Guyana: Vztahy země s EU

22. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Brasílii (Brazílie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

V guyanském Georgetownu sídlí Delegace Evropské unie, s přiakreditací též pro Surinam a nizozemská zámořská teritoria.
Delegace Evropské unie
11 Sendall Place Stabroek, Georgetown
P.O. Box 10847, Guyana, South America
Tel.: (+592) 226 4004
Fax: (+592) 226 2615
E-mail: DELEGATION-GUYANA@eeas.europa.eu 
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/guyana/index_en.htm
Otevírací hodiny pro veřejnost: Po - Čt: 08:00 - 17:00, Pá 08:00 - 12:30

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Guyana a EU (Evropa) mají dlouhodobé obchodní vztahy. EU je jedním z guyanských nejdůležitějších obchodních partnerů. V roce 2017 Guyana vyvezla do EU zboží za 244 mil. eur, což představovalo 20 % celkového guyanského vývozu. Guyanský dovoz z EU dosáhl hodnoty 111 mil. eur, Guyana tedy zaznamenává významný obchodní přebytek.

Rámcem pro obchodní vztahy EU s Guyanou je Dohoda o ekonomickém partnerství mezi EU a uskupením CARIFORUM, uzavřená v roce 2008. Smlouva jde dále než běžná dohoda o volném obchodu. V podstatě jde o širokospektré partnerství kladoucí obchod do služeb rozvoje.  Dohoda je asymetrická a umožňuje Guyaně prakticky bezcelní a neomezený vstup na evropský trh, zatímco otvírání guyanského trhu pro EU je postupné ve lhůtách trvajících až 25 let, což Guyaně umožňuje ochranu některých jejích citlivých produktů.

Hlavní

odbytiště exportu Guyany v roce 2018

 

 

 

Pořadí

Země

Podíl v %

1

Kanada

29.13

2

Velká Británie

18.79

3

USA

14.20

4

Jamajka

5.85

5

Holandské Antily

3.85

6

Belgie

3.71

7

Ukrajina

3.04

8

Trinidad & Tobago

2.72

9

Portugalsko

2.62

10

Francie

2.21

 

Guyana – hlavní země odkud dováží

 2018

 

Pořadí

Země

Podíl v %

1

Trinidad & Tobago

31.70

2

USA

27.13

3

Venezuela

20.18

4

Japonsko

4.21

5

Velká Británie

2.81

6

Čína

1.91

7

Nový Zéland

1.72

8

Dominikánská republika

1.70

9

Německo

1.53

10

Barbados

1.12

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Guyana je příjemcem zahraniční rozvojové pomoci, která v posledních letech značně kolísá. Zatímco v roce 2014 činil čistý příjem rozvojové pomoci (ODA) 160 mil. USD, o rok později to bylo jen 31 mil. USD. V roce 2017 země přijala 41,22 mil. USD. Značná část rozvojových prostředků je soustředěna na zlepšení dostupnosti kvalitního vzdělání.

Národní indikativní plán EU na léta 2014–2020 alokuje pro Guyanu celkem 34 mil. EUR, z čehož je 88 % určeno na infrastrukturu spojenou s klimatickými změnami a snižováním dopadu přírodních katastrof, a 12 % na spolupráci v technické oblasti.

V roce 2016 oznámila Velká Británie zahájení financování nového programu na rozvoj infrastruktury ve výši 70,4 mil. USD, který bude probíhat po dobu pěti let skrze Karibskou rozvojovou banku (Caribbean Development Bank).

Oblasti a konkrétní rozvojové projekty EU v Guyaně s možností zapojení českých firem lze nalézt na webových stránkách EEAS Europa – Political Relations.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: