Svatý Tomáš a Princův ostrov: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

22. 6. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna mezi Českou republikou a Svatým Tomášem za posledních pět let (USD tis.)

 

 (USD tis.) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Vývoz 0 10 24 0 66 79
Dovoz 17 56 750 64 86 131
Bilance -17 -46 -727 -64

-20

-52

Zdroj: Český statistický úřad

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Ve vývozu ČR se v posledních letech jednalo o např. textilní výrobky, maso a nápoje. V dovozech se objevují výrobky chemického průmyslu, mechanické výrobky a kakao a produkty z něj.

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu Českého statistického úřadu www.czso.cz

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Není evidováno.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V zemi se nevyskytují české investice. Kontakty na firmy obchodující s českým zbožím nejsou k dispozici.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Obchodní vztahy nemají bilaterální smluvní základnu.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR v posledních letech nabídla jedno vysokoškolské stipendium, které však svatotomášská strana nevyužila.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: