Kongo (Kinshasa): Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

13. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

Přesto, že české výrobky mají v KDR stále ještě dobré renomé, obchodní spolupráce s ČR zůstává (vzhledem k možnostem) nízká. Obchodní bilance je tradičně ve prospěch ČR. Řada vývozů do KDR se realizuje prostřednictvím třetích firem z Belgie, Švýcarska či Francie.

V roce 2016 jsme do DRC vyvezli zboží za 74,8 mil. CZK. Hlavní překážky širší vzájemné ekonomické a obchodní spolupráce vidíme v nezájmu českých soukromých podniků o tuto zemi, neznalosti teritoria a způsobů podnikání v něm, vzdálenosti od ČR, stále ještě nízké znalosti francouzského jazyka a opatrnosti nebo neochotě pracovat v neznámém (a velmi rizikovém) terénu. Problémem je financování projektu. Konžská demokratická republika je hodnocen agenturou OECD v té nejhorší kategorii (7.) co do pojistitelnosti exportních úvěrů, takže domácí české banky jsou velmi opatrné. ČEB a EGAP se k možnosti financování českého vývozu právě do tohoto teritoria staví dosti zdrženlivě. České firmy navíc narazí na silnou konkurenci belgických, francouzských jihoafrických, indických, libanonských, tureckých a zejména čínských dovozců.

V obchodních vztazích s DRC může českému exportu pomoci přítomnost honorárního konzulátu v Kinshase. Honorární konzul, pan Rawji Murtaza je sám významným bankéřem a obchodníkem (consulattcheque@gmail.com kinshasa@honorary.mzv.cz).

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2013

2014

2015

2016

2017

vývoz

6 056

4 939

5707

3079

3350

dovoz

797

137

231

208

297

obrat

6 853

5 076

5476

2871

3647

saldo

5 259

4 802

5939

3286

3053

Údaje jsou v tis. USD
Zdroj: ČSÚ

Obchodní výměna mezi ČR a Konžskou demokratickou republikou se vyznačuje převahou vývozu nad dovozem. Ve srovnatelném období leden – prosinec 2016 a 2017 došlo v obchodní výměně k mírnému nárůstu. Zaznamenáváme nárůst exportu, stejně jako nárůst importu. Ve srovnání s rokem 2015 došlo sice k poklesu obchodní výměny skoro o polovinu, nicméně je zřejmá tendence k jejímu opětovnému růstu.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavními vývozními komoditami ČR v roce 2017 byly obnošené oděvy, sklo, lopatické nakládače, hrací automaty, části mobilních telefonů a elektrická svítidla. V dovozu do ČR pak v roce 2017 převládaly káva, tropické dřevo, kobalt, ryby.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ neeviduje žádnou spolupráci v oblasti služeb.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Jedinou českou investicí v zemi jsou chladírny, které provozuje paní Alena Senziová.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi oběma zeměmi neexistují v současné době žádné platné smluvně právní dokumenty. Od vstupu ČR do EU jsou ekonomické vztahy upravovány společnou politikou EU.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2013 poskytla ČR celkem 2 mil. Kč na projekt humanitární pomoci, který v KDR realizovala organizace Člověk v tísni. Byly zaměřený na poskytování zdravotní pomoci postiženým válečným konfliktem ve východní části země. V roce 2014 realizovala malý lokální projekt „Appui à l’autonomisation des femmes pauvres et vulnérables de la Commune de KISENSO par le renforcement de leurs capacités économiques“ zaměřený na vzdělávání žen/obchodnic ve čtvrti Kisenso“ v Kinshase. Na tento projekt bylo vyčleněno 300 000 CZK.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: