Španělsko a návrat do nové normality

Podobně jako v České republice i na Pyrenejském poloostrově se stále objevují nové případy nákazy. V současné době je v zemi celkem 264 326 potvrzených pacientů.

Pozvolna se zvyšuje koeficient nově nakažených osob, jehož průměr se dostal na 12 nově nakažených osob na 100 000 obyvatel. V porovnání s ostatními evropskými státy je situace ve Španělsku v poslední době klidnější než například ve Velké Británii, Francii či Itálii. I tak je opatrnost na místě.

Madrid, Španělsko

Dne 21. června ukončila španělská vláda tři měsíce trvající stav nouze a od té doby mají situaci ve svých rukou jednotlivé autonomní oblasti. Před příjezdem do země je tedy nutné informovat se ohledně aktuálních opatření, platných v té konkrétní oblasti.

Pro Evropu otevřeno

Na začátku července 2020 byly otevřeny hranice státním příslušníkům zemí EU a následně byl také umožněn vstup občanům vybraných třetích států (např. Japonsko, Austrálie, Kanada a další). Rezidenti těchto zemí mohou na španělské území vstoupit bez nutnosti testů na covid-19 či povinné karantény.

Na letištích je zpravidla měřena teplota a je nutné dopředu vyplnit dotazník o zdravotním stavu. Pozor, od srpna 2020 bude nutné vyplňovat dokument elektronicky.

Ekonomická situace

Dle informací agentury AIREF investovalo celkem Španělsko na všech liniích boje s koronavirem více než 54 miliard eur. Připojíme-li k tomu snížení příjmů do státního rozpočtu o celých 60 %, rýsují se zde vcelku negativní vyhlídky jako je navýšení deficitu španělského státního rozpočtu (až o 14 %) a růst státního dluhu, který by měl dosáhnout až 123 %.

Obnova španělské ekonomiky bude kvůli absenci finančních zdrojů ve státní pokladně záviset mimo jiné také na vznikajícím fondu EU, jehož finální verze byla odsouhlasena členskými státy dne 21. července 2020.

Španělsko obdrží z fondu celkem 140 miliard eur, což činí 11,2 % španělského HDP v roce 2019. Z tohoto balíčku španělská vláda obdrží 72 miliard eur v přímé platbě a zbytek ve formě půjček. Španělsko jsou společně s Itálií dvě země, které obdrží nejvíce podpory.

Petra Jindrová, ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade Madrid

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Evropa | Španělsko | Zahraničí