Mosambik: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

(leden-březen 2018)

Vývoz

1 640

1 819

1 709

760 

626

 1 403  633

Dovoz

31 395

38 004

18 094

37 180 

41 463

 49 431  6 355

Obrat

33 035

39 822

19 803

37 939 

42 089

 50 834  6 988

Bilance

-29 755

-36 185

-16 385

- 36 420 

-40 837

 - 48 028  -5 722

Zdroj: ČSÚ, údaje v tis. USD

Mosambik je jednou z mála afrických zemí, se kterou máme velký obchodní deficit, zejména díky dovozu hliníku. České vývozy se v roce 2017 významně zvýšily a tento trend ukazuje také prvních pár měsíců v roce 2018.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2017 byly nejvýznamnějšími položky českého vývozu skříně/tabule pro elektronické ovládání, průmyslové rozbušky, karty s elektronickým zabudovaným obvodem, procesorové jednotky, stroje a přístroje, textil, nové pneumatiky, průtokoměry, telefony a dětské pleny.

Naopak největšími dovozními položkami z Mosambiku do ČR byly nelegovaný hliník a slitiny hliníku, které představovaly až  96 % celkového dovozu. Následoval tabák, kešu oříšky, drahokamy, dámské kalhoty a tropické ovoce. V předchozích letech se z Mosambiku do ČR dovážely i další rudy (především zinek).

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V uplynulém období nebyla zaznamenána aktivita v oblasti výměny služeb mezi ČR a Mosambikem.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Preferovanou formou obchodního styku jsou jednorázové dodávky českých výrobků, často zprostředkované západoevropskými či blízkovýchodními subjekty. S výjimkou omezených investic českých občanů v oblasti cestovního ruchu nejsou známy případy užší investiční spolupráce českých a mosambických firem.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem zahraničních věcí a spolupráce Mosambiku /září, 2015/
  • Memorandum o porozumění mezi Ministerstven obrany ČR a Ministerstvem národní obrany Mosambiku /květen, 2015/
  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd (podepsaná dne 12. 5. 1982 v Maputu) změněná na základě jednostranného potvrzení sukcese ČR ze dne 17. 9. 2004; publikováno ve Sb. 1987-08-28 71/1987 a 2006-05-16 51/2006;
  • Statut mezivládní smíšené komise pro hospodářskou a vědecko-technickou spolupráci /Československá socialistická republika - Mosambik/ (podepsaná dne 28. 11. 1980 v Praze, nepublikováno);
  • Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky (podepsaná dne 26. 11. 1980 v Praze, publikováno ve Sb. 1981-12-22 115/1981);
  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky o vědeckotechnické spolupráci (podepsaná dne 3. 7. 1978 v Maputu, publikace č. 1980-02-04 10/1980);

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR poskytuje Mosambiku rozvojovou pomoc v rámci tzv. malých lokálních projektů (MLP), které dosahují hodnoty max. 400 000,-Kč. Mosambik totiž není mezi prioritními zeměmi české rozvojové pomoci. V minulých letech byla Mosambiku poskytnuta také humanitární pomoc ve výši 3 mil. Kč z důvodu katastrofálních záplav, které měly za následek 157 obětí a stovky tisíc občanů zůstalo bez přístřeší. 

V roce 2017 realizovalo Velvyslanectví ČR v Pretorii společně s mosambickou neziskovou organizací Olhos no Horizonte jeden MLP zaměřený na malý zemědělský projekt na ostrově Inhaca u Maputa, který sloužil jako výukový projekt pro místní školy a současně také zaměstnal místní nezaměstnané obyvatelstvo a poskytl názornou ukázku, jak správě pečovat o půdu, hnojit, sázet, zavlažovat pomocí moderní technologie a vypěstovat zeleninu.

V minulých letech byly MLP zaměřené na budování studní na pitnou vodu a dále také na vybavení místních základních škol.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: