Sierra Leone: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

21. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

ZÚ Akkra v roce 2018 neevidovala žádnou obchodní a ekonomickou spolupráci mezi ČR a Sierra Leone, ale v 03/19 byl zorganizován projekt ekonomické diplomacie PROPED č. 36A-045-002 "Prezentace obranného průmyslu ČR v Libérii a Sierra Leone, který měl za cíl prezentovat české firmy podnikající v obranném průmyslu a nabídnout spolupráci při budování ozvbrojenných sil v obou těchto zemích, v boji proti terorizmu a při ochraně hranic.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz z ČR do Sierra Leone*

21 855

6 520

3 997

8 119

2 339

Dovoz do ČR ze Sierra Leone*    

47 043

70 961

26 756

51 275

29 822

Bilance*

-25 188

-64 440

-22 759

-43 156

27 483

* Údaje v CZK (tis.)

Zdroj: Český statistický úřad (2019)

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky vývozu z ČR do Sierra Leone za r.2018
kód zbožípopis zbožíhodnota zboží (tis.Kč)
84 Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 1 212
69 Výrobky keramické 571
85 Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 385
32 Výtažky taniny barvy pigmenty laky tmely apod  87

Zdroj: Český statistický úřad (2019)

Nejvýznamnější položky dovozu ze Sierra Leone do ČR za r.2018
kód zbožípopis zbožíhodnota zboží (tis.Kč)
26 Rudy kovů, strusky, popely 9 589
09 Káva, čaj, maté koření 8 440
39 Plasty a výrobky z nich 2 851
85 Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 2 792
84 Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 1 388
83 Výrobky různé z kovu obecných 1 353
73 Výrobky ze železa nebo oceli 1 099
93 Zbraně střelivo části součásti příslušenství 723

Zdroj: Český statistický úřad (2019)

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ Akkra nedisponuje žádnými informacemi o výměně služeb mezi ČR a Sierra Leone v roce 2018.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Akkra neeviduje žádné informace o českých firmách nebo o investicích českých firem v Sierra Leone.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Sierra Leone o kulturní spolupráci z roku 1984
  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sierra Leone o letecké dopravě z roku 1969

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ZÚ Akkra neregistroval v roce 2018 žádný malý lokální projekt ani rozvojovou spolupráci se Sierra Leone.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: