Mosambik: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

23. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019
(leden - únor)

Vývoz

1 709

760 

626

 1 403  2 107 818

Dovoz

18 250

37 140

41 419

48 804 31 529 3 839

Obrat

19 959

37 900

42 045

 50 207  33 636 4 657

Bilance

-16 541

- 36 380

-40 793

 - 47 401  -29 422 -3 021

Zdroj: ČSÚ, údaje v tis. USD

Vzájemná obchodní výměna se zpomaluje zejména ze strany českého dovozu z Mosambiku, naopak u českého vývozu se projevuje mítný nárůst. Mosambik je jednou z mála afrických zemí, se kterou má ČR velký obchodní deficit, a to zejména díky dovozu hliníku. České vývozy se v roce 2018 významně zvýšily a tento trend ukazuje také prvních dvou měsících roku 2019. Českému vývozu také pomohlo provádění Dohody o ekonomickém partnerství (EPA), která otevřela dveře českým produktům na mosambický trh.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2018 a na začátku roku 2019 byly nejvýznamnějšími položky českého vývozu:

 • skříně/tabule pro elektronické ovládání
 • průmyslové rozbušky
 • karty s elektronickým zabudovaným obvodem
 • procesorové jednotky
 • stroje a přístroje
 • textil
 • nové pneumatiky
 • průtokoměry
 • telefony
 • a dětské pleny.

Naopak největšími dovozními položkami z Mosambiku do ČR byly nelegovaný hliník a slitiny hliníku, které představovaly až  96 % celkového dovozu. Následoval tabák, kešu oříšky, drahokamy, dámské kalhoty a tropické ovoce. V předchozích letech se z Mosambiku do ČR dovážely i další rudy (především zinek).

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V uplynulém období nebyla zaznamenána aktivita v oblasti výměny služeb mezi ČR a Mosambikem.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Preferovanou formou obchodního styku jsou jednorázové dodávky českých výrobků, často zprostředkované západoevropskými či blízkovýchodními subjekty. S výjimkou omezených investic českých občanů v oblasti cestovního ruchu nejsou známy případy užší investiční spolupráce českých a mosambických firem.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem zahraničních věcí a spolupráce Mosambiku /září, 2015/
 • Memorandum o porozumění mezi Ministerstven obrany ČR a Ministerstvem národní obrany Mosambiku /květen, 2015/
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd (podepsaná dne 12. 5. 1982 v Maputu) změněná na základě jednostranného potvrzení sukcese ČR ze dne 17. 9. 2004; publikováno ve Sb. 1987-08-28 71/1987 a 2006-05-16 51/2006;
 • Statut mezivládní smíšené komise pro hospodářskou a vědecko-technickou spolupráci /Československá socialistická republika - Mosambik/ (podepsaná dne 28. 11. 1980 v Praze, nepublikováno);
 • Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky (podepsaná dne 26. 11. 1980 v Praze, publikováno ve Sb. 1981-12-22 115/1981);
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky o vědeckotechnické spolupráci (podepsaná dne 3. 7. 1978 v Maputu, publikace č. 1980-02-04 10/1980);

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR poskytuje Mosambiku rozvojovou pomoc v rámci tzv. malých lokálních projektů (MLP), které dosahují hodnoty max. 500 000,-Kč. Mosambik nepatří mezi prioritní země české zahraniční rozvojové pomoci, a proto jsou realizovány jen tyto malé projekty. V minulých letech tato pomoc směřovala např. na výstavbu studní a rozvoj zemědělské činnosti na ostrově Inhaca u hlavního města Maputa, na vybavení základních škol a jiné zemědělské projekty. V roce 2019 probíhá projekt na podporu organického farmaření v provincii Sofala ve střední části Mosambiku.

Česká republika také poskytla humanitární pomoc Mosambiku v době obrovských záplav v roce 2017 a naposledy z důvodu ničivého cyklonu ve střední části země okolo města Beira. Humanitární pomoc často probíhá ve spolupráci s místními pobočkami neziskových organizací, které při takovýchto katastrofám pomáhají přímo v místě.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: