Východní Timor: Zahraniční obchod a investice

20. 9. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Jakartě (Indonésie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Zahraniční obchod země je specifický a nevyrovnaný a hlavní proměnou při sledování statistik je zda jsou zahrnuty vývozy ropy. V kladném případě vykazuje zahraniční bilance výrazné přebytky. V opačném případě je tomu právě obráceně, protože země dováží prakticky veškeré zboží a produkty. Protože v zemi není rafinérie ropy, benzín a petrolej se musí dovážet. Jedinými vývozními komoditami jsou vanilka a káva.  Z teritoriálního pohledu se zahraniční obchod realizuje pouze se sousedícími zeměmi, když dvě třetiny z celkového objemu připadají na Austrálii, Japonsko a Indonésii.

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Autoři neuvádějí.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavní vývozní komodity:

  • Naprosto dominantní podíl ve statistikách exportu představují výstupy ropného průmyslu. V praxi si australské firmy obhospodařují těžbu a trnsport ve vlastní režii a z pohledu Východního Timoru je tak toto exportní odvětví vzásadě jen součtem finančních transferů na státní účty.
  • Káva (představuje 85 % veškerého vývozu zboží mimo odvětví ropy), dále vanilka, santalové dřevo a mramor

Hlavní dovozní komodity:

  • Potraviny, benzín a petrolej, spotřební zboží

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Autoři neuvádějí.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Autoři neuvádějí.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Autoři neuvádějí.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: