Mali: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Alžíru (Alžírsko)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

 • Republika Mali (francouzsky: République du Mali)
 • Složení vlády se uvádí na internetových stránkách malijské vlády www.gouv.ml v sekci Gouvernement.

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 18,3 mil.

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 3%

Demografické složení:

 • 49,6 % - muži
 • 50,4 % - ženy

Věková skladba:

 • 47,2 % - do 14 let věku
 • 50,6 % - ve věku 15-64 let
 •   2,2 % - ve věku 65 a více let 

Národnostní složení:

 • 23,9 % - Bambarové
 • 12,2 % - Senufové
 •   8,9 % - Songhajové
 •   8,1 % - Fulbové
 •   7,9 % - Maninkové
 •   7,7 % - Soninkové
 •   5,6 % - Dogoni
 •   5,0 % - Tuaregové
 •   4,7 % - Bozové
 • 16,0 % - jiné národnosti

Náboženství:

 • 94,8 % - muslimové
 •   2,4 % - křesťané
 •   2,0 % - animisté
 •   0,8 % - jiné

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2013

2014

2015

2016

2017

HDP/obyv. v USD

659

704

724

780

 

Přírůstek objemu HDP v %

1,7

7,2

4,9

5,8

5,3

Míra inflace v %

- 0,6

0,9

1,4

- 1,8

1,8

Míra nezaměstnanosti v %

 

10,3

10,6 10,1  

V dalším vývoji se očekává pokračování zahraniční pomoci, upevňování státní správy v severních oblastech země postižených povstaleckými a teroristickými aktivitami a zlepšování podmínek pro hospodářský růst dle doporučení donorů, zejména zvyšování transparentnosti, prohlubování decentralizace a reforem, stanovení národních priorit rozvoje, posilování právní jistoty firem, zlepšování přístupu k úvěrům pro menší podniky a vracející se uprchlíky.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Údaje v mld. XOF 

2013

2014

2015

2016

2017

Příjmy

1 151,1

1 215,2

1 406,5

1 555,0

1 957,6

Výdaje

1 307,3

1 419,8

1 567,8

1 785,5

2 330,8

Saldo

- 156,2

- 204,6

- 161,3

- 230,5

- 373,2

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2013

2014

2015

2016

2017

Saldo běžného účtu v mld. XOF

- 185,1

- 334,1

- 412,5

- 522,1

 

Saldo kapitálového účtu v mld. XOF

129,3

119,7

202,5

128,3

 

Saldo finančního účtu v mld. XOF

- 137,9

- 106,3

- 162,0

- 82,9

 

Platební bilance v mld. XOF

64,1

- 133,0

- 86,6

- 310,9

 

Devizové rezervy v mld. USD

1,3

0,9

0,6

0,6

0,3

Výše veřejného dluhu je kolem 30 % hodnoty HDP. Ke konci roku 2016 činil zahraniční dluh 3,8 mld. USD a dluhová služba 4,2 % devizového inkasa.

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Malijský bankovní systém tvoří pobočka centrální banky západoafrických států BCEAO (Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest) pro Mali v Bamaku a dvě vedlejší pobočky v Mopti a v Sikasso, 13 bank a 3 specializované finanční ústavy. Jejich přehled je uveden na internetových stránkách BCEAO (www.bceao.int) v kapitole Paysage bancaire sekce Système bancaire et financier, například Bank of Africa - Mali, Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie au Mali nebo Banque Internationale pour le Mali.

Hlavní malijské pojišťovny jsou uvedeny na internetových stránkách federace afrických pojišťoven FANAF (http://fanaf.org/) v kapitole Mali sekce Sociétés membres, například Allianz Mali Assurances, Nouvelle Alliance d’Assurance nebo Saham Assurance Mali.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňový systém stanoví daně pro fyzické i právnické osoby. Hlavní daní pro fyzické osoby je daň z příjmu, která je progresivní podle jednotlivých pásem následovně:

Pásmo v XOF

Daňová sazba v %

do 175 000

0

175 001 - 600 000

5

600 001 - 1 200 000

13

1 200 001 - 1 800 000

20

1 800 001 - 2 400 000

28

2 400 001 - 3 500 000

34

nad 3 500 000

40

Jednotná sazba daně ze zisku je 35 % a odvod z hrubých mezd 18 %. Srážková daň z dividend a podobných příjmů má sazbu 10 %.

Sazba daně z přidané hodnoty je 18 %. Podrobný přehled všech daní je uveden na internetových stránkách daňové správy DGI (www.dgi.gouv.ml).

Kromě toho na sociální zabezpečení zaměstnanců odvádějí zaměstnavatelé příspěvek odpovídající 21-24 % jejich hrubé mzdy.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: