Andorra: Zahraniční obchod a investice

24. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Madridu (Španělsko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 Obchodní bilance (v mil. EUR) 

 

2014

2015

2016

 2017

 2018

Vývoz

73,7

80,6

90,8 

106 

112 

Dovoz

1 175,2

1 168,5

1 226,1 

1 308 

1 369 

Obrat

1 248,9

1 249,1

1 316,9 

1 414 

1 481 

Saldo

-1 101,5

-1 087,9

-1 135,3 

-1 202 

-1 257 

Zdroj: Departamento de Estadística
Andorra z důvodů své rozlohy a struktury výroby tradičně vykazuje záporné saldo obchodní bilance: je závislá na dovozu řady produktů a naopak vyváží pouze omezené množství výrobků. Velká část vývozu je navíc reexport.

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální struktura zahraničního obchodu – vývoz (v tis. EUR) 

Země 

2018

2017

 Španělsko

63 398

57 137

 Francie

18 878

17 928

 Norsko

4 084

5 791

 Rakousko

2 313

96

 Nizozemsko

 2 204

1 251

 Hongkong

2 140

1 826

 Německo

2 035

1 051

 USA

1 404

1 247

 Itálie 1 254 1 708

 SAE

991

1 950

 Ostatní

13 545

13,8

 Celkem

112 246

106,2

Teritoriální struktura zahraničního obchodu – dovoz (v tis. EUR)   

Země 

2018

2017

 Španělsko

873 731

832 346

 Francie

178 873

180 426

 Čína

49 752

48 291

 Itálie

48 949

37 967

 Německo

46 282

44 363

 Velká Británie 

20 402

15 702

 Švýcarsko

17 580

16 714

 Portugalsko

12 364

11 421

 Nizozemsko

11 934

11 923

 Rakousko

10 802

6 298

 Ostatní

97 927

102 045

 Celkem

1 368 596

1 307 496

 Data dle statistik a metodologie andorrské vlády

Zdroj: Departamento de Estadística
Španělsko je pro Andorru v obou směrech (vývoz i dovoz) tradičně zásadním obchodním partnerem: obrat přesahuje 60 % celkového obchodu Andorry a meziročně pravidelně mírně stoupá. Kromě Číny tvoří většinu obchodních partnerů Andorry země EU či evropské země (Švýcarsko, Norsko). Francie byla před cca deseti lety z hlediska svého vývozu do Andorry na podobné úrovni jako Španělsko, snižující se tendence se dá zčásti vysvětlit rozhodnutím řady francouzských podniků exportovat do Andorry prostřednictvím svých španělských poboček.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavními dovozními artikly jsou oděvní a obuvní výrobky (cca 12 %), potraviny (cca 13 %), paliva (cca 12 %), farmaceutické výrobky (cca 10 %), průmyslová, strojní a přepravní zařízení (cca 15 %), elektromateriál (cca 7 %) a nápoje a tabákové výrobky (cca 8 %).

V exportní rovině se z velké části jedná o reexport dovážených výrobků. Andorra exportuje zejména dopravní služby (cca 24 %), elektroniku (10 %), průmyslová zařízení (15 %), stavební služby a materiál (5 %) a šperky (cca 10,5 %).

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V samotné Andoře neexistují zóny volného obchodu ani investiční parky. Z celního hlediska tvoří Andorra díky dohodě s EU součást unijního prostoru volného obchodu.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Více než 70% přímých zahraničních investic pochází ze Španělska a Francie, hlavním cílem investorů je sektor obchodu a služeb (realitních a turistických). Dle informací andorrské vlády se počet investičních projektů v zemi v roce 2017 meziročně navýšil o 11% a jejich hodnota ke konci roku 2017 představovala cca 3% HDP země. Agentura zároveň vyzdvihuje pozitivní vliv nově uzavřených dohod o výměně informací v daňových otázkách a o zabránění dvojímu zdanění na zahraniční investice zemí, s nimiž Andorra dohody uzavřela.

Přímé zahraniční investice upravuje příslušný zákon přijatý v roce 2012 s cílem diverzifikovat ekonomickou základnu země a otevřít andorrský trh investorům.

Andorra má uzavřenu speciální dohodu o investičním režimu s Francií, Španělskem (obě z roku 2003) a Portugalskem (2007). Koncem roku 2015 uzavřela země první plnohodnotnou dohodu o vzájemné ochraně investic, a to se Spojenými arabskými emiráty.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Na základě zákona o investicích z roku 2012 se země otevřela zahraničním investorům a nabízí zajímavější podmínky pro vstup kapitálu, vytvoření firmy apod.

Veškeré informace o investičních pobídkách naleznete na portálu vládní agentury pro rozvoj investic a ekonomiky Actua a dále na portálu Konfederace andorrských podnikatelů Invest with Andorra.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: