Paraguay: Vztahy země s EU

27. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)

Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

Zastoupení EU v Asunciónu sídlí na adrese:
Avenida General Santos 465 C/Avenida Espaňa

Asunción, Paraguay
Tel: (+595) 21 206 069
E-mail: Delegation-paraguay@eeas.europa.eu
Web: https://eeas.europa.eu/delegations/paraguay/1663/sobre-la-delegación-de-la-unión-europea-en-paraguay_en 

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Již od 90. let 20. století probíhá jednání o uzavření Dohody o volném obchodu mezi EU a Mercosurem. Paraguay má na jejím uzavření velký zájem a při svém předsednictví pro tempore v první polovině 2018 se snaží jednání posunout, především ohledně francouzské ochrany vlastního zemědělství a neochotě Brazílie více otevřít svůj automobilový trh. Existuje možnost, že se dohoda uzavře ještě během roku 2018.

EU má v Paraguayi dobré jméno a do země směřují různé obchodní delegace členských zemí. Paraguayská vláda spolu s Delegací EU uspořádaly ve dnech 20.-21.3.2017 III. Investiční fórum EU-Paraguay, jehož se zúčastnila i česká delegace v čele s náměstkem ministra průmyslu a obchodu V. Bartlem.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU má pro Paraguay zpracovaný víceletý plán na období 2014-20. V něm je připravena v zemi realizovat projekty o celkové hodnotě €168 milionů. Hlavní směry poskytované pomoci jsou: vzdělávání, rozvoj soukromého sektoru, sociální ochrana a rozvoj demokracie. 

Více podrobností.

Seznam projektů je zde.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: