Monako: Zahraniční obchod a investice

17. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Vzhledem k celní unii s Francií se obchodní výměna s touto zemí v monacké statistice zahraničního obchodu nevykazuje. Obchodní bilance se souhrnem ostatních zemí je následující:

v mil. EUR

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz

872

841

921

869

959

Dovoz

1 119

1 208

1 355

1 583

2 028

Saldo

- 93,2

- 367

- 434

- 694

- 1 069

Zdroj: IMSEE

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vzhledem k celní unii s Francií se obchodní výměna s touto zemí v monacké statistice zahraničního obchodu nevykazuje. Teritoriální struktura obchodu s ostatními zeměmi je následující:

Vývoz

%

%

EU

59,7

 

- Itálie

 

13,6

- Německo

 

13,0

- V. Británie

 

8,7

- Česko

 

0,5

- jiné země EU

 

23,9

Švýcarsko

12,3

 

Hong Kong

4,7

 

USA

3,5

 

Alžírsko

3,4

 

Tunisko

2,0

 

Malta

1,6

 

jiné země

12,8

 

celkem

100,0

 

 

Dovoz

%

%

EU

50,9

 

- Itálie

 

26,0

- Německo

 

9,7

- V. Británie

 

4,3

- Česko

 

0,9

- jiné země EU

 

10,0

Švýcarsko

19,7

 

USA

4,7

 

Čína

2,9

 

Tunisko

2,5

 

Hong Kong

1,6

 

jiné země

17,7

 

celkem

100,0

 

Zdroj: IMSEE

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Vývoz

%
chemické výrobky 16,6
opravy a montáže 15,2
dopravní prostředky 13,3
gumové a plastové výrobky 11,8
potraviny 11,6
elektronika 6,8
textil a obuv 6,1
umělecká díla 6,0
jiné komodity 12,6
celkem 100,0

 

Dovoz

%
opravy a montáže 17,4
dopravní prostředky 17,1
chemické výrobky 12,4
textil a obuv 10,0
gumové a plastové výrobky 8,9
potraviny 6,7
umělecká díla 6,6
elektronika 5,2
jiné komodity 15,7
celkem 100,0

Zdroj: IMSEE

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Na území Monaka zvláštní zóny nejsou.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Příliv přímých zahraničních investic monacké statistiky nevykazují - je zahrnut v platební bilanci Francie.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vstup zahraničního kapitálu má podporu například v podobě daňových a úrokových úlev, rozvojových příspěvků a administrativních návodů. Podporou investic se zabývá odbor ekonomického rozvoje ministerstva financí a hospodářství. Různé možnosti podpory jsou uváděny na internetových stránkách monacké vlády v kapitole Aides.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: