Tádžikistán: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

24. 5. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)

Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitosti pro český export

 

Dopravní průmysl a infrastruktura

Rozvoj dopravní infrastruktury a veřejné dopravy je jednou z vládních priorit. Připravované investiční projekty jsou zaměřené zejména na výstavbu a modernizaci silniční sítě zajišťující propojení jak složitě dostupných regionů Tádžikistánu, tak i tranzitního propojení směrem s Afghánistánem a Čínou. Realizace Programu rozvoje dopravní infrastruktury na období 2010-2025 v hodnotě 3 mld. USD počítá s rekonstrukcí magistrál a vnitrostátních silnic, s modernizací železničního vozového parku (zvýšení nákladní přepravy), s výstavbou nových letištních terminálů a modernizací řízení letového provozu.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Rozvoji zemědělské výroby je věnována stále větší pozornost. Implementace programu rozvoje chovu čistokrevného dobytka na období 2016-2020 počítá se zvyšováním počtu chovných zvířat, zlepšováním kvality genofondu hovězího dobytka, zvyšováním produktivity při výrobě základních výstupů živočišné výroby, zejména mléka s využitím nových technologií. V rostlinné výrobě lze pozorovat snahu o zkvalitnění sběru a zpracování ovoce. Je snaha rovněž o zvýšení přidané hodnoty u potravinářských výrobků, což je vidět např. ve výrobě kvalitních ovocných šťáv a džusů z místních surovin. Vhodnou platformu pro rozvoj zemědělského a potravinářského průmyslu v Tádžikistánu vytvářejí svobodné ekonomické zóny poskytující řadu daňových úlev a jiných výhod investorům do uvedeného odvětví. Mezi nejvýznamnější lze zařadit svobodné zóny Sughd, Daugara, Iškošim a Panč.

Energetický průmysl   

V souladu s programem podpory rozvoje obnovitelných zdrojů energie a výstavby malých vodních elektráren na období 2016-2020 probíhá a dále se připravuje postupná rekonstrukce, modernizace a dostavba vodních elektráren a systémů vodních přehrad, čemuž odpovídá i potřeba dostavby a modernizace přenosových soustav a distribučních sítí. Za hlavní prioritu je považována výstavba Rogunské vodní elektrárny. Počítá se i s rekonstrukcí a modernizací vodních elektráren Golovnaja a Karakumskaja a rovněž s výstavbou rozvodné a přenosové soustavy s objemem investic v řádu 3 mld. USD. V rámci diverzifikace vodní energetiky se zamýšlí i výstavba malých vodních děl po celém Tádžikistánu.

 

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 0102 - Živý hovězí dobytek

HS 1701 - Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pev. stavu

HS 8422 - Myčky; stroje k čištění, plnění, ap. lahví, plechovek, aj. 

HS 8433 - Žací nebo mláticí stroje, sekačky na trávu ap.

HS 8434 - Dojicí stroje a mlékárenské stroje a zařízení

HS 8435 - Lisy, drtiče ap. přístroje pro výrobu vína, moštů ap.

HS 8436 - Ost. stroje pro zemědělství, lesnictví, včelařství ap., umělé líhně

HS 8438 - Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů

Energetický průmysl                        

HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory

HS 8412 - Ost. motory a pohony

HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny

HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)

HS 8503 - Části a součásti motorů, elektr. Generátorů, soustrojí ap.

HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory

HS 8536 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. ‹ 1 000 V

HS 8537 - Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání

HS 8538 - Části přístrojů k ochraně ap obvodů, rozvaděčů aj.

HS 8544 - Izolované dráty, kabely aj. izolované elektrické vodiče

HS 8546 - Elektrické izolátory z jakéhokoliv materiálu

Dopravní průmysl a infrastruktura

HS 8517 - Telefonní a ost. přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů aj. dat

HS 8529 - Části a součásti vysílacích, přijímacích televizí

HS 8530 - El. přístroje signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení dopravy

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V roce 2018 se v Tádžikistánu plánuje provedení výstavy:

 

International Universal Exhibition Fair, Tajikistan, 10. - 13. 8. 2018

Vodní elektrárny, elektrické zařízení, strojírenství, těžba, kovovýroba, chemický průmysl, zemědělství, agro-průmyslový komplex, stavebnictví, , farmaceutika, doprava a logistika, informační technologie, bezpečnostní zařízení, obaly, cestovní ruch, vzdělávání,

 

Organizátorem výše uvedené výstavy je Obchodně-průmyslová komora Republiky Tádžikistán, kontakt: Mirsaidov Dilšod, tel.: +992 372 271 378, mob.: +992 900 919 999, e-mail: chamber@tpp.tj / info@tpc.tj, web: http://tpp.tj/

 

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: