Tanzánie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

31. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)
Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

 

 

Příležitosti pro český export

Energetický průmysl

Energetická soustava je nedostatečná a ve velmi špatném stavu a zdaleka nestačí pokrýt vysokou poptávku; vláda se situaci přednostně věnuje ve svém pětiletém rozvojovém plánu National Strategy for Growth and Reduction of Poverty - nedostatek elektrické energie je hlavní překážkou ekonomických aktivit. Rozvojový plán Ministerstva energetiky počítá s dynamickým růstem instalované energie a s rozvojem distribuční soustavy tak, aby se přístup v elektrické energii zvýšil z 15 % na 30 %. V rozvoji energetického sektoru by měly přispět i rozsáhlé zásoby zemního plynu 50 triliónů kubických stop. Příležitosti jsou tak spojené s budoucí plynofikací Tanzanie ve všech oblastech, včetně úprav motorových vozidel (LPG). V příštích pěti letech má být rovněž vybudován ropovod z Ugandy do Tanzanie v délce 1 400 km v objemu investice 4 mld. USD. Tím vznikne potenciál pro dodávky v oblasti technické podpory výstavby ropovodu.

Stavební průmysl

Sektor stavebnictví vykazuje během posledních let stabilní růst na úrovni 8 %, který má pokračovat i v nadcházejících letech (do r. 2019); tento růst je dán vysokými investicemi do výstavby nedostatečné infrastruktury (silnice, mosty, železnice), výstavby obytných komplexů a komerčních budov. Populace Tanzanie se má do roku 2050 zdvojnásobit ze současných 53 mil. osob. Již dnes existuje neuspokojená poptávka po bydlení na úrovni 3 mil. bytů. S růstem populace se bude současná situace ještě dále zhoršovat. Další příležitosti jsou spojeny s vládním rozhodnutím přesunout administrativu z Dar es Salaamu do hlavního města Dodomy. V rámci plánů rozvoje města se počítá například s vybudováním nového mezinárodního letiště v nadcházejících pěti letech vzhledem k tomu, že existující letiště není schopno přijímat velká osobní ani nákladní letadla. Pro Tanzanii je důležitý rovněž Tanzania’s Water Sector Development Program. V rámci druhé fáze programu končící v roce 2019 má být investováno více než miliarda USD. Z pohledu příležitostí je pak důležité, že v rámci třetí fáze programu pro roky 2019-2025 bude investována obdobná částka a to zejména do rozvodních sítí a úpraven vody.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Výdaje na zdravotnictví vykazují růst, na kterém mají aktuálně hlavní podíl donorské příspěvky.  Priorita zdravotnictví se však s nástupem nové administrativy odráží i do vládních výdajů. V rámci programu Strengthening Primary Health Care for Results je na rozvoj zdravotnictví do roku 2020 alokována částka ve výši 240 mil. USD. Z této částky půjde 35 % na rozvoj zdravotnického systému, další čtvrtina na prevenci zdraví dětí, zajištění porodnické péče a dostupnost zdravotní péče pro většinu obyvatel a zbylých 15 % je určeno na výživu a zajištění potravinové bezpečnosti. Priorita zdravotnictví se odráží i v navýšení částky alokované pro zdravotnictví z  tradičních 7 % na 9,2 %.  Na podporu zdravotnictví běží do roku 2020 program Strengthening Primary Health Care for Results s alokovanou částkou ve výši 240 mil. USD. Rozvojový program tak představuje příležitost pro dodavatele zdravotní techniky.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Nejdůležitější sektor ekonomiky, který vytváří čtvrtinu HDP země, zajišťuje 85 % vývozu a zaměstnává 80 % pracovní síly; vláda vydává na rozvoj zemědělství 7 % svého rozpočtu; růst sektoru je dán zejména produkcí základních komodit (kukuřice, kasava). Předpokládá se intenzifikace pěstování základních komodit pomocí jak aplikace hnojiv a použití strojového zařízení, tak v případě zpracování potravinářské produkce, mlékárenství a nápojů. Vládní strategie rozvoje zemědělství zdůrazňuje nutnost zavedení mechanizace do zemědělství, jako nezbytné podmínky pro zvýšení výkonosti zemědělství. Investoři jsou vyzývání k budování strojně traktorových stanic, které by byly schopny za úplatu nabízet potřebnou techniku pro potřeby tanzanských farmářů.  Nabídka technologií musí počítat se specifickými potřebami tanzanského zemědělství, které se často potýká s obdobím sucha.

 

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Energetický průmysl

HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory

HS 8507 - Elektrické akumulátory, včetně separátorů

HS 8537 - Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání

HS 8541 - Diody, tranzistory ap polovodičová zařízení

HS 8544 - Izolované dráty, kabely aj. izolované el. vodiče

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 8432 – Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví ap.

HS 8433 - Žací nebo mláticí stroje, sekačky na trávu ap.

HS 8434 - Dojicí stroje a mlékárenské stroje a zařízení

HS 8435 - Lisy, drtiče ap. přístroje pro výrobu vína, moštů ap.

HS 8436 - Ost. stroje pro zemědělství, lesnictví, včelařství ap., umělé líhně

HS 8438 - Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů

HS 8478 - Stroje pro přípravu, zpracování tabáku, jinde neuvedené

Stavební průmysl

HS 7306 - Ost. trouby, trubky a duté profily ze železa nebo oceli

HS 8415 - Stroje, přístroje klimatizační

HS 8431 - Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.

HS 8481 - Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.

HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.

HS 8415 - Stroje, přístroje klimatizační

HS 8428 - ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení

HS 8429 - Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem

HS 8431 - Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.

HS 9406 - Stavby montované

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 3003 - Léky neodměřené, ne krev,  antisera ap.,  vata aj.

HS 3004 - Léky odměřené, ne krev, antiséra ap., vata aj.

HS 9018 - Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.

 

 

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Obsah neuveden

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: