Hongkong (Čína): Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

9. 10. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Hongkongu (Čína)

Hongkong je bývalá britská koloniální oblast. Od července 1997 zvláštní administrativní oblast ČLR s vlastní „mini-ústavou“ garantující vysokou autonomii teritoria do r. 2047 podle principu „jedna země, dva systémy“, jedna z nejotevřenějších a nejdynamičtějších světových ekonomik a současně jedno z nejvýznamějších světových finančních center.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Hongkong – zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky
 • Hong Kong Special Administrative Region of the People´s Republic of China
 • zkráceně – Hong Kong SAR / Hong Kong, China

Nejvyšším představitelem Hongkongu je předseda výkonné rady (Chief Executive), volen místní 1200 člennou komisí (Election Committee) na pět let a jmenován do funkce centrální čínskou vládou.  V posledních volbách, uspořádaných 26. března 2017, byla do čela Hongkongu zvolena paní Carrie Lam, která se ujala úřadu 1. července 2017. Více informací na www.gov.hk

Složení vlády:

 • Předsedkyně výkonné rady – Carrie Lam Cheng Yuet-ngor
 • Hlavní tajemník pro veřejnou správu – Matthew Cheung Kin-chung
 • Ministr financí – Paul Chan Mo-po
 • Ministr spravedlnosti – Teresa Cheung
 • Ministr pro ústavní záležitosti a vztahy s pevninskou Čínou– Patrick Nip Tak-kuen
 • Ministr obchodu a ekonomického rozvoje – Edward Yau Tang-wah
 • Ministr dopravy a bydlení – Frank Chan Fan
 • Ministr životního prostředí – Wong Kam-sing
 • Ministr pro inovace a technologie – Nicholas W. Yang
 • Ministr pro finanční služby a finanční správu – James Henry Lau
 • Ministr pro rozvoj – Michael Wong Wai-lun
 • Ministr zdravotnictví a výživy – Sophia Chan Siu-chee
 • Ministr pro domácí záležitosti – Lau Kong-wah
 • Ministr školství – Kevin Yeung Yun-hung
 • Ministr práce a sociálních věcí – Law Chi-kwong
 • Ministr bezpečnosti – John Lee Ka-chiu
 • Ministr pro státní správu – Joshua Law Chi-kong

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • počet obyvatel: 7,409,8 mil. k 31.12.2017
 • ekonomicky činných: 3,955 mil.
 • průměrný roční přírůstek: 0,4 %
 • demografické složení: muži 3,392 mil.   ženy 3,992 mil.
 • průměrná délka života: muži 80,9 let   ženy 86,6 let
 • náboženské složení: buddhismus, taoismus, křesťanství, islám, judaismus, hinduismus, sikhismus

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Makroekonomické ukazatele

 

2013

2014

2015

2016 

 2017

HDP v běžných cenách (mil. HKD)

2 138 010

 2 258 215

2 397 124

2 491 000

2 663 000

HDP na obyvatele (HKD)

 297 462

311 835

328 117

339 531

344 060

míra nezaměstnanosti (%)

3,3

 3,3

3,4

3,4

3,1

míra inflace na bázi indexu spotřebitelských cen (%)

 3,8

 3,5

3,0

2,3

1,5

kurs měny v HKD (za 1 USD)

7,7856 

7,7561

7,756

7,762

7,794

Zdroj: Hong Kong Census and Statistical Dpt.

Hospodářství Hongkongu v roce 2017 dále expandovalo o 3,8% oproti roku předchozímu, kdy byl růst na úrovni 2,1 %. Vývoz odrážel globální ekonomický růst a objemově vzrostl; domácí poptávka rovněž vzrostla s ohledem na příznivou situaci u pracující populace. Na pracovním trhu panovala vysoká zaměstnanost s průměrnou mírou nezaměstnanosti 3,1 %. Inflace se již šest roků za sebou snižuje a za rok 2017 byla v průměru na úrovni 1,5 %. 

Pro rok 2018 je očekáván přírůstek HDP v intervalu 3-4 %. Vnější poptávka bude profitovat z posilující globální ekonomiky a domácí poptávka si udrží pozitivní vývoj. Inflace je plánována na úrovni 2,5 % v souvislosti s očekávaným růstem spotřebních cen. Přes existující globální nejistoty je střednědobý ekonomický výhled optimistický. Rozvojové asijské země i kontinentální Čína budou prosperovat, velké příležitosti pro Hongkong přináší iniciativa Belt&Road a rozvoj Guangdong - Hongkong - Macao Bay Area. 

Vláda si již pro rok 2016 vytyčila nový cíl, kterým je zapojení do čínské iniciativy Hedvábné stezky („One Belt, One Road“ – OBOR) a současně se přihlásila k členství v roce 2015 vytvořené Asian Infrastructure Investment Bank, která má přispět k financování projektů v rámci iniciativy OBOR.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Výsledky státního rozpočtu za finanční rok 2017-18 byly revidovány a původní plánovaný přebytek ve výši 16,3 mld. HKD byl nakonec vyčíslen na 138 mld. HKD. Příjmy činily 612,4 mld. HKD a výdaje 474,4 HKD. Pro nový finanční rok 2018–2019 jsou odhadovány příjmy do státního rozpočtu ve výši 604,5 mld. HKD, výdaje ve výši 557,9 mld. HKD a rozpočtový přebytek 46,6 mld. HKD. Fiskální rezervy jsou očekávány na konci března 2019 ve výši 1 138, 6 mld. HKD. Hlavními zdroji příjmu bude daň ze zisku (25,7 %), příjmy z pronájmu/prodeje půdy (20,0 %), kolkovné (16,5 %).  Na výdajové straně bude nejvíce prostředků vyčleněno na vzdělání (20,8 %), sociální péči (19,6 %), zdravotnictví (17,5 %), bezpečnost (11 %), infrastrukturu (6,1 %), životní prostředí a potraviny (4,4 %), zahraniční a komunitní záležitosti (3,3 %), hospodářství (3,2 %), bydlení (0,4 %) a na různé podpůrné programy (14 %). Takto formulovaný rozpočet má mít pozitivní efekt ve výši přírůstku HDP o 2 %. 

Ministr financí Paul Chan formuloval novou rozpočtovou filozofii, která zahrnuje tyto základní principy:  podpora nových průmyslových odvětví, zlepšení konkurenceschopnosti daňového režimu,  adekvátní využití finančních rezerv, zlepšení kvality života obyvatel, péče a sdílení úspěchu se společností, zlepšení zdravotní péče a péče o starší populaci.

Hlavní pilíře nového státního rozpočtu: 

Inovace a technologie – z rozpočtu bude vyčleněno 50 mld. HKD na inovace, které zajistí transformaci hospodářství, z toho 20 mld. HKD bude využito na výstavbu nového technologického parku v Lok Ma Chau Loop na hranici v těsné blízkosti Shenzenu. Příspěvek do fondu na rozvoj inovací a technologií v objemu 10 mld. HKD bude cílit zejména na výzkumné klastry v oblasti zdravotnických technologií, umělé inteligence, robotiky, smart city a fintech. Částkou 10 mld. HKD bude posílena infrastruktura v HK Science Park vč. podpory firem a institucí v inkubátorech. Vědecký park Cyberport získá na podporu start-upů a digitálních technologií 200 mil. HKD a dalších 100 mil. HKD půjde na podporu e-sportů a digitálních zábavních uzlů. Na program technologických talentů bude vyčleněna částka 500 mil. HKD a na podporu výzkumu a vývoje bude poskytnuta ještě řada dalších subvencí a daňových a infrastrukturálních pobídek. 

Finanční služby – během příštích 5ti let bude na rozvoj finančních služeb poskytnuto 500 mil. HKD s cílem podpořit fintech, trh s dluhopisy vč. „zelených dluhopisů“  a kvalifikaci pracovní síly v oboru. Bude zlepšena platforma pro začínající a inovativní podniky, podpořeno dobrovolné důchodové spoření, zaveden rychlejší platební systém a virtuální banky a poskytnuty daňové úlevy pro fondy. Současně budou zavedeny daňové úlevy pro podniková finanční centra a otevřené firemní fondy. Monetary Authority vytvoří Akademií financí, která se soustředí na transfer finančních znalostí, tvorbu kapacit a aplikovaný výzkum. 

Dovoz talentů a pracovní síly – vláda je připravena dovážet zahraniční pracovní sílu a inovativní a finanční odborníky s cílem uspokojit očekávanou poptávku. 

Pilíře průmyslu – explicitně bylo vyjmenováno 5 odvětví: obchod a logistika, turistika, stavebnictví, kreativní průmysl a profesní služby. Bude posíleno poštovní centrum na letišti a budováno postavení HK jako střediska obchodu, logistiky a distribuce pro zboří s vyšší přidanou hodnotou. Na turistiku bude vyčleněno 536 mil. HKD na zavedení rozvojového plánu a na podporu turistiky zaměřené na vzdělávání. Nový fond s částkou 1 mld. HKD bude podporovat širší zavádění  inovativních technologií ve stavebnictví. Kreativní průmysl dostane injekci v podobě 1 mld. HKD. Na podnikatelské a profesní služby bude vyčleněno 2,75 mld. HKD, zvláštní fond bude zaměřen na podporu domácího prodeje s přesahem do států ASEAN, další fond na podporu exportu a marketingu malých a středních podniků získá 1 mld. HKD a Trade and Development Council dostane 250 mil. HKD na aktivity v rámci Bay Area a iniciativy Belt&Road. 

Péče a sdílení bohatství – vláda vyčlenila v rozpočtu celkem 50 mld. HKD na daňové úlevy. Bude se jednat o jednorázová i pravidelná daňová opatření. Mezi jednorázová opatření patří snížení daní z příjmu a ze zisku v roce 2017–2018 až o 30 tis. HKD, snížení daně z příjmu v posledním kvartálu nového finančního roku o 2500 HKD, dodatečné příspěvky pro přestárlé, pro invalidy, nízkopříjmové rodiny a na dopravu do zaměstnání. Studenti obdrží dar 2000 HKD na poplatky za veřejné zkoušky a starší občané získají příspěvek 1.000 HKD na zdravotní služby. K pravidelným daňovým opatřením patří rozšíření daňového pásma u daně ze mzdy, zvýšení přídavků na děti a závislé rodiče a prarodiče, zavedení zvláštních přídavků pro invalidy, zvýhodnění výdajů na ubytování starších osob a daňové snížení pro dobrovolné zdravotní pojištění. 

Zdravotnictví – v rozpočtu je vyčleněna částka 300 mld. HKD pro druhý rok 10ti letého plánu rozvoje nemocnic. Plán byl oznámen v roce 2016 a v prvním roce bylo na něj vyčleněno 200 mld. HKD. Na zlepšení kulturních, sportovních a komunitních zařízení bylo vyčleněno 31 mld. HKD. 

Bytová výstavba – byla oznámena nová iniciativa, která si klade za cíl zvýšit nabídku státních i soukromých bytů. Během 5ti let stát zajistí výstavbu 100 tis. bytů a dále poskytne půdu pro soukromé domy s 20 tisíci bytových jednotek. 

Životní prostředí – vláda podporuje ekologicky příznivá řešení. V loňském roce bylo určeno na podporu instalace obnovitelných zdrojů ve státních budovách a komunitních objektech celkem 200 mil. HKD, nový návrh rozpočtu počítá již s částkou 800 mil. HKD. Vláda rovněž připravuje daňové úlevy pro podniky, které budou zavádět energeticky úsporné technologie a obnovitelné zdroje energie. Vláda současně prodloužila snížení registračního poplatku při koupi nového elektromobilu (poplatek činí zhruba 40 % ceny nového vozu) a zavedla úplně upuštění od poplatku při výměně starého vozu za nový elektrický. 

Státní rozpočet/mld. HKD

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18 

příjmy

447,8

470,7

450,0

559,5

612,4

výdaje

435,8

397,2

435,6

466,7

474,4

saldo

+12

+63,8

+14,4

+92,8

138,0

Zdroj: Hong Kong Census and Statistical Dpt.

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance/mld. HKD

2013

2014

2015

2016 

2017 

Běžný účet

32,2

29,4

79,6

98,7

111,8

Kapitálový účet

-1,609

-748

 -128,6

-122,8

- 0,6

Finanční účet

-84,7

-85,7

-

-

-

Celková bilance

-57,9

139,1

288,0

8,9

250,0

Devizové rezervy/mil. USD

311, 2

328, 5

358,8

386,3

431,4

Zdroj: Hong Kong Census and Statistical Dpt.

Pozn.: Od roku 2015 je kapitálový a finanční účet v jedné souhrnné položce

Hrubá zahraniční zadluženost Hongkongu činila ve čtvrtém čtvrtletí 2017 celkem 12 220 mld. HKD. Hlavní podíl na zahraniční zadluženosti ve výši zhruba 63 % je přisuzován bankovnímu sektoru. Na konci finančního roku 2017/18 v únoru 2018 dosáhly fiskální rezervy historicky nejvyšší hodnoty 1 094 mld. HKD (zhruba 40 % HDP), devizové rezervy na konci roku 2017 činily 431,4 mld. USD a mají vzrůstající tendenci stejně jako fiskální rezervy. Finanční stabilita státu je na vysoké úrovni, což dosvědčují devizové rezervy i finanční rezervy. Zadluženost se týká zejména bankovního sektoru, tedy soukromého sektoru.

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

V průběhu posledních 20 let se Hongkong stal důležitým globálním finančním centrem. V Hongkongu operuje k 30.4.2018 celkem 175 bank s platnou licencí a 60 reprezentačních kanceláří dalších bank a dále 155 poskytovatelů pojišťovacích služeb např. AIA, AXA, ING atp. Dle dostupných statistik za rok 2016 má v Hongkongu své zastoupení 75 ze 100 největších bank a 194 z 500 největších bank.

Hongkong nemá centrální emisní banku - v oběhu jsou bankovky různých vzorů ve stejné nominální hodnotě. Vydáváním bankovek jsou pověřeny 3 banky: Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), která vlastní Hongkong Bank a Hang Seng Bank, dále londýnská Standard Chartered Bank a čínská Bank of China. Od roku 1993 funguje jako centrální banka Hong Kong Monetary Authority (HKMA), která vykonává funkce řízení oběhu peněz a bankovní dohled. Emise platidel je však záležitostí tří výše uvedených bank. Největší podíl na trhu má HSBC.

Čína je jedním z nejvýznamnějších investorů v Hongkongu. V Hongkongu je registrováno jedenáct čínských bank, z nichž největšími jsou (Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Chiyu Banking Corporation, Citic Bank International, Nanyang Commercial Bank, Wing Lung Bank) přičemž Bank of China je v současné době druhá největší bankovní skupina po HSBC operující v Hongkongu.

Kurz HKD je pevně navázán na USD (stanoven na 7,8 HKD/USD, obchodování možné v rozsahu 7,75–7,85). V rámci konkurenčního boje mezi hongkongskými bankami dochází jen k velmi malým výkyvům v poskytovaných úrokových sazbách. Oficiální směnný kurz na konci roku 2017 byl 7,794 HKD/USD. 

Hongkong byl v roce 2017 již druhý rok po sobě největší světovým trhem pro primární veřejné nabídky akcií a bylo na něm získáno celkem 24,8 miliardy USD. Více než 80 % získaných finančních prostředků bylo přisuzováno finančním institucím z pevninské Číny. Hongkong si udržel náskok v konkurenceschopnosti před Šanghají a Shenzenem jako centrum pro získávání finančních prostředků, jemuž dávají přednost čínské společnosti. Po úspěšném zavedení programu propojujícího šanghajskou a hongkongskou burzu v listopadu 2014 bylo dne 5. prosince 2016 zřízeno druhé spojení pro obchodování s akciemi, a to s Shenzenem. Systém umožňuje mezinárodním investorům obchodovat s 881 akciemi kotovanými na shenzenské burze, zatímco oprávnění pevninští investoři mají přístup k 417 hongkongským akciím.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňové zatížení je nízké, struktura daní je jednoduchá a přehledná; clo neexistuje, VAT neexistuje, clem jsou zatíženy pouze alkoholické nápoje (s obsahem nad 30 %), tabákové výrobky a hydro karbonové oleje.

Daň z příjmu má maximální sazbu 15 %, daň ze zisku 16,5 %.

Zisky z obchodu nebo podnikání jsou předmětem daně ze zisku. Příjmy z mezd a platů jsou předmětem daně z příjmu. Na příjmy z nemovitostí je uplatňována daň z nemovitostí. U všech daní je uplatňován teritoriální princip, tzn., že daň se platí jen ze zisků plynoucích z aktivit v Hongkongu. Existuje soubor soudních pravidel, podle kterých se posuzují sporné „teritoriální“ případy. Příjmy pocházející ze zahraničí nejsou v Hongkongu zdaňovány, i když jsou do Hongkongu převedeny. Další daně a poplatky jsou: dědická daň, daň ze sázek, správní poplatky.

Podrobnější informace.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: