Malta: Zahraniční obchod a investice

30. 5. 2019

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Maltská ekonomika je velmi otevřená a závislá na vývozech a dovozech (např. téměř veškerých energetických surovin).

 

 

2014

 

2015

2016

2017

2018

Dovozy

 

6 362,8

 

6 013,6

6 446,5

6 044,5

6 114,5

Vývozy

 

3 730,2

 

3 512,9

3 645,7

3 594,0

3 256,1

Saldo

 

-2 632,6

 

-2 500,7

-2 817,8

-2 450,5

          -2 858,5

Zdroj: Centrální banka Malty podle dat Národního statistického úřadu, údaje v mil.EUR

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Dovoz

 

 

2014

 

2015

2016

2017

2018

Itálie

1 165,0

 

 

1 261,4

1 238,5

1 174,4

1 394,9

Německo

 

323,9

 

372,2

371,3

418,0

439,2

Francie

 

224,8

224,1

258,8

225,6

293,8

Eurozóna

 

2 488,0

 

2 797,7

2 632,8

2 561,9

3 315,2

EU

 

3 189,3

 

3 532,3

3 208,3

3 174,4

4 025,7

 

Vývoz

 

 

2014

 

2015

2016

2017

2018

Německo

 

304,3

 

329,4

388,9

398,0

420,7

Itálie

159,9

 

134,4

208,8

256,9

321,3

Francie

 

 

203,8

 

237,7

229, 8

231,3

268,8

Eurozóna 

828,4

 

812,5

947,7

1 015,5

1 195,2

EU 

 

1 104,8

 

1 064,0

1 183,3

1 262,9

1 479,2

Zdroj: Centrální banka Malty podle dat Národního statistického úřad, údaje v mil.EUR

Pro srovnání dovoz z VB činil v r. 2018 499,3 mil. eur (v r. 2017 403 mil. eur), z Číny se dovezlo zboží za 221 mil. eur (v r.2017 200,3 mil. eur) a z Afriky byl největším dovozcem Egypt, jehož dovoz činil téměř 90 mil. eur.

Vývoz z Malty do VB činil v r. 201862 mil. eur ( v r. 201778,5 mil. eur), do Číny činil 32 mil. eur ( v r. 2017 37,7 mil. eur) a do Egypta činil 75,5 mil. eur. Malta vyvezla do Libye v r. 2018 zboží za téměř 96 mil. eur.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Vývozu dominují tradičně paliva, maziva a příbuzné materiály, elektrosoučástky, farmaceutické výrobky, potraviny, letadla a letecké komponenty, optické a fotografické přístroje a potravinářské výrobky, hračky a sportovní potřeby.

Dlouhodobě Malta dováží především paliva a maziva, elektrická zařízení, stroje a strojní zařízení, lodě a lodní komponenty, farmaceutické výrobky, potraviny a optické a fotografické přístroje.

 

Komoditní struktura dovozu (v tis.eur)

 

 

2017

2018

Paliva, maziva a příbuzné materiály

1 775,4

1 902,9

Elektrická zařízení

487,6

516,8

Letadla a letecké komponenty

398,2

463,5

Stroje a strojní zařízení

 

441,8

422,3

Lodě a lodní komponenty

 

727,9

382,7

Farmaceutické výrobky

 

185,4

242,8

Vozidla a náhradní díly

183,4

171,3

Plasty a plastové výrobky

 

162,6

165,3

Ryby a korýši

 

142,9

148,8

Papír a papírové výrobky

 

67,5

95,5

Optické a fotografické přístroje

 

68,4

89,2

 

Komoditní struktura vývozu (v tis. eur)

 

 

2017

2018

Paliva, maziva a příbuzné materiály

 

1 426,522

999,272

Elektrické stroje a zařízení

 

697,8

674,7

Farmaceutické výrobky

 

288,5

289,7

Ryby a korýši

 

171,8

149,9

Hračky a sportovní potřeby

 

124,7

140,1

Letadla a letecké komponenty

 

114,3

103,0

Optické a fotografické přístroje

78,6

95,4

Různé jedné přípravky

65,4

65,4

Zdroj: Centrální banka Malty podle dat Národního statistického úřadu

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Freeport

Zákonem byla ustavena v části přístavu Marsaxlokk zóna volného obchodu. Veškeré zboží dovezené autorizovanými společnostmi je následně osvobozeno od dovozních cel. Samozřejmě zboží dále přepravené ze zóny volného obchodu do EU musí být procleno. Autorizované společnosti, které v zóně volného obchodu působí, se navíc těší státním pobídkám, zejména snížení daní a investičním “daňovým úvěrům”. 

Více informací na: www.freeport.com.mt

 

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Malta disponuje prosperujícím průmyslovým sektorem s více než 200 zahraničními a asi 400 místními výrobními společnostmi. Malta poskytuje pobídky v mnoha odvětvích, aby přilákala přímé zahraniční investice. Nejvíce investic směřuje do výrobního sektoru, logistických služeb, výroby léčiv, biotechnologie a chemického průmyslu, informačních technologií a finančních služeb.

 

Přímé zahraniční investice - příliv na Maltu: teritoriální členění (v tis. USD).

 

 

2013

 

2014

 

2015

 

Svět

 

1 443

 

70,042  

 

-1 574 671

 

EU27   

 

222 201  

 

112 609  

 

-2 058 691

 

Rakousko

 

-13 817

 

-2 602

 

-54 784

 

Belgie

 

4 753

 

6 312

 

3 461

 

Dánsko

 

5 952

 

6 670

 

6 605

 

Francie

 

-29 958

 

8 651

 

26 790

 

Německo

 

48 404

 

56 246

 

-90 411

 

Itálie

 

19 338

 

 30 474

 

-11 645

 

Lucembursko

 

16 121

 

17 963

 

-1 955 449

 

Nizozemsko

 

116 563

 

-91 148

 

-87 804

 

Španělsko

 

-847

 

5 386

 

5 110

 

UK

 

24 597

 

-31 338

 

-8 001

 

Mimo-EU27

 

-39 246

 

-42 568

 

483 979

 

Ostatní evropské země 

 

27 394

 

15 670

 

401 487

 

Švýcarsko

 

31 671

 

-6 993

 

101 269

 

Turecko

 

-65 067

 

230 679

 

216 744

 

Afrika

 

-2 379

 

14 125

 

19 561

 

Amerika

 

5 226

 

37 289

 

4 542

 

Kanada

 

13 263

 

22 683

 

5 514

 

USA

 

-1 631

 

-4 556

 

2 358

 

Asie

 

-125 336

 

-12 774

 

46 366

 

Austrálie a Oceánie

 

41 325

 

-86 968

 

11 623

 

Zdroj: Centrální banka Malty podle dat Národního statistického úřadu

 

Tok přímých zahraničních investic (v mil. USD)

 

2014

2015

2016

2017

Příliv

11 343

4 645

3 813

3 185

Odliv

2 341

-5 236

-5 368

-7 115

 

Stav přímých zahraničních investic na Maltě (v mil. USD)

2014

2015

2016

2017

173 343

165 339

170 124

203 571

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Malta je vysoce otevřená zahraničním investicím. Vstup zahraničního kapitálu je na Maltě politicky podporován bez ohledu na příslušnost k opozici nebo vládní straně. Malta nabízí zahraničním investorům řadu pobídek.

Aktuální balíček investičních pobídek, který je podrobně popsán na stránkách agentury pro podporu investic Malta Enterprise, nabízí šest oblastí: přístup k financování, pomoc při realizaci investice, podpora rozvoje malých a středních podniků, výzkum a inovace, podpora firem, zaměstnávání a vzdělávání pracovníků. Ve všech zmíněných oblastech jsou investorům různou formou nabízeny pobídky: zvýhodněné půjčky, dotace na úroky, fiskální úvěry na investici a zahájení provozu, příspěvky a granty na inovace.

Maltu lze z hlediska zahraničně-politických rizik považovat za poměrně bezpečnou zemi pro umístění investic. Malta nemá nepřátelské vztahy s jinými zeměmi a stala se členskou zemí EU v roce 2004. Malta si hájí mezinárodní neutralitu a dokonce prosadila její zachování do přístupové smlouvy s EU.

Z hlediska vnitropolitického vývoje se Malta těší dlouhému období stabilní parlamentní demokracie, která je předpokladem rozvoje obchodu - jedné z nejdůležitějších podnikatelských aktivit na Maltě.

Měnová rizika spojená se zahraničními investicemi Malta eliminovala zavedením společné evropské měny v roce 2008.

Přírodní rizika umístění investice na Maltě vyplývají z ostrovního charakteru země. Na Maltě jsou omezené sladkovodní zdroje a z toho vyplývá vysoká závislost ostrovů na odsolování vody.     

Případné zvýšení cen ropy má vliv na výrobní náklady prakticky všech odvětví, protože ropné produkty jsou základním zdrojem pro výrobu elektřiny a pro pohon zařízení na odsolování vody.

 

Nejdůležitější investice z hlediska odvětví:

 

 • ST-Microelectronics – výrobce polovodičů (1700 zaměstnanců, prosperita tohoto velkého podniku má významný vliv na HDP Malty, protože jeho výrobky tvoří až třetinu maltských vývozů)
 • Trelleborg - průmyslové výrobky z gumy, gumové těsnění
 • Carlo Gavazzi – elektronika
 • Baxter – léčiva a zdravotní materiál
 • Methode Electronics – součástky aut
 • ProMinent Fluid Controls -  dávkovací průmyslové pumpy
 • Playmobil – hračky
 • Motherwell Bridge – dopravní systémy
 • Medelec Switchgears – systémy distribuce elektřiny (skupina Alstom)
 • Aeromaritime – údržba a revize lodí a letadel
 • Eurovac – léčiva (skupina Cardinal Health)
 • Mediterranean Power Electric – elektrické přístroje
 • De La Rue – elektronické pasy

 

Značná část zahraničních investic v minulosti směřovala také do finančního sektoru – viz bod 1.6

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: