Bangladéš: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

2. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

  • Vojenský speciál. Rozpočet bangladéšské armády je každoročně navyšován a poskytuje proto prostor pro dodávky vybavení zejména pro bezpečnostní složky státu. Pro rok 2018 bylo ve státním rozpočtu vyčleněno 3,2 mld. USD na obranu. Pro české firmy může být výhodou, že bangladéšské orgány usilují o diverzifikaci svých partnerů pro vojenskou spolupráci a zároveň rozšíření portfolia dodavatelů v oblasti obranného průmyslu. Bangladéš představuje velmi zajímavou destinaci pro vývoz vojenského speciálu a ČR se nabízí možnosti podílet se na modernizaci BD armády, kde ČR může kromě speciálu přispět i výcvikem (v rámci Vize 2021 premiérky Šejch Hasíny představuje podstatnou část vize i modernizace armády). Česká strana má zájem na dodávkách letounů L-39. V září 2017 se zástupci bangladéšských vojenských vzdušných sil zúčastnili již druhé konference nazvané L-39 Group Conference, pořádané Armádou ČR ve spolupráci s Omnipolem a AERO Vodochody. Na základně BAF v Jessore do 28.11.2017 působila skupina provádějících detailní prohlídku stavu  letounů L-39 za účelem zjištění možností prodloužení životnosti letounů. V Bangladéši je aktivní společnost URC Systems realizující zakázku pro bangladéšskou armádu v oblasti elektronické ochrany bojových vozidel před dálkovým odpalem nástražných výbušných systémů. Firma RETIA se účastní tendru na dodávku radarů. Perspektivní by mohly být dodávky munice a lehkých zbraní.
  • Dodávky zařízení  pro energetiku (náhradní díly). Nabízí se možnosti zapojení českého průmyslu do činností spojených s přípravnými pracemi a následnou vlastní těžbou zemního plynu. S rozvojem těžby zemního plynu souvisí možnost dodávek zařízení pro jeho těžbu, zpracování a distribuci. V blízké budoucnosti se otevřou rovněž nové obchodní příležitosti spojené s těžbou uhlí, kde má Bangladéš přibližně stejné možnosti jako indické Západní Bengálsko, s těžbou uhlí však teprve začíná. Bangladéš postupně přechází také na jadernou energii, kde mohou české firmy formou subdodávek uplatnit své know-how. Vzhledem k plánu na zvýšení podílu fotovoltaické energie se slušné vyhlídky nabízejí v dodávkách solárních systémů. V jednání je výstavba nové paroplynové elektrárny projektu Bheramara společnostmi ŠKODA PRAHA a FANS.
  • Páteří bangladéšského průmyslu je textilní průmysl. Jeho dovoz zároveň tvoří hlavní pilíř obchodní výměny mezi ČR a Bangladéšem. Logický je tedy zájem na navýšení vývozu českých textilních strojů do Bangladéše, což by bylo v souladu s tradicí vzájemného obchodu v minulosti, kdy ČR dodala do Bangladéše řadu investičních celků a textilních strojů, a zároveň pomohlo diverzifikovat vzájemnou obchodní výměnu v tomto odvětví. Tomu odpovídá i studie Světové banky z května 2017, ve které byly identifikovány jako nejslibnější sektory pro investování v Bangladéši plastické hmoty, lehký průmysl, obuvnický průmysl a kožedělný průmysl.
  • V případě Bangladéše existuje poptávka po technologiích v potravinářském průmyslu, zejména na zpracování ovoce, zeleniny, v mlékárenském (výrobky z mléka a syrovátky) a konzervárenském průmyslu, nebo technologie na zpracování nápojů. Bangladéš se potýká s nedostatkem techniky pro kvalitní a rychlé zpracování zemědělské produkce, často v důsledku klimatických podmínek přijde část zemědělské produkce nazmar. Podle vyjádření Bangladesh Investment Development Authority představuje pro investory do budoucna vysoký potenciál zejména mrazírenský průmysl. Zemědělství se podílí na tvorbě HDP cca 15 % a Bangladéš má v mnoha ohledech ideální podmínky pro zvýšení vlastní zemědělské produkce. Extenzivní zemědělství vyžaduje větší množství umělých hnojiv a se zvyšující se spotřebou roste i poptávka po zařízeních na jejich výrobu.
  • Železniční a kolejová doprava. Bangladéš se potýká s kontinuálním nárůstem vlastní populace, s čímž kontrastuje malá rozvinutost dopravní infrastruktury země. Poptávána jsou zařízení na stavbu mostů, silnic, železnic, zařízení pro železniční dopravu a železniční komponenty. Velkým problémem je přetížená a chaotická doprava zejména v hlavním městě Dháce. Z tohoto hlediska je perspektivní koncept smart city.

Neméně perspektivní oblastí je oblast infrastruktury vzhledem k potřebě zvyšování propojenosti a modernizace země (např. ocelové konstrukce pro stavby a rekonstrukce mostů apod.).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

ČR a Bangladéš udržují přátelské a bezproblémové vztahy, avšak s velice nízkou intenzitou vzájemných stykových akcí. 

Ve dnech 1.–5. dubna 2017 se zúčastnila Stálá delegace Parlamentu České republiky v čele s poslancem Stanislavem Grospičem 136. Shromáždění Meziparlamentní unie. Delegaci zdvořilostně přijala premiérka Hasiniová. Delegaci doprovodil i VZÚ Dillí Milan Hovorka, který jednal s ministrem obchodu, náměstkem ministra obrany a předsedou Národní daňové správy.

Prezident ČR udělil dne 25. 4. 2017 agrément novému mimořádnému a zplnomocněnému velvyslanci Bangladéšské lidové republiky v České republice se sídlem v Berlíně panu Imtiazi Ahmedovi.

Dne 1. 6. 2017 byla ustavena Meziparlamentní skupina přátel ČR - Bangladéš.

Ve dnech 28. 11.–1. 12. 2017  vykonal VZÚ Dillí Milan Hovorka v doprovodu dalších pracovníků ZÚ Dillí návštěvu Bangladéše. Cílem pracovní cesty bylo posouzení současného stavu dvoustranných vztahů a jejich podpora aktualizací smluvního rámce. Delegace jednala s ministrem vnitra, vysokými představiteli ministerstva obrany, ministerstva zahraničních věcí a ministerstva obchodu, zástupci armádních složek a Federace bangladéšských obchodních a průmyslových komor.

Zástupce velvyslance Roman Masařík spolu s dalšími diplomaty z nerezidentních zastupitelských úřadů navštívil ve dnech 16.–17. 12. 2017 rohingský uprchlický tábor v Cox’s Bazar.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: