Malawi: Vztahy země s EU

14. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

EU patří k nejvýznamnějším donorům rozvojové a humanitární pomoci Malawi a rovněž k největším obchodním partnerům.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to Malawi
Area 18 Roundabout, Presidential Way / Corner M 1
PO Box 30102, Capital City, Lilongwe 3,
Malawi
Telefon: +265 1 773199
Fax: +265 1 773534
E-mail: delegation-malawi@eeas.europa.eu
http://www.eeas.europa.eu/delegations/malawi/index_en.htm

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU28 patří k nejvýznamnějším obchodním partnerům Malawi, v roce 2017 dovezly z Malawi zboží v hodnotě 370,3 mil. Euro, vyvezlo se zboží v hodnotě 169 mil. Euro; největším dovozcem i vývozcem je Belgie.

V komoditním složení malawiských vývozů zcela jasně dominuje tabák (90 %), s velkým odstupem pak čerstvá zelenina a další potraviny. Vývozům EU do Malawi vévodí léky a produkty chemického průmyslu, dále strojírenské výrobky a dopravní prostředky. V menší míře se do Malawi z EU vyváží též papír a tiskoviny.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V rámci 11. Evropského rozvojového fondu (2014 - 2020) bylo pro Malawi vyčleněno 560 mil. EUR formou realizace konkrétních projektů. Klíčovými sektory jsou řádná správa a dobré vládnutí, zemědělství, střední a učňovské školství a dopravní infrastruktura v odlehlých oblastech.

V rámci projektů podporovaných Evropskou investiční bankou bude nadále podporován rozvoj vodárenských a kanalizačních sítí v největších městech a zvyšování bezpečnosti na mezinárodních letištích. http://www.eeas.europa.eu/delegations/malawi/eu_malawi/tech_financial_cooperation/index_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/delegations/malawi/projects/case_studies/index_en.htm http://www.eeas.europa.eu/delegations/malawi/grants_tenders/grants/index_en.htm

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: