Burkina Faso: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

17. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Burkina Faso je nízko-příjmová země, bez přístupu k moři a s omezenými přírodními zdroji. Bavlna a zlato jsou klíčovými komoditami exportu, kde zlato zajišťuje okolo 3/4 všech příjmů z exportu. Ekonomický růst a příjmy země závisí velkou měrou na místní produkci a světových cenách těchto dvou komodit. Díky příznivým cenám zlata a bavlny na světových trzích zažívá hospodářství Burkiny Faso v posledních letech rozmach a země podporuje hlavně průzkum, těžbu a export zlata. Na druhou stranu je ekonomika, takto závislá na světových cenách dvou komodit, velmi zranitelná. V zemědělství pracuje téměř 80% aktivní populace.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název států: Burkina Faso 

Složení vlády: 

 • Prezident: Roch Marc Christian Kaboré (2015)
 • Premiér: Christophe Joseph Marie Dabiré (2019)
 • Ministr zahraničí: Alpha Barry
 • Aktuální složení vlády naleznete na webovém odkazu: www.gouvernement.gov.bf  nebo na odkazu: ministerstva Burkina Faso

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 20,2 mil. (2019)
Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 3,0 %

Složení podle věkových skupin: 

 • 0-14 let: 44,88 %
 • 15-24 let: 20,07 %
 • 25-54 let: 29,42 % 
 • 55-64 let: 3,2 %
 • 65 a více: 2,43 %

Národnostní složení:

Etnické skupiny (přes 60):

 • Mossi 52 %
 • Fulani 8,4 %
 • Gurma 7 %
 • Bobo 4,9 %
 • Gurunsi 4,6 %
 • Senufo 4,5 %
 • Bissa 3,7 %
 • Lobi 2,4 %
 • Dagara 2,4 %
 • Tuareg/Bella 1,9 %
 • Dioula 0,8 %
 • nespecifikované 0,3 %
 • ostatní 7,2 %

Náboženské složení:

 • muslimové 61,5 %
 • křesťané 23,3 % (převážně katolíci)
 • animisté 7,8%
 • prostestanté 6,5 %
 • ostatní 0,2 %
 • bez vyznání 0,7%

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nominální HDP/obyvatele (USD)

2014

2015

2016

2017

2018

717

615

652

663

729

podle údajů IMF

Reálný růst HDP (v %)

2014

2015

2016

2017

2018

4,0

4,0

5,2

6,4

7,0

podle údajů IMF

Míra inflace (v %) podle indexu spotřebitelských cen

2014

2015

2016

2017

2018

-0,3

0,9

1,6

0,4

1,4

podle údajů IMF

Míra nezaměstnanosti (v %)

2014

2015

2016

2017

2018

6,6

3,1

3,1

3,0

6,2

podle údajů WDI, World Development Indicators 

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2014

2015

2016

2017

2018

Příjmy

21,4

22,3

21,8

24,2

18,7

Výdaje

23,3

24,8

24,9

27,3

27,5

Saldo

-1,9

-2,5

-3,1

-3,1

-8,8

* odhad
Údaje jsou v % HDP

Zdroj: African Economic Outlook 

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Stav běžného účtu

2014

2015

2016

2017

2018

-1.1 

-0.62

-0.82

-1,04

-1,23

Údaje v mld. USD, Zdroj: IMF

Veřejný dluh  (v % HDP)

2014

2015

2016

2017

2018

28,5

33,2

36,3

36,5

33,4

podle údajů IMF

Mezinárodní rezervy kromě zlata (v mil. USD)

2014

2015

2016

2017

2018

874

636

333

400

150

podle údajů WDI, World Development Indicators

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém je pod dohledem Západoafrické centrální banky (Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO), jež určuje monetární politiku. Minimálním kapitálem pro vstup do bankovního sektoru je částka 20 mil. USD.

Hlavními komerčními bankami jsou:

 • Bank of Africa (BOA)
 • Banque Atlantique Burkina Faso
 • Banque de l'Habitat du Burkina Faso
 • Banque Régionale de Solidarité
 • Société Générale de Banques au Burkina (SG-BB)
 • Banque Internationale du Burkina (BIB)
 • Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce (BSIC)
 • Banque Internationale pour le Commerce, l'Industire et l'Agriculture du Burkina
 • Banque Commerciale du Burkina
 • Ecobank Burkina
 • Banque Agricole et Commerciale du Burkina
 • United Bank for Africa
 • Coris Bank

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

 • Dań z příjmu je progresívní a podle výše výdělku je mezi 12,1 - 25% s tím, že prvních 30.000 XOF je nezdanitelných
 • korporátní daň je 27,5%
 • dividendy jsou daněny 12,5% (pro rezidenty i nerezidenty)
 • úroky jsou daněny 12,5%/25% (pro rezidenty i nerezidenty)
 • licenční poplatky pro rezidenty 0% pro nerezidenty 20%
 • DPH (VAT) je 18%

Více informací na webu Doing business in BF 2019(str. 34)

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: