Macao: Vztahy země s EU

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Hongkongu (Čína)

Vztahy EU-Macao jsou založeny na dohodě o vzájemném obchodu a spolupráci, která vstoupila v platnost v roce 1993. V roce 1998 vydala Evropská Komise komuniké tzv. “Communication “Building a comprehensive partnership with China”, které podporuje vysoký stupeň autonomie Macaa. Následně bylo v roce 1999 vydáno sdělení: 1999 Communication „“The EU and Macao: beyond 2000“ , v němž by EU mohla přispět k politickému a hospodářskému rozvoji Macaa a které podobně jako v případě Hongkongu podtrhuje význam řádného uplatňování principu "jedna země, dva systémy",

EU a Macao každoročně zasedají ke společnému jednání smíšené komise/výboru, který určuje další oblasti a směr vzájemné spolupráce.

Smíšená komise EU – Macao se v roce 2017 nesešla a nyní je hledán termín 22. zasedání, které se má uskutečnit v roce 2018.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Oblast Macaa je spravována Kanceláří EU se sídlem v Hongkongu, která zahájila svou činnost v r. 1993. V současné době má v Hongkongu a Macau své zastoupení 17 z 28 členských zemí EU.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

V roce 2017 byla EU na druhém místě v dovozu zboží do SAR Macao za kontinentální Čínou. Naopak vývoz z Macaa hraje ve statistikách EU marginální úlohu. Místní trh má rostoucí trend zejména v segmentu evropského luxusního zboží (kožené zboží, oděvy, hodinky a šperky, potraviny a nápoje a automobily). Perspektivy EU-Macao obchodních vztahů jsou v turistice, herním průmyslu, stavebním průmyslu, energetice a dopravě, což souvisí s probíhající a plánovanou výstavbou řady infrastrukturálních projektů. 

Podle macajských statistik za celý rok 2017 dovoz z EU činil 19 085 mil MOP/ 1 993 mil. EUR (+12,9% oproti roku 2016) a vývoz do EU 190 mil MOP/19,8 mil. EUR (+5,9%). Pro srovnání EU statistiky za celý rok 2016: vývoz z EU do Macaa 602 mil. EUR a dovoz do EU 85 mil. EUR. 

Dne 5. prosince 2017 EU zveřejnila seznam 17 jurisdikcí vč. SAR Macao, které nespolupracují v daňové oblasti. Zlepšená komunikace obou stran dospěla v polovině ledna 2018 k vyřazení 8 zemí vč. Macaa z tohoto seznamu. 

Smíšená komise EU – Macao se v roce 2017 nesešla a nyní je hledán termín 22. zasedání, které se má uskutečnit v roce 2018. 

V souvislosti s poklesem macajské ekonomiky se dvoustranná obchodní výměna mezi EU a Macaem v roce 2016 významně snížila. Vývoz z EU do Macaa se snížil o 20,2 % na 603 milionů EUR, zatímco dovoz z Macaa poklesl o 6,5 % na 86 milionů EUR. Od roku 2009 zaznamenává EU v obchodu s Macaem přebytek, který v roce 2016 dosáhl 516 milionů EUR. Vývoz z EU se týkal především luxusních kožených výrobků, módy, hodinek a klenotů, potravin a nápojů, jakož i automobilů. EU byla i v roce 2016 po pevninské Číně druhým největším zdrojem dovozu do Macaa. 

21. zasedání Smíšeného výboru EU – Macao se uskutečnilo v Bruselu 5. prosince 2016. Macao informovalo o svých plánech do budoucna vč. pětiletém plánu a byly posouzeny i otázky daňové politiky. Macao se zavázalo k automatické výměně daňových informací od r. 2018 a plnění závazků vyplývajících z OECD standardů, vč. BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Na programu byla i otázka transparentní a nediskriminační politiky v oblasti vládních zakázek, Byl oceněn hladký průběh 3. programu spolupráce mezi EU a Macao v oblasti právního prostředí. Posouzena byla možnost účasti makajských vědců v programu Horizon 2020. V té souvislosti byla vypíchnuta oblast životního prostředí a účast na veletrhu MICF v Macao od 30.3.2017, který je na tuto oblast zaměřen. Pravidelný dialog mezi evropskou podnikatelskou komunitou a makajskou vládou bude veden prostřednictvím Macao European Chamber of Commerce. Během zasedání byla posouzena i otázka získávání pracovních povolení pro zahraniční pracovníky v Macao. 

Úspěšně probíhá spolupráce v rámci The European Union Academic Programme, který v Macao zastřešuje University of Macao. 

EU spatřuje priority dalšího rozvoje bilaterálních ekonomických a obchodních vztahů v následujících oblastech: infrastrukturální projekty a vládní zakázky, využívání CEPA mezi Macao a ČLR k oboustrannému prospěchu za účasti evropských firem etablovaných v teritoriu, spolupráce v právní a regulatorní oblasti, výzkum a inovace a spolupráce v oblasti obchodování s lidmi.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V rámci rozvojových fondů a nástrojů EU je v Hongkongu resp. Macau možnost využití tzv. programu EUBIP – The European Union Business Information Programme, jehož gestorem je Evropská obchodní komora v Hongkongu.

Podrobnější informace o programu jsou uvedeny na webových stránkách European Chamber of Commerce in Hong Kong.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: