Uganda: Vztahy země s EU

21. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)

-

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to Uganda
Crested Towers Building, 15th Floor
Plot 17-23, Hannington Road,P.O.BOX 5244
Kampala Uganda
Tel.: +256 312-701 000
E-mail: DELEGATION-Uganda@eeas.europa.eu

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

 

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz z EU (mil. EUR)

501

467

481

490

506

Dovoz z EU (mil. EUR)

413

430

453

492

446

Saldo (mil. EUR)

89

36

28

-2

62

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Uganda je typickým příjemcem rozvojové pomoci a je na ní také silně závislá. Museveniho vláda se snaží vyhovět požadavkům donorů a je tak jimi pozitivně hodnocena. Národního orientačního programu pro Ugandy nastiňuje hlavní klíčová odvětví spolupráce EU s touto zemí v průběhu období na období 2014-20 v rámci 11. Evropského rozvojového fondu, a to dopravní infrastruktury (sektor 1), bezpečnost potravin a zemědělství (sektor 2) a Správa věcí veřejných (sektor 3). 

Vzhledem ke své vnitrozemské povaze, Uganda investuje do své národní silniční sítě, zejména hlavních koridorů, které poskytují vazby se sousedními zeměmi. ERF podporuje tuto politiku prostřednictvím renovace a modernizace severního koridoru - spojující zemi s Keni, Rwandy a Demokratické republice Kongo - a zlepšující údržbu národní silniční sítě.

Financování ERF rovněž podporuje rozvoj zemědělství a rozvoj v oblasti lesního hospodářství. Program obnovy v severní Ugandě je rozšířen o programy řešení konfliktů a rozvojové pomoci v severní Ugandě. 40 % podpory je poskytováno formou přímé rozpočtové podpory.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: