatelského prostředí, tak na snížení administrativní zátěže a představuje největší soubor změn od daňové reformy v roce 2004. Mezi hlavní změny patří:

– daně a odvody ze mzdy se mohou měnit pouze jednou ročně, a to k 1.1. (od 1.1.2021)
– hranice ročních tržeb pro povinný audit pro firmy se zvyšuje ze 4 mil. eur na 8 mil. eur (od 1.1.2022)
– zavedení tzv. druhé šance – Slovenská obchodní inspekce  po zjištění drobných nedostatků nepřistoupí hned k sankcím
– ruší se povinnost mít v maloobchodních provozovnách reklamační řád
– za daňový náklad se považuje reálná spotřeba pohonných hmot u aut
– ruší se povinnost lepit nálepky o STK a emisní kontrole na přední sklo auta (od 1.6.2021)
– příspěvky do uměleckých fondů budou pouze dobrovolné
– ruší se pokuty za mechanické poškození vydaných bločků a pravopisné chyby v nich
– končí duplicitní vyžadování dokumentů ze strany Sociální pojišťovny
– připravují se změny v oblasti stravenek (zaměstnavatel bude moci místo nich vyplácet hotovost)

K dalším změnám patří například zjednodušení energetických auditů, zrušení povinnost pro s.r.o. předkládat při zvýšení základního jmění účetní uzávěrku ověřenou auditorem, úprava podmínek při dočasném přidělování zaměstnanců mezi dceřinými a mateřskými společnostmi.

Významnou součástí balíku opatření je zrušení bankovního odvodu. To by mělo přispět ke stabilitě finančního sektoru a zabezpečit dostatečné zdroje bank na financování obnovy slovenské ekonomiky. Nové finanční zdroje bank by měly zvýšit růst slovenské ekonomiky o 1,5 % HDP. 

Méně potěšitelnou aktuální slovenskou realitou jsou právě probíhající kontroly oprávněnosti čerpání příspěvku od státu na podporu zaměstnanosti. Zvyšuje se počet firem, zejména z řad malých a středních podnikatelů, kteří příspěvek od státu dostali, ale kvůli chybám v žádostech je nyní musí vracet. Stát v době podávání žádostí o příspěvky na podporu v nezaměstnanosti nedisponoval technickými ani personálními kapacitami, které by umožňovaly podrobnější kontrolu jejich správnosti. Jana Lukáčová, ředitelka kanceláře generálního ředitele Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny (ÚPSvaR) k tématu uvádí: „Žadatelé o finanční pomoc v čestném prohlášení i v dohodě potvrzovali, že splnili všechny podmínky.“ Podle ní si byli vědomí, že při prokázání nepravdivosti údajů můžou úřady požadovat vrácení finančního příspěvku. Úřady práce v rámci první pomoci občanům, zaměstnancům, podnikům a živnostníkům vyplatili na příspěvky u opatření 1 až 4 od května do června letošního roku 449 085 226,90 eura. Podpořili tím 1 487 820 žadatelů. Pokud se v praxi vyskytnou případy žadatelů, kteří příspěvky musí vrátit, stát se tím chce dle státního tajemníka Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny SR Ažaltoviče zabývat, a to v rámci nastavení evropské metodiky, ze které byly tyto zdroje čerpány a byly schváleny Evropskou komisí. „Budeme usilovat o to, aby ten, kdo byl oprávněný žádost podat, pouze se nesprávně identifikoval, měl možnost nápravy. Musí sice vrátit uvedené finance, jak to ukládá EÚ, ale předpokládám, že mu budou moci být následně poskytnuty jiné zdroje v rámci jiného opatření,“ upřesňuje státní tajemník.

Koronakrize v posledních měsících výrazněji snížila počty zaměstnanců, zaměstnavatelů i podnikatelů. Na konci roku 2019 bylo dle údajů Sociální pojišťovny na Slovensku 188 389 zaměstnavatelů, 2 019 215 zaměstnanců a 220 961 povinně pojištěných OSVČ. V květnu letošního roku klesnul počet zaměstnanců na 1 958 168 a OSVČ na 213 704. Ne všichni však požádali úřady práce o finanční pomoc. Podle slov Oldřicha Holiše, předsedy Slovenské živnostenské komory, pro mnohé byla finanční pomoc ze strany státu příliš nízká, někdy příliš opožděná a komplikovaná, proto ji mnoho živnostníků nevyužilo.

Mnohé provozy v odvětví cestovního ruchu, které patří k nejvíce postiženým pandemií ani neměly šanci pomoc od státu získat. Ekonomický týdeník Trend píše, že pokud vláda nepřistoupí ke zvýšení prostředků na udržení pracovních míst, budou zaměstnavatelé nuceni nejpozději v září rušit pracovní místa. Podle aktuálního rozhodnutí vlády z 15. července se finanční pomoc prodlouží o dva měsíce, tedy do konce září.

Na závěr možná dvě překvapivé zprávy z oblasti cestovního ruchu a automotive. Pandemie levné dovolené na Slovensku nepřinesla. Za přenocování a jídlo se v některých regionech platí dokonce více. Ani nízká obsazenost výrazné slevy v ubytování nepřinesla. V měsíci červenec stouply ceny v restauracích i hotelech meziročně o 2,2 procenta. Do slev se slovenští hoteliéři nehrnou. Během předešlé krize někteří z nich snížily ceny až o jednu pětinu, následně jim trvalo několik let, než postupně dorovnaly ceny na původní úroveň. Nejpravděpodobnějším řešením současné krize tak budou časově omezené slevové akce, které se nedají čekat dříve než s nástupem podzimu.

Přesto, že kritiků závislosti slovenské ekonomiky na autoprůmyslu přibývá, automobilka Porsche oznámila plán otevřít na Považí nový závod na výrobu karoserií za 250 milionů euro. Měl by zaměstnat 1200 lidí. Nyní má automobilka v SR jeden závod a staví vývojové centrum.

Nora Gill, zahraniční kancelář CzechTrade Bratislava

Použité zdroje: trend.sk, obchodní a ekonomická sekce webu Velvyslanectví ČR v SR, economy.gov.sk a ekonomika.sme.sk

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem