Struktura nových operačních programů na roky 2014-2020 v ČR

Budoucí nastavení dotací ze strukturálních fondů EU v naší zemi po roce 2013 by mělo ukončit naše neslavné prvenství v jedné disciplíně. Česká republika by již neměla být zemí s relativně největším počtem operačních programů vzhledem ke své velikosti a celý dotační systém by se měl zjednodušit.1. Úvod

Na druhou stranu nebudeme již ani premiantem v oblasti celkové získané alokace z evropských fondů na jednoho obyvatele. Česká republika bohatne a to se odráží i na snížení celkové částky, kterou budeme mít k dispozici. Namísto 26,7 miliard eur v současném období 2007–2013 nás čeká „jen“ 20,5 miliardy eur. Vzhledem k reálné absorpční kapacitě tuzemských subjektů je to však stále vysoká částka.

Již na podzim loňského roku bylo vládou schváleno, že hlavní část pomoci z evropských fondů v ČR bude realizátorům projektů proudit prostřednictvím 8 operačních programů namísto dosavadních 17 OP. Ministerstvo pro místní rozvoj, které je orgánem odpovědným za koordinaci přípravy budoucího programovacího období, slibuje i zjednodušení administrativy při žádání o dotaci zavedením jednotných, standardizovaných pravidel. Neměla by se tak opakovat situace, že know-how žadatele při získání dotace například z Operačního programu Životní prostředí mu bylo při žádání o dotaci z ROP Severozápad zbytečné.

Přehled operačních programů v ČR pro období 2014–2020

 • Operační program Podnikání a inovace pro
 • konkurenceschopnost (OP PIK)
 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
 • Operační program Zaměstnanost (OP Z)
 • Operační program Doprava (OP D)
 • Operační program Životní prostředí (OP ŽP)
 • Integrovaný regionální operační program (IROP)
 • Operační program Praha – pól růstu ČR (OP PPR)
 • Operační program Technická pomoc (OP TP)
 • 10 Operačních programů cíle Evropská územní spolupráce
 • Program rozvoje venkova (PRV)
 • Operační program Rybářství (OPR)

Zdroj: MMF

Doporučujeme