Sierra Leone: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

ZÚ Akkra neeviduje žádné aktivity čs. firem v Sierra Leone.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz z ČR do Sierra Leone*

6 785

21 855

6 520

3 997

8 119

Dovoz do ČR ze Sierra Leone*    

55 796

47 043

70 961

26 756

51 275

Bilance*

-49 011

-25 188

-64 440

-22 759

-43 156

* Údaje v CZK (tis.)

Zdroj: Český statistický úřad (2018)

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky vývozu z ČR do Sierra Leone za r.2017
kód zbožípopis zbožíhodnota zboží (tis.Kč)
17 Cukr a cukrovinky 3 761
85 Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 2 355
84 Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 1 877

Zdroj: Český statistický úřad (2018)

Nejvýznamnější položky dovozu ze Sierra Leone do ČR za r.2017
kód zbožípopis zbožíhodnota zboží (tis.Kč)
09 Káva, čaj, maté koření 37 386
85 Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 3 022
84 Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 3 193
83 Výrobky různé z kovu obecných 2 347
76 Hliník a výrobky z hliníku 1 841
73 Výrobky ze železa nebo oceli 1 805

Zdroj: Český statistický úřad (2018)

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ Akkra nedisponuje žádnými informacemi o výměně služeb mezi ČR a Sierra Leone.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Akkra neeviduje žádné informace o českých firmách nebo o investicích českých firem v Sierra Leone.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Sierra Leone o kulturní spolupráci z roku 1984
  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sierra Leone o letecké dopravě z roku 1969

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ZÚ Akkra neregistroval v roce 2017 žádný malý lokální projekt ani rozvojovou spolupráci se Sierra Leone.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: