Venezuela: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

27. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně (Kuba)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu

 • República Bolivariana de Venezuela (Bolívarovská republika Venezuela)
 • Zkratka: VE           

Složení vlády:

 • Prezident a předseda vlády: Nicolás Maduro Maduro Moros
 • První viceprezident: Tareck El Aissami
 • Viceprezident pro hospodářství: Wilmar Castro Soteldo
 • Viceprezident pro plánování: Ricardo Menéndez
 • Viceprezident pro sociální vývoj a revoluční úkoly: Elias Jaua
 • Viceprezident pro politickou svrchovanost, bezpečnost a mír: Vladimir Padrino López
 • Viceprezident pro komunikaci a kulturu: Jorge Rodríguez Gómez
 • Viceprezident pro rozvoj teritoriálního socialismu: Aristóbulo Istúriz
 • Viceprezident pro veřejné práce a služby: Luis Motta Domínguez
 • Stálý tajemník Rady ministrů: Juán Carlos Alemán
 • Generální prokurátor: Reinaldo Muñoz Pedroza
 • Ministerstvo - kancelář prezidenta: Wilmar Castro Soteldo
 • Ministerstvo vnitra, spravedlnosti a míru: Néstor Reverol
 • Ministerstvo zahraničních věcí: Jorge Arreaza
 • Ministerstvo hospodářství a financí: Simón Zerpa
 • Ministerstvo obrany: Vladimir Padrino López
 • Ministerstvo cestovního ruchu: Marleny Josefina Contreras Hernández
 • Ministerstvo zemědělství a půdy: Wilmar Castro Soteldo
 • Ministerstvo rybolovu: Orlando Maneiro
 • Ministerstvo městského zemědělství: Freddy Bernal
 • Ministerstvo školství: Elías Jaua
 • Ministerstvo zdravotnictví: Luis López
 • Ministerstvo společenského pracovního procesu: Néstor Ovalles
 • Ministerstvo sídel a obydlí: Ilde Villarroel Arismendi
 • Ministerstvo ekosocialismu a vod: Ramón Celestino Velázquez
 • Ministerstvo ropy: Manuel Quevedo
 • Ministerstvo plánování: Ricardo José Menéndez Prieto
 • Ministerstvo vysokoškolského vzdělání, vědy a technologií: Hugbel Roa
 • Ministerstvo komunikace a informací: Jorge Rodríguez Gómez
 • Ministerstvo komunit a sociálních hnutí: Aristóbulo Istúriz
 • Ministerstvo výživy: Luis Alberto Medina
 • Ministerstvo kultury: Ernesto Villegas
 • Ministerstvo mládeže a sportu: Pedro Infante
 • Ministerstvo domorodého obyvatelstva: Aloha Núñez
 • Ministerstvo žen a rovnoprávnost pohlaví: Blanca Eekhout
 • Ministerstvo vězeňské služby: María Iris Varela Rangel
 • Ministerstvo veřejných zakázek: César Alberto Salazar
 • Ministerstvo pozemní dopravy: Carlos Osorio Zambrano
 • Ministerstvo elektrické energie: Luis Motta Domínguez
 • Ministerstvo základního, strategického a soicalistického průmyslu: Juán Arias
 • Ministerstvo pro ekologický důlní rozvoj: Víctor Cano
 • Ministerstvo zahraničního obchodu a mezinárodních investic: José Vielma Mora

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 31,028 milionu (2018)
 • Průměrný roční přírůstek/úbytek: 1,28 na 1000 obyv. (2016)
 • Národnostní složení: 51,6 % míšenci; 43,6 % běloši; 3,7 % černoši; 2,7 % indiáni; 1 % ostatní (převážně asiaté)
 • Náboženské složení: římsko katolické 71 %; protestanti 17 %; ostatní 2,7 % (islám, judaismus, budhismus, afrokubánské náboženství); bez vyznání 9 %

Zdroj dat: Wikipedia – Demographics of Venezuela

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2013

2014

2015

2016

2017

HDP v běžných cenách, mld. USD

371,4

412,2

472,8

565,8

501,7

Růst HDP (v %)

1,3

-3,9

-6,1

-13,8

-13,9

Inflace (v %)

40,6

62,2

121,7

422,2

1 123,3

HDP na osobu, USD

12 421

13 740

15 553

18 311

16 028

Nezaměstnanost (v %)

7,5

7,0

6,8

15,5

19,0

 Zdroj dat: Economist Intelligence Unit

Venezuela je zemí se zcela mimořádným nerostným bohatstvím (největší potvrzené zásoby ropy na světě) a ekonomickým potenciálem, který však není využit. Právě enormní příjmy deviz z prodeje ropy v minulých letech mají za následek nedostatečně rozvinutou výrobní základnu země, neboť potřeby obyvatelstva byly zajišťovány především importem ze zahraničí a přebujelými sociálními programy. Od poloviny roku 2014 jsme však svědky pádu světových cen ropy, které v konečném důsledku spolu s absolutní neefektivitou socialistického zřízení zapříčinily hlubokou politicko-hospodářskou krizi, ve které se tato jinak potenciálně mimořádně bohatá země nachází.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2013

2014

2015

2016

2017

Příjmy (% HDP)

27,9 24,8 21,7 17,4 18,5

Výdaje (% HDP)

38,3 41,2 42,4

41,7

37,8

Saldo (% HDP)

-10,4 -16,4 -20,7 -24,3 -19,3

Veřejný dluh (% HDP)

48,7 58,4 50,7

39,3

23,7

 Zdroj dat: Economist Intelligence Unit

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2013

2014

2015

2016

2017

Bilance běžného účtu (mil. USD)

4 604 4 919 -16 051 -3 870 6 588

Devizové rezervy (mil. USD)

21 478 22 078 16 366

10 992

9 661

Vnější dluh (mil. USD)

132 346 135 748 123 666 113 024 100 785

Dluhová služba (mil. USD)

23 135

23 674

23 979

17 442 13 006

 Zroj dat: Economist Intelligence Unit

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Nejvýznamnější banky:

Banco Provincial, Banesco, Banco Unión, Banco de Venezuela, Banco Mercantil, Banco Industrial de Venezuela, Banco Exterior-Banco Universal, Banco de Occidente, Bancoex (Banco de Comercio Exterior), Banco del Orinoco, Banco del Caribe, Banco de Venezuela, Banco Federal

Nejvýznamnější pojišťovny:

Seguros Alianza, Seguros Caracas, Seguros Bancentro, Seguros Orinoco, Seguros Sud América, Seguros Venezuela, Seguros Horizonte, Seguros Los Andes, Seguros Mercantil

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daň ze zisku právnických osob:

Současný systém je platný od r. 2005. Maximální výše daně ze zisku právnických osob je stanovena na 50 % pro společnosti s čistým ziskem přes 3 000 daňových jednotek, 22 % pro společnosti se ziskem 2.000–3.000 daňových jednotek a 15 % pro společnosti se ziskem do 2.000 jednotek (daňová jednotka - Unidad Tributaria - je zákonem stanovená a od února 2010 činí 65 bolívarů). Kromě obecné daně je společnost povinna odvádět městu, ve kterém sídlí, tzv. impuesto municipal. Daň je založena na hrubém zisku společnosti v místě sídla a její výše je 0,5–10 %, v závislosti na druhu podnikání.

Zdanění firem podnikajících v ropném průmyslu podléhá jinému režimu. Těžební daň je poplatek, který platí společnost z hodnoty vytěžené ropy. Její výše je 67,7 %.

Některé typy společností požívají daňové úlevy; neziskové organizace, sociálně prospěšné instituce a penzijní fondy jsou od daně osvobozeny. Investice v některých odvětvích mají daňové zvýhodnění.

Daň z příjmu fyzických osob:

Maximální výše této daně je 34 % (při ročním příjmu přes 6.000 daňových jednotek), minimum je 6 % (při příjmu 1.000–1.500 daňových jednotek). Trvale bydlící (rezidenti - pobyt více než 180 dní) podléhají stejnému režimu jako místní občané, nerezidenti (do 180 dní) platí plošně daň 34 %. Některé příjmy jsou od této daně osvobozeny, např. úroky z úspor, pojistné, důchody.

Daň z kapitálových zisků:

Dle daňové reformy z roku 1994 podléhají veškeré transakce na kapitálovém trhu zdanění ve výši 1 % z každého obchodu. Transakce provedené mimo kapitálový trh podléhají jinému zdanění, soukromá osoba platí 3 %, rezidentní společnost 5 % a nerezidentní zahraniční firma 50 %.

Daň z přidané hodnoty – Impuesto al Valor Agregado (IVA):

Byla zavedena v roce 1999 a momentálně činí 12 %. Od její platby jsou osvobozeny dočasné dovozy určené k reexportu či dalšímu zpracování definované celními předpisy, bankovní a pojišťovací transakce, dovozy přes svobodné přístavy a zóny a zboží zkompletované v těchto zónách.

Dohody o zamezení dvojímu zdanění:

V rámci zemí EU Venezuela podepsala tyto dohody s Itálií, Francií, Nizozemskem, Německem, Belgií, Velkou Británií, Portugalskem, Švédskem i Českou republikou.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: