Aktuální informace o nákaze covid-19 a opatřeních ve Slovinsku

V souvislosti s postupným zhoršováním epidemiologické situace ve Slovinsku v posledních týdnech země opět zpřísňuje některá opatření pro omezení šíření choroby covid-19.

Lublaň, Slovinsko

Omezení vstupu do Slovinska

S účinností od 6. srpna 2020 byla Česká republika opět zařazena na tzv. žlutý seznam s povinností pro cestující podrobit se čtrnáctidenní karanténě po vstupu do Slovinska. Tranzit skrze Slovinsko je možný bez následné karantény a potvrzení o negativním testování, pokud nebude trvat déle než 12 hodin.

Po vstupu do Slovinska platí pro občany České republiky a osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR povinnost podrobit se karanténě, nespadají-li do některé z výjimek uvedených níže.

Osoby mající rezervaci ubytování ve Slovinsku potvrzenou nejpozději do 6. srpna mohou vstoupit do země bez následné karantény, pokud společně s rezervací předloží při vstupu i potvrzení o negativním testu na covid-19.

Čeští občané a rezidenti v ČR mohou vstoupit do Slovinska pouze za podmínky, že nevykazují příznaky nemoci.

Aktuální seznam bezpečných zemí z hlediska Slovinska

Při maximálně dvanáctihodinovém tranzitu jsou přípustné pouze nezbytné zastávky pro natankování apod. Řidičům osobních aut se doporučuje cestovat přes Slovinsko co nejrychleji a bez zdržení.

Autobusy v tranzitu mohou přejíždět pouze za podmínek stanovených Národním institutem veřejného zdraví, které jsou následující:

Do Slovinska vstupují a z něj vystupují stejné osoby. Přepravce je povinen zajistit seznam cestujících v mezinárodní tranzitní autobusové přepravě. Přepravce umožní kontrolu dodržování těchto předpisů na vstupních a výstupních místech Slovinské republiky. Na území Slovinské republiky mezinárodní tranzitní autobusová přeprava osob nezastavuje, s výjimkou nutných fyziologických potřeb řidiče nebo cestujících. V takovém případě může autobus najednou opustit maximálně 5 lidí, které si při výstupu dezinfikují ruce a nasadí si ochrannou roušku.

Veřejná hromadná doprava vlakem je možná. Za tranzit se považuje také cesta vlakem s přestupem na území Slovinska za předpokladu, že z mezinárodní jízdenky bude patrný záměr cestujícího přes Slovinsko pouze přejet s přestupem ve Slovinsku, cestující neopustí prostor vlakového nádraží a tranzit opět nepřekročí dobu 12 hodin.

Při vstupu a výstupu z/do Slovinska jsou pro občany ČR otevřené tyto hraniční přechody:

S Rakouskem:

 • Karavanke – Karawankentunnel
 • Ljubelj – Loibltunnel
 • Šentilj (dálnice) – Spielfeld (dálnice)

Pro mezinárodní železniční dopravu je otevřený pouze hraniční přechod Šentilj – Spielfeld (Eisenbahn). Ostatní železniční hraniční prechody jsou povolené pouze pro občany Slovinska a Rakouska.

S Itálií:

 • Vrtojba ‒ St. Andrea
 • Fernetiči ‒ Fernetti
 • Škofije ‒ Rabuiese
 • Krvavi potok ‒ Pesse

S Maďarskem:

 • Dolga vas – Redics
 • Pince (dálnice) – Torniyszentmiklos (dálnice)

S Chorvatskem:

Otevřené jsou všechny hraniční přechody, ale pokud je cestou z Chorvatska cílovou zemí Slovinsko, je nutné do země vstoupit pouze na vymezených přechodech – Gruškovje, Obrežje, Metlika a Jelšane, na nichž budou vydávána nařízení o absolvování 14denní karantény ve Slovinsku.

Slovinsko

Zpět na začátek

Společenský život a práce

Situace ve Slovinsku se pomalu opět zhoršuje, a proto se země rozhodla reagovat na uvedenou situaci zpřísněním některých opatření za účelem omezení šíření choroby COVID-19. Platí povinnost nosit roušky v uzavřených prostorách, dezinfekce rukou, zákaz shromažďování a dodržování 1,5 metrové vzdálenosti od ostatních osob.

V zemi jsou otevřené všechny hotely a turistická zařízení, wellness a fitness centra, bazény, koupaliště a sportovní a zdravotnická zařízen, obchody, úřady, muzea, galerie a škody. Zavřenými zůstávají jen diskotéky a noční kluby a bary. Nesmí se konat velké kulturní a společenské akce.

V případě podezření na nákazu COVID-19 je nutné, aby občané ČR kontaktovali orgány Slovinské republiky na telefonické číslo: 112, na kterém jim bude poskytnut další návod a informace, jak postupovat.

Následky krize na slovinskou ekonomiku

Mezinárodní měnový fond očekává pokles slovinského HDP v roce 2020 o 8 %. Současně se předvídá růst míry nezaměstnanosti z nynějších 4,6 % na až 9 % do konce letošního roku.

Ve Slovinsku se hned na začátku krize zastavil veškerý obchod s výjimkou obchodů s potravinami, drogerií, lékáren a samozřejmě zdravotnických zařízení. Zastavena byla veškerá hromadná doprava, naopak pro nákladní dopravu se nalézaly způsoby a výjimky pro její ulehčení, především kvůli obavám z možných logistických potíží v zásobování. Tranzitní nákladní doprava do třetích zemí probíhala v konvojích po předem stanovených trasách a výhradně po dálnicích.

Výroba se zastavovala jen výjimečně, a to pouze kvůli výpadkům v zásobování materiálem a díly z Číny a především z Itálie, která je významným zahraničně-obchodním partnerem Slovinska a v které byla plošně zastavena výroba všech neprioritních komodit. Stavby, a to včetně infrastrukturních, jako je výstavba druhé roury tunelu Karavanke, kterou realizuje turecký dodavatel, probíhala s omezeními pro nedostatek pracovníků.

Export do Slovinska během „lockdownu“

Export zboží do Slovinska celou dobu probíhal bez administrativních omezení a kromě snížené poptávky po určitém sortimentu zboží nic exportu nebránilo. Naše zahraniční kancelář v Záhřebu nezaznamenala žádnou zvláštní poptávku po určitém sortimentu. Kromě dočasných výpadků v zásobování jednotlivých druhů zboží (jako v jednu chvíli byly kvasnice nebo dezinfekční prostředky) jsme nezaznamenali žádné krizové situace, dokonce ani v případě zdravotnického materiálu.

Na potíže narazili například montéři dodaných zařízení, kteří pro zákaz vstupu cizinců do Slovinska nemohli přijet instalovat vybavení. Stejný důvod zastavil i obchodní cesty zástupců českých investorů do jejich slovinských akvizicí.

Jako výrazně proexportně zaměřená ekonomika prožívá Slovinsko a její podnikatelé srovnatelné potíže jako jejich kolegové z ČR. Budoucí vývoj bude ve velké míře záviset na oživení v hlavních odbytištích slovinského exportu: Německu, Itálii, Rakousku a Chorvatsku.

Po zavedení velmi tvrdých opatřeních v současnosti dochází k oživení ekonomiky a tím i ke zvýšení zahraničního obchodu.

Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

Opatření slovinské vlády pro podnikatele

Slovinsko přijalo „mega korona zákon“ pro covid-19. Zákon má nápomoci ke zvládnutí krize vyvolané epidemií částkou 3 miliardy eur. Slovinská vláda v jeho rámci nachystala balíček finančních a daňových úlev a dotací pro hospodářství a občany a navýšila původně uvažovanou částku ze 2 na 3 miliardy eur.

Zákon například počítá s tím, že náklady na zdravotní a sociální pojištění pro zaměstnance v soukromém sektoru a náhrady za dobu zastavení činnosti a pracovní neschopnosti bude místo zaměstnavatelů hradit stát.

Slovenski podjetniški sklad (Slovinský podnikatelský fond) ve spolupráci s Ministerstvem pro hospodářský rozvoj a technologii a dalšími institucemi připravil opatření, která mají přispět ke zmírnění následků šíření koronaviru. Většina opatření se vztahuje na odklad nebo splácení daní či změnu podmínek pro již funkční dotační programy a finanční nástroje. Zásadnější jsou nabídky úvěrů s dotovanými úroky postiženým podnikatelům v celkové výši tří miliard korun.

Pro snazší orientaci v užitečných informacích slovinská vláda zřídila jednotné informační místo a webovou stránku o všech podporách a opatřeních pro zmírnění následků koronaviru na hospodářství.

Také Hospodářská komora Slovinska nabízí ještě přehlednější informační místo.

Podnikatelé zde najdou na jednom místě všechny aktuální a aktualizované informace o různých segmentech podnikání společností v těchto mimořádných podmínkách.

Příležitosti pro české exportéry

 • Železniční infrastruktura spolufinancována z vlastních, ale i z fondů EU – především 2. kolej tratě Divača – Koper (1,4 miliardy EUR).
 • Energetika – investice do obnovitelných zdrojů energie (energie větru a slunce především) a do přenosové soustavy a do výstavby nové vodní elektrárny HE Mokrice, také do projektování 2. bloku JE Krško.
 • Zemědělské stroje a zařízení, především pro malá hospodářství.
 • Vozidla pro hromadnou městskou dopravu – především autobusy s důrazem na vozidla s nízkými emisemi a menším dopadem na životní prostředí (autobusy na metan či s hybridními motory, menší elektrická vozidla apod.).
Alen Novosad, vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade Záhřeb (Chorvatsko a Slovinsko)

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Evropa | Slovinsko | Zahraničí