Slovinsko: Aktuální informace o nákaze covid-19 a opatřeních

Slovinsko patří k zemím, které dokázaly epidemii koronaviru udržet pod kontrolou. Určitá restriktivní opatření země zavedla, snaží se ale mimo jiné zároveň udržet v provozu obchodní dopravu po souši i na moři.

Ve Slovinsku bylo k 28. dubnu 1408 lidí nakažených koronavirem, nemoci podlehly 83 osoby.

Země zavedla nová opatření při přechodu hranic. Vstup bude odepřen cizincům, kteří nemají ve Slovinsku trvalý nebo přechodný pobyt, ale i tranzitujícím osobám, u kterých lze důvodně předpokládat, že jim nebude umožněn vstup do země, do níž cestují. Od 11. dubna se nařizuje sedmidenní karanténa. Toto opatření se nevztahuje na řidiče nákladních aut, zdravotníky, policisty, hasiče, pendlery, diplomaty a další předpisem stanovené osoby. Posledního dne karantény má proběhnout povinné testování na nákazu virem SARS-CoV-2 (covid-19). Pokud osoba odmítne odebrání vzorku nebo pokud odebrání vzorku není možné, karanténa se prodlouží o dalších sedm dní.

Karanténa se prodlouží i v případě, že v den odebrání vzorku nejsou k dispozici výsledky testu, ale jen do dne získání výsledku testu a ne déle než 14 dnů ode dne nařízení karantény. Pokud je výsledek testování negativní, karanténa se ruší. Pokud je pozitivní, s nakaženou osobou se bude jednat podle odborných směrnic.

Všechny veřejné prostory jako školy, restaurace, hotely, fitness centra, kosmetické a kadeřnické salóny apod. jsou jako ve většině dalších zemí zavřené a platí zákaz shromažďování a pohybu na veřejných místech. Veřejná osobní doprava je zastavena a občané nesmí opustit svá bydliště.

Také Slovinsko pokračuješ uvolňováním přísných opatření a od 20. dubna se otevřely obchody se stavebninami, prodejny osobních vozidel, autoopravny, stanice pro technickou kontrolu vozidel a některé linky meziměstské hromadné osobní dopravy. Dne 4. května dveře svým zákazníkům otevřou kadeřnické a kosmetické salony.

Přístav Koper funguje i v době epidemie řádně

Podle informací Ministerstva infrastruktury Slovinské republiky je fungování přístavu Koper (Luka Koper d.d.) bezproblémové, řádně fungují všechny terminály i přístavní služby včetně tranzitní přepravy. V důsledku epidemie covid-19 však zavedl některá preventivní opatření k omezení šíření nákazy.

Také železniční nákladní přeprava probíhá řádně a navzdory omezením v některých státech či na hraničních přechodech funguje také silniční nákladní doprava. Ministerstvo infrastruktury dočasně zrušilo zákaz dopravy nákladních vozidel nad 7 500 kg během víkendů a svátků mezi 8:00 a 21:00. Opatření je pouze přechodného charakteru v době epidemie covid-19.

Podmínky nákladní dopravy z Itálie do Slovinska a do třetích zemí

Vláda Slovinské republiky vydala nařízení, které upravuje podmínky vstupu do Slovinska z Itálie, a to s účelem zamezení šíření nákazy koronavirem. Nově Slovinsko zřídilo na hraničních přechodech s Itálií čtyři kontrolní body:

  • Vrtojba,
  • Fernetiči
  • Biskupije
  • Krvavi potok

Kontrolní body Vrtojba, Fernetiči a Biskupije jsou v provozu po celý den, zatímco bod Krvavi potok jen od 5 do 23 hodin.

Správci komunikací zajistili vhodné vyznačení kontrolních bodů a uzavřeli všechna ostatních silniční spojení s Itálií.

Silniční nákladní doprava, kromě převozu poštovních zásilek, léků, ochranných pomůcek a zdravotního materiálu a humanitární pomoci z Itálie do Slovinska se nerealizuje.

Výjimku činí nákladní auta, jejichž cílovou destinací je Slovinsko nebo která jsou v tranzitu do sousedních zemí, s kterými je dohodnuto, že je přijmou. Tranzitní nákladní doprava Slovinskem z Itálie do Chorvatska a Maďarska je organizována v konvojích.

Informace o nákladní dopravě ve Slovinsku a stavu na hraničních přechodech: https://www.gzs.si/zdruzenje_za_promet/vsebina/Novice-za-newsletter/ArticleID/74491/stanje-na-mejah-koronavirus-covid-19  nebo na tel. +386 1 478 8512

Opatření slovinské vlády pro podnikatele

Mezinárodní měnový fond očekává pokles slovinského HDP v roce 2020 o 8 procent. Současně se předvídá růst míry nezaměstnanosti z nynějších 4,6 procent na až 9 procent do konce letošního roku.

Slovinsko přijalo „mega korona zákon“ pro covid-19. Zákon má nápomoci ke zvládnutí krize vyvolané epidemií částkou 3 miliardy eur. Slovinská vláda v jeho rámci nachystala balíček finančních a daňových úlev a dotací pro hospodářství a občany a navýšila původně uvažovanou částku ze 2 na 3 miliardy eur.

Zákon například počítá s tím, že náklady na zdravotní a sociální pojištění pro zaměstnance v soukromém sektoru a náhrady za dobu zastavení činnosti a pracovní neschopnosti bude místo zaměstnavatelů hradit stát.

Balíček nazývaný „mega korona zakon“ má pomoci i OSVČ, pro které stanovil měsíční náhrady ve výši 350 eur za měsíc březen a 700 eur měsíčně za měsíce duben a květen.

Slovenski podjetniški sklad (Slovinský podnikatelský fond) ve spolupráci s Ministerstvem pro hospodářský rozvoj a technologii a dalšími institucemi připravil opatření, která mají přispět ke zmírnění následků šíření koronaviru. Většina opatření se vztahuje na odklad nebo splácení daní či změnu podmínek pro již funkční dotační programy a finanční nástroje. Zásadnější jsou nabídky úvěrů s dotovanými úroky postiženým podnikatelům v celkové výši tří miliard korun.

Pro snazší orientaci v užitečných informacích slovinská vláda zřídila jednotné informační místo a webovou stránku o všech podporách a opatřeních pro zmírnění následků koronaviru na hospodářství.

Také Hospodářská komora Slovinska nabízí ještě přehlednější informační místo.

Podnikatelé zde najdou na jednom místě všechny aktuální a aktualizované informace o různých segmentech podnikání společností v těchto mimořádných podmínkách.

Alen Novosad, vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade Záhřeb (Chorvatsko a Slovinsko)

Archiv zpráv ke koronaviru ve Slovinsku a k mimořádným opatřením na webu CzechTrade

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem