Čad: Zahraniční obchod a investice

30. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

 

 

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2014

2015

2016

2017

2018

vývoz FOB

3 932

2 629

2 173

2 462

3 384

dovoz FOB

-3 533

-2 572

-1 984

2 156

2 446

saldo

399

57

189

306

938

Údaje v mil. USD Zdroj: EIU

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní exportní partneři (2017):
• USA 38,7%, Čína 16,6%, Nizozemsko 15,7%, SAE 12,2%, Indie 6,3%

Hlavní dovozní partneři (2017):
• Čína 19,9%, Kamerun 17,2%, Francie 17%, USA 5,4%, Indie 4,9%, Senegal 4,5%

Hlavní exportní partneři (2018):
• Indie: 33,7%, USA: 32,0%, EU 28: 21,9%, Čína: 2,3% a Turecko: 1,8%.

Hlavní dovozní partneři (2018):
• EU 28: 30,9%, Čína: 23,1%, Kamerun: 9,0%, USA 6,7% a Katar: 4,3%.

Zdroj: CIA Factbook, http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/statistics/

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

V současné době jsou hlavními čadským exportními artikly olej, hospodářská zvířata, bavlna, sezam, arabská guma a bambucké máslo.
Do Čadu jsou dováženy stroje a dopravní prostředky, průmyslové zboží, potraviny a textil.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Čadské republice zatím neexistují.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice hrají v čadské ekonomice klíčovou roli a v roce 2013 dosáhly 538 mil. USD. Největší investicí v Čadu ve výši 3,5 mld. USD je stavba ropovodu z Kome a Doba do kamerunského Kribi (částečně financováno SB a mezinárodním konsorciem Esso/Chad(Exxon)/Chevron/Petronas).

Kromě investorů do ropného průmyslu projevili investoři zájem o těžbu zlata, výrobu elektrické energie (včetně obnovitelných zdrojů), telekomunikace (digitalizaci sítí), zpracování produktů zemědělské výroby, hotelové služby (Hilton) a nově také využití objevených zásob mramoru a potravinářské sody v okolí jezera Čad. Francouzské firmy investovaly zejména do telekomunikací, bankovnictví a hotelových služeb.

Čínské firmy investovaly do průzkumu uhlovodíků, výstavby rafinérie a cementárny. Rovněž investují do výstavby infrastruktury (plánují výstavbu železnice). Indické firmy postavily montovnu traktorů a textilku. Do sektoru potravinářství a spotřebního zboží investují Tchaj-wan, Japonsko a Jižní Korea. V Čadu se rovněž angažovala Kaddáfího Libye (hotely, bankovní služby).

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Čad je zemí otevřenou zahraničním investicím. Vláda udržuje a podporuje politiku otevřené ekonomiky a volného trhu. Vlastnická práva jsou v Čadu chráněna zákonem, který zaručuje ochranu všem subjektům , a tato práva jsou v zásadě respektována. Mezi zahraničními a domácími subjekty podle zákona není rozdíl (ve skutečnosti ale soudy někdy nadržují domácí straně, podobně je tomu u státních zakázek). Domácí zájmy jsou chráněny pouze v případech, kdy se jedná o národní bezpečnost a vybraná strategická odvětví domácí ekonomiky.

Přes veškeré snahy vlády ovšem Světová banka hodnotí zdejší podnikatelské prostředí velmi kriticky – Čad obsadil 185 místo ze 189 hodnocených zemí. Praktickými překážkami jsou dosud stále špatná infrastruktura (zejména elektřina), vysoké dopravní náklady, rigidní pracovní trh, negramotnost a nedostatek kvalifikovaných sil, velmi pomalý a komplikovaný soudní systém, který není schopen investora ochránit, nevynutitelnost smluvních závazků, nadměrná byrokracie, korupce a nedostatek transparentnosti.

1. ledna 1998 vstoupila v platnost dohoda mezi 15 africkými zeměmi měnové CFA-zóny (a Guineou), nazvaná OHADA (Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique), která podporuje rozvoj afrického hospodářského společenství, společnou obchodní politiku a investorům dává právní jistotu a kompatibilitu. Čadský zákon o investicích novelizovaný v roce 2008, který ze smlouvy OHADA vychází, definuje, za jakých podmínek mohou společnosti získat různé úlevy.

Zákon o investicích rozlišuje zvýhodněný režim A (malé a střední podniky s většinovým čadským kapitálem), B (podniky působící v Čadu investující více než 0,5 mld F CFA), C (podniky se sídlem v Čadu působící ve více zemích) a D (velcí strategičtí investoři, investice vyšší než 2,5 mld. FCFA). Noví investoři mohou v závislosti na zařazení do privilegovaného režimu získat různé daňové výhody (nulová podniková daň po dobu 5 let, snížené daně z nemovitostí atd.) obvykle na dobu 5 let, mohou bezcelně dovážet po určitou dobu zařízení a materiál (až do 10 let, v případě investic do zaostalých oblastí až 15 let); pokud investují více než 2,5 mld FCFA (režim D) je jim smluvně přiznán a garantován speciální daňový a celní režim a další úlevy až na 20 let.

Zahraniční i domácí společnosti mohou zakládat a vlastnit firmu, investoři mohou založenou firmu prodat, převést, mohou repatriovat příjmy a zisky. S výjimkou společností důležitých pro národní bezpečnost neexistuje žádné omezení podílu zahraničního subjektu. Článek 41 ústavy připouští vyvlastnění pouze v urgentním veřejném zájmu, ovšem za podmínky odpovídající kompenzace. V posledních letech nejsou známy případy vyvlastnění.

Pro investory neexistují žádné podmínky týkající se nutnosti vytvářet zisk, kupovat přednostně místní zboží, vyvážet určité procento produkce nebo nutnosti investovat do určité oblasti, časové omezení zahraničního podílu nebo povinného transferu technologií. Zahraniční investor může vlastnit půdu. Investice do ropného a důlního průmyslu se řídí zvláštními zákony Code minier a Code des hydrocarbures. Neexistují žádné zvláštní omezení na převod peněz do nebo z Čadu, investoři mohou převádět libovolně dividendy, kapitál, úroky, leasingové platby, zisky apod. Při převodu vyšší částky než 1000 USD čadská banka vyžaduje prokázání účelu platby. Převod částky vyšší než 800 000 USD schvaluje centrální banka zemí CEMAC v Yaoundé (Kamerun).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: