Kamerun: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

7. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

ČR je vnímána jako tradiční partner i spřátelená země, která nevyužívá možností.

S Kamerunem máme dlouhodobě negativní obchodní bilanci, zejména díky dovozům tropického ovoce. Hlavní překážky ještě širší vzájemné ekonomické a obchodní spolupráce vidíme v nezájmu českých soukromých podniků o tuto zemi, neznalosti teritoria a způsobů podnikání v něm, vzdálenosti od ČR, stále ještě nízké znalosti francouzského jazyka a určité opatrnosti nebo neochotě se dlouhodobě angažovat v neznámém (a pro mnohé rizikovém) teritoriu. Kamerunská republika je hodnocen agenturou OECD v té nejhorší kategorii co do pojistitelnosti exportních úvěrů, takže domácí české banky jsou velmi opatrné. České firmy narazí na silnou konkurenci francouzských, italských, španělských, čínských, libanonských, nově i tureckých nebo marockých společností.

Česká republika vnímá Kamerun jako zemi s velkým potenciálem pro rozvoj investičních a obchodních vztahů. Jako jedná z mála afrických zemí má Kamerun s Českou republikou negativní obchodní bilanci a po Nigérii je největším obchodním partnerem v subsaharské oblasti. V roce 2017 vzrostl český vývoz do Kamerunu o 77%.

Vzhledem k přetrvávajícím bezpečnostním rizikům v subsaharském regionu považuje Česká republika za jednu z klíčových oblastí rozvoj spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti. Česká republika má vzhledem k dlouholeté tradici v tomto směru rozhodně co nabídnout a jsme přesvědčeni, že jsme schopni potřebám kamerunské strany vyhovět v řadě aspektů.

V současné době je finalizována mezivládní Dohoda o zamezení dvojího zdanění. Po posledních formálních úpravách jsme připraveni k jejímu podpisu.

Kromě spolupráce v oblasti obchodu již několik let probíhá spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí. ZOO Praha realizuje v rámci biosférické rezervace Dja svůj úspěšný projekt Toulavý autobus. Díky tomuto projektu můžeme přiblížit kamerunským dětem poklady jejich přírody a naučit se je chránit.

 V roce 2017 byly českou vládou realizovány 2 projekty na podporu ekonomické diplomacie (PROPED): 1) Incomingová mise zástupců zemědělského sektoru z Kamerunu do ČR v gesci Ministerstva zemědělství ČR (březen 2017) a 2) Podnikatelská mise vedená MZV ČR do Kamerunu (prosinec 2017) zaměřená na obranný a energetický průmysl. Cílem těchto projektů je vzájemné seznámení sektorových podniků a podnikatelů a navázání bilaterální B2B nebo G2B spolupráce.

V obchodních vztazích s Kamerunem pomáhá českému exportu přítomnost honorárního konzula České republiky v Douale.

Honorární konzulkou je paní Věra Yabéko
40, Rue Dominique Savio, Bonapriso, B.P.1511 Douala
République du Cameroun
Tel: +2377-9926690, +2377-3430718, +2377-3429586
fax: 002377-3431217
E-mail: yabekovera@yahoo.fr

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 tis. USD

2013

2014

2015

2016

2017

vývoz

4 637

2 357

4 399

7 563

10 251

dovoz

7 769

13 128

21 742

14 169

15 121

obrat

12 406

15 485

26 141

21 732

25 372

saldo

-3 132

-10 771

-17 343

-6 606

-4871

Česká republika vnímá Kamerun jako zemi s velkým potenciálem pro rozvoj investičních a obchodních vztahů. Jako jedná z mála afrických zemí má Kamerun s Českou republikou negativní obchodní bilanci a po Nigérii je největším obchodním partnerem v subsaharské oblasti. V roce 2017 vzrostl český vývoz do Kamerunu o 77%.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Do Kamerunu jsme v roce 2017 vyvezli bílý cukr, ropné živice, pytlový papír, nápravy, obnošené oděvy, textilní stavy. Z Kamerunu jsme dovezli banány, kávu, přírodní kaučuk, hliník a jeho slitiny a tropické dřevo.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ neeviduje v žádnou výměnu oblasti služeb.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Kamerunu doposud existovala jediná česká investice: Brněnská společnost Brookside, s r.o., postavila v severokamerunské metropoli Maroua provozovnu na čerpání a stáčení minerální vody. Závod byl v provozu od druhé poloviny roku 2002 a nabízel minerální vodu značky Minerah i do sousedního Čadu.

Provozovna přestala vyrábět v roce 2005 a počátkem roku 2009 byla převezena do Nigérie. Firma ale v Kamerunu dále působí v zábavním průmyslu.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi oběma zeměmi byly podepsány následující smlouvy:

  • Dohoda o hospodářské a technické spolupráci mezi ČSSR a Federativní republikou Kamerun (Paříž dne 13.6.1963) (neuveřejněna ve sbírce zákonů)
  • Dohoda o kulturní spolupráci mezi ČSSR a Federativní republikou Kamerun (Paříž dne 20. 4. 1964). (č. 168/1964 Sb.)

Od vstupu ČR do EU jsou vztahy upravovány společnou politikou EU – platnost obchodní dohody mezi vládou ČSSR a vládou Sjednocené kamerunské republiky, podepsaná v Yaoundé dne 25. června 1981, byla ukončena ke dni vstupu ČR do EU.

Mezi ČR a Kamerunem nejsou v současné době uzavřeny v ekonomické oblasti žádné platné dohody. V roce 2014, 2016 a 2017 proběhla jednání o dohodě o zabránění dvojímu zdanění, nyní se dojednává termín podpisu.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Z ČR nebyla v posledních dvou letech poskytnuta Kamerunu žádná zahraniční pomoc.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: