Sierra Leone: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

21. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Oborové příležitosti pro Sierru Leone naleznete v  Mapě oborových příležitostí - zde.

 

Z hlediska perspektivních položek českého exportu, jsou nejdůležitější následující průmyslová odvětví:

 • zemědělství:
  • zpracovatelské technologie plodin jako je kasava, brambory, sladké brambory „yam“ a káva,
  • technologie na zpracování a konzervování ovoce,
  • technologie na komerční zpracování bavlny
  • výroba hnojiv
  • technika na produkci a kultivaci rýže
 • důlní průmysl
  • technologie pro těžbu a zpracování rudy vzhledem k jejich zásobám  - zejména diamantům, železné rudy, bauxitu, zlata a oxidu titaničitého
  • dodávky chemikálií pro zporacování rudy
 • energetika
  • mini hydroelektrárny,
  • elektrárny na zemní plyn
  • fotovoltaické elektrárny
  • elektrárny na biomasu.
 • Infrastruktura – čistírny a úpravny vody

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Z hlediska perspektivních oborů pro čs. investory je to hlavně:

 • zemědělství:
  • zpracovatelské technologie plodin jako je kasava, brambory, sladké brambory „yam“ a káva, technologie na zpracování a konzervování ovoce, technologie na komerční zpracování bavlny
  • zemědělská technika
  • technologie pro efektivnější obdělávání a využívání zemědělské půdy
  • výroba hnojiv
  • technika na produkci a kultivaci rýže
 • důlní průmysl - technologie pro těžbu a zpracování rudy vzhledem k jejich zásobám  - zejména diamantům, železné rudy, bauxitu, zlata a oxidu titaničitého
 • energetika – rozvoj mini hydroelektráren, elektráren na zemní plyn, fotovoltaické elektrárny a elektrárny na biomasu
 • Infrastruktura – stavba pozemních komunikací, čistírny a úpravny vody

 

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Průmyslová a zemědělská komora Sierry Leone organizuje v dubnu každého roku na Stevens Stadium ve ​​Freetownu každoroční místní a mezinárodní veletrh a výstavu. Výstavy se v roce 2017 účastnilo více než 220 vystavovatelů z Mali, Senegalu, Gambie, Guiney, Ghany, Egypta, Pobřeží slonoviny a dalších afrických zemí.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: