Švédsko: Vztahy země s EU

27. 9. 2018

© Zastupitelský úřad ČR ve Stockholmu (Švédsko)
Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

Europeiska kommissionens representation i Sverige
Europahuset
Regeringsgatan 65
10390 Stockholm
Telefon: 0046 8 562 444 11
Fax: 0046 8 562 444 12
Web: http://ec.europa.eu/sweden/news/index_sv.htm
E-post: comm-rep-se@ec.europa.eu

Europaparlamentet Informationskontoret i Sverige
Regeringsgatan 65, 6. patro
111 56 Stockholm
Tel: +46 (0)8 562 444 55
Fax: +46 (0)8 562 444 99
E-post: epstockholm@ep.europa.eu
Web:www.europaparlamentet.se 

European Centre for Disease Prevention and Control
návštěvní adresa: Tomtebodavägen 11a
poštovní adresa: Granits väg 8,
17165 Solna
Telefon: +46 (0) 8 586 010 00
Fax: +46 (0) 8 586 010 01
E-post: info@ecdc.europa.eu
Web: www.ecdc.europa.eu

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU představuje klíčový trh pro Švédsko, ačkoliv jeho závislost na obchodní výměně se zeměmi EU není tak vysoká jako v případě jiných států. "Pouze" 59,2 % veškerého švédského exportu směřuje do zemí EU a 71,6 % veškerého dovzou pochází ze zemí EU. V roce 2017 vyvezlo Švédsko do zemí EU zboží za 772,9 mld. SEK a dovezlo zboží za 939,7 mld. SEK. Se zeměmi EU má tedy Švédsko zápornou obchodní bilanci. Největšími obchodními partnery v EU jsou pro Švédsko především Německo, Nizozemsko, Dánsko, Finsko, Velká Británie, Francie a Polsko. Přehled obchodní výměny s jednotlivými členskými státy EU, viz kapitola 2.1. a 2.2.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Švédsko, jako jedna z nejbohatších zemí EU, představuje čistého plátce do rozpočtu EU. Finanční prostředky směřující z EU do Švédska a naopak (2017):

  • Výdaje EU ve Švédsku: 1,7 miliardy EUR
  • Švédský příspěvek do rozpočtu EU: 3,3 miliardy EUR

V souvislosti s odchodem Velké Británie z EU a tím i s výpadkem jejího příspěvku do rozpočtu EU v nadcházejícím víceletém finančním rámci po roce 2020 Švédsko poměrně rezolutně odmítá další navyšování svého příspěvku do rozpočtu EU, jakož i navyšování národních příspěvků nad úroveň 1 % HNP. Švédsko preferuje zachování stávajích příspěvků a naopak hledání úspor na výdajové stránce (zemědělské dotace a kohezní fondy).

Švédsko je čtvrtý největší poskytovatel humanitární a rozvojové pomoci na světě. Celkový rozsah rozvojové pomoci pro rok 2018 dosahuje 48,9 mld. SEK, tj. 0,99 % HNP, čímž se Švédsko řadí mezi několik málo zemí, které splňují rozvojové cíle OSN. Z této částky je však třeba odečíst náklady na uprchlíky v samotném Švédsku a prostředky plynoucí přímo do programů EU a OSN. Prostřednictvím své rozvojové agentury SIDA tak Švédsko realizuje humanitární a rozvojovou pomoc ve výši 41 mld. SEK. Humanitární pomoc v roce 2017 směřovala nejvíce do oblati Sahelu (467 mil. SEK), Sýrie (423 mil. SEK), Jižního Súdánu (239 mil. SEK), Jemenu (224 mil. SEK) a Demokratické republiky Kongo (205 mil. SEK). Nejvíce prostředků rozvojové pomoci v roce 2017 směřovalo do Afghánistánu (877 mil. SEK), Tanzánie (755 mil. SEK), Mozambiku (570 mil. SEK), Somálska (544 mil. SEK), Palestiny (490 mil. SEK), Sýrie (481 mil. SEK), Keni (375 mil. SEK) a Zambie (353 mil. SEK).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: