Laos: Vztahy země s EU

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Bangkoku (Thajsko)

3.1. Zastoupení EU v zemi

EU Delegation to Laos
Unit 19, Hom 2
Setthathirath Road, Haisok Village
Chanthabouly District
Vientiane
Lao People's Democratic Republic

P.O. Box: 9325
Telefon: +856 (21) 255 575
Fax: +856 (21) 255 576, 255 577

E-mail: DELEGATION-LAOS@eeas.europa.eu
Web: http://eeas.europa.eu

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

V rámci statusu jedné z nejméně rozvinutých zemí EU Laos vnímá jako partnera, u kterého je zapotřebí kombinovat rozvojovou spolupráci a obchodní facilitaci tak, aby v konečném důsledku byl podporován udržitelný hospodářský rozvoj. Za tímto účelem je využívána iniciativa Everything but Arms, která Laosu prostřednictvím dovozních kvót a bezcelního přístupu otevírá dveře na jednotný trh EU.

Níže uvádíme tabulku vzájemné obchodní výměny mezi EU a Laosem za posledních pět let (mil. EUR).

 

Vývoz z EU do Laosu

Dovoz z Laosu do EU

2013

118,68

252,80

2014

181,87

225,13

2015

122,97

238,73

2016

118,40

235,70

2017

210,0

275,0

Zdroj: Eurostat

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU má vůči Laosu program rozvojové spolupráce. V celkovém vyjádření EU (jak členské státy EU, tak Evropská komise) poskytuje Laosu více jak polovinu oficiální rozvojové pomoci. Hlavním cílem aktivit EU v Laosu je vymýcení chudoby. Oblasti hlavního zájmu zahrnují zemědělství, obchodní a ekonomický rozvoj, vzdělávání, zdravotnictví a likvidace hrozby nevybuchlé munice. Dalšími zájmovými oblastmi jsou správa veřejných financí, veřejná správa, lidská práva a změny klimatu.

Další informace a dokumenty je možné nalézt na stránkách Delegace EU ve Vientiane.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: